Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина?
Скачати 121.12 Kb.
НазваПоміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина?
Сторінка1/2
Дата29.04.2013
Розмір121.12 Kb.
ТипВопрос
nauch.com.ua > Астрономия > Вопрос
  1   2
7 клас

І. Виконайте одне із завдань.

1. Як ви розумієте вислів Й. Гете «Не можливо завжди бути героєм, але завжди можна залишатися людиною». Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина?
2.Пригадайте «Пісню про віщого Олега» О.С. Пушкіна. Які риси характеру властиві князеві, а які – волхву? Заповніть таблицю.


Князь Олег

ВолхвХто, на вашу думку, ближчий авторові: Олег чи чарівник? Свою думку обґрунтуйте.
3. «Боюсь неправедно прожити на землі» (А. Міцкевич). Напишіть твір-мініатюру про поета.
4. Оформіть розгорнуту відповідь на запитання: «Які проблеми порушуються Франсуа Війон у «Баладі прикмет»? Чи можна їх вважати актуальними сьогодні?»
5. Пригадайте і запишіть прислів’я або вислови видатних людей про роль книги в житті людини. Один із висловів прокоментуйте.
ІІ. Теорія літератури та літературна критика

(одне завдання за вибором учня).
1. Складіть опорний конспект: «Ознаки билин».
2. Порівняння билини з іншими жанрами фольклору.


Билина

Казка

Переказ

Легенда

Міф

Персонаж живе і діє в певну історичну епоху, в реальному місці. Він наділений надзвичайними якостями, яких не мають звичайні люди. Поруч з ним реальні історичні діячі (князь та ін.).


3. Пригадайте призначення антитези у художньому творі. Спробуйте продовжити думку Ф. Війона, яка починається зі слів: «Я знаю...», і, завершуючи її анафорою. Обсяг вашого твору може бути 4-6 рядків. Наприклад:

^ Я знаю і струмок, і річку,

Я знаю мить і років забуття,

Я знаю спалах й муки каяття.

Я знаю все й не знаю лиш себе.

4. Розкажіть про історичні постаті та вигадані особи в романі В. Скотта «Айвенго».
5. Порівняйте історичний роман і літопис. Свою відповідь оформіть у вигляді статті підручника. (Згадайте, який стиль мовлення вам необхідно використати в цьому випадку).
6. Назвіть автора, твір і засоби виразності у цьому фрагменті твору.

...............................................

^ Під Черніговом сили вражої

Зачорнілося чорніш ворона.

Як пужне коня богатирського

Проти сили він бусурменської,

Як почне топтать та списом колоть,

Потоптав, сколов, не загаявшись...

Де повернеться – зрубить вулицю,

Покрутнеться – тут і провулочок;

....................................................

«...А поїдьте ви по своїх краях,

Рознесіть кругом таку славоньку,

Що не пусткою свята Русь стоїть, –

Є богатирі дужі, пре дужі».

.................................................

8 клас

І. Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть твір-мініатюру за темою: «Книга, що змусила мене інакше поглянути на себе і на світ».

2. Напишіть твір-роздум: «Чого вчить моя улюблена притча Ісуса?»

3. Напишіть міф за однією з актуальних тем сучасності, наслідуючи традиції давніх греків.

4. Дайте відповідь на запитання: Чому Ахілл між довгим життям та славною смертю обирає останнє? (^ За поемою Гомера «Одіссея»). Як допоміжним матеріалом скористайтеся твором російського поета ХХ століття В. Брюсова.

Ахиллес у алтаря

Знаю я, во вражьем стане

Изогнулся меткий лук,

Слышу в утреннем тумане

Тетивы певучий звук.

Встал над жертвой облик дыма,

Песня хора весела,

Но разит неотвратимо

Аполлонова стрела.

Я спешу склонить колена,

Но не с трепетной мольбой.

Обручен я, Поликсена,

На единый миг с тобой!

Всем равно в глухом Эребе

Годы долгие скорбеть.

Но прекрасен ясный жребий –

Просиять и умереть!

Мать звала к спокойной доле …

Нет! Не выбрал счастья я!

Прошумела в ратном поле

Жизнь мятежная моя.
5.За поемою Гомера «Одіссея» Складіть сенкани (2-3) «Гомер», «Ахілл» або «Гектор».
ІІ. Теорія літератури та літературна критика

(два завдання за вибором учня).

1. Установіть відповідність між священними книгами народів світу та релігіями:
А

Б

В

1


2


3


1.Біблія. А) Мусульманство;

2. Коран. Б) Буддизм;

3. Веди. В) Християнство.

2. Коротко поясніть смисл і походження виразів зі Старого Заповіту, що вживаються в сучасній українській мові:

Допотопні часи___________________________________________________

Після нас хоч потоп _______________________________________________

Вавилонське стовпотворіння________________________________________

Куштувати з дерева пізнання добра і зла_____________________________

Заборонений плід – солодкий_______________________________________

3. Продовжіть речення.

Античність дала людству багату міфологію, Гомера, визначних трагіків – …………….…., ……………., …………………, комедіографа ………………., поетів – ……………….……, …………………….., ………………………, літературознавця і філософа …………………, «батька історії» …………………....

Вразливим місцем Ахілла була ___________, тому що ______________________________________________________________________________________________________________.

Ахілл образився і залишив бій, бо ____________________________________

_______________________________________________________.

Він повернувся на поле битви, вражений ____________. Патрокл позичив бойове спорядження Ахілла для того, щоб ____________________________

_________________________________________________________________.

4. За поданими відповідями та ключовими словами сформулюйте до них запитання:1

Г

Е

К

Т

О

Р

2А

П

О

Л

Л

О

Н
3

П

Р

І

А

М
4


Г

Е

К

У

Б

А
5П

А

Р

І

С


1.______________________________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

________________________________________________________________

4.______________________________________________________________
5. _____________________________________________________________

________________________________________________________________
Ключове словоГОМЕР
5. Спробуйте за змістом твору визначити авторство цих поезій: який із віршів належить Сапфо, а який Анакреонту? Своє твердження аргументуйте.
^ Барвношатна владарко, Афродито,

Дочко Зевса, підступів тайних повна,

Я молю тебе, не смути мені ти

серця, богине,

Але знов прилинь, як колись бувало:

Здалеку мої ти благання чула,

Батьківський чертог кидала й до мене

На колісниці

золотій летіла ти…

(Переклад Г. Кочура)

Принеси-но келих, хлопче, – осушу його відразу!

Ти води ковшів з десяток в келих влий,

^ А п’ять ще – браги.

І тоді, повитий Вакхом, Вакха вславлю я статечно.

Ми банкет влаштуєм, друже, не по-скіфськи

не дозволим

Ми ні галасу, ні крику. Під чарівні звуки пісні

З келиха ми пити будем.

(Переклад А. Содомора)

^ 9 клас

І. Напишіть твір за однією з тем:

1. Що таке справжнє життя в розумінні героїв і автора п'єси «Життя — це сон»? (Роздум).

2. Які з порушених у творі П. Кальдерона «Життя – це сон» проблем ви вважаєте загальнолюдськими, а які – конкретно історичними? (Роздум).

3. «Людина часів бароко» (Роздум за п’єсою П. Кальдерона «Життя – це сон»)».

4. Що може людину природну перетворити на людину довершену? (Міркування за прочитаною філософською повістю Вольтера «Простак»).

  1. «Як не перетворитися на пана Журдена»? (Роздум за прочитаною комедією Ж.Б. Мольєра «Міщанин-Шляхтич»).

ІІ. Теорія літератури та літературна критика.

(одне завдання за вибором учня).

1.Заповнивши таблицю, порівняйте, як «бачать» людину і світ митці бароко і класицизму. Співставте ідеали та поетику цих епох.


^ Аспект зіставлення

Бароко

Класицизм

ЛюдинаСвітІдеалиПоетика

2. Розкрийте естетичні погляди та художні відкриття Ж.Б. Мольєра. Запишіть свою відповідь у вигляді статті підручника. (Пригадайте, який стиль вам необхідно використати в цьому випадку).

3. Спробуйте коротко охарактеризувати сентименталізм, користуючись поданим планом. Свої висновки занотуйте.

1.Походження назви художнього напряму ______________________________

2.Час появи сентименталізму _________________________________________

3.Основна ідея _____________________________________________________

__________________________________________________________________

4.Об’єкт зображення ________________________________________________

5.Завдання автора __________________________________________________

__________________________________________________________________

6.Тематика творів __________________________________________________

__________________________________________________________________

7.Особливості зображення героя______________________________________

__________________________________________________________________

8.Жанри ___________________________________________________________

9.Мова творів ______________________________________________________

10. Висновки _______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
4. Зіставте образи з комедії Ж. Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич», запишіть висновок, до якого ви дійшли.
  1   2

Схожі:

Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина? icon1. в яких ситуаціях життя людини неодмінно стикається із світоглядними...
Людина не повинна так робити”, тобто при цьому керуються загальними уявленнями про те, якою повинна бути людина, що гідно її, а що...
Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина? iconВсеукраїнський конкурс з українознавства
Кожна людина не залежно від віку, статі, посади повинна бути патріотом, І не має значення, чи ти президент країни, чи учень школи...
Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина? iconЗагальні положення
Це побутове, повсякденне, звичайне уявлення про державу. Воно хоч І правильне, але не повне. А суспільство передусім цікавить якою...
Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина? iconРозвиток літератури, освіти та науки в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.”
Марксистські письменники пропагували думку, згідно з якою для здійснення своїх завдань революція, крім суспільно-політичної сфери,...
Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина? iconРозвиток літератури, освіти та науки в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.”
Марксистські письменники пропагували думку, згідно з якою для здійснення своїх завдань революція, крім суспільно-політичної сфери,...
Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина? iconІ. Окресліть основні напрями розробки "наукової філософії" у XIX...
Філософія, тією мірою, якою вона ще могла бути корисною (наприклад, як гносеологія), повинна була також стати наукою серед інших...
Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина? iconЛ. Фейербах сповіщує нам про «релігійну революцію» що означала перехід...
Бог, людина оголошується «мірилом моральності», а етичні відносини як істинно релігійні визнаються священними тільки заради людини,...
Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина? iconУ процесі підготовки сходознавців в україні
На його думку, завдяки цьому можна надолужити все те, що було втрачене для людства в епоху нового часу. Школа повинна стояти на ґрунті...
Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина? iconВсеукраїнський студентський архів
Випромінювачі можуть бути сполучені послідовно або паралельно-послідовний. Розмова в приміщенні при проведенні переговорів не повинна...
Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина? iconПожежної безпеки для магазинів
Ширина проходів між прилавком І обладнанням, установленим паралельно прилавку, повинна бути не мен­ше 2,7 м, й установленим торцем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка