Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"
НазваДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"
Сторінка2/35
Дата11.07.2013
Розмір2 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Астрономия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
^

Розділ 1 “Керівники, професіонали, фахівці"


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ


Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо-будівельних робіт *, введення об’єктів у дію у встановлені строки. Забезпечує додержання технологічної послідовності під час виконання будівельно-монтажних робіт. Організовує виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами. Складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання. Здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць. Веде журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію. Затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників. Бере участь у показі приймальній комісії об’єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено. Готує фронт робіт для субпідрядних організацій, бере участь у прийманні у них виконаних робіт. Оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах; складає акти на сховані роботи, акти на виконані роботи. Організовує приоб’єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей. Встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання. Координує діяльність майстрів та дільничних служб. Бере участь у роботі комісії з атестації робочих місць. Подає пропозиції щодо матеріального стимулювання робітників.

--------------

* Надалі — будівельно-монтажних робіт.

Створює безпечні умови праці; навчає робітників безпечним методам виконання робіт, проводить виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці, про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів. Забезпечує ефективне застосування технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту робітників. Контролює додержання робітниками норм при перенесенні ваги, правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали, що є визначальними для забезпечення діяльності будівництва; організацію та технологію будівельного виробництва; проектно-кошторисну документацію на об’єкти, що будуються; будівельні норми та правила; норми виробітку та розцінки; технічні умови виконання й приймання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт (днопоглиблювальних, капітальних виправних та колійних, з вишкобудування, з ремонту та налагоджування енергетичного устаткування); форми та системи оплати праці працівників; порядок взаємовідносин із замовниками та субпідрядними організаціями; порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів); систему інженерної підготовки будівельного виробництва; основи економіки, організації праці й управління будівництвом; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації будівельного виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи майстром у будівництві не менше 2 років.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Виконавець днопоглиблювальних робіт. Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом та організовує виконання днопоглиблювальних робіт відповідно до технічної та технологічної документації. Забезпечує ефективну роботу, технічний нагляд за роботою, експлуатацією та обслуговуванням плавучих технічних засобів і устаткування, їх механічного та електричного обладнання. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на паливні та мастильні матеріали, запасні частини. Створює безпечні умови виробництва і праці робітників дільниці.

Виконавець капітальних виправних та колійних робіт. Здійснює безпосереднє керівництво виконанням та організовує роботи щодо баластування колій і стрілкових переводів під час будівництва залізниць, виправлення колій і стрілкових переводів, пересування колій і приєднання колій, укладених раніше, до подовжених станційних колій або укладання з’єднувальних колій між станційними, замінювання шпал, переводних брусків, баластів тощо. Сприяє впровадженню прогресивних технологій будівництва залізниць. Контролює виконання правил безпечної експлуатації залізнично-будівельних машин, приладів і установок. Забезпечує технічний нагляд за обслуговуванням та експлуатацією механічного, гідравлічного й електричного інструменту, що застосовується під час виконання капітальних виправних і колійних робіт. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на запасні частини. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; створює безпечні умови виробництва і праці робітників дільниці. Керує робітниками, що здійснюють експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт залізнично-будівельних машин та енергетичного устаткування, монтерами колій тощо.

Виконавець робіт вишкобудування. Здійснює безпосереднє керівництво виконанням та організовує роботи щодо вишкобудування відповідно до технічної та технологічної документації. Забезпечує ефективну роботу і технічний нагляд за обслуговуванням та експлуатацією механічного й електричного обладнання та інструменту; складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на запасні частини. Створює безпечні умови виробництва та праці робітників дільниці.

Виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного устаткування. Здійснює безпосереднє керівництво та організацію робіт щодо забезпечення безперебійної роботи, правильної експлуатації, ремонту та модернізації енергетичного устаткування. Складає розрахунки потреб у електричній, тепловій та інших видах енергії, бере участь у розробленні норм їх витрачання, здійсненні заходів щодо економії енергії та палива. Організовує розроблення графіків огляду, перевірки і ремонту енергетичного устаткування, заявок на ремонт устаткування спеціалізованими організаціями, на приєднання додаткових потужностей до електричних і теплових мереж, на необхідні для експлуатації та ремонту енергетичного устаткування матеріалів, запасних частин, інструменту, вимірювальних приладів тощо. Бере участь у випробовуванні та прийманні енергетичного устаткування і мереж в експлуатацію, проводить паспортизацію енергетичних установок. Готує котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, електричні установки та інші об’єкти енергетичного господарства, що контролюються державним наглядом і енергонаглядом, для приймання в експлуатацію, перевірки та огляду службами Держкомнаглядохоронпраці. Здійснює контроль за додержанням інструкцій з експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за енергетичним устаткуванням й електричними мережами; бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; створює безпечні умови виробництва та праці робітників.

^ 2. ГОЛОВА КООПЕРАТИВУ БУДІВЕЛЬНОГО. ДИРЕКТОР (КЕРІВНИК)

МАЛОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво всіма службами підприємства (кооперативу). Організує безпосередньо та через адміністрацію фінансову, виробничу й господарську діяльність. Забезпечує вивчення галузевого ринку. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства (кооперативу) необхідною сировиною, матеріалами, основними засобами виробництва і будівельною продукцією. Контролює виконання договірних зобов’язань, якість будівельних робіт і продукції, що виробляє підприємство (кооператив) та його підрозділи, додержання виробничої, трудової та технологічної дисципліни. Здійснює заходи щодо подальшого розвитку підприємства (кооперативу), впровадження передових технологій виробництва, соціального розвитку колективу. Забезпечує зв’язок підприємства (кооперативу) з іншими організаціями і підприємствами. Виконує обов’язки, передбачені статутом і правилами внутрішнього розпорядку підприємства (кооперативу). Забезпечує виконання чинного законодавства з питань діяльності підприємства, організації та охорони праці.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі, перспективи технічного та економічного розвитку галузі, методи управління, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки та техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів), основи планування, статистики, фінансування будівництва, роботи з цінними паперами, оподаткування, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; законодавство про працю; правила та норми охорони праці та виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 \"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи\" iconДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск...
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 \"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи\" iconБбк 65. 240-я2
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 \"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи\" iconДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск...
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 44 Виробництв
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 \"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи\" iconДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск...
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 47 Виробництв
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 \"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи\" iconДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск...
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізнич
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 \"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи\" iconДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск...
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 \"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи\" iconДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск...
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльніс
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 \"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи\" iconДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск...
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 \"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи\" iconДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохім
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 \"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи\" iconДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск...
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка