Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій
Скачати 94.83 Kb.
НазваПро Дистанційний турнір з інформаційних технологій
Дата22.12.2013
Розмір94.83 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Астрономия > Документы
ПОЛОЖЕННЯ

про Дистанційний турнір з інформаційних технологій

серед учнівської молоді

I. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок організації та проведення Дистанційного турніру з інформаційних технологій серед учнівської молоді (далі - Турніру) та розроблено на основі Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №671 від 11.06.2012.

1.2. Турнір є інтелектуальним змаганням учнів, що проводиться щороку, з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом передачі інформації через мережу Інтернет.

1.3. Турнір проводиться на основі досвіду проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з інформатики, фізики та математики.

1.4. Основними завданнями Турніру є:

  • створення умов для рівного доступу до участі у масових інтелектуальних змаганнях учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, що проживають і навчаються у сільській місцевості та населених пунктах, віддалених від навчальних та наукових центрів;

  • впровадження нових форм та методів пошуку обдарованих учнів та створення умов для розвитку їх здібностей;

  • подальше вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями;

  • забезпечення системного і безперервного протягом року проведення інтелектуальних змагань для обдарованих учнів;

  • підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення інформаційних технологій та інформатики в цілому, стимулювання розвитку відповідних інтелектуальних здібностей;

  • створення відповідних умов для рівної підготовки учнів усіх навчальних закладів України до заключного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій;

  • активізація творчої діяльності вчителів.

1.5. Організатором Турніру є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1.6. Турнір проводиться на базі підрозділу Університету Українського фізико-математичного ліцею.

1.7. Організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних змагань покладається на УФМЛ та факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1.7. Для організації та проведення Турніру Київський національний університет імені Тараса Шевченка щороку призначає організаційний комітет, експертів-консультантів, для складання текстів завдань – предметно-методичну комісію, а для перевірки та оцінювання результатів виконання робіт – журі.^ II. Організація, умови, строки проведення Турніру

2.1. Турнір проводиться щороку в чотири етапи. Перший етап – в грудні-січні, другий – в січні, третій та четвертий – в лютому одного навчального року.

2.2. Турнір є дистанційним. Кожен з етапів Турніру проводиться в очній дистанційній формі з обов’язковим використанням мережі Інтернет на базі навчальних закладів, визначених на основі поданих заявок оргкомітетом. Проведення Турніру поза межами визначеного закладу може призводити до дискваліфікації команди та анулювання результатів учнів, що до неї входять.

2.3. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернетом, окрім базового ресурсу itech.bz.ua (надалі – базовий ресурс), мобільними телефонами тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом та журі.

2.3.1. Усі роботи учасників Турніру підлягають автоматичному шифруванню одразу після їх надсилання учасником. Забороняється використання будь-яких позначок, які сприяли б дешифруванню робіт.

2.4. Документація Турніру та роботи його учасників зберігаються в УФМЛ впродовж трьох років.

III. Учасники Турніру

3.1. Учасниками Турніру є учні 8-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі - Учасники Турніру).

3.2. Учасники Турніру беруть участь у змаганнях на добровільних засадах.

3.3. До участі в кожному наступному етапі Турніру допускаються лише ті Учасники Турніру, які брали участь у попередньому етапі.

3.3.1. Оргкомітет та журі можуть встановлювати прохідну кількість балів. Якщо Учасник Турніру набрав за підсумком етапу меншу за прохідну кількість балів, він не допускається до участі в наступному етапі.

3.4. На всіх етапах Учасники Турніру мають право брати участь в змаганнях за клас (курс) не молодший, ніж клас (курс) їх навчання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі - НЗ).

3.5. Будь-які винятки щодо участі в Турнірі, не передбачені цим Положенням, заборонені.

3.6. У кожному етапі Турніру Учасники Турніру беруть участь у складі команд, сформованих відповідно до НЗ, у якому вони навчаються на основі поданих у визначені оргкомітетом строки заявок.

3.6.1. Чисельність команди не обмежується.

3.6.2. Заявки на участь команд в Турнірі надсилаються оргкомітету представниками відповідних НЗ.

3.6.3. До місця проведення етапу Турніру (окремого для кожної команди) Учасники Турніру прибувають за 1 годину до офіційного початку змагання.

3.6.4. Керівники команди (координатори НЗ) призначаються з числа вчителів, викладачів НЗ, які брали участь у підготовці Учасників Турніру до змагань.

3.6.5. Учасники Турніру до початку змагань мають бути ознайомлені з порядком і правилами (умовами) їх проведення.

3.6.8. Учасники Турніру повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі.

3.7. Учасник після виконання роботи надсилає її на базовий ресурс для шифрування та подальшої перевірки.

^ IV. Координатори Турніру

4.1. Координатор Турніру обирається навчальним закладом з числа його працівників чи інших осіб.

4.2. Координатор є керівником команди навчального закладу, що висунув його.

4.3. Координатор:

4.3.1. Забезпечує організацію та проведення Турніру в межах свого закладу у відповідності до цього Положення та умов проведення Турніру поточного року.

4.3.2. Представляє інтереси команди навчального закладу на консультаціях та конференціях, які проводить оргкомітет в межах базового ресурсу Турніру.

4.3.3. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності представниками своєї команди під час проведення етапів Турніру, апеляції тощо.

4.3.4. У відповідності до рекомендацій оргкомітету забезпечує Учасників Турніру необхідним обладнанням та програмним забезпеченням, узгоджує з адміністрацією навчального закладу місце виконання Учасниками Турніру конкурсних завдань, графік роботи системних адміністраторів, вчителів інформатики тощо на час проведення етапів Турніру.

^ V. Оргкомітет Турніру

5.1. До складу оргкомітету Турніру входять співробітники Київського національного університету імені Тараса Шевченка та його підрозділу Українського фізико-математичного ліцею. Склад оргкомітету щороку визначається та затверджується Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

5.2. Очолює оргкомітет голова, який має одного або кількох заступників. Голова оргкомітету здійснює розподіл обов’язків між його членами та керує роботою з організації проведення Турніру.

5.3. Оргкомітет:

5.3.1. Розробляє умови проведення та план організаційних заходів Турніру, здійснює подання до Університету на зміну положень цього Положення.

5.3.2. Розробляє інструктивні матеріали та листи з питань організації Турніру, готує документацію, необхідну для проведення Турніру (програми, посвідчення учасників, бланки протоколів, звіти тощо).

5.3.3. Формує склад Учасників кожного з етапів Турніру відповідно до вимог цього Положення.

5.3.4. Створює комісію, що проводить реєстрацію учасників Турніру, перевіряє відповідність складів команд переліку осіб, поданому у заявках.

5.3.5. Проводить поточну організаційну роботу з підготовки і проведення Турніру.

5.3.6. Забезпечує дотримання порядку під час проведення Турніру.

5.3.7. Забезпечує умови роботи журі Турніру.

5.3.8. На спільному із журі засіданні приймає рішення щодо визначення переможців Турніру та відзначення переможців і Учасників Турніру. Рішення за підсумками проведення Турніру підписується головою оргкомітету, головою журі та завіряється печаткою факультету Кібернетики Київського національного університету.

У рішенні про результати проведення Турніру обов’язково вказуються прізвище та ім’я (в називному відмінку) кожного з переможців і учасників Турніру, найменування навчального закладу та клас (курс) їх навчання та представництва;

5.3.9. Проводить статистичний аналіз результатів Турніру, опрацьовує зауваження та побажання щодо проведення Турніру.

5.3.10. Сприяє висвітленню результатів Турніру у засобах масової інформації.

VІ. Журі Турніру

6.1. Журі Турніру формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових працівників академічних установ та вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, методистів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності – виконуючий його обов’язки з числа заступників.

6.2. Голова журі:

6.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.

6.2.2. Забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт Учасників Турніру.

6.2.3. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт Учасників Турніру.

6.2.4. Очолює предметно-методичну комісію зі складання завдань Турніру.

6.2.5. Створює апеляційну комісію для розгляду апеляцій.

6.3. Журі:

6.3.1. Перевіряє та оцінює роботи Учасників Турніру за допомогою функціональності базового ресурсу.

6.3.1.1. Робота журі не вимагає їх знаходження на базі одного закладу і проводиться дистанційно відповідно до Умов проведення Турніру.

6.3.2. Після завершення виконання завдань проводить консультації та знайомить Учасників Турніру і координаторів НЗ із розв’язками (відповідями) запропонованих завдань.

6.3.3. Аналізує рівень підготовки Учасників Турніру, готує подання про нагородження переможців.

6.3.4. Надає оргкомітету Турніру результати проведення його етапів.

6.3.5. Разом з головою оргкомітету та заступниками голови журі визначає персональний склад Учасників Турніру, рекомендованих для участі у наступному етапі змагань, а також його переможців.

6.4. Експерти-консультанти Турніру:

6.4.1. Надають науково-методичну допомогу членам відповідних журі під час перевірки робіт Учасників Турніру.

6.4.2. Беруть участь у роботі апеляційних комісій.

6.4.3. Беруть участь у засіданні журі або спільному засіданні журі та оргкомітету, де мають право дорадчого голосу.

VII. Нагородження Учасників Турніру

7.1. Переможцями Турніру вважаються учасники етапів Турніру, нагороджені дипломами I, II або III ступенів або прирівняними до них.

7.2. Прізвища, імена переможців та Учасників Турніру записуються в дипломах у називному відмінку.

7.3. Переможці Турніру визначаються на спільному засіданні оргкомітету та журі.

7.4. Переможці Турніру нагороджуються дипломами I, II, III ступенів або прирівняними до них окремо за віковими категоріями, визначеними напередодні оргкомітетом, у кількості, яка не перевищує 50% числа Учасників Турніру відповідного класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

Переможцем Турніру не може бути Учасник Турніру, який за сумарним результатом виступу у чотирьох етапах Турніру набрав менше ніж 30% від максимально можливої сумарної кількості балів. Решті Учасників Турніру можуть вручатися дипломи Учасника Турніру.

7.5. Дипломи переможців та Учасників Турніру підписуються головою оргкомітету, головою журі Турніру і завіряються печаткою факультету Кібернетики Київського національного університету із занесенням до бази переможців реєстраційного номеру диплома та даних його власника.

У разі втрати диплом може бути поновлено за рішенням оргкомітету Турніру за кошти Учасника.

7.6. Учасники Турніру можуть бути відзначені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

VIII. Апеляція та громадський контроль

8.1. Умови завдань, критерії їх оцінювання, результати перевірки й авторські розв'язання публікують на базовому ресурсі одразу після перевірки.

8.2. У разі виникнення питань Учасники Турніру мають право після завершення відповідного етапу змагань подавати заяву у визначеній оргкомітетом формі до оргкомітету Турніру з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати відповідь до підбиття остаточних підсумків етапу Турніру.

Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом Турніру, про що повідомляється Учасникам Турніру.

У заяві Учасник Турніру повинен зазначити і аргументувати причину подання апеляції.

8.3. Для розгляду апеляції оргкомітетом Турніру створюється апеляційна комісія.

8.4. Висновки апеляційної комісії доводяться до відома Учасників Турніру, що подавали апеляцію, та подаються до оргкомітету Турніру для прийняття остаточного рішення щодо визначення переможців Турніру.

8.5. Організаційний комітет Турніру може залучати до їх організації та контролю за дотриманням умов проведення Турніру представників громадських організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських організацій щодо організації та проведення Турніру передаються до оргкомітету Турніру для їх узагальнення та врахування у подальшій роботі.

Схожі:

Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій iconПроект методичні рекомендації щодо проведення IV етапу Всеукраїнської...
Нської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому...
Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій iconМетодичні рекомендації щодо проведення IІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у...
Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій iconВступ
Також розглядаються етапи розвитку інформаційних технологій, перспективи їх використання. Не обминув я своєю увагою І ті проблеми...
Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій iconМіжнародні семінари Procter&Gamble
Компанія P&G запрошує студентів на Європейський фінансовий семінар та Семінар з інформаційних технологій, на яких протягом тижня...
Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій iconАдміністрації червонозаводського району
Харківської міської ради від 04. 01. 2013 № 17 „Про проведення І (районного) етапу конкурсу на кращий дистанційний курс у 2013 році”...
Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2012/2013 н р пропонуються завдання для 10-11 класів, які охоплюють...
Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій iconНа закупівлю послуг з проведення аудиту стану безпеки інформаційних технологій
Об’єкт закупівлі: послуги з проведення аудиту стану безпеки інформаційних технологій
Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій iconСистемний підхід при впровадженні інформаційних І ресурсозберігаючих технологій у рослинництві”
Серпня 2013 року на базі компанії «Дружба-Нова» відбудеться ІІІ міжнародна конференція “Системний підхід при впровадженні інформаційних...
Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій iconРозвиток творчого потенціалу вчителя І учнів шляхом впровадження педагогічних технологій
Методична система комп'ютеризованого навчання шкільного навчального предмета повинна орієнтуватися на використання інформаційних...
Про Дистанційний турнір з інформаційних технологій iconЄвропейські  норми та стандарти компетентності учителів у сфері Інформаційно-Комунікаційних...
Однією з складових професійної компетентності учителя, важливість якої обумовлена сьогодні змінами в освіті, викликаними розвитком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка