Тема: Множини. (2 години)
Скачати 153.29 Kb.
НазваТема: Множини. (2 години)
Сторінка1/3
Дата24.01.2014
Розмір153.29 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Астрономия > Документы
  1   2   3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Лабораторна робота №10

Тема: Множини. (2 години)

Мета: Формувати вміння і навички обробки множин засобами мови програмування Pascal.

Література:


 1. Архангельский А.Я. Язык Pascal и основы программирования в Delphi

 2. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных алгоритмов.– М.: Мир, 1979.– 536 с.

 3. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах

 4. М.С.Львов, О.В. Співаковський. Основи алгоритмізації та програмування.

 5. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0

 6. Меженный О.А. Turbo Pascal

 7. Н.Вирт. Алгоритмы + структуры данных = программы. Москва, Мир, 1985 г. 406 с.

 8. Н.Вирт. Алгоритмы и структуры данных. Москва, Мир, 1989 г. 420 с.

 9. Немцова Т.И., Голова С.Ю., Абрамова И.В. Программирование на языке высокого уровня. программирование на языке Object Pascal

 10. Окулов С.М. Основы программирования.– М.: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002.– 424 с.

 11. Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня

 12. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. Москва, Наука, 1989 г., 160 с.

 13. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Начальный курс. – Учебное пособие. – М.: Издательство «ОМД Групп», 2003 г. -616 с.

 14. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Практика программирования

 15. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Учебный курс^

Короткі теоретичні відомості.


Ще одним складним стандартним типом даних, що визначений у мові Pascal, є множинний тип. Значенням множинного типу даних є множина, що складається з однотипних елементів. Тип елемента множини називається базовим типом. Базовим типом може бути скалярний або обмежений тип. Таким чином, множина значень множинного типу – це множина всіх підмножин базового типу, враховуючи і порожню множину. Якщо базовий тип містить N елементів, відповідний множинний тип буде містити 2N елементів.

Характерна відміна множинного типу – визначення на ньому найбільш поширених теоретико-множинних операцій і відношень. Це робить множинний тип схожим на прості типи даних. Множинні типи описуються в розділі типів наступним чином:

Type < ім’я типу > = Set of < базовий тип >Множини будуються з своїх елементів за допомогою конструктора множин. Конструктор являє собою перелік через кому елементів множини або відрізків базового типу, що береться у дужки [ , ]. Порожня множина позначається через [ ].


До операндів - однотипних множин А і В можна застосувати такі дії:
    А + В - об’єднання А U В
    А * В - перетин А ∩ В
    А - В - різниця А \ В
Між А і В визначені також відношення порядку і рівності

А = В, А <> В, А < В, А <= В, А > В, А >= В;

Відношення порядку інтерпретуються як теоретико-множинні включення.

Якщо А – множина і х – елемент базового типу, то визначено відношення належності х in A - x належить A ( x ­?­ ­A ).

Кожне з відношень, описаних вище, по суті, є операцією, результат якої має тип Boolean. Таким чином, якщо Init – змінна типу Boolean, можлив­е присвоювання Init := A < B. Можливі такі порівняння ( А = В ) = ( С = D ).

Наявність операцій над множинами дозволяє застосовувати в програмах оператори присвоювання, в лівій частині яких стоїть змінна типу множини, а в правій – вираз того ж типу.

При реалізації мови розміри множин завжди обмежені константою, що залежить від реалізації. Як правило, ця константа кратна довжині машинного слова. Це відбувається тому, що множини реалізовані у вигляді логічних (двійкових) векторів наступним чином: кожній координаті двійкового вектора однозначно відповідає один з елементів базового типу. Якщо елемент а належить множині А, що представляється, то значення координати вектора, що відповідає а, дорівнює 1. У протилежному випадку значення відповідної координати дорівнює 0.

Наприклад, якщо множина А описана як Set of 0..15, то його представляє 16-ти вимірний двійковий вектор, координати якого перенумеровані від 0 до 15, і і-тій координаті відповідає елемент і базового типу.

    Базовий тип : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Д­війковий вектор : 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    Представлена множина : A = [2, 3, 5, 7, 11, 13]

Такий спосіб реалізації дозволяє швидко виконувати операції над множинами і перевіряти теоретико-множинні відношення. Нариклад,

For X := 'A' to 'Z' do

If (X ='A') or (X ='E') or (X ='I') or (X ='O') or (X='U')

then Statement1

else Statement2

У Pascal максимальна ­кількість елементів у множині дорівнює 256. Таким чином, у якості базового типу можна вибирати, наприклад, Char або відрізок 0..255. На завершення розділу, наведемо приклад програми, що використовує множинні типи даних.

^

Задачі для самостійного розв’язування


 1. Записати за допомогою конструктора множину Х, яка складена з латинських букв a, b, c, d, i, j, k, x, y, z.

 2. Записати за допомогою конструктора множину з трьох основних кольорів множинного типу Paint.

 3. Записати за допомогою конструктора множину цілих розв’язків квадратної нерівності x^2 +p*x + q < 0 у припущенні, що корені відповідного квадратного рівняння лежать в інтервалі [0; 255].

 4. Записати за допомогою конструктора множину простих чисел-близнюків з інтервалу 1..30.

 5. Дано рядок. Скласти програму, яка б рахувала кількість різних цифр, що зустрічаються в рядку, використовуючи множини.

 6. Дано рядок з прописних латинських літер, сусідні слова в якому розділені пропуском. Скласти програму, яка б друкувала в алфавітному порядку приголосні літери, які входять до рядку, у разі якщо таких немає вивести NO. (Голосні літери – a, e, i, o, u, y, інші - приголосні).

 7. Дано два рядка. Скласти програму, яка б виводила всі символи (у порядку зростання ASCII кодів), що є в першому рядку та яких немає у другому, використовуючи множини.

 8. Дано число N. Скласти програму, яка б виводила на екран всі пості числа від 2 до N, використовуючи множини.

 9. Дано рядок. Скласти програму, яка б рахувала кількість різних розділових знаків, що зустрічаються в рядку, використовуючи множини.

 10. Дано рядок з прописних латинських літер, сусідні слова в якому розділені пропуском. Скласти програму, яка б друкувала в алфавітному порядку голосні літери, які входять одночасно до кожного слова, у разі якщо таких немає вивести NO. (Голосні літери – a, e, i, o, u, y, інші - приголосні).  1   2   3

Схожі:

Тема: Множини. (2 години) iconОпукла оболонка
Означення. Афінна геометрія складається з множини скалярів s (дійсних чисел), множини точок p та множини вільних векторів V (або...
Тема: Множини. (2 години) iconОзначення. Відрізок, що сполучає дві найбільш віддалені точки множини...
Задача. Діаметр множини. На площині задано n точок. Знайти дві найбільш віддалені одна від іншої точки
Тема: Множини. (2 години) iconПоняття функції є основним не тільки в математичному аналізі, де...
Якщо кожному елементу Х множини Х (Х є Х) за деяким законом ставиться у відповідність певний елемент у множини у (у є у), тоді говорять,...
Тема: Множини. (2 години) iconТема уроку
Дидактична – повторити основні відомості І поняття про множини натуральних, цілих, раціональних, ірраціональних та дійних чисел
Тема: Множини. (2 години) icon2. Раціональні вирази (43 години) Тема 1

Тема: Множини. (2 години) icon11 клас (66 години + 4 години резервного часу)
Автоматизація математичних обчислень. Практична робота №
Тема: Множини. (2 години) iconПоняття множини. Поняття належності. Способи задання множини
Визначення числа остовних дерев графа (теорема Трента). 42. Побудова всіх остовних дерев графа (пошук структкного числа). Алгоритм...
Тема: Множини. (2 години) iconВсеукраїнський студентський архів
Можливими значеннями змiнних типу "множина" є всi пiдмножини базового типу. Кiлькiсть елементiв множини може мiнятися вiд 0 до 256....
Тема: Множини. (2 години) iconЛадиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
Тема: Множини. (2 години) iconТема: Програмування розгалужень. (2 години)
Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных алгоритмов.– М.: Мир, 1979.– 536 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка