3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю
Скачати 115.39 Kb.
Назва3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю
Дата06.04.2013
Розмір115.39 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
Запит цінових пропозицій1. Замовник:

1.1. Найменування: Київська міська дирекція Українського державного підприємства

поштового зв’язку «Укрпошта».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 01189979.

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, 01001.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 2600230110370 Філія - Подільське

відділення № 5393 ВАТ «Державний ощадний банк України» м. Києва, МФО 320382.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з

учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та

телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, е-mail): Поліщук

Олена Леонідівна, завідувач комплексом харчування, м. Київ, вул. Хрещатик, 22,

01001, телефон (044) 230-08-70, факс (044) 230-08-91.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ): Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21560045.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
^ 3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
^ 4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.ukrposhta.com
5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: м’ясо свіже та заморожене (м’ясо свинне

заморожене, печінка яловича), ДК 016 – 97 - 15.11.1.

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

1. Печінка яловича – 500 кг.

2. Корейка охолоджена – 600 кг.

3. М’ясо (свинина охолоджена, задньотазова частина) – 2800 кг.
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: 2011 рік.
^ 6. Основні умови договору: Відповідно до р. IX Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289 – VI зі змінами та доповненнями та вимогам зазначених в додатку № 4 до запиту.
^ 7. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів з дати розкриття цінових

пропозицій
8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, каб. № 232, 01001, особисто або поштою.

8.2. Строк: 14 лютого 2011 р. до 10 год. 00 хв.
^ 9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, каб. № 318, 01001.

9.2. Дата: 14 лютого 2011 р.

9.3. Час: 14 год. 30 хв.
10. Додаткова інформація: довідки за тел: (044) 230-08-70.

Додаток № 1 – кваліфікаційні умови до учасників;

Додаток № 2 – форма цінової пропозиції на участь у процедурі запиту цінових

пропозицій;

Додаток № 3 – опис предмета закупівлі;

Додаток № 4 - основні умови договору;

Додаток № 5 - зразок оформлення конверту, у якому подається цінова пропозиція.


Директор,

голова комітету з конкурсних торгів ________________________ Скляренко С.М.

підпис, МП

Додаток № 1

до запиту цінових пропозицій
^ Кваліфікаційні вимоги до учасників


Вимога

Підтвердження відповідності

^ Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази.


^ Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Довідка Учасника, що містить інформацію про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

^ Наявність фінансової спроможності


- Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

- Баланс за ІІ півріччя 2010р.

- Звіт про фінансові результати за ІІ півріччя 2010 р.

- Звіт про рух грошових коштів за 2010р.


^ Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка постачальника товару щодо виконаних договорів з постачання аналогічного товару.


Інші документи, які має надати Учасник

1. Статут або інший установчий документ - копія, завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою підприємства.

2. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності) - копія, завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою підприємства

3. Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) - копія, завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою підприємства

4. Довідка про взяття на облік платника податків (або єдиного податку) - копія, завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою підприємства

5.Свідоцтво Державної податкової адміністрації України про реєстрацію платника податків на додану вартість (які є платником податку) - копія, завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою підприємства.

6.Довідка податкової інспекції про відсутність заборгованості щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) - оригінал або нотаріально завірений документ, дійсний на момент розкриття пропозиції.

7.Оригінал довідки про відсутність рішення про визнання Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство, з терміном видачі довідки не більше тридцяти календарних днів до дати розкриття тендерних пропозицій.

8. Копії санітарних книжок водія, експедитора, вантажників, які здійснюватимуть підвезення товару до замовника, завірені підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою підприємства.

9. Копія санітарного паспорту на ізотермічний автомобіль, яким здійснюватиметься підвезення товару до замовника, завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою підприємства.

10. Копії документів, які свідчать про якість товару, завірені підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою підприємства.

11. Довідка Учасника щодо виробника товару , завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою підприємства.

У випадках, коли в тендерній документації наявна вимога Замовника щодо надання копії документу – це означає, що має бути надана копія, з зазначенням надпису

«З оригіналом згідно» та посвідчена підписом уповноваженої особи Учасника

та відбитком печатки (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки).

У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу.

Додаток № 2

до запиту цінових пропозицій
^ ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НА УЧАСТЬ У ПРОЦЕДУРІ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Після вивчення документації на виконання зазначеного вище ми, уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати зазначене, як це буде обумовлено Замовником у разі акцепту нашої пропозиції.

Ми зобов'язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов та ціни пропозиції (з урахуванням витрат, податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України) на загальну суму:
Найменування предмету закупівлі

Вартість, без ПДВ, грн.

Вартість з ПДВ, грн.

1

М’ясо свіже та заморожене


Всього:
2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені нашою пропозицією.

3. Ми згідні дотримуватися умов своєї пропозиції протягом 120 (сто двадцяти) календарних днів із дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. До того часу, поки між нами не буде підписано Договору про закупівлю, буде діяти ця Цінова пропозиція та Основні умови Договору про закупівлю.

(дата)

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності)

Додаток № 3

до запиту цінових пропозицій
^ ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Предмет закупівлі: М”ясо свіже та заморожене (код за ДК016 – 15.11.1)

згідно наступних вимог:№ п/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Загальна кількість

кг,

Періодичність поставок (відповідно до умов договору)

1

Печінка (яловича, свіжозаморожена)

кг

500

2 рази/місяць

2

Корейка (охолоджена)

кг

600

3 рази/тиждень

3

М’ясо (свинина, охолоджена, задньотазова частина)

кг

2800

3 рази/тиждень


Поставка продуктів харчування проводиться відповідно до Правил продажу продовольчих товарів, затверджених наказом МЗЄЗ від 28.12.1994 р. №237 із змінами і доповненнями.

Виконавець поставляє продукцію харчування замовнику - Київській міській дирекції УДППЗ «Укрпошта», з визначеною періодичністю та за попереднім узгодженням відповідно до умов договору.

Якість продуктів харчування, що поставляється повинна відповідати сертифікатам відповідної державної сертифікації або мати позитивні висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи.

Всі продукти харчування повинні мати маркування державною мовою.

Продукти харчування поставляються замовнику силами (автотранспортом) виконавця, передоручення поставки іншим виконавцям не допускається.
В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Додаток № 4

до запиту цінових пропозицій

^ ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Предмет договору: закупівля продукції харчової промисловості для комплексу харчування працівників Київської міської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» а саме: м’ясо свіже та заморожене (м’ясо свинне заморожене, печінка яловича), ДК 016 – 97 - 15.11.1.


  1. Строк постачання товарів: 2011 рік.

  2. Строк дії: договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31.12.2011, але в будь якому разі до повного виконання сторонами зобов’язань за договором.

  3. Порядок здачі та приймання товарів: товар приймається на підставі належно оформлених первинних документів (відповідної накладної та податкової накладної) наданих комплексу харчування.

  4. Умови та порядок постачання: Замовник направляє Постачальнику шляхом факсимільного повідомлення письмову заяву, підписану уповноваженою особою з зазначенням обсягу поставки. Постачальник зобов’язується поставити товар протягом 2-х банківських днів після отримання заявки на поставку.

  5. Умови оплати: оплата за поставлений товар здійснюється щомісячно, впродовж семи банківських днів з моменту отримання товару.

  6. Відповідальність сторін.

- Кожна з Сторін зобов’язується виконувати свої обов’язки згідно з цим Договором належним чином, надаючи іншій Стороні всіляке сприяння у виконанні нею своїх обов’язків.

- В разі передачі неякісного товару Постачальник зобов’язується замінити неякісний товар протягом 2-х банківських днів після отримання повідомлення.

- В разі непередачі або порушенні строків передачі товару, Постачальник сплачує замовнику штраф у розмірі 1% від вартості непереданого або не своєчасно переданого товару.

7. Обов’язки Постачальника:

- Постачальник зобов’язується поставити продукти харчування (м’ясо свіже та заморожене) своїми силами, належної якості та узгоджені з Замовником.

- Надати завірені печаткою копії сертифікатів (посвідчень) якості на всі продукти харчування.

- На всі продукти харчування, які не підлягають сертифікації надати завірені печаткою копії гігієнічних висновків виробника продуктів харчування.

- На всі продукти харчування, що поставляються надати документацію про дату виготовлення, кінцевий термін реалізації.

- Дотримуватись вимог нормативних документів щодо санітарії перевезення та пакувальної тари продуктів харчування.

8. Права Замовника:

Достроково розірвати договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 15 днів.

9. Обсяг закупівель може бути зменшено Замовником у зв’язку з фінансовими та

виробничими можливостями та потребами Замовника та залежно від реального фінансування видатків.

10. За розірвання Постачальником договору в односторонньому порядку Постачальник

сплачує Замовнику штраф у розмірі тридцяти відсотків вартості договору.

^ Ми згодні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про надання послуг.

..............................................................

(підпис)

...............................................................

(посада)

...............................................................

(найменування Учасника)

М. П.

Додаток № 5

до запиту цінових пропозицій


^

Зразок оформлення конверта, у якому подається цінова пропозиція
Не відкривати до __ год. ____ хв. __ _________ 2011 р.
Найменування учасника

Код за ЄДРПОУ

Адреса (місцезнаходження)

Телефон

ЦІНОВА пропозиція
на закупівлю __________________________________________
Київська міська дирекція

Українського державного підприємства

поштового зв’язку «Укрпошта»

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

Конверт повинен бути заклеєний та опечатаний відбитком печатки Учасника в місцях склеювання (за наявності). У випадку, коли учасник здійснює свою діяльність за відсутності печатки, конверт засвідчується особистим підписом учасника (або уповноваженою особою) в місцях склеювання.

Схожі:

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю icon3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі...
Найменування: Київська міська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю iconАналіз регуляторного впливу до проекту спільного наказу Міністерства...
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку І торгівлі, Міністерства фінансів Про затвердження...
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю iconАналіз регуляторного впливу до проекту спільного наказу Міністерства...
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку І торгівлі, Міністерства фінансів Про затвердження...
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю iconНаказ Міністерства економічного розвитку І торгівлі України

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю iconМіністерство економічного розвитку І торгівлі україни
На звернення Артемівської районної державної адміністрації в Донецькій області від 19. 03. 2012 n 18/0143 вих щодо деяких питань...
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю iconЗасідання районного комітету з економічних реформ
Члени районного комітету: Вільшинський П. Г. – перший заступник голови адміністрації, Жилюк В. С. – начальник відділу економічного...
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю iconКиїв Про доступ до послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Ті обслуговування громадян, впровадження технологій електронного урядування в соціальній сфері підтримати пропозицію Міністерства...
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю iconАналіз регуляторного впливу до проекту спільного наказу Міністерства...
В україні щорічно утворюється близько 400 тисяч тонн відпрацьованих технічних олив, які за законодавством України відносяться до...
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю iconАналіз регуляторного впливу до проекту спільного наказу Міністерства...
«Про затвердження Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)»
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю iconМіністерство економічного розвитку І торгівлі україни
Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10. 05. 93 N 46-93 "Про стандартизацію І сертифікацію"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка