Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва
Скачати 71.52 Kb.
НазваРозрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва
Дата06.04.2013
Розмір71.52 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
"17" грудня 2010 р. № 837 


Форма

Відмітка про одержання
(штамп органу державної

податкової служби) Найменування платника податку ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер з ТРДПАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Код виду економічної діяльності (КВЕД) 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження платника податку: _____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

 

Місце розташування земельної ділянки: ___________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 

Найменування органу державної податкової служби,
до якого подається Розрахунок: __________________________________________________________ 

^ РОЗРАХУНОК
частки сільськогосподарського товаровиробництва

за 20___ рік


тис. грн., з одним десятковим знаком


з/п 


Назва показника 

^ Джерело інформації 

Сума 

1. 

Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції)  та від надання супутніх послуг

Розрахунково:
р.1.1.+р.1.2.+р.1.3.+р.1.4.+р.1.5

1.1

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також від реалізації продукції рослинництва закритого ґрунту

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості

  

1.2. 

Доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва і птахівництва

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості

  

1.3. 

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах)

Кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ) 

  

1.4. 

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва (в т.ч. числі закритого ґрунту), тваринництва, птахівництва та рибництва, що вироблені із сировини власного виробництва на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) (без ПДВ) 

  

1.5. 

Доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг

Кредитові обороти по субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" (відповідно до Переліку супутніх послуг, зазначених у пункті 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу) (без ПДВ) 

  

2. 

Загальна сума валового доходу сільськогосподарського товаровиробника  

Кредитові обороти по субрахунках:
791 "Результат операційної діяльності",
792 "Результат фінансових операцій",
793 "Результат іншої звичайної діяльності",
794 "Результат надзвичайних подій" 

  

3. 

Величина, на яку зменшують загальну суму валового доходу сільськогосподарського товаровиробника  

Розрахунково:
р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5


  

3.1. 

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки 

Кредитові обороти по рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" (відповідні субрахунки), якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (відповідні субрахунки) та кредитові обороти по рахунку 70 "Доходи від реалізації» (відповідні субрахунки) аналітичні рахунки на яких обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого ст. 209 розділу V Податкового кодексу

  

3.2. 

Сума доходу, отримана від реалізованої іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва 

Кредитові обороти по субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" в частині реалізації іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо) 


 

3.3. 

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю 

Кредитові обороти по субрахунку 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" 

  

3.4.

Сума доходу, отримана від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж

Кредитові обороти по субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж **
3.5.

Сума доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченню строку позовної давності

Кредитові обороти по субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості»
4. 

Скоригований валовий дохід сільськогосподарського товаровиробника

Розрахунково:
р. 2. - р. 3.


  

5. 

Частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, % 

р. 1 / р. 4 х 100

  

Керівник __________________ / _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Головний бухгалтер __________________ / _________________

(підпис) (П.І.Б.)

М. П.

_____________________________________________________

* Рядок 1.5 заповнюють тільки сільськогосподарські товаровиробники, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

** Не коригується валовий дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.

Схожі:

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва iconРозрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20 рік

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни наказ від...
України, для визначення частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік з метою набуття І...
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва iconМетодичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського...
Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (далі – Рекомендації) розроблені...
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва iconЧи буде вважатись продукцією власного виробництва сільськогосподарська...
Никами фіксованого сільськогосподарського податку (далі фсп) з урахуванням обмежень, встановлених п. 301. 6 цієї статті, можуть бути...
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва icon„Конструкція, розрахунок І виробництво сільськогосподарських машин”
Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” складена на основі навчального плану підготовки бакалавра напряму „Інженера...
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва iconРозрахунок частки інших витрат
Дс додатка дс до рядків 01 дс та 03 дс податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва iconДодаток 3
Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва iconУдосконалення системи регулювання рівня конкуренто-спроможності продукції...
Розрахунок комплексного показника конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі розробленого...
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва iconПорядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та...
Цей Порядок визначає єдині правила обчислення фіксованого сільськогосподарського податку (далі–фсп) І складання податкового розрахунку...
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва iconРозрахунок частки інших витрат
Питома вага доходу від діяльності, не пов‘язаної із страхуванням, у загальному доході страховика (р. 3 : р. 2 Х 100 %)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка