Тарифи
Скачати 158.34 Kb.
НазваТарифи
Дата28.04.2013
Розмір158.34 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы


Додаток до договору № ________від “ “ _____________ 2007року

про відкриття та обслуговування банківських рахунків суб’єкта

господарської діяльності,

укладеному між
ВАТ АБ «Укргазбанк» та ______________________________

ТАРИФИ


та інші параметри розрахунково-касового обслуговування клієнтів -

юридичних осіб (крім неприбуткових організацій) та фізичних осіб-підприємців
Тарифний план “Стандарт”

^ Послуги (операції)

Значення тарифу

Порядок стягнення

 1. Відкриття, супроводження та закриття поточного рахунку

 1. Відкриття поточного рахунку (крім бюджетних організацій, для яких відкриття рахунку безкоштовно) *

 1. в національній валюті

50 грн.

Передплата або договірне списання

 1. в іноземній валюті

50 грн.

Передплата або договірне списання

 1. мультивалютного (одночасно у гривнях та в інвалюті)

50 грн.

Передплата або договірне списання

 1. для формування статутного фонду новостворюваного підприємства

Окремо плата не стягується

-

 1. Відкриття нового рахунку у зв’язку зі зміною найменування (зміни імені) власника рахунку – клієнта банку*

25 грн.

Передплата

 1. Збільшення (зменшення) виду валют, що обслуговуються по рахунку

Окремо плата не стягується

-

 1. Закриття поточного рахунку: *

 1. в національній валюті

Окремо плата не стягується

-

 1. в іноземній валюті (в тому числі мультивалютного)

Окремо плата не стягується

-

 1. в іноземній валюті з передачею іншому банку функцій агента валютного контроля

300 грн.

Передплата

* Послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки
     1. ^
      Розрахункове обслуговування в національній валюті

 1. Розрахункове обслуговування рахунку в національній валюті

Окремо плата не стягується

-

 1. Розрахункове обслуговування в системі електронних розрахунків “Клієнт Банку -Банк”

50 грн. *

Договірне списання останнього дня місяця

* Якщо проведення операцій по системі “Клієнт Банку - Банк” не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

 1. Переказ з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом:

 1. Переказ за документом, що надійшов:

 1. в операційний час на паперовому носії

1 грн.


Договірне списання останнього дня місяця

 1. в операційний час через систему електронних розрахунків “Клієнт Банку - Банк”

0,5 грн. *


Договірне списання останнього дня місяця

 1. у післяопераційний час **

0,1% від суми переказу

min 10 грн.

Передплата

 1. Внутрішньобанківський переказ (у системі ВАТ АБ “Укргазбанк”)

Окремо плата не стягується

-

 1. Інкасування розрахункових документів за дорученням бенефіціара

10 грн.

Передплата

 1. Відкликання, зміна умов та реквізитів розрахункових документів; розшук коштів за ініціативою клієнта

18 грн.

Передплата

 1. Надання поточних виписок по рахунку

Окремо плата не стягується

-


 1. Оформлення розрахунково-касових документів та векселів

15 грн.

Передплата в день подачі заяви

* Стягується починаючи з 101-го розрахункового документу, надісланого протягом календарного місяця. Комісія стягується лише за проведення платежів за межі системи ВАТ АБ «Укргазбанк»

** Платежі у післяопераційний час можуть прийматися не пізніше 17.00

 1. Касове обслуговування в національній валюті

 1. Видача готівки:

 1. Видача готівки згідно з попередньою заявкою:

0,9 % від суми, що видається, min 1 грн.

Договірне списання у день проведення операції

 1. Видача готівки “сьогодні на сьогодні” *

1,5 % від суми, що видається min 5 грн.

Договірне списання у день проведення операції

 1. Приймання банком готівкових коштів від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок **:

 1. протягом операційного часу

Окремо плата не стягується

-

 1. у післяопераційний час (але не пізніше 17.00)

0,2 % від суми, але, не менше, ніж 10 грн.

Договірне списання у день проведення операції

 1. до вечірньої каси (крім передбаченого п.3.5)

0,2 % від суми, але, не менше, ніж 10 грн.

Договірне списання у день проведення операції

 1. Видача чекової книжки на видачу готівки

10 грн. (в т.ч. ПДВ)

Передплата в день подачі заяви

 1. Продаж бланків векселів – за один

12 грн. (в т.ч. ПДВ)

Передплата

 1. Інкасація готівкових коштів службами банку

Згідно з окремими тарифами на підставі окремого договору

-

* Послуга надається за згодою банку

** Приймання касою банку не придатних до обігу банкнот національної валюти здійснюється разом з іншою готівкою без встановлення окремого тарифу

 1. ^ Розрахункове обслуговування в іноземній валюті

 1. Розрахункове обслуговування рахунку в іноземній валюті

Окремо плата не стягується

-

 1. Переказ валют з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом:

 1. Переказ валюти 1 групи класифікатора іноземних валют НБУ за розрахунковим документом, поданим в операційний час *:

 1. Переказ доларів США та іншої валюти 1 групи класифікатора на умовах “всі комісії за рахунок платника” (OUR) та “комісії за рахунок платника та бенефіціара” (SHA) (крім переказів євро):

 1. в сумі, що становить до 25 тис. одиниць відповідної валюти (включно)

135 грн.

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

 1. в сумі, від 25 тис. до 50 тис. одиниць відповідної валюти (включно)

245 грн.

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

 1. в сумі, від 50 тис. до 100 тис. одиниць відповідної валюти (включно)

350 грн.

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

 1. в сумі від 100 тис.одиниць відповідної валюти

485 грн.

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. – передплата

 1. Переказ євро:

 1. Переказ євро в межах Німеччини на умовах “всі комісії за рахунок платника” (OUR) та “комісії за рахунок платника та бенефіціара” (SHA)

0,15 % від суми переказу

min 20 євро max 100 євро (в грн.)

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

 1. Переказ євро (крім переказів в межах Німеччини) на умовах “всі комісії за рахунок платника” (OUR)

0,2 % від суми переказу min 40 євро max 200 євро (в грн.)

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

 1. Переказ євро (крім переказів в межах Німеччини) на умовах “комісії за рахунок платника та бенефіціара” (SHA)

0,15 % від суми переказу

min 20 євро max 100 євро (в грн.)

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

 1. Переказ валют 2 групи класифікатора іноземних валют НБУ з поточного рахунку за одним розрахунко-вим документом, поданим в операційний час *:

0,15 % від суми переказу,

min 20 грн., max 1000 грн.

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

 1. Внутрішньобанківський переказ іноземної валюти (у системі ВАТ АБ “Укргазбанк”)
^

Окремо плата не стягується


-

 1. Переказ валюти рахунку із зарахуванням бенефіціару іншої валюти
^

1,5 % від суми в грн. + додаткові комісійні банків-кореспондентів


Договірне списання у день проведення операції (а у разі відсутності рахунку в грн. – передплата).

Додаткові витрати – згідно з розрахунком

 1. Переказ іноземної валюти на умовах “всі комісії за рахунок бенефіціара” (BEN)

110 грн.


Утримання комісії за рахунок суми платежу

 1. Переказ іноземної валюти за розрахунковим документом, що поданий після закінчення операційного часу щодо відповідної валюти *

Подвійний розмір тарифу

Передплата

 1. Відкликання, зміна умов та реквізитів розрахункових документів; розшук коштів, зміна дати валютування за ініціативою клієнта

250 грн.

+ додаткові комісійні кореспондентів

Передплата 250 грн..

Додаткові комісійні – згідно з розрахунком

 1. Надання виписок по рахунку в іноземній валюті

Окремо плата не стягується

-

^

* Операційним часом вважається: для USD – 9.00-16.00; для EUR, RUR, BYR – 9.00-12.30.


 1. Комісійні послуги за операціями з купівлі, продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти

 1. Продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:

 1. продаж на суму до 1,25 млн. грн. (включно)

0,3 % від суми отриманої від продажу

Договірне списання у день проведення операції, а в разі відсутності рахунку в грн. – методом утримання

 1. продаж на суму більш ніж 1,25 млн. грн. але не більш ніж 2,5 млн. грн. (включно)

0,2 % від суми отриманої від продажу

 1. продаж на суму більш ніж 2,5 млн. грн.

0,1 % від суми отриманої від продажу

 1. Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:

 1. на суму до 100 тис.грн.

0,5 % від суми грн. витрачених на купівлю валюти, min 50 грн.

Утримується у дохід банку в день проведення операції


 1. на суму від 100 тис.грн. (включно) до 5 млн грн.

0,4 % від суми грн. витрачених на купівлю валюти

 1. 5 млн грн. та більше.

0,3 % від суми грн. витрачених на купівлю валюти

 1. Обмін іноземної валюти (купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту) на міжбанківському валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку (крім передбаченого п.4.2.4) *

0,8 % в грн. від суми валюти, що підлягає конвертації

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

* За подальший переказ тариф сплачується окремо відповідно до п.4.2

 1. Касове обслуговування в іноземній валюті

 1. Видача готівкової іноземної валюти

1 % від суми, що видається

Передплата

 1. Прийняття банком готівкових інвалютних коштів від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок

Окремо плата не стягується

-

 1. Інші послуги

 1. Надання дублікатів виписок по рахунку, дублікатів розрахункових та супровідних документів

1 грн. за кожен аркуш
Передплата
     1. ^
      Надання довідки про розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами:

 1. протягом трьох банківських днів

75 грн.
Передплата

 1. наступного банківського дня після замовлення

125 грн.
Передплата

 1. Надання інших довідок, здійснення запитів, повідомлень, з’ясувань щодо функціонування рахунку та обігу коштів в розрахунках за запитом власника рахунку (крім передбаченого п.7.2)

10 грн.

за один документ
Передплата

 1. Видача перепустки до банку

Згідно з Тарифами на інформаційні послуги для клієнтів ВАТ АБ “Укргазбанк”

 1. Видача довідки (дозволу) на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті (форми 01, 01с)

20 грн.
Передплата

 1. Консультування клієнтів з питань застосування валютного законодавства (усне, у приміщенні банку)

Згідно з Тарифами на інформаційні послуги для клієнтів ВАТ АБ “Укргазбанк” та на підставі окремого договору

 1. Надання клієнту згоди уповноваженого банку на обслуговування кредиту, наданого нерезидентом резиденту

60 грн.

(в т.ч. ПДВ)
^
Передплата або договірне списання у день отримання згоди

 1. Надання інформації за запитами аудиторських компаній

150 грн.

^
Передплата або договірне списання


Інші параметри, які впливають на розрахунково-касове обслуговуванняПараметри

Для юридичних осіб та фіз.осіб – суб’єктів підприємництва


Порядок сплати

 1. Мінімальний залишок на поточному рахунку у національній валюті

Не встановлюється

-

 1. Плата за залишки національної валюти на поточному рахунку Клієнта

0

-

 1. Мінімальний залишок на поточному рахунку в іноземній валюті

Не встановлюється

-

 1. Плата за залишки на поточному рахунку Клієнта в іноземній валюті (щодо кожного виду валют)

0

-

Схожі:

Тарифи iconТарифи
Тарифи на окремі види послуг, що надаються філіалами удппз «Укрпошта» розраховано без урахування податку на додану вартість, який...
Тарифи icon15. Статистика цін І тарифів
Показники статистики цін дають характеристику рівня останніх, їх структури та динаміки. Державна статистика веде спостереження та...
Тарифи icon19. Статистика цін та тарифів на макрорівні
Показники статистики цін дають характеристику їх рівня, структури та динаміки. Державна статистика веде спостереження та досліджує...
Тарифи iconТарифи ат «родовід банк» з обслуговування карткових рахунків, оформлення...
Тарифи ат «родовід банк» з обслуговування карткових рахунків, оформлення та обслуговування платіжних карток
Тарифи iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи iconВ дії з 15. 10. 2012 р. Тарифи на операції І послуги в національній...
Тарифи на операції І послуги в національній валюті, які надаються суб’єктам господарювання
Тарифи iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат "мкбанк" (надалі- банк) для фізичних осіб (тарифний пакет "Соціальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка