Задача 1
Скачати 64.54 Kb.
НазваЗадача 1
Дата14.05.2013
Розмір64.54 Kb.
ТипЗадача
nauch.com.ua > Банк > Задача
Задача 1.

2 п-ва мають вільні кошти: 50 і 100 тис.грн. Та альтернативи використання цих коштів: 1. Придбання без ризикових облігацій під 7% річних. 2. Фінансування проекту при якому з ймовірністю 0,4 п-во втрачає всі свої кошти, у разі успіху дохід подвоюється. Корисність доходів: №1 0-0, 20-20, 40 – 30, 60 – 70, 100 – 100, №2 0-0, 20 – 40, 40 – 80, 60 -90, 100-100.

 1. Для №1: 50000*0,07=3500=50000+3500=53500,

 2. 50000*2=100000

 3. 0,6*100000=60000

№2:

 1. 100000*1,07=107000

 2. 0,6*200000=120000(100000*2=200000)

2в – краще. Далі графік- у-бали, х – доходи малюємо з таблички. Чим вище крива тим більш схильний до ризику.

Задача 2.

Існує декілька каналів збуту п-ї. 1-3000000грн – низька залежність від ринкової конюктури. 3000000грн-середня залежність. 3000000 – висока залежність. 3000000грн-покупець ще не знайшовся. Стр-ї в-ва: 1-6000000грн. 2 – 9000000, 3 -12000000. Розрахувати у вигляді матриці прибутків. Міні максний підхід: Обсяг 6,9,12. Попит 3,6,9,12. Прибуток: 6,3-1020,6,6-4200,6,9-4200, 6,12-4200, 9,3-(-60),9,6-(3120),9,9-(6300),9-12(6300), 12,3-(-1140), 12,6-2040, 12,9-5220, 12,12-8400.

Тепер вибираємо з кожного обсягу в-ва два стовпчика в 1 записуємо мін значення в другому макс: 1020-4200,-60-6300,-1140-8400. Отже найкращий 1 варіант за обсягу в-ва 6000000грн. тепер визначаємо програш як різниця між максим.можлив.виграшем і виграшем який отримаємо. Тобто в кожному стовпчику попиту вибираємо максимально можливий прибуток і по черзі його віднімаємо від кожного значення. Цифр з мінусами не має бути. Це програш який отримаємо ми. І так заповнюється табличка. Потім з неї вибираємо за кожної стратегії максимальне значення – це програш(по рядках). І потім визначаємось з стратегією, найкраща та де менший програш. Гурвіца, х-відображає оптимізм-песимізм від 0 до 1 коливається. Розраховується за формулою: Х*мін значення прибутку за стратегією+(1-х)*макс значення за стратегією. І обираємо той варіант де найвище значення.

Задача3.

ПВ-500, ЗВ-10% від обсягу продажу. Планують реалізувати п-ї на 600. Втрати якщо попит знизиться на 10%. ПВ-500, ЗВ1-600*0,1=6. ЗВ2-600*0,9*0,1=54. СВ1=500+60=560, П1=600-560=40, СВ2=500+54=554, П2=600*0,9-554=-14. Втрати=-14-40=-54.

Задача4.

Продано обладнання на 280 дол. При відвантаженні обмінний курс 1,75дол за 1 фунт. Оплатили через 3 місяці, коли курс 2дол за 1 фунт. Котирування в фунти обов’язкове, визначити втрати. 280/1,75=160, 280/2=140. 140-160=-20.

Задача 5.

Вихід на ринок з новою продукцією: 3 варіанти збитків: 700, 500, -300(це прибуток).

Ймовірність 0,4;0,5;0,1.

М(х)=700*0,4+500*0,5+-300*0,1=500

В середньому збитки 500. Не доцільно.

Задача 6.

Емігрант вклав 10 своїх і 40 запозичених під 10% річних того 50 в акції. Акції впали на 40%. Його знайомий вклав 50 теж своїх. Оцінити ступінь ризику. В=втрати(х)/базу порівняння(к).

Х1=10000+40000*1,1-50*0,6=24. Х2=50-50*0,6=20. В1=24/10(власні)=2,4 В2=20/50=0,4. В 1 ризик перевищував.

Задача 7.

Два види акцій, і дві ситуації: 1-ймовірність 0,2; 2-ймовірність – 0,8. А1-1варіант зростає на 5%, 2 варіант – на 1,25%. А2-1варіант-падає на 1%, в 2варіанті зростає на 2,75%. Гроші взяті в борг під 1,5%.

М(х)1=0,2*5+0,8*1,25=2%.

М(х)2=0,2*-1+0,8*2,75=2%.

Дисперсія(сігма квадрат)=сума(х-м(х))в квадраті * ймовірність.

Матриця ризику: А1= 5%-1,5=3,5%; 1,25-1,5=-0,25%. В 8 з 10 випадків буде збиток в розмірі 0,25%. А2=-1-1,5=-2,5; 2,75-1,5=1,25. Друга А краща.

Задача 8.

Хсер=сума/к-сть. Сігма=корень сума( х- х середнє)в квадраті/к-сть.(по і та по р). Коефіцієнт кореляції=сума(х-хсер)*(у-усер)/к-сть*сігма1*сігма2.

Бета=коефіцієнт кореляції*сігма1/сігма2. Коеф кореляції Від -1,+1.систематичний ризик = бета.

Задача9.

П-во бере кредит під 10%, ризик з коливанням прибутку 5%, з ймовірністю 1/9 оцінити рівень прибутку, щоб уникнути банкрутства. м= 10+3*5=25%. З ймовірністю 1/9 не зазнає банкрутства якщо реалізовувати проекти в яких дохід не менше 25%.

Задача 10.

З експертними оцінками. 1. Додаємо бали експертів. 2. Ділимо суму балів експертів по кожному ризику на суму експертних оцінок. І вибираємо те значення де більший цей коефіцієнт.

Задача 11.

Віддача буде нище.

Варіація=сігма (без квадрата визначена взяттям кореня)/х сер.

Еф англ..= н-це к-сть показників де віддача нище запланованого/н-загальну к-сть показників.

Задача 12:

Дана інформація про компанії. Визначити можливість не виконання зобов’язань ін.. компанією. 1. Визначаємо середні показники по компаніям аналогам(їх суму / на к-сть аналогів.) ОДЗ=Середнє по аналогам обсяг в-ва/ так само дебіторську заборгованість. Теж робимо з компанією яку порівнюємо. 2.Тривалість обороту дебіт заборгованості=360/ОДЗ. 3.Дебіторська заборгованість до загальної суми активів = Деб заборгов/активи. Все так само середнє по аналогам визначаємо і по нашій компанії.

Тепер порівнюємо: 1. ОДЗ(оборот деб заборг)=(аналог-наше)/аналог. 2. (Аналог-наше)/аналог. 3. Так само. 2 та 3 показник чим вище за аналог тим гірше.

В вигляді таблички: 1. Наявні власні обігові кошти=джерела влас коштів-оз(1-2). 2.власні обігові кошти=наявні власні обігові(3)-загальна величина запасів і затрат(6). 3. Середні та довгострокові кошти=3+довгостр і серед строкові кошти(4) – 6. 4. Загальна величина оборотних засобів=3+4+короткострокові позики-6. Оцінюємо по останнім 3 показникам. 3+-безризикова зона, 2+-допустимий ризик, 1+-критичний ризик,3- -катастрофічний(або0+).

Задача 13.

Термін окупності. 1в: 1=(інвестиції+ЧТВ)/к-сть років надходження ГП. То= Інвестиції/це що визначали перед цим(1).

2в=к-сть цілих років до повної окупності проекту(де значення мають +)+мінусова значення акумульованих доходів перед + значенням/ГП дисконтова ний року який змінив значення акумульованого доходу з – на +.

Задача 14.

Безпечна реальна норма % ставки – 6. Прогнозований темп інфляції – 30 річних, реальна ринкова норма – 18. Коефіцієнт систематичного ризику – 1,2. Розрахувати номінальну норму %, яка врахує системний ризик та інфляцію. R=Rrf(безпечна норма)+i(1+Rrf)+B(Rrn(середня ринкова норма)-Rrf)+B(коефіцієнт чутливості)*i(темп інфляції)(Rrn-Rrf)

R=0,06+0,3(1+0,06)+1,2(0,18-0,06)+1,2*0,3(0,18-0,06)=0,5652

Задача 15.

Поряд з даними попередньої задачі, прогноз стосовно темпів інфляції неточний, а надбавка за інфляційний ризик – 10% - дельта і. Розрахувати номінальну норму%.

R=Rrf(безпечна норма)+i(1+Rrf)+B(Rrn(середня ринкова норма)-Rrf)+B(коефіцієнт чутливості)*i(темп інфляції)(Rrn-Rrf)+дельта і *(1+ Rrf)+В* дельта і(Rrn-Rrf)=0,5652+0,1*(1+0,06)+1,2*0,1(0,18-0,06)=0,685.

Задача 16.

Визначити норму % яка б враховувала б всі фінансові ризики п-ва методом середньо зваженої вартості капіталу, якщо капітал п-ва на 58% є власним, норма % на позичковий – 20%, норма доходу на власний – 15%.

Р=Пвлас*рвп(норма % на власний капітал)+Ппоз*рпоз(норма % на позичковий капітал)

Р=0,58 *0,15+0,42*0,2=0,17=17%.

Задача 17.

І=500000, Т-5років, Ц1 виробу-100, ЗП-40/од., МВ-30/од..

3 варіанти попиту: 1. 4000 ймовірність – 0,2. 4500-0,5; 5000-0,3. І=10%.

Грошовий потік на 1 п-ї=100-30-40=30грн.

Визначаємо 3 варіанти чистих ГП: ГП1=30*4000=120000. ГП2=30*4500=135000, ГП3=30*5000=150000.

ЧТВ1=-500+120/1,1+120/1,1^2+120/1.1^3+120/1.1^4.+120/1.1^5.=-46.

2=-500+135/1.1+135/1.1^2……….=11.77

3=-500+150/1.1……….=24.44.

Розрахуємо очікуваний ЧТВ=-46*0,4+11,77*0,5+25,44*0,3=4,3 т.грн. більше 0 отже доцільний.

Задача 18.

Розрахувати ризик ліквідності фірми на початок і кінець року.

Показник ризику ліквідності = (терміново + високо ліквідні активи) / (середньо + низько ліквідні активи). Термінові – 3 дні (р/р), високо – 1 місяць (короткострокові фінансові вкладення, розрахунки з дебіторами за товари, послуги), середньо – 1-3 місяця (виробничі запаси, МШП), низько ліквідні – більше 3 місяців (ОЗ)


Задача 19.

Оцінити портфельний ризик, п-во вкладає кошти рівними частинами в акції 2 компаній М і Н. Дані: ринкова ціна та дивіденди, по 2 проектам.

Розв’язок:

 1. Норма доходності для кожного виду акцій = (Дивіденди на 1 акцію в поточному році + (ціна акції в поточному році – ціна акції в попередньому році))/ ціна акції в поточному році * 100%. Їх буде на 1 позицію менше ніж в даних.

 2. Далі креслим табличку. 1 стовпчик рік починаючи з 2 (2,3,4,5,6) далі 2 та 3 колонка ім. та ін., норми доходності які ми рахували по двом акціям. Визначаємо середню ім. та ін..

 3. 4 та 5 колонка це різниця між ім.-імсереднє, потім в квадраті.

 4. 6 та 7 це різниця між ін.-інсереднє, потім піднесене в квадрат.

 5. Останній стовпчик це (ім.-ім сер)*(ін.-інсер)

 6. Знаходимо по кожному проекту сігму та варіацію.

Задача 20.

За даними попередньої задачі визначити величину портфельного ризику інвестиційного портфелю який на 50% складається з акції м і на 50% акції н.

Сігма в квадраті портфельне= сігма квадрат(це сігма піднесена до квадрату)1*ашквадрат1 + сігма квадрат2*ашквадрат2 + 2*R* сігма 1* сігма 2*аш1 *аш2

Аш питома вага портфелю. – 50%.

R= сума(ім.-імсер)*(ін.-інсер)/сігмам*сігман*ен(к-сть років які були в попередній таблиці(5))

Знаходимо в кінці сігму і все. Оцінюємо ризик.

Задача 21

Визначити оптимальну стр-ру.

Сігма в квадраті портфельне= сігма квадрат(це сігма піднесена до квадрату)1*ашквадрат1 + сігма квадрат2*ашквадрат2 + 2*R* сігма 1* сігма 2*аш1 *аш2=0

Аш1-х, аш2-(1-х).

(1-х)в кВ=1-2х+х в кв.

Зводимо його. І знаходимо дискримінант. Д=в в кВ – 4 а* с . якщо від’ємний то методом тика будуємо колонку і самі ставимо пропорції акцій, якщо додатній знаходимо х1 та х2.

Схожі:

Задача 1 iconЗадача їхньої систематизації ставала усе більш насущною. Ця задача була
В міру нагромадження знань про світ задача їхньої систематизації ставала усе більш насущною. Ця задача була виконана одним з найбільших...
Задача 1 iconЗадача їхньої систематизації ставала усе більш насущною. Ця задача була
В міру нагромадження знань про світ задача їхньої систематизації ставала усе більш насущною. Ця задача була виконана одним з найбільших...
Задача 1 iconЗадача Коші. Лінійні диференціальні рівняння із сталими коефіцієнтами....
Для диференціальних рівнянь вищих порядків, як І для рівнянь першого порядку, розглядається задача Коші або задача з початковими...
Задача 1 iconЗадача Ньютона Задача Ньютона Розглянемо таку задачу. Задача
Задача На дні озера б’ють із постійною швидкістю джерела. Стадо з 25 слонів може випити це озеро за 6 днів, а стадо з 18 слонів –...
Задача 1 iconКонкурсне завдання Тема: «з різдвом Христовим!». Задача
Задача: Створити художню композицію, яка відображатиме народні традиції святкування Різдва
Задача 1 iconЗадача 11
Задача Виконати дії у показниковій формі. Представити результат в алгебраїчній формі
Задача 1 iconДо районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Славутському...
...
Задача 1 iconЗадача знаходження розв'язку системи лінійних нерівностей відіграє...

Задача 1 iconРеферат по фізиці Механіка від Аристотеля до
В міру нагромадження знань про світ задача їхньої систематизації ставала усе більш насущною. Ця задача була виконана одним з найбільших...
Задача 1 iconЗадача Коші задача знаходження розв’язків, які задовільняють умови
Основні поняття І означення, теорема про достатні умови існування І єдності розв’язку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка