Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна»)
Скачати 162.19 Kb.
НазваТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна»)
Дата21.05.2013
Розмір162.19 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > ДокументыТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих ПАТ «МКБАНК» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна»)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»

Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих ПАТ "МКБАНК" (надалі- Банк) для фізичних осіб (тарифний пакет "Міська унiверсальна")

Чинні з 01 квітня 2011 р.


Код тарифу

 

Тарифи1

Порядок сплати/стягнення

Тип картки

Укркарт

VISA Electron

VISA Classic

VISA Gold

Валюта карткового рахунку

UAH

UAH

USD

EUR

UAH

USD

EUR

UAH

USD

EUR

 

Термін дії картки

2 роки

 

 

Послуги та операції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обслуговування карткового рахунку

1.1.

Відкриття карткового рахунку

тариф не передбачено

-

1.2.

Щорічна плата за обслуговування рахунку в частині розрахунків за допомогою основної картки2

10 грн.

20 грн.

80 грн.

350 грн.

договірне списання при відкритті рахунку та щорічно

1.3.

Щорічна плата за обслуговування рахунку в частині розрахунків за допомогою додаткової картки (додаткова картка не може бути вищою за класом ніж основна)2

10 грн.

20 грн.

80 грн.

350 грн.

договірне списання при відкритті рахунку та щорічно

1.4.

Поновлення розрахунків за картковим рахунком з перевипуском картки (основної чи додаткової) у разі її втрати, пошкодження, викрадення тощо

10 грн.

20 грн.

80 грн.

350 грн.

договірне списання після перевипуску картки

1.5.

Поновлення розрахунків за картковим рахунком з перевипуском пін-конверту з пін-кодом до картки за заявою клієнта

10 грн.

договірне списання після перевипуску пін-конверту з пін-кодом

1.6.

Поновлення розрахунків за картковим рахунком з перевипуском картки (основної чи додаткової) за погодженням або ініціативою банку (потенційна компроментація тощо)

тариф не передбачено

-

1.7.

Початковий внесок при відкритті рахунку

30 грн.

70 грн.

10 USD

10 EUR

260 грн.

40 USD

40 EUR

850 грн.

110 USD

110 EUR

-

1.8.

Сума незнижуваного залишку по картрахунку

20 грн.

50 грн.

8 USD

8 EUR

200 грн.

30 USD

30 EUR

500 грн.

80 USD

80 EUR

-

1.9.

Обслуговування недіючого рахунку3

10 грн.

договірне списання, щомісячно

1.10.

Закриття карткового рахунку

тариф не передбачено

-

2. Проведення розрахунків по картковому рахунку

2.1.

Проведення безготівкових розрахунків за картрахунком:

"- оплата товарів (послуг) з використанням картки або її реквізитів;

тариф не передбачено

-

2.2.

Поповнення картрахунку:

 

"- готівковими коштами через каси Банку;

тариф не передбачено

-

"- шляхом переказу коштів з рахунків, відкритих в Банку;

тариф не передбачено

 

"- шляхом переказу коштів з рахунків, відкритих в інших Банках;

0,2% від суми поповнення

 

"- терміново, готівковими коштами або безготівковим переказом коштів з інших рахунків через термінали самообслуговування Банку або банків членів платіжної системи Укркарт (тільки рахунки в національній валюті);

0,50 грн

-

"- терміново, готівковими коштами через ПОС-термінали в касах Банку;

2 грн.

 

2.3.

Видача готівки з використанням картки в банкоматах та установах:

 

'- Банку;

0,3% від суми операції, мінімум 0,5 грн.

договірне списання в день проведення операції по картрахунку

- банків членів платіжної системи Укркарт;

0,6% від суми операції, мінімум 1 грн.

- інших банків України4;

-

1,3% від суми операції + 5 грн.

"- в касах банків ОАО АКБ "Інвестбанк" (Росія), Латвіяс Крайбанка (Латвія), АО банк Снорас (Литва)

-

0,8% від суми операції + 20 грн.

"- в банкоматах банків ОАО АКБ "Інвестбанк" (Росія), Латвіяс Крайбанка (Латвія), АО банк Снорас (Литва)

-

0,6% від суми операції + 10 грн.

"- інших банків за межами України4;

-

1,5% від суми операції + 20 грн.

2.4.

Видача готівки через каси Банку без використання картки:

 

"- в разі втрати, пошкодження, виходу з ладу картки та ін.

0,3% від суми операції, мінімум 0,5 грн.

договірне списання в день проведення операції по картрахунку

2.6.

Конвертація валюти картрахунку5

-

0,5% від суми операції

договірне списання в день проведення операції по картрахунку

3.Додаткові операції, послуги за картрахунком

3.1.

Надання виписок по картрахунку:

 

- щомісячної (особисто у приміщенні Банку);

тариф не передбачено

-

- щомісячної (на адресу електронної пошти, за кожну виписку);

тариф не передбачено

-

- додаткової позачергової (за кожну виписку);

10 грн.

передплата окремим розрахунковим документом

- видача довідок на вимогу клієнта, пов'язаних з РКО та /або станом карткового рахунку (за кожну довідку).

20 грн.

передплата окремим розрахунковим документом

3.2.

Надання інформації про стан картрахунку через електронні термінали (за кожну операцію):

 

- через термінали Банку і банків ПС Укркарт;

0,30 грн.

договірне списання в день проведення операції по картрахунку

- через термінали інших банків

-

5 грн.

3.3.

Надання інформації за допомогою „Мобільного банкінгу” про виконані транзакції по рахунку та опрацювання запитів від Держателя до системи (за кожне повідомлення/запит):

 

- підключення/відключення сервісу;

тариф не передбачено

-

- для абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку;

0,45 грн.

договірне списання в день проведення операцій по картрахунку

- для абонентів закордонних операторів мобільного зв’язку.

1,5 грн.

3.4.

Блокування картки за ініціативою клієнта внаслідок втрати або викрадення БПК:

 

- із внесенням до електронного СТОП-листа:

тариф не передбачено

 

- із внесенням до паперового міжнародного СТОП-листа:

-

500 грн. за 2 тижні
перебування реквізитів картки у СТОП-листі

договірне списання в день подання клієнтом заяви

3.5.

Зміна ПІН- коду через банкомат:

5 грн.

договірне списання в день проведення операцій по картрахунку

3.6.

Повернення БПК, вилученої банкоматом Банку:

 

- протягом двох банківських днів;

25 грн.

окремим розрахунковим документом при поверненні БПК

- після планової інкасації

тариф не передбачено

-

3.7.

Плата за безпідставне оскарження операції по картці, що проведена:

 

- в мережі Банку та банків- членів ПС Укркарт;

20 грн.

договірне списання по результатам розслідування

- в інших банках

-

100 грн.

3.8.

Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи Visa International (повернення до банку вилученої картки клієнта, екстренна видача готівки, екстренна заміна картки, послуги з нестандартного проведення авторизації тощо)

-

сума фактичних витрат банку згідно повідомлень платіжної системи, але не більше доступного залишку на рахунку

договірне списання після надходження рахунків від платіжної системи

3.9.

Термінове відкриття карткового рахунку протягом 24 годин (з послідуючою видачею платіжної картки тільки для м. Києва)

100 грн.

договірне списання після виготовлення картки

4. Нарахування відсотків та комісій

4.1.

Нарахуванння на залишок коштів на картрахунку, в т.ч. на суму незнижуваного залишку (% річних)

 

"-на рахунки в гривнях, на суму мінімального постійного на протязі розрахункового періоду залишку

50% облікової ставки НБУ

в останній день розрахункового періоду

"-на рахунки в гривнях, на суму, що перевищує розмір мінімального постійного на протязі розрахункового періоду залишку

25% облікової ставки НБУ

в останній день розрахункового періоду

"-на рахунки в доларах США, на суму мінімального постійного на протязі розрахункового періоду залишку

25% облікової ставки НБУ

в останній день розрахункового періоду

"-на рахунки в доларах США, на суму, що перевищує розмір мінімального постійного на протязі розрахункового періоду залишку

15% облікової ставки НБУ

в останній день розрахункового періоду

"-на рахунки в Євро, на суму мінімального постійного на протязі розрахункового періоду залишку

25% облікової ставки НБУ

в останній день розрахункового періоду

"-на рахунки в Євро, на суму, що перевищує розмір мінімального постійного на протязі розрахункового періоду залишку

15% облікової ставки НБУ

в останній день розрахункового періоду

4.2.

Комісія за користуванням недозволеним овердрафтом, (% річних)

60%

60%

20%

20%

60%

20%

20%

60%

20%

20%

в останній день розрахункового періоду

5. Операційні добові (початком доби є 0.00 год) ліміти використання карток6

5.1.

Кількість операцій через банкомати

5

 

5.2.

Кількість операцій через касові та торгівельні термінали

7

 

5.3.

Ліміт готівкових коштів для отримання через банкомати та касові термінали (у гривневому еквіваленті):

5000 грн

5000 грн.

8000 грн.

20000 грн.

 

5.4.

Ліміт коштів для проведення розрахунків по операціям купівлі товарів, послуг через торговельні термінали (у гривневому еквіваленті):

5000 грн.

7000 грн.

10000 грн.

50000 грн.

 1 - всі комісії стягуються у гривнях. У разі якщо рахунок відкритий в іноземній валюті- гривня конвертується в валюту рахунку за курсом НБУ на день проведення операції.

2 -в разі підвищення або зниження класу картки з моменту оформлення нової картки- списується плата за річне обслуговування рахунку по тарифу, що відповідає класу нової картки.

3 - недіючим вважається рахунок, термін дії всіх карток до якого закінчився, Клієнт не перевипустив картку протягом 6-ти місяців, на рахунку є залишок коштів. Якщо залишку на рахунку недостатньо для списання комісії, її розмір

встановлюється в розмірі залишку на картковому рахунку.

4 - при видачі готівкових коштів в установах інших банків, можуть стягуватись додаткові комісії, встановлені цими банками.

5 - якщо валюта операції відрізняється від валюти картрахунку, то валюта операції конвертується МПС VISA Inс. у розрахункову валюту з Банком за курсом МПС, а валюта картрахунку конвертується в розрахункову валюту за комерційним курсом Банку, встановленим на день проведення операції по картрахунку.

6 - Можливе встановлення інших постійних операційних лімітів відповідно до письмової заяви Держателя картки, або інших разових- у разі звернення Клієнта по телефону до служби підтримки карткових операцій.CITY COMMERCE BANK ▪ звикайте до прибутку ▪ CITY COMMERCE BANK ▪ звикайте до прибутку ▪ CITY COMMERCE BANK ▪ звикайте до прибутку
Сторінка зСхожі:

Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат "мкбанк" (надалі- банк) для фізичних осіб (тарифний пакет "Соціальний...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка