Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна»)
Скачати 101.29 Kb.
НазваТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна»)
Дата21.05.2013
Розмір101.29 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > ДокументыТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих ПАТ «МКБАНК» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна»)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»

Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих ПАТ "МКБАНК" (надалі- Банк) для фізичних осіб (тарифний пакет "Соціальний / Пенсійний")

Чинні з 01 липня 2012 р.


КОД

^ ВИД ОПЕРАЦІЇ

ВАРТІСТЬ ОПЕРАЦІЇ 1

1

Тип картки

VISA Electron

2

Валюта рахунку

UAH

3

Термін дії картки

1 рік

4

^ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПК:

4.1

Плата за відкриття рахунку

Плата не передбачена

4.2

Плата за оформлення основної ПК

Плата не передбачена

4.3

Плата за оформлення додаткової ПК

10 грн.

4.4

Плата за перевипуск основної або додаткової ПК у разі втрати, пошкодження, викрадення тощо

10 грн.

4.5

Плата за перевипуск основної та додаткової ПК за ініціативою Банку (потенційна компроментація тощо)

Плата не передбачена

4.6

Додаткова плата за терміновий випуск / перевипуск ПК протягом 24 годин (тільки для м. Києва) та / або конверту з ПІН-кодом для ПК

100 грн.

4.7

Перевипуск конверту з ПІН-кодом для ПК

10 грн.

4.8

Закриття ПР

Плата не передбачена

5

^ УМОВИ РОЗРАХУНКІВ ПК ТА ОТРИМАННЯ ГОТІВКИ:

5.1

Видача коштів:
- у банкоматах та касах Банку та банків-партнерів2

Плата не передбачена

- у банкоматах та касах3 інших банків на території України

1,3 % від суми операції + 5 грн.

- у банкоматах та касах3 інших банків за кордоном

1,5 % від суми операції +20 грн.

5.2

Оплата товарів та послуг з використанням ПК в торгівельній мережі та інтернеті

Плата не передбачена

5.3

Конвертація валюти ПР з використанням ПК4

0,5% від суми операції

5.4

Проведення операцій через термінали самообслуговування (далі - ТС) Банку на користь юридичних осіб, з якими укладено договори на приймання платежів за допомогою ТС

Згідно умов укладених договорів

6

^ УМОВИ ПОПОВНЕННЯ ПР ТА ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ:

6.1

Поповнення ПР готівковими коштами через касу Банку

Плата не передбачена

6.2

Поповнення ПР шляхом переказу коштів з рахунків, відкритих в Банку

Плата не передбачена

6.3

Поповнення ПР шляхом переказу коштів з рахунків, відкритих в інших Банках (крім зарахувань, що надійшли безготівковим шляхом з органів ПФУ та органів соціального захисту населення та депозитних рахунків, які відкриті у Банку )

0,2 % від суми поповнення

6.4

Термінове поповнення ПР готівковими коштами через ПОС-термінали в касах Банку та банків - партнерів

1 грн.

6.5

Переказ коштів з ПР в національній валюті на інший ПР, відкритий в Банку або у банках – партнерах2 за допомогою ТС Банку або банків – партнерів2

0,5%, мінімум 1 грн.

6.6

Термінове поповнення ПР готівковими коштами через ТС Банку або банків – партнерів2

1грн.

7

^ НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ ТА КОМІСІЙ:

7.1

Нарахуванння відсотків на залишок коштів на ПР5:

до 499,99 грн. – 9,5% річних; від 500 до 9 999,99 грн. 16,25% річних;

від 10 000 і більше грн. – 16,5% річних

7.2

Комісія за користування несанкціонованим овердрафтом, (% річних)

60%

8

^ ДОДАТКОВІ ОПЕРАЦІЇ, ПОСЛУГИ ЗА ПР:

8.1

Надання виписки по ПР:

8.1.1

-щомісячної (особисто у приміщенні Банку або на адресу електронної пошти)

Плата не передбачена
-через ТС та банкомати Банку та банків – партнерів2 (за кожну міні виписку -5 останніх операцій)

2 грн.

8.1.2

-додаткової позачергової (за кожну виписку)

10 грн.

8.2

Оформлення довідок на вимогу клієнта, пов'язаних з РКО та /або станом ПР (за кожну довідку)

Плата не передбачена

8.3

Надання інформації про стан ПР (за кожну операцію):
-через банкомати та ТС Банку та банків – партнерів2

0,30 грн.

-через банкомати інших банків

3 грн.

8.4

Надання інформації за допомогою „Мобільного банкінгу” про виконані транзакції по ПР та опрацювання запитів від Держателя до системи (за кожне повідомлення/запит):

-підключення/відключення сервісу, в т.ч. через банкомат

Плата не передбачена

-для абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку

0,45 грн.

-для абонентів закордонних операторів мобільного зв’язку

1,5 грн.

8.5

Зміна ПІН- коду через банкомат Банку та банків – партнерів2

5 грн.

8.6

Повернення ПК, вилученої банкоматом:
-Банку протягом двох банківських днів;

25 грн.

-Банку після планової інкасації.

Плата не передбачена

8.7

Плата за безпідставне оскарження операції по картці, що проведена:-в мережі Банку та банків – партнерів2

20 грн.

-в інших банках

100 грн.

8.8

Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи Visa International (повернення до Банку вилученої картки клієнта, екстрена видача готівки, екстрена заміна картки, послуги з нестандартного проведення авторизації тощо).

сума фактичних витрат Банку згідно повідомлень платіжної системи, але не більше доступного залишку на рахунку

8.9

Щомісячна плата за обслуговування недіючого рахунку6

10 грн.

9

^ ОПЕРАЦІЙНІ ДОБОВІ (ПОЧАТКОМ ДОБИ Є 0.00 ГОД) ЛІМІТИ ВИКОРИСТАННЯ КАРТОК 7:

9.1

Кількість операцій через банкомати

5

9.2

Кількість операцій через касові та торгівельні термінали

7

9.3

Ліміт готівкових коштів для отримання через банкомати та касові термінали (у гривневому еквіваленті)

5 000 грн.

9.4

Ліміт коштів для проведення розрахунків по операціям купівлі товарів, послуг через торговельні термінали (у гривневому еквіваленті)

7 000 грн.


Примітки:

  1. Операції, встановлені цими Тарифами, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість згідно з Законом України “Про податок на додану вартість”. Всі комісії стягуються в гривнях, шляхом договірного списання з ПР в момент проведення розрахунків, окрім комісії, вказаної в п.4.4. та п.8.6., яка оплачується окремим розрахунковим документом.

  2. Банки - партнери – це банки, які обслуговуються в Процесинговому Центрі "УкрКарт".

  1. При видачі готівкових коштів в установах інших банків, можуть стягуватись додаткові комісії, встановлені банками, що проводять дану операцію.

  2. Якщо валюта операції відрізняється від валюти ПР, то валюта операції конвертується МПС VISA Int. у розрахункову валюту Банку за курсом МПС, а валюта ПР конвертується в розрахункову валюту за комерційним курсом Банку, встановленим на день проведення операції по ПР.

  3. Нарахування та виплата відсотків здійснюється в останній день розрахункового періоду.

  4. Недіючим вважається рахунок, термін дії всіх карток до якого закінчився, Клієнт не звернувся до Банку з заявою про перевипуск картки протягом 3-х місяців, на рахунку є залишок коштів. Якщо залишку коштів на рахунку недостатньо для списання комісії, розмір комісії встановлюється в розмірі залишку коштів на поточному рахунку.

  5. Можливе встановлення інших постійних операційних лімітів відповідно до письмової заяви Держателя картки, або інших разових- у разі звернення Клієнта по телефону до служби інформаційної підтримки Банку.

CITY COMMERCE BANK ▪ звикайте до прибутку ▪ CITY COMMERCE BANK ▪ звикайте до прибутку ▪ CITY COMMERCE BANK ▪ звикайте до прибутку
Сторінка зСхожі:

Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат "мкбанк" (надалі- банк) для фізичних осіб (тарифний пакет "Міська...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат «мкбанк» для фізичних осіб (тарифний пакет «Міська універсальна») iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка