“Методологія управління проектами”
Скачати 37.81 Kb.
Назва“Методологія управління проектами”
Дата28.05.2013
Розмір37.81 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
Навчальна дисципліна “Методологія управління проектами”
галузь знань: специфічні категорії

спеціальність: 8.18010013 “Управління проектами”

викладач: д.держ.упр., професор Дробот Ігор Олександрович

1. Мета та завдання навчальної дисципліни1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Методологія управління проектами” є ознайомлення слухачів із загальнонауковими основами управління та можливостями проектного менеджменту.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Методологія управління проектами” є освоєння слухачами загальнонаукових основ проектного менеджменту та вміння застосовувати їх у практичній діяльності проектного менеджера.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:

знати :

    1. Загальнонаукові основи управління та поняття проекту;

    2. Концепцію та методологічні підходи до управління проектами;

    3. Функції управління проектами;

    4. Сутність процесів управління проектами;

    5. Системи та підсистеми управління проектами;

    6. Інструменти управління проектами;

    7. Сутність формалізації процесів управління проектами.

вміти :

 1. Показати високу обізнаність щодо основ управління та класифікації проектів;

 2. Обґрунтовувати методологічні підходи та вибирати інструменти управління проектами;

 3. Ідентифікувати ієрархію цілей та завдань, визначати сутність і формувати концепцію проекту, розробляти моделі проекту;

 4. Формувати склад і структуру системи та підсистем управління проектами;

 5. Визначати і формалізувати функції та процеси управління проектами.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години / 1,5 кредити ECTS.

2. Програма навчальної дисципліни містить такі теми:

Тема1. Проект як об’єкт управління.

Тема 2. Концепція та методологічні підходи до управління проектами.

Тема 3. Функції та процеси управління проектами.

Тема 4. Система та підсистеми управління проектами.

Тема 5. Інструменти управління проектами.

Тема 6. Формалізація процесів управління проектами.
^

3. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань:

Специфічні категорії

за вибором


Модулів – 0

Спеціальність: Управління проектами


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 0

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачено

Семестр

Загальна кількість годин - 54

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи слухача - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


10 год.

10 год.

Практичні, семінарські

8 год.

8 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

36 год.

36 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: підсумковий

Схожі:

“Методологія управління проектами” iconПлан вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами....
Дослідження методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту
“Методологія управління проектами” iconЗвіт про результати діяльності Державного агентства з інвестицій...
України, Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України (далі – Держінвестпроект України) протягом...
“Методологія управління проектами” iconВсеукраїнський студентський архів
Загальна методологія формулює загальні принципи, які застосовують у дослідженнях; 2 спеціальна методологія — сукупність методологічних...
“Методологія управління проектами” iconНаціональна академія державного управління
«Управління проектами» / Укладач І. А. Сенча. Ёc одеса: оріду наду, 2009. Ёc 101 с
“Методологія управління проектами” iconМетодичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності...
Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту технологій управління нау 30 березня 2006 року
“Методологія управління проектами” iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів...
Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту технологій управління нау 28 лютого 2006 року
“Методологія управління проектами” iconРеферат з дисципліни: „Управління проектами” на тему: «Компоненти структуризації проекту»
Вступ
“Методологія управління проектами” iconПоложення про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

“Методологія управління проектами” iconМетодологія педагогіки
Методологія науки (від грец. Methodos I logos) — вчення про прин­ципи, форми І методи наукового пізнання
“Методологія управління проектами” iconНапрямки магістерських робіт слухачів І курсу денної форми навчання...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка