1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки
Назва1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки
Сторінка1/45
Дата04.04.2013
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Змістовий модуль 1
Основи економічної теорії
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

 1. Виникнення та розвиток економічної теорії як науки…………………...7

 2. Предмет економічної теорії та його тлумачення різними школами…..14

 3. Функції економічної теорії………………………………...……………..15

 4. Економічні закони, принципи і економічні категорії.……………….....15

 5. Методи економічної теорії…………………….…………………………16


Тема 2. Економічна система суспільства.

 1. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи……..18

 2. Суть і класифікація економічних потреб. Закон зростання потреб…...20

 3. Власність, її сутність та місце в економічній системі……………….…22

 4. Типи, форми і види власності………………………………………..…..23


Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

 1. Процес виробництва. Виробничі можливості суспільства………….….25

 2. Основні фактори виробництва……………………………………..…….27

 3. Суть і риси натурального господарства…………………………………28

 4. Товарна форма організації суспільного виробництва……………...…..29


Тема 4. Теорія товару і грошей

 1. Товар і його властивості………………………………..………………...30

 2. Величина вартості товару. Закон вартості і його функції……..……….31

 3. Теоретичні концепції вартості товару………………………………...…32

 4. Історичні етапи розвитку грошових відносин………………………..…33

 5. Суть і функції грошей……………………………………………….……35

 6. Грошовий обіг та його закони………………………………..………..…36

 7. Грошова система, її структура та типи………………………….........….37

 8. Інфляція, її причини та соціально-економічні наслідки…………..........37


Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

 1. Суть і функції ринку……………………………………………………...39

 2. Структура ринку. Класифікація видів ринку……………………………41

 3. Інфраструктура ринку………………...…………………………………..44

 4. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага………………………………….44

 5. Сутність ціни. Механізм формування та функції ціни. ………………..48

 6. Конкуренція та її місце в ринковій економіці…………………………..50

 7. Монополізм, його суть і форми прояву. Антимонопольна політика держави……………………….………………………………………………..…52


Тема 6. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці.

 1. Суть підприємництва та умови його існування………………………55

 2. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки…………………………58

 3. Організаційно правові форми підприємницької діяльності……..……59


Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг

 1. Кругообіг та обіг капіталу підприємства…………………………..…..65

 2. Капітал підприємства та його структура……………………………….66

 3. Амортизація. Рентабельність…………………………………………....67


Тема 8. Доходи, їх формування і розподіл

 1. Форми доходів в ринковій економіці………………………………..69

 2. Суть, види та форми заробітної плати………………………………..70

 3. Рента……………………………………………………………………72

 4. Позичковий процент……………………………………………………..74

 5. Прибуток як винагорода за ризик………………………………………..76

 6. Нерівність доходів………………………………………………………78


Тема 9. Держава та її економічні функції.

 1. Держава як економічний суб’єкт…………………………………….…..80

 2. Еволюція поглядів на роль держави в економічному житті…………...82

 3. Передумови участі держави в ринковій економіці……………………..86

 4. Економічні функції держави……………………………………………..88

 5. Методи державного втручання (регулювання) в економіку…………..94

 6. Сучасні системи і моделі управління національною економікою. …..96

 7. Податки як засіб макроекономічного регулювання. Функції та види податків. Податкова система країни………………………...………………….97

 8. Державний бюджет в системі макроекономічного регулювання. Структура надходжень та видатків державного бюджету. Дефіцит та профіцит бюджету. Державний борг………………………………………..101

 9. Грошово-кредитне регулювання економіки: суть та механізми……..109


Тема 10. Світове господарство та міжнародні економічні відносини

 1. Економічні основи світового господарства……………………………117

 2. Зовнішня торгівля як основна форма міжнародних економічних відносин……………………………………………………………..…………..123

 3. Інші форми міжнародних економічних відносин……………………..128

 4. Міжнародні валютно-фінансові відносини…………………..……...…132

 5. Міжнародна економічна інтеграція…………………………….………135

 6. Глобальні проблеми сучасності……………………………..………….137

Змістовий модуль 2
Макроекономіка
Тема 11. Предмет, метод та функції макроекономіки

Вступ………………………………………………………………………...…..141
  1. Об’єкт та предмет макроекономіки……………..……………….…..…143

  2. Суб’єкти макроекономіки та їх взаємодія.…………………………….148

  3. Логічна модель макроекономіки………………………………….…….149Тема 12. Макроекономічні показники в системі національних рахунків
  1. ^

   Система національних рахунків, її основні методологічні принципи.151

  2. Методика обчислення ВВП за виробничим методом, витратами та за доходами……………………………………..…………………………………154

  3. Чистий внутрішній продукт і національний дохід………………….…161

  4. Особистий дохід та дохід кінцевого використання………………..….162Тема 13. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
  1. Макроекономічний кругообіг в умовах ринку......................................163

  2. Сукупний попит. Крива сукупного попиту. Фактори, що визначають сукупний попит...................................................................................................168

 1. Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію............................................................................................172

 2. Сукупний попит–сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги...............................................................................................................177Тема 14. Споживання, заощадження та інвестиції
   1. Споживання і заощадження, їх функції…………………………….…186
   2. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження. Фактори споживання та заощадження, які не залежать від доходу………..190
   3. Інвестиції: сутність, фактори, які впливають на їх величину……….193  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Схожі:

1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки iconПредмет І методи економічної теорії
Виникнення та еволюція економічної науки. Об'єкт економічної науки та її предмет. Структура предмета як єдність політекономії, макроекономіки,...
1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки iconЕкзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії»...
Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії, складові частини економічної науки
1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки icon1. Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії, складові частини економічної науки
Зародження економічних знань сягає глибокої дав­нини, як І виникнення самої економіки, що сталося багатьма тисячоліттями раніше....
1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки iconРеферат з дісципліни “Основи економічної теорії” Тема: “Введення...
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки iconРеферат з дісципліни “Основи економічної теорії” Тема: “Введення...
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки icon“Введення в курс “Основи економічної теорії”
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки icon“Введення в курс “Основи економічної теорії”
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки icon“Введення в курс “Основи економічної теорії”
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки icon“ Основи економічної теорії ”
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
1. Предмет І метод економічної теорії Виникнення та розвиток економічної теорії як науки icon“Основи економічної теорії ”
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка