Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік
НазваРічний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік
Сторінка1/62
Дата04.04.2013
Розмір5.24 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Додаток до аудиторського висновку

Генеральний директор

ТОВ АФ «УКРВОСТОКАУДИТ»

Г.В.Сочинська

РІЧНИЙ ЗВІТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК»

за 2011 рік

станом на 31 грудня 2011 року

м. ДонецькЗМІСТ


Загальна інформація про Банк 4

Баланс 30

Звіт про власний капітал 39

Примітка 1. Облікова політика 43

Примітка 1.1. Основна діяльність 43

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності 44

Примітка 1.3. Консолідована фінансова звітність 46

Примітка 1.4. Первісне визнання фінансових інструментів 46

Примітка 1.5. Торгові цінні папери 47

Примітка 1.6. Кредити та заборгованість клієнтів 47

Примітка 1.7. Цінні папери в портфелі банку на продаж 50

Примітка 1.8. Цінні папери в портфелі банку до погашення 51

Примітка 1.9. Інвестиційна нерухомість 51

Примітка 1.10. Основні засоби 51

Примітка 1.11. Нематеріальні активи 52

Примітка 1.12. Оперативний лізинг ( оренда) 52

Примітка 1.13. Фінансовий лізинг (оренда) 52

Примітка 1.14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 53

Примітка 1.15. Припинена діяльність 53

Примітка 1.16. Похідні фінансові інструменти 53

Примітка 1.17. Податок на прибуток 53

Примітка 1.18. Власні акції банку, викуплені в акціонерів 54

Примітка 1.19.Доходи та витрати 54

Примітка 1.20. Іноземна валюта 56

Примітка 1.21. Взаємозалік статей активів і зобов’язань 57

Примітка 1.22. Звітність за сегментами 57

Примітка 1.23. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок 59

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність. 59

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти. 62

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 63

Примітка 5. Торгові цінні папери 64

Примітка 6. Кошти в інших банках. 71

Примітка 7. Кредити та заборгованість клієнтів 75

Примітка 8. Цінні папери у портфелі банку на продаж 90

Примітка 9. Цінні папери в портфелі банку до погашення 97

Примітка 10. Основні засоби та нематеріальні активи 104

Примітка 11. Інші фінансові активи 110

Примітка 12. Інші активи 119

Примітка 13. Кошти банків 121

Примітка 14. Кошти клієнтів 122

Примітка 15. Інші залучені кошти 126

Примітка 16. Резерви за зобов'язаннями 128

Примітка 17. Інші фінансові зобов'язання 130

Примітка 18. Інші зобов'язання 131

Примітка 19. Субординований борг. 133

Примітка 20. Статутний капітал 134

Примітка 21. Резервні та інші фонди банку 136

Примітка 22. Процентні доходи та витрати 139

Примітка 23. Комісійні доходи та витрати 141

Примітка 24. Інші операційні доходи 143

Примітка 25. Адміністративні та інші операційні витрати 144

Примітка 26. Витрати на податок на прибуток 146

Примітка 27. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 150

Примітка 28. Дивіденди 151

Примітка 29. Звітні сегменти. 153

Примітка 30. Управління фінансовими ризиками 160

Примітка 31. Управління капіталом 171

Примітка 32. Потенційні зобов'язання банку. 174

Примітка 33. Справедлива вартість фінансових інструментів 177

Примітка 34. Операції з пов'язаними особами 181

Примітка 35. Події після дати балансу. 188

Примітка 36. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту. 189


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Схожі:

Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 201 2 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconРічний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік
Примітка 14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 51
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №2 від 25. 05. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconЗатверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка