Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік
НазваРічний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік
Сторінка5/62
Дата04.04.2013
Розмір5.24 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


Станом на 31.12.2011 загальний обсяг коштів фізичних осіб на поточних рахунках становив 195 407 тис. грн.

^ Таблиця 6

Динаміка залишків коштів фізичних осіб на вимогу за 2011 рік

Показник

31.12.2011

31.12.2010

Абсолютний приріст, тис.грн.

Відносна зміна

Кошти фізичних осіб на вимогу

195 407

215 743

-20 336

-9,43%


ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» забезпечує гнучкий («індивідуальний») підхід до обслуговування кожного клієнта й пропонує низку додаткових можливостей: безкоштовне відкриття поточного рахунку, дистанційний доступ до всіх рахунків клієнта в Банку за допомогою «Інтернет-Банкінгу» та інше. Зменшення залишків за рахунками фізичних осіб обумовлено перетоком коштів фізичних осіб на депозитні рахунки в зв’язку з наявністю зручних та привабливих депозитних продуктів для клієнтів та гнучкою тарифною політикою Банку.

Станом на 31.12.2011 обсяг кредитів та заборгованості фізичних осіб (без врахування резерву) склав 75 815 тис. грн., що у порівнянні з минулим роком менше на 15 830 тис. грн. Це обумовлено активною працею з клієнтами – фізичними особами по погашенню кредитної заборгованості.

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» є уповноваженим банком Пенсійного фонду України і Міністерства соціальної політики України з питань виплати пенсій та грошової допомоги. За результатами спільної роботи, Пенсійний фонд України цього року продовжив співпрацю з ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» із виплати пенсій та грошової допомоги у різних регіонах. Право здійснювати пенсійні виплати додатково отримало Севастопольське регіональне управління. В ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» діє спеціальна Пенсійна програма, переваги для пенсіонерів якої очевидні: безкоштовний випуск карток та відкриття рахунків, вільний доступ до пенсійних коштів, безкоштовне їх зняття в мережі банку та банків – партнерів, безкоштовне здійснення комунальних та інших платежів без відкриття рахунку.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Банку є розвиток карткового бізнесу. Так, станом на 31.12.2011 загальна кількість емітованих та активних платіжних карт фізичних осіб склала 19 594 шт. (Таблиця 7).


^ Таблиця 7

Активні платіжні картки, емітовані ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

для фізичних осіб

Найменування

31.12.2011

31.12.2010

Абсолютний приріст, тис.грн.

Темп приросту, %

кількість, шт.

питома вага, %

кількість, шт.

питома вага, %

Зарплатні

11 174

57,03

7 164

55,32

4 010

55,97

Приватні

1 096

5,59

648

5,00

448

69,14

Депозитні

5 648

28,83

3 863

29,83

1 785

46,21

Пенсійні

1 676

8,55

1 276

9,85

400

31,35

Усього:

19 594

100,00

12 951

100,00

6 643

51,29


Серед основних заходів, що були реалізовані Банком в 2011 році з метою подальшого активного розвитку карткового бізнесу, можна назвати наступні:

  • розширення власної банкоматної та пос-термінальної мережі;

  • залучення на обслуговування 146 зарплатних проектів;


Існуючі депозитні продукти «Стандарт», «Динамічний», «Активний», «Оберіг (пенсійний)» та «Гарант» вдало доповнювались умовами проведення сезонних акцій, які користувалися популярністю серед населення завдяки цікавим умовам, бонусним програмам, постійно діючій програмі лояльності як для нових, так і для постійних вкладників. Кількість нових вкладів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» постійно зростає, чому сприяють у тому числі акційні депозитні продукти, розроблені з урахуванням інтересів і побажань клієнтів.

Протягом 2011 року були внесені зміни до вкладу для фізичних осіб «Антиінфляційний».

Для фізичних осіб на постійній основі розробляються нові продукти, виходячи із потреб ринку та попиту. При цьому, Банк підтримує існуючи традиції щодо святкових днів та урочистостей Банку.

Інвестиційний бізнес

Банк є універсальним оператором на ринку цінних паперів України та здійснює свою діяльність на високому професійному рівні. Наявні Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку дозволяють здійснювати наступні види професійної діяльності на біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів, а саме:

- діяльності з торгівлі цінними паперами:

  • брокерську діяльність;

  • дилерську діяльність;

  • андеррайтинг;

  • діяльність з управління цінними паперами.

- здійснення депозитарної діяльності:

  • діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

  • діяльність зберігача цінних паперів.

Відповідно до діючого законодавства Банк є членом саморегульованих організацій – «Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв» (ПАРД), та Асоціації «Українські Фондові Торговці».

Як активний учасник фондового ринку України, Банк безпосередньо працює з фондовими біржами: ПАТ «Українська біржа», ФБ ПФТС, Фондова біржа «ПЕРСПЕКТИВА» та є акціонером таких установ як ПрАТ «Українська Міжбанківська Валютна Біржа» (УМВБ), Депозитарій ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», співпрацює з Депозитарієм Національного банку України та Національним Депозитарієм України.

У 2011 році Банк проводив активну політику щодо операцій з цінними паперами на біржовому ринку України та активно удосконалював послуги та тарифи які впроваджував на фондовому ринку, спираючись на аналіз діючого законодавства та стан інвестиційного клімату в країні.

Істотною перевагою для клієнтів Банку є здійснення, окрім професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, діяльності зберігача цінних паперів. Це дозволяє оптимізувати процес проведення операцій з цінними паперами, покращити якість обслуговування клієнтів, а саме - скоротити час на перереєстрацію прав власності на цінні папери при реалізації угод, усунути ризики при проведенні операцій зменшити вартість послуг для клієнтів.

Банк активно працює з усіма категоріями клієнтів – фізичними і юридичними особами, резидентами і нерезидентами. Задовольняючі потреби клієнтів корпоративного сектору, які працюють з цінними паперами на фондовому ринку України, Банк у 2011 році виконував операції як на біржовому так і на позабіржовому фондовому ринках.

У 2011 році, з метою зниження ризиків та підвищення дохідності власного портфелю цінних паперів, Банк провадив зважену політику щодо збільшення обсягу портфелю цінних паперів та його диверсифікації.

Станом на 31.12.2011 року зберігачем ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» забезпечувалося обслуговування понад 15 тис. рахунків у цінних паперах. Обсяг депозитарних активів зберігача, розрахований за номінальною вартістю цінних паперів, які зберігаються на рахунках у цінних паперах, складав понад 371 800 тис. грн. Обсяг проведених депозитарних операцій, розрахований за номінальною вартістю цінних паперів, за 2011 рік складав понад 482 276 тис. грн.

Подальший розвиток інвестиційного бізнесу ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» - це забезпечення якості та диверсифікації портфелю цінних паперів банку, наповнення портфелю ліквідними активами що відповідають інвестиційним ресурсам, забезпечення короткостроковій оборотності цих активів, та оптимального співвідношення прибутковості і ризику цінних паперів портфелю банку.

^ Міжбанківський бізнес

На протязі 2011 року ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» відзначався активністю на міжбанківському ринку по операціях конвертації та купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти (ринок FOREX). Загальний обсяг таких операцій (у гривневому еквіваленті) становив 157 334 109 тис. грн. , що у 11,5 рази перевищує обсяги таких операцій, здійснених банком у минулому році.

Активна робота банку з обслуговування операцій в іноземній валюті як за дорученням клієнтів, так і за власними операціями закономірно позначилася на збільшенні обсягів торгівлі безготівковою та готівковою валютою, що з року в рік забезпечує банк прибутковою базою. Зважаючи на те, що курси іноземних валют на світових ринках значно коливалися і відзначалися нестабільністю, протягом 2011 року зросли обсяги операцій, які здійснювалися банком не тільки з традиційно популярними валютами серед його клієнтів – доларами США, євро та російськими рублями, але і з англійськими фунтами та швейцарськими франками.

Робота ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» на протязі минулого року по залученню та розміщенню коштів на міжбанківському ринку підтверджує подальше зростання довіри до банку з боку вітчизняних та іноземних банків-партнерів. Банк постійно поглиблює рівень співробітництва: збільшується коло партнерів та об’єми різноманітних операцій з різними видами валют, що веде до розширення банків-контрагентів, з якими банк має надійні та взаємовигідні відносини. Так, станом на 31.12.2011 банком укладено 109 Генеральних угод про порядок проведення міжбанківських операцій (в 2011 році Банк співпрацював по таких угодах з 99 банками-контрагентами).

На протязі 2011 року банком проводилася зважена політика встановлення лімітів за міжбанківськими операціями, спрямована на мінімізацію кредитних ризиків. Станом на 31.12.2011 рішеннями Кредитного Комітету за клопотанням Управління ділінгових операцій встановлено ліміти на здійснення міжбанківських операцій за депо-угодами з 78 банками, за операціями FOREX - 90 банкам. Але, враховуючи те, що хоча співпраця з іншими учасниками міжбанківського ринку з використанням лімітів, встановлених банками один одному, знижує рівень ризиків, притаманних таким операціям, та сприяє розширенню рівня співпраці, проте на протязі 2011 року при укладенні угод з надання коштів іншим банкам ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» надавав перевагу угодам на умовах «овернайт» та короткостроковим кредитам під забезпечення .

Всього за звітний період Департаментом казначейства банку було укладено 6,9 тис. угод по залученню та розміщенню ресурсів на міжбанківському ринку на загальну суму понад 23 391 189 тис. грн. (по всім валютам у еквіваленті), з них 2,8 тисяч угод - по залученню та 4,1 тисяч угод - по розміщенню коштів.

Станом на 31.12.2011 на відповідних рахунках розміщення на міжбанківському ринку ресурсів банку в різних валютах враховувалось понад 239 671 тис. грн. (в еквіваленті). В структурі кредитно-інвестиційного портфелю банку частка наданих міжбанківських кредитів і депозитів підтримується на стабільному рівні і складала упродовж 2011 року в середньому не вище 15%.

На протязі 2011 року обсяги (обороти) розміщених банком ресурсів на міжбанківському ринку досягли рівня 14 270 650 тис. грн. в еквіваленті по всім валютам, а залучених коштів - відповідно 9 120 539 тис. грн. (переважно за рахунок операцій на умовах «своп»). Позитивне сальдо за такими операціями (різниця на користь перевищення розміщених ресурсів над залученими) складає 5 150 111 тис.грн. і було досягнуте переважно за рахунок угод на умовах овернайт, які укладалися на протязі року з метою забезпечення банком додаткової прибутковості за рахунок перерозміщення тимчасово вільних коштів на коррахунках банку. При цьому Департаментом казначейства банку постійно підтримувався необхідний рівень ліквідності банку, тобто забезпечення безперебійних розрахунків у всіх валютах за дорученнями клієнтів та за власними операціями банку, а також виконання ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» нормативних вимог Національного банку України за дотриманням встановлених значень залишків коштів на його кореспондентському рахунку в Національному банку України та інших високоліквідних активах банку.

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» має достатньо розвинуту систему коррахунків та являється членом системи міжнародних платежів S.W.I.F.T., що створює умови для якісного обслуговування міжнародних розрахунків, дозволяє здійснювати міжбанківські розрахунки і платежі клієнтів на високому професійному рівні в режимі реального часу, з максимальною швидкістю, якістю та надійністю їх проведення. Усього станом на 31.12.2011 року ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» відкрито 101 лоро та ностро кореспондентських рахунків, таким чином, банком підтримуються кореспондентських відносини з 35 банками, основними з яких в 2011 р. залишалися такі банки: RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, Vienna, Austria; КБ Евротраст (ЗАО), м. Москва, Росія; ВАТ ВТБ Банк, м. Київ, Україна.

Динамічне розширення кореспондентської мережі, вдосконалення відносин з банками-кореспондентами, оптимізація системи коррахунків дали можливість ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у звітному році забезпечити поліпшення умов розрахунків та встановлення конкурентних тарифів їх обслуговування. Це в свою чергу призвело до збільшення конкурентоздатності послуг та підвищення їх якості для клієнтів банку. За 2011 рік було виконано за кореспондентськими рахунками банку, відкритими в інших банках, понад 38,0 тисяч клієнтських та банківських платежів у іноземній валюті, загальна сума обігу в гривневому еквіваленті складає 90 717 778 тис. грн. (8 142 469 тис. доларів США, 2 097 892 тис. євро, 10 309 тис. швейцарських франків, 24 127 тис. англійських фунтів стерлінгів та 5 206 579 тис. російських рублів).

Для забезпечення ефективного обслуговування клієнтів Управлінням кореспондентських відносин Департаменту казначейства була продовжена робота з оптимізації кореспондентської мережі. Розширення діяльності і географії економічних контрактів дали можливість Банку зміцнити існуючі взаємовідносини з банками-кореспондентами. Непохитні фінансові показники і готовність ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» максимально відкрито надавати інформацію про свою діяльність сприяло формуванню його репутації як надійного партнера з позитивною історією. З метою диверсифікації ризиків існуючої кореспондентської мережі банків-нерезидентів були збільшені обсяги виконаних банком транзакцій та залишків коштів, що враховувались на кореспондентських рахунках банку у Deutsche Bank Trust Company Americas (США), Deutsche Bank AG (Німеччина).

Розгалужена широка кореспондентська мережа коррахунків банку, відкритих в Україні та країнах ближнього і далекого зарубіжжя дозволяє ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» з мінімальними вартісними і часовими витратами здійснювати усі види розрахункових та інших міжбанківських операцій.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Схожі:

Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 201 2 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconРічний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік
Примітка 14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 51
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №2 від 25. 05. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconЗатверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка