Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік
НазваРічний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік
Сторінка9/62
Дата04.04.2013
Розмір5.24 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   62
^

Звіт про власний капітал


за 2011 рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

^ Належить акціонерам материнського банку 

Частка меншості 

Усього власного капіталу 

статутний капітал 

резервні та інші фонди банку (примітка 21) 

нерозподілений прибуток 

усього 

Залишок на 1 січня попереднього року 

  

  85 000

46 546  

11 153

142 699 

-  

142 699 Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти   -

  -

-  

  -

-  

-  Скоригований залишок на 1 січня попереднього року 

  

  85 000

46 546  

11 153  

142 699 

-  

 142 699Цінні папери в портфелі банку на продаж: 

  

-  

 - 

-  

  -

-  

-  

4.1 

Результат переоцінки до їх справедливої вартості 
  -

  -

-  

 - 

-  

  -

4.2 

Продаж або втрати від зменшення корисності 
-  

-  

-  

-  

-  

-  Основні засоби та нематеріальні активи: 
 - 

(45)

45

 - 

-  

-  

5.1 

Результат переоцінки 
-  

  -

  -

  -

-  

-  

5.2 

Реалізований результат переоцінки 
  -

(45)

45

-  

-  

-  Результат переоцінки за операціями хеджування 
  -

-  

-  

-  

-  

-  Накопичені курсові різниці 
  -

  -

-  

-  

  -

 - Відстрочені податки 
  -

-  

  -

 - 

-  

  -Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу 

  

-  

(45)

45

  -

-  

-  

10 

Прибуток/(збиток) за рік 

  

-  

11 153

  (7 444)

3 709  

 - 

3 709  

11 

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 

  

  -

11 108

(7 399)

3 709  

-  

3 709  

12 

Емісія акцій 

16 

  85 000

  -

 - 

85 000

-  

85 000

13 

Власні акції, що викуплені в акціонерів: 

  

  -

 - 

-  

-  

-  

-  

13.1 

Викуплені 
  -

-  

-  

 - 

-  

-  

13.2 

Продаж 
  -

 - 

-  

-  

-  

-  

13.3 

Анулювання 
  -

  -

 -

 - 

-  

-  

14 

Об'єднання компаній 
  -

-  

  -

-  

-  

-  

15 

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 

18 

-  

-  

  -

-

-  

-

16 

Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року) 

  

170 000 

57 653

3 754

231 407

  -

231 407

17 

Скоригований залишок на початок звітного року 

  

170 000

57 653

3 754

231 407

-  

231 407

 
17.1 

Коригування
Зміна облікової політики 

  

-  

-  

 - 

  -

  -

-  

17.2 

Виправлення помилок 

  

  -

  -

  -

  -

-  

-  

18 

Цінні папери в портфелі банку на продаж: 

  

  -

(2)

-  

(2)

-  

(2)

18.1 

Результат переоцінки до їх справедливої вартості 
  -

 (2)

-  

(2)

-  

(2)

18.2 

Продаж або втрати від зменшення корисності 
  -

 - 

-  

-  

-  

-  

19 

Основні засоби та нематеріальні активи: 

  

 - -

-  

  -

  -

19.1 

Результат переоцінки 
-  

-  

-  

-  

-  

-  

19.2 

Реалізований результат переоцінки 

8

  -

-

-

-  

-  

  -

20 

Результат переоцінки за операціями хеджування 

  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

21 

Накопичені курсові різниці 
  -

  -

-  

-  

-  

-  

22 

Відстрочені податки 
-  

-  

  -

 - 

  -

 - 

23 

Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу 

  

   -

(2)

-

(2) 

  -

(2)

24 

Прибуток/збиток за рік 

  

-  

3 754

3 457

7 211

  -

7 211

25 

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 

  

  -

3 752

3 457

7 209

  -

7 209

26 

Емісія акцій 
130 000

 - 

  -

  130 000

-  

130 000

27 

Власні акції, що викуплені в акціонерів: 
  -

-  

-  

  -

  -

-  

27.1 

Викуплені 
  -

  -  -

 - 

 - 

27.2 

Продаж 
  -

  -

 - 

-  

-  

  -

27.3 

Анулювання 
  -

-  

-  

  -

-  

-  

28 

Об'єднання компаній 

  

  -

-  

-  

-  

-  

-  

29 

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 

18

-  

-  

-  

-

30 

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року 

  

300 000

61 405

7 211

368 616

-  

368 616

Сума нарахованих доходів і неотриманих, яка є складовою частиною залишку балансових рахунків 5030, 5040 за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, складає 54 878 тис. грн.

Сума нарахованих витрат і несплачених, яка є складовою частиною залишку балансових рахунків 5030, 5040 за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, складає 41 279 тис. грн.

«15» лютого 2012 року
Голова Правління
Сиротян С.В.

Матвєєва О.М., 304-25-10

(прізвище виконавця, номер телефону)
Головний бухгалтер
Заблуда І.І1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   62

Схожі:

Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 201 2 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconРічний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік
Примітка 14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 51
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №2 від 25. 05. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconЗатверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка