Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік
НазваРічний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік
Сторінка1/58
Дата04.04.2013
Розмір4.91 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Додаток до аудиторського висновку

Генеральний директор

ТОВ АФ «УКРВОСТОКАУДИТ»

Г.В.Сочинська

РІЧНИЙ ЗВІТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК»

за 2010 рік

станом на 31 грудня 2010 року

м. ДонецькЗМІСТ


Загальна інформація про Банк 3

Баланс 28

Звіт про власний капітал 37

Примітка 1. Облікова політика 41

Примітка 1.1. Основна діяльність 41

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності 42

Примітка 1.3. Консолідована фінансова звітність 44

Примітка 1.4. Первісне визнання фінансових інструментів 44

Примітка 1.5. Торгові цінні папери 45

Примітка 1.6. Кредити та заборгованість клієнтів 45

Примітка 1.7. Цінні папери в портфелі банку на продаж 48

Примітка 1.8.Цінні папери в портфелі банку до погашення 49

Примітка 1.9. Інвестиційна нерухомість 50

Примітка 1.10. Основні засоби 50

Примітка 1.11. Нематеріальні активи 51

Примітка 1.12. Оперативний лізинг ( оренда) 51

Примітка 1.13. Фінансовий лізинг (оренда) 51

Примітка 1.14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 51

Примітка 1.15. Припинена діяльність 51

Примітка 1.16. Похідні фінансові інструменти 51

Примітка 1.17. Податок на прибуток 51

Примітка 1.18. Власні акції банку, викуплені в акціонерів 52

Примітка 1.19.Доходи та витрати 52

Примітка 1.20. Іноземна валюта 54

Примітка 1.21. Взаємозалік статей активів і зобов’язань 56

Примітка 1.22. Звітність за сегментами 56

Примітка 1.23. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок 57

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність. 58

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти. 62

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 63

Примітка 5. Кошти в інших банках. 64

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів 68

Примітка 7. Цінні папери у портфелі банку на продаж 84

Примітка 8. Цінні папери в портфелі банку до погашення 91

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи 99

Примітка 10. Інші фінансові активи 105

Примітка 11. Інші активи 114

Примітка 12. Кошти банків 116

Примітка 13. Кошти клієнтів 117

Примітка 14. Резерви за зобов'язаннями 120

Примітка 15. Інші фінансові зобов'язання 123

Примітка 16. Інші зобов'язання 125

Примітка 17. Субординований борг. 127

Примітка 18. Статутний капітал 129

Примітка 19. Резервні та інші фонди банку 131

Примітка 20. Процентні доходи та витрати 134

Примітка 21. Комісійні доходи та витрати 137

Примітка 22. Інші операційні доходи 139

Примітка 23. Адміністративні та інші операційні витрати 140

Примітка 24. Витрати на податок на прибуток 141

Примітка 25. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 146

Примітка 26. Дивіденди 147

Примітка 27. Звітні сегменти. 149

Примітка 28. Управління фінансовими ризиками 156

Примітка 29. Управління капіталом 168

Примітка 30. Потенційні зобов'язання банку. 172

Примітка 31. Справедлива вартість фінансових інструментів 175

Примітка 32. Операції з пов'язаними особами 178

Примітка 33. Події після дати балансу. 185

Примітка 34. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту. 186


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Схожі:

Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 201 2 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік iconРічний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік
Примітка 14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 53
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №2 від 25. 05. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік iconЗатверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка