Розрахункове обслуговування в національній валюті
Скачати 132.18 Kb.
НазваРозрахункове обслуговування в національній валюті
Дата27.06.2013
Розмір132.18 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
Тарифний план «Стандарт»*

Послуги (операції)

Значення тарифу

 1. Відкриття, супроводження та закриття поточного рахунку

 1. Відкриття поточного рахунку (крім бюджетних організацій, для яких відкриття рахунку безкоштовно) *

 1. в національній валюті

100 грн.

 1. в іноземній валюті

100 грн.

 1. мультивалютного (одночасно у гривнях та в інвалюті)

100 грн.

 1. для формування статутного фонду новостворюваного підприємства

50 грн.

 1. Відкриття нового рахунку у зв’язку зі зміною найменування (зміни імені) власника рахунку – клієнта банку*

50 грн.

  1. Закриття поточного рахунку: *

1.3.-а) за ініціативою Клієнта – юридичної особи

150 грн.

1.3.-б) за ініціативою Клієнта – фізичної особи-підприємця, приватного нотаріуса та адвоката

Окремо плата не стягується

1.3.-в) у зв’язку з банкрутством, ліквідацією

Окремо плата не стягується

1.3.-г) за ініціативою Банка

Окремо плата не стягується

1.3.-д) в іноземній валюті з передачею іншому банку функцій агента валютного контроля

300 грн.

* Послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки
 1. ^
  Розрахункове обслуговування в національній валюті

 1. Розрахункове обслуговування рахунку в національній валюті

80 грн. *

  1. Розрахункове обслуговування в системі електронних розрахунків “Клієнт -Банк”

80 грн. **

* Якщо проведення операцій по рахунку за документом на паперовому носії не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

** Якщо проведення операцій по системі “Клієнт - Банк” не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

  1. Абонентська плата за ведення рахунків клієнта та обробку електронних банківських документів, переданих за допомогою системи “Клієнт – Інтернет – Банк”

2.3. – а) плата при використанні модулю «Internet-банкінг» або модулю «РС-банкінг»*

Згідно окремого тарифного плану на банківське обслуговування за допомогою електронної системи “Клієнт - Інтернет -Банк”

2.3. – б) плата при використанні модулю «Internet-банкінг» та модулю «РС-банкінг» одночасно*

2.3. – в) плата з наданням сервісу «Центр фінансового контролю» (в разі підключення до головної корпорації віддалених підрозділів, філій, дочірніх компаній або інших юридичних осіб)

* У разі переходу клієнта з системи «Клієнт-Банк» на систему «Клієнт-Інтернет-Банк» плата за перший неповний календарний місяць не стягується

 1. Переказ з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом:

 1. Переказ за документом, що надійшов:

 1. в операційний час на паперовому носії

5 грн.

2.4.1.-б) в операційний час через систему електронних розрахунків “Клієнт - Банк”

2 грн.

 1. в операційний час через електронну систему «Клієнт – Інтернет – Банк»

2 грн.

2.4.1.-г) у післяопераційний час *

0,1% від суми переказу

min 20 грн.

2.4.2.Внутрішньобанківський переказ (у системі АБ “Укргазбанк”)

Окремо плата не стягується

 1. Інкасування розрахункових документів за дорученням бенефіціара

10 грн.

 1. Відкликання, зміна умов та реквізитів розрахункових документів; розшук коштів за ініціативою клієнта

25 грн.

 1. Надання поточних виписок по рахунку
^

Окремо плата не стягується


 1. Оформлення розрахунково-касових документів та векселів

15 грн.

* Платежі в операційний час приймаються до 16.00, у післяопераційний час можуть прийматися не пізніше 17.00.

 1. Касове обслуговування в національній валюті

 1. Видача готівки:

 1. Видача готівки згідно з попередньою заявкою:

1,0 % від суми, що видається, min 10 грн.

 1. Видача готівки без попередньої заявки *

1,5 % від суми, що видається min 10 грн.

 1. Приймання банком готівкових коштів від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок **:

 1. протягом операційного часу

Окремо плата не стягується

 1. у післяопераційний час (але не пізніше 17.00)

0,2 % від суми, але, не менше, ніж 10 грн.

 1. до вечірньої каси (крім передбаченого п.3.5)

0,2 % від суми, але, не менше, ніж 10 грн.

 1. Видача чекової книжки на видачу готівки

60 грн. (50,00 грн. + 10,00 грн. ПДВ)

 1. Продаж бланків векселів – за один

25 грн. (20,83 грн. + 4,17 грн. ПДВ)

 1. Інкасація готівкових коштів службами банку

Згідно з окремими тарифами на підставі окремого договору

* Послуга надається за згодою банку

** Приймання касою банку не придатних до обігу банкнот національної валюти здійснюється разом з іншою готівкою без встановлення окремого тарифу

 1. ^ Розрахункове обслуговування в іноземній валюті

 1. Розрахункове обслуговування рахунку в іноземній валюті

Окремо плата не стягується

 1. Переказ валют з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом:

 1. Переказ валюти 1 групи класифікатора іноземних валют НБУ за розрахунковим документом, поданим в операційний час *:

 1. Переказ доларів США та іншої валюти 1 групи класифікатора (крім переказів євро):

4.2.1.1.1.        Переказ доларів США та іншої валюти 1 групи класифікатора на умовах “всі комісії за рахунок платника” (OUR)0,15% від суми переказу min 30 дол. США max 100 дол. США**4.2.1.1.2       Переказ доларів США та іншої валюти 1 групи класифікатора на умовах “комісії за рахунок платника та бенефіціара” (SHA)


0,1% від суми переказу min 20 дол. США max 80 дол. США **

 1. Переказ євро:

 1. Переказ євро в межах Німеччини на умовах “всі комісії за рахунок платника” (OUR) та “комісії за рахунок платника та бенефіціара” (SHA)0,1 % від суми переказу min 20 євро max 100 євро **


 1. Переказ євро (крім переказів в межах Німеччини) на умовах “всі комісії за рахунок платника” (OUR)
0,15 % від суми переказу min 40 євро max 100 євро ** 1. Переказ євро (крім переказів в межах Німеччини) на умовах “комісії за рахунок платника та бенефіціара” (SHA)0,1 % від суми переказу min 20 євро max 100 євро ** 1. Переказ валют 2 групи класифікатора іноземних валют НБУ з поточного рахунку за одним розрахунковим документом, поданим в операційний час *:
0,15 % від суми переказу, min 150 грн., max 1000 грн.


 1. Внутрішньобанківський переказ іноземної валюти (у системі АБ “Укргазбанк”)

Окремо плата не стягується

 1. Переказ валюти рахунку із зарахуванням бенефіціару іншої валюти


^

1,5 % від суми в грн. + додаткові комісійні банків-кореспондентів
 1. Переказ іноземної валюти на умовах “всі комісії за рахунок бенефіціара” (BEN)

110 грн.

 1. Переказ іноземної валюти за розрахунковим документом, що поданий після закінчення операційного часу щодо відповідної валюти *

Подвійний розмір тарифу

 1. Відкликання, зміна умов та реквізитів розрахункових документів; розшук коштів, зміна дати валютування за ініціативою клієнта

250 грн.

+ додаткові комісійні кореспондентів

 1. Надання виписок по рахунку в іноземній валюті
^

Окремо плата не стягується

* Операційним часом вважається: для USD – 9.00-16.00; для EUR, RUR, BYR – 9.00-12.30.


** Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції.

 1. Комісійні послуги за операціями з купівлі, продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти

 1. Продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:

 1. продаж на суму до 1,25 млн. грн. (включно)0,2 % від суми отриманої від продажу


 1. продаж на суму більш ніж 1,25 млн. грн. але не більш ніж 2,5 млн. грн. (включно)0,15 % від суми отриманої від продажу


 1. продаж на суму більш ніж 2,5 млн. грн.0,1 % від суми отриманої від продажу

 1. Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:

 1. на суму до 100 тис.грн.0,35 % від суми грн. витрачених на купівлю валюти, min 50 грн. 1. на суму від 100 тис.грн. (включно) до 5 млн грн.0,3 % від суми грн. витрачених на купівлю валюти


 1. 5 млн грн. та більше.


0,15 % від суми грн. витрачених на купівлю валюти5.2.–г) Купівля іноземної валюти, для задоволення потреб клієнтів банку, які обумовлені необхідністю погашення ними заборгованості за кредитами (аукціон НБУ)

Окремо плата не стягується

5.2.–д) Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з купівлі іноземної валюти, для задоволення потреб клієнтів банку


Згідно чинного законодавства України

 1. Обмін іноземної валюти (купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту) на міжбанківському валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку (крім передбаченого п.4.2.4) *0,5 % в грн. від суми валюти, що підлягає конвертації* За подальший переказ тариф сплачується окремо відповідно до п.4.2

 1. Касове обслуговування в іноземній валюті

 1. Видача готівкової іноземної валюти

1 % від суми, що видається

 1. Прийняття банком готівкових інвалютних коштів від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок

Окремо плата не стягується

 1. Інші послуги

 1. Надання дублікатів виписок по рахунку, дублікатів розрахункових та супровідних документів

10 грн. за кожен аркуш
 1. ^
  Надання довідки про розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами:

 1. протягом трьох банківських днів

100 грн.

 1. наступного банківського дня після замовлення

150 грн.

 1. Надання інших довідок, здійснення запитів, повідомлень, з’ясувань щодо функціонування рахунку та обігу коштів в розрахунках за запитом власника рахунку (крім передбаченого п.7.2)

100 грн.

за один документ

 1. Видача перепустки до банку

Згідно з Тарифами на інформаційні послуги для клієнтів  АБ “Укргазбанк”

 1. Видача довідки на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті

40 грн.

 1. Консультування клієнтів з питань застосування валютного законодавства (усне, у приміщенні банку)

Згідно з Тарифами на інформаційні послуги для клієнтів АБ “Укргазбанк” та на підставі окремого договору

 1. Надання клієнту згоди уповноваженого банку на обслуговування кредиту, наданого нерезидентом резиденту

300 грн. (250,00 грн. + 50,00 грн. ПДВ)


 1. Надання інформації за запитами аудиторських компаній
^
400 грн. (333,32 грн + ПДВ 66,68 грн.)
8. Послуги з авізування гарантій та виконання операцій за авізованими гарантіями

8.1. Авізування (передача) гарантій інших банків без зобов’язань з боку банку

0,1 % від суми гарантії min 200 грн.

max 2500 грн.

8.2. Авізування змін до гарантій

150 грн.

8.3. Оформлення вимоги платежу по гарантії, що видана іншим банком


0,1 % від суми вимоги min 200 грн.

max 2500 грн.

Інші параметри, які впливають на розрахунково-касове обслуговуванняПараметри

Для юридичних осіб та фіз.осіб – суб’єктів підприємництва

I.I. Мінімальний залишок на поточному рахунку у національній валюті

Не встановлюється

I.II. Плата за залишки національної валюти на поточному рахунку Клієнта

- за щоденні залишки протягом календарного місяця до 200 тис. грн. включно

0,3% річних

- за щоденні залишки протягом календарного місяця від 200 тис. грн.


2 %  річних

IІ.I. Мінімальний залишок на поточному рахунку в іноземній валюті

Не встановлюється

ІI.II. Плата за залишки на поточному рахунку Клієнта в іноземній валюті (щодо кожного виду валют)

0
* вказані тарифи є базовими і по окремих позиціях можуть відрізнятись в залежності від регіону

Схожі:

Розрахункове обслуговування в національній валюті iconРозрахункове обслуговування в національній валюті
Відкриття нового рахунку у зв’язку зі зміною найменування (зміни імені) власника рахунку – клієнта банку*
Розрахункове обслуговування в національній валюті iconРозрахункове обслуговування в національній валюті
Відкриття поточного рахунку (крім бюджетних організацій, для яких відкриття рахунку безкоштовно) *
Розрахункове обслуговування в національній валюті iconПорядок ведення касових операцій у національній валюті України
України та здійснюють касові операції в національній валюті, І його положення є обов’язковими для виконання ними
Розрахункове обслуговування в національній валюті iconВ дії з 15. 10. 2012 р. Тарифи на операції І послуги в національній...
Тарифи на операції І послуги в національній валюті, які надаються суб’єктам господарювання
Розрахункове обслуговування в національній валюті iconТарифний план «вигідна угода» на розрахунково-касове обслуговування...

Розрахункове обслуговування в національній валюті iconПідприємство׃
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 230 1,2 4,5 в іноземній валюті 240 0,0 0,0
Розрахункове обслуговування в національній валюті iconРозрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Розрахункове обслуговування в національній валюті iconРозрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Розрахункове обслуговування в національній валюті iconРозрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Розрахункове обслуговування в національній валюті iconРозрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка