Економічна сутність та трактування поняття
НазваЕкономічна сутність та трактування поняття
Сторінка12/12
Дата04.04.2013
Розмір1.57 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Дослідивши теоретичні та практичні основи забезпечення ліквідності, можна зробити наступні висновки:

1. Розглянувши поняття "ліквідність" ми визначили, що цей термін означає легкість реалізації, продажу, перетворення матеріальних цінностей у кошти. Ліквідність комерційного банку – це його здатність вчасно повертати свої боргові зобов’язання. Отже, банк буде ліквідним в тому разі, якщо суми його наявних коштів та інших ліквідних активів будуть достатніми для виконання таких зобов’язань. На сьогодні не має єдиної точки зору щодо визначення даного поняття, оскільки кожен автор тракує його по різному, але вважається, що існують дві найбільш поширені точки зору. Перша визначає ліквідність банку як можливість використання деякого активу банку як готівкових коштів або швидкого перетворення його в готівку, а також як здатність активу зберігати при цьому свою номінальну вартість незмінною. Друга трактує ліквідність банку як якісну характеристику об'єкту економічних відносин, як здатність погашати свої зобов'язання в строк.

2. Провівши аналіз навчально-практичної літератури з питань ліквідності комерційних банків, можна зробити висновок, що у багатьох наукових працях ліквідність комерційних банків визначається як найбільш вагомий показник, оскільки він характеризує ступінь надійності банківських установ. Наразі бракує праць, які б поєднували методи аналізу, забезпечення та управління ліквідністю в банку, оскільки більшість дослідників цього питання висвітлюють світові стандарти та підходи саме до управління ліквідністю в банку. Недосконалість нормативно-правової бази щодо забезпечення та управління ліквідністю в комерційних банках негативно впливає на розвиток банківської системи вцілому, тому державні органи повинні постійно працювати над розробкою нових законів щодо покращення механізму управління та забезпечення банківської ліквідності.

3. Дослідивши методи оцінки ліквідності комерційного банку, ми дійшли висновку, що оцінка ліквідності на основі коефіцієнтів є найбільш доступною. За допомогою цього методу можна визначити стабільність зобов’язань банку і потребу банку в дадоткових ліквідних коштах. За допомогою розрахунків цих коефіцієнтів, контролюється рівень ліквідності кредитних організацій. Тому, радимо банкам постійно контролювати нормативні значення цих показників.

4. Розглянувши сучасний стан та проблеми забезпечення ліквідності комерційних банків в Україні, можемо відзначити, що забезпечення фінансової стійкості, надійності та стабільності банківської системи не є суто вітчизняною проблемою. Саме в останні два десятиліття більше двох третин країн зіткнулись з економічними труднощами у банківському секторі. В Україні ця проблема загострилась з причини скорочення залишків на кореспондентських рахунках банків, збільшення відтоку депозитів населення, підвищення відсоткових ставок. Передусім, необхідно посилити контроль за банківською діяльністю з боку держави, зокрема — НБУ, провести рекапіталізацію. Національним комерційним банкам, у свою чергу, потрібно переймати досвід діяльності у зарубіжних, адже в сучасних умовах банківський менеджмент України є недосконалим.

5. ПАТ КБ "ПриватБанк" є одним з перших приватних комерційних банків, створених в Україні. ПАТ КБ "ПриватБанк" є універсальним банком, оскільки він надає повний спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг з обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів. Для дослідження ліквідності ПАТ КБ "ПриватБанк" був проведений аналіз його фінансового стану за останні 3 роки, тобто, були розраховані показники його фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності. При цьому, було виявлено, що суттєвих проблем банк не має, за рахунок того, що постійно контролює свій фінансовий стан, своєчасно розробляє та приймає рішення для його зміцнення та має значну власну клієнтську базу.

6. Аналіз ліквідності комерційного банку допомагає розробляти короткострокові рекомендації відносно підтримки ліквідності та глобальної стратегії діяльності банку.Кінцевим результатом такого аналізу є підведення підсумків по вім результатам, підготовка матеріалів про позитивні та негативні тенденції у розвитку та діяльності банку. Провівши аналіз ліквідності ПАТ КБ "ПриватБанк" за останні 3 періоди можна сказати наступне: протягом останніх трьох років показники ліквідності банку були у нормі, отже фінансовий стан банку був стабільним. Отже, підтримання належного рівня ліквідності забезпечує фінансову надійність банківській установі. Аналіз активів банку свідчить про те, що їх динаміка склад і структура відповідає основним напрямкам і принципам розвитку банку, але радимо коригувати їх в напрямку підвищення питомої ваги інвестиційно-кредитного портфелю та уповільнення темпів приросту основних засобів. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності показав, що банк не має суттєвих проблем у підтриманні своєї ліквідності, хоча значно знизився рівень високоліквідних активів. Тому, радимо банку залучати депозити, для збільшення високоліквідних активів.

7. Одним з найбільш важливих завдань управління ПАТ КБ "ПриватБанк" є забезпечення відповідного рівня ліквідності. Для того, щоб забезпечити потребу у ліквідних коштах банк використовує метод управління ліквідністю через управління активами та іноді метод оцінки балансу. Для того, щобзадовільнити потребу у ліквідних коштах банк починає продавати вибіркові активи доти, поки не буде задоволено попит на наявні кошти. Таким чином, ліквідні кошти надходять до банку за рахунок перетворення негрошових активів у наявні кошти.

8. Оскільки одним з основних методів управління ліквідністю в комерційному банку є метод коефіцієнтів, багато центральних банків світу також використовують цей метод у формі встановлення обов’язкових економічних нормативів. Кількість таких показників ліквідності у різних країнах різна. У багатьох країнах для власних потреб розраховують показники ліквідності балансу банку, що дає змогу більш точно розробити та прийняти конструктивні рішення для управління своєю ліквідністю. Слід відзначити, що нормативи різних країн відрізняються не тільки кількістю та назвою, а й методологією обчислення і їх граничні значення залежать від економічного розвитку країни. Також необхідно виділяти основні принципи ефективного управління ліквідністю у банківських установах, які розроблені Базельським комітетом з банківського нагляду. Ці принципи ефективного управління ліквідністю комерційного банку охоплюють всі складові процесу управління ліквідністю, починаючи від організаційної структури менеджменту, розробки програми антикризового реагування і основних вимог до неї та закінчуючи внутрішнім контролем та зовнішнім наглядом за ефективністю прийнятих рішень.

9. Для підвищення ліквідності комерційним банкам необхідно приділяти особливу увагу формуванню своїх фінансових ресурсів, оскільки саме ліквідність забезпечує своєчасність, повноту та безперервність виконання усіх своїх грошових зобов’язань. Також банку необхідно визначати потребу в ліквідних коштах хоча б на короткострокову перспективу, тобто банк повинен сформувати ліквідний резерв для виконання непередбачених зобов’язань. Суттєвий вплив на рівень ліквідності банку має його політика в області активних та пасивних операцій, тому комерційні установи повинні слідкувати за управлінням таких операцій.

10. Збереження здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності - основне завдань охорони праці в різних сферах діяльності. Для виконання даного завдання ПАТ КБ "ПриватБанк" необхідно знизити підвищені фізичні навантаження, раціонально організовувати робочі міста, підтримувати благоустрій приміщень і територій.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Економічна сутність та трактування поняття iconЕкономічна сутність кон’юнктури
В силу цього виникає потреба дослідити та уточнити сутність цього поняття, яке є ключовим для змісту та логіки даної роботи
Економічна сутність та трактування поняття iconЕкономічна сутність податків та їхнє призначення
На ділі податки дають змогу мати зворотний зв’язок із платниками завдяки фінансуванню відповідних витрат. Цьому процесові приділяється...
Економічна сутність та трактування поняття iconСписок наукових праць попеля Сергія Анатолійовича публікації у фахових виданнях
Попель С. А. Соціально-економічна сутність поняття «інноваційний потенціал» / С. А. Попель, А. С. Тєльнов // Формування ринкових...
Економічна сутність та трактування поняття icon"Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу" поняття, сутність...
...
Економічна сутність та трактування поняття icon1. міжнародна економічна система предмет курсу “міжнародна економіка”....
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних...
Економічна сутність та трактування поняття iconПлан вступ розділ І соціально-правова та біологічна природа психічних...
Поняття та сутність психічних аномалій
Економічна сутність та трактування поняття iconПлан Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства....
Види діяльності підприємства ( на прикладі фінансового управління Дубенської районної державної адміністрації )
Економічна сутність та трактування поняття iconПлан Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства....
Види діяльності підприємства ( на прикладі фінансового управління Дубенської районної державної адміністрації )
Економічна сутність та трактування поняття iconСписок наукових праць попеля Сергія Анатолійовича публікації у фахових виданнях
Попель С. А. Соціально-економічна сутність поняття «інноваційний потенціал» / С. А. Попель, А. С. Тєльнов // Формування ринкових...
Економічна сутність та трактування поняття iconЗ міст
Економічна сутність заробітної плати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка