Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту
Скачати 52.21 Kb.
НазваАудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту
Дата14.07.2013
Розмір52.21 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы

Інформація про осіб, рекомендованих до участі в розробці Науково-практичного ком...

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ КОМІСІЯ З СТАНДАРТІВ ТА ПРАКТИКИ АУДИТУ СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ КОМІСІЯ З НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ

Форма затверджена на

спільному засіданні Комісії

з стандартів та практики

аудиту АПУ та Комісії з

національних стандартів

аудиту САУ

(протокол 03.07.2003)

ІНФОРМАЦІЯ

про осіб, рекомендованих до участі в розробці Науково-практичного коментарю з практики застосування в Україні Міжнародних стандартів аудиту, забезпечення впевненості та етики і Положень з національної аудиторської практики

-----------------------------------------------------------------------------------

| N | П.І.Б. | Місце | Членство в | Який час | Де і як | Контактний |

| з/п | | роботи | професійних | займається | знайомий з | телефон, |

| | | | громадських | проблемами | Міжнародними | факс, |

| | | | організаціях | аудиторської | стандартами | E-mail |

| | | | | практики(1) | аудиту | |

|-----+--------+--------+--------------+--------------+--------------+------------|

| | | | | | | |

|-----+--------+--------+--------------+--------------+--------------+------------|

| | | | | | | |

|-----+--------+--------+--------------+--------------+--------------+------------|

| | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------

(1) Як практикуючий аудитор (N та дата видачі сертифіката)

або як науковець.

ПЕРЕЛІК Міжнародних стандартів аудиту,

забезпечення впевненості та етики і Положень з міжнародної аудиторської практики, щодо яких Аудиторською палатою України та Спілкою аудиторів України розроблюється Науково-практичний коментар та Положення з національної аудиторської практики

--------------------------------------------------------------------------------

| Кодифікація Міжнародних стандартів | Науковий | Регіон | П.І.Б. |

| аудиту, забезпечення впевненості та | керівник | | учасника |

| етики і Положень з міжнародної | напрямку від | | розробки |

| практики | комісій АПУ та САУ | | |

| | | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| Кодекс етики професійних | Редько О.Ю. | | |

| бухгалтерів | (етика) | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 100-199 Вступна частина | Гаєвська Н.І. (100)| | |

| 100 Завдання з надання впевненості | Пилипенко І.І. | | |

| 120 Концептуальна основа | (120) | | |

| Міжнародних стандартів аудиту | | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 200-299 Відповідальність | Редько О.Ю. | | |

| 200 Мета та загальні принципи | (200-240, 260) | | |

| аудиторської перевірки фінансових | Жук В.М. (250) | | |

| звітів | | | |

| 210 Умови домовленості про | | | |

| аудиторську перевірку | | | |

| 220 Контроль якості аудиторської | | | |

| роботи | | | |

| 230 Документація | | | |

| 240 Відповідальність аудитора за | | | |

| розгляд шахрайства та помилок під | | | |

| час аудиторської перевірки | | | |

| фінансових звітів | | | |

| 250 Врахування законів та | | | |

| нормативних актів при аудиторській | | | |

| перевірці фінансових звітів | | | |

| 260 Повідомлення інформації з | | | |

| питань аудиторської перевірки | | | |

| вищому управлінському персоналу | | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 300-399 Планування | Столярова С.О. | | |

| 300 Планування | (300-399) | | |

| 310 Знання бізнесу | | | |

| 320 Суттєвість в аудиті | | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 400-499 Внутрішній контроль | Бутинець Ф.Ф. | | |

| 400 Оцінка ризиків та внутрішній | (400-499) | | |

| контроль | | | |

| 401 Аудит у середовищі комп'ютерних | | | |

| інформаційних систем | | | |

| 402 Аудиторські міркування стосовно | | | |

| суб'єктів господарювання, які | | | |

| звертаються до організацій, що | | | |

| надають послуги | | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 500-599 Аудиторські докази | Величко О.Г. | | |

| 500 Аудиторські докази | (500-520) | | |

| 501 Аудиторські докази - додаткові | Лісіна В.Ю. | | |

| міркування щодо окремих статей | (530-580) | | |

| 505 Зовнішні підтвердження | | | |

| 510 Перше завдання - залишки на | | | |

| початок періоду | | | |

| 520 Аналітичні процедури | | | |

| 530 Аудиторська вибірка та інші | | | |

| процедури вибіркової перевірки | | | |

| 540 Аудиторська перевірка облікових | | | |

| оцінок | | | |

| 545 Аудит оцінок за справедливою | | | |

| вартістю та розкриття інформації | | | |

| 550 Зв'язані сторони | | | |

| 560 Подальші події | | | |

| 570 Безперервність | | | |

| 580 Пояснення управлінського | | | |

| персоналу | | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 600-699 Використання роботи інших | Головач В.В. | | |

| фахівців | (600-620) | | |

| 600 Використання роботи іншого | | | |

| аудитора | | | |

| 610 Розгляд роботи внутрішнього | | | |

| аудитора | | | |

| 620 Використання роботи експерта | | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 700-799 Аудиторські думка та | Гаєвська Н.І. | | |

| висновок | (700-720) | | |

| 700 Аудиторський висновок про | | | |

| фінансову звітність | | | |

| 710 Порівнювані дані | | | |

| 720 Інша інформація в документах, | | | |

| що містять перевірені фінансові | | | |

| звіти | | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 800-899 Спеціалізовані ділянки | Гаєвська Н.І. | | |

| 800 Аудиторський висновок щодо | (800-810) | | |

| завдань з аудиту спеціального | | | |

| призначення | | | |

| 810 Перевірка прогнозної фінансової | | | |

| інформації | | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 900-999 Супутні послуги | Гаєвська Н. І. | | |

| 910 Завдання з огляду фінансових | (900-930) | | |

| звітів | | | |

| 920 Завдання з виконання погоджених | | | |

| процедур стосовно фінансової | | | |

| інформації | | | |

| 930 Завдання з підготовки | | | |

| фінансової інформації | | | |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 1000-1100 Положення з міжнародної | Лукасевич Б.В. | | |

| аудиторської практики | (1000, 1004, 1006) | | |

| 1000 Процедури міжбанківського | Бутинець Ф.Ф. | | |

| підтвердження | (1001, 1002, 1003, | | |

| 1001 Середовище ІТ: автономні | 1008, 1009, 1010) | | |

| персональні комп'ютери | Талалаєва І.М. | | |

| 1002 Середовище ІТ: онлайнові | (1005, 1012) | | |

| комп'ютерні системи | | | |

| 1003 Середовище ІТ: системи баз | | | |

| даних | | | |

| 1004 Взаємовідносини інспекторів з | | | |

| банківського нагляду та зовнішніх | | | |

| аудиторів | | | |

| 1005 Особливості аудиту малих | | | |

| підприємств | | | |

| 1006 Аудит міжнародних комерційних | | | |

| банків | | | |

| 1008 Оцінювання ризиків та | | | |

| внутрішній контроль: характеристики | | | |

| та особливості в КІС | | | |

| 1009 Комп'ютеризовані методи аудиту | | | |

| 1010 Розгляд питань, пов'язаних з | | | |

| охороною довкілля, при аудиторській | | | |

| перевірці фінансової звітності | | | |

| 1012 Аудит похідних фінансових | | | |

| інструментів | | | |

| 1013 Електронна комерція: вплив на | | | |

| аудиторську перевірку фінансових | | | |

| звітів | | | |

--------------------------------------------------------------------------------


Схожі:

Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту iconПро застосування стандартів аудиту
Керуючись статтями 6 та 12 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22. 04. 1993 №3125–xii та Статутом Аудиторської палати...
Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту iconКодекс професійної етики внутрішніх аудиторів
Про схвалення Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ та Змін до Методичних вказівок щодо застосування...
Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту iconПоложення про Комісію з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України
Положення розроблене відповідно до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Положення про сертифікацію аудиторів, стандартів...
Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту iconЗагальні положення
Положення про сертифікацію аудиторів (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність”, стандартів...
Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту iconЗаконодавства України, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів
Перевірки матеріалів скарг, які надходять до апу, здійснюються Комітетом з контролю за якістю аудиторських послуг (далі Комітет)...
Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту iconДоговір на здійснення операційного аудиту Місто Дата Суб`єкт аудиторської...
Мета аудиту дослідження (здійснення процедур перевірки) стосовно відповідності
Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту iconАудиторська палата україни
Керуючись статтею 12 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....
Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту iconПорядок скликання та проведення з'їзду аудиторів України
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006) Аудиторська...
Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту iconСтандарти у різних сферах діяльності
Гост колишнього срср), складають фонд стандартів України. За станом на 31. 03. 2001 р затверджено 2281 стандарт (в т ч. 587 термінологічних...
Аудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту спілка аудиторів україни комісія з національних стандартів аудиту iconПринципи аудиту
Од­нією із основоположних є міжнародна норма аудиту (мна) №3, в якій вказані основні принципи, що регулю­ють аудит. Вони є основою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка