Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк»




Скачати 108.8 Kb.
НазваТарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк»
Дата03.08.2013
Розмір108.8 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы



Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»

Для довірених представників юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Тарифний пакет «Корпоративний»




Затверджено рішенням

Тарифного комітету ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІНИЙ БАНК"

Додаток 3 до Протоколу № 70-1 від 08.04.2013р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»




Тарифи комісійної винагороди ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (надалі - Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі - ПР) з використанням платіжних карток (надалі - ПК) та емісії платіжних карт для довірених представників юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців.

^ Тарифний пакет «Корпоративний»

Діють з "30" квітня 2013 р.

^ Тип картки

VISA Electron

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Валюта рахунку

UAH, USD, EUR

UAH, USD, EUR

UAH, USD, EUR

UAH, USD, EUR

Термін дії картки

2 роки

Код

^ ВИД ОПЕРАЦІЇ

ВАРТІСТЬ ОПЕРАЦІЇ 1

1

^ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПК:

1.1

Плата за відкриття рахунку

Плата не передбачена

1.2

Плата за оформлення та перевипуск основної ПК у разі закінчення строку дії

50 грн.

150 грн.

500 грн.

1200 грн.

Плата за оформлення та перевипуск додаткової ПК у разі закінчення строку дії (додаткова картка не може бути вищою за класом ніж основна)

30 грн.

100 грн.

300 грн.

500 грн.

1.3

Плата за перевипуск основної або додаткової ПК у разі втрати, пошкодження, викрадення тощо

15 грн.

70 грн.

250 грн.

350 грн.

1.4

Плата за перевипуск основної та додаткової ПК за ініціативою Банку (потенційна компрометація, тощо)

Плата не передбачена

1.5

Додаткова плата за терміновий випуск / перевипуск ПК протягом 24 годин (тільки для м. Києва) та / або конверту з ПІН-кодом для ПК

100 грн.

200 грн.

1.6

Перевипуск конверту з ПІН-кодом для ПК

10 грн.

1.7

Щомісячна плата за обслуговування недіючого рахунку2

10 грн.

1.8

Закриття ПР

Плата не передбачена

1.9

Незнижуваний залишок3:

0,5 % від суми на рахунку

2

^ УМОВИ РОЗРАХУНКІВ ПК ТА ОТРИМАННЯ ГОТІВКИ:

2.1

Видача коштів:

- у банкоматах та касах Банку

0,5% від суми операції, мінімум 1 грн.

- у банкоматах та касах банків членів платіжної системи Укркарт, банкоматах банку «UniCreditBank» (ПАТ «Укрсоцбанк»)

0,6% від суми операції, мінімум 2 грн.

- у банкоматах та касах4 інших банків на території України

1,5 % від суми операції + 5 грн.

- у банкоматах та касах4 інших банків за кордоном

1,5 % від суми операції +20 грн.

2.2

Оплата товарів та послуг з використанням ПК в торгівельній мережі та Інтернет

Плата не передбачена

2.3

Конвертація валюти ПР з використанням ПК5

0,5% від суми операції

2.4

Проведення операцій через термінали самообслуговування (далі - ТС) Банку на користь юридичних осіб, з якими укладено договори на приймання платежів за допомогою ТС

Згідно умов укладених договорів

3

^ УМОВИ ПОПОВНЕННЯ ПР ТА ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ:

3.1

Поповнення ПР готівковими коштами через касу Банку

Плата не передбачена

3.2

Поповнення ПР шляхом переказу коштів з рахунків, відкритих в Банку

Плата не передбачена

3.3

Поповнення ПР шляхом переказу коштів з рахунків, відкритих в інших Банках

Плата не передбачена

3.4

Термінове поповнення ПР готівковими коштами через ТС або ПОС-термінали в касах Банку

2 грн.

3.5

Термінове поповнення ПР готівковими коштами через ТС або ПОС-термінали в касах банків членів платіжної системи Укркарт

0,6 %, мін. 2 грн.

3.6

Переказ коштів з ПР в національній валюті на інший ПР, відкритий в Банку або у банках членах платіжної системи Укркарт за допомогою ТС

0,5 %, мін. 1 грн.

4

^ НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ ТА КОМІСІЙ:

4.1

Нарахування на залишок коштів на ПР в національній валюті / на рахунки в іноземній валюті 6

0,1%

4.2

Комісія за користування несанкціонованим овердрафтом, (% річних) в національній валюті / в іноземній валюті

60% / 20 %

5

^ ДОДАТКОВІ ОПЕРАЦІЇ, ПОСЛУГИ ЗА ПР:

5.1

Надання виписки по ПР:

- щомісячно (особисто у приміщенні Банку або на адресу електронної пошти)

Плата не передбачена

- через ТС та банкомати Банку та банків членів платіжної системи Укркарт (за кожну виписку – 5 останніх операцій)

2 грн.

- додатково позачергово (за кожну виписку)

10 грн.

5.2

- видача довідок на вимогу клієнта, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням (далі - РКО )та /або станом ПР українською мовою (за кожну довідку)

50 грн.

- видача довідок на вимогу клієнта, пов'язаних з РКО та /або станом ПР англійською мовою (за кожну довідку)

100 грн.

5.3

Надання інформації про стан ПР (за кожну операцію):

- через банкомати та ТС Банку та банків членів платіжної системи Укркарт

0,50 грн.

- через банкомати інших банків

5 грн.

5.4

Щомісячна плата за мобільний банкінг:

5

7

15

20

5.5

Блокування картки за ініціативою клієнта внаслідок втрати або викрадення ПК із внесенням до електронного СТОП-листа

Плата не передбачена

5.6

Зміна ПІН - коду через банкомат Банку та банків членів платіжної системи Укркарт

5 грн.

5.7

Повернення ПК, вилученої банкоматом:

- банку протягом двох банківських днів;

50 грн.

- банку після планової інкасації.

Плата не передбачена

5.8

Плата за безпідставне оскарження операції по картці, що проведена:

- в мережі Банку та банків членів платіжної системи Укркарт

50 грн.

- в інших банках

150 грн.

5.9

Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи Visa International (повернення до Банку вилученої картки клієнта, екстрена видача готівки, екстрена заміна картки, послуги з нестандартного проведення авторизації тощо).

сума фактичних витрат Банку згідно повідомлень платіжної системи

6

ОПЕРАЦІЙНІ ДОБОВІ (ПОЧАТКОМ ДОБИ Є 00 год.00 хв.) ЛІМІТИ ВИКОРИСТАННЯ КАРТОК 7:

6.1

Кількість операцій через банкомати

5

6.2

Кількість операцій через касові та торгівельні термінали

7

6.3

Ліміт готівкових коштів для отримання/поповнення через банкомати та касові термінали (у гривневому еквіваленті)

5 000 грн.

10 000 грн.

25 000 грн.

50 000 грн.

6.4

Ліміт коштів для проведення розрахунків по операціям купівлі товарів, послуг через торговельні термінали (у гривневому еквіваленті)

7 000 грн.

20 000 грн.

50 000 грн.

100 000 грн.

6.5

Ліміт коштів для термінового поповнення коштів через ТС або ПОС-термінали в касах Банку (у гривневому еквіваленті)

7 000 грн.

20 000 грн.

50 000 грн.

100 000 грн.


Примітки:

  1. Операції, встановлені цими Тарифами, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість згідно з Законом України «Про податок на додану вартість». Всі комісії стягуються в гривнях, шляхом договірного списання з ПР в момент проведення розрахунків, окрім комісії, вказаної в п. 1.2.; п. 1.3.; п. 1.5.; п.1.6.; п.5.2, яка оплачується окремим розрахунковим документом при замовленні послуги.

  2. Недіючим вважається рахунок, термін дії всіх карток до якого закінчився, Клієнт не звернувся до Банку з заявою про перевипуск картки протягом 3-х місяців, на рахунку є залишок коштів. Якщо залишку коштів на рахунку недостатньо для списання комісії, розмір комісії встановлюється в розмірі залишку коштів на поточному рахунку.

  1. Незнижуваний залишок – це сума коштів, яка блокується на поточному рахунку з використанням ПК, дана сума повертається при закритті рахунку.

  2. При видачі готівкових коштів в установах інших банків, можуть стягуватись додаткові комісії, встановлені банками, що проводять дану операцію. Авторизація по кожній операції проходить з врахуванням міжбанківських комісій.

5. Якщо валюта операції відрізняється від валюти ПР, то валюта операції конвертується МПС VISA Int. у розрахункову валюту Банку за курсом МПС, а валюта ПР конвертується в розрахункову валюту за комерційним курсом банку, встановленим на день проведення операції по ПР.

6. Нарахування та виплата відсотків здійснюється в останній день розрахункового періоду.

7. Можливе встановлення інших постійних операційних лімітів відповідно до письмової заяви Держателя картки, або інших разових - у разі звернення Клієнта по телефону до служби інформаційної підтримки Банку.

8. Авторизація по кожній операції проводиться з врахуванням можливих міжбанківських комісій.




CITY COMMERCE BANK ▪ ваш банк там де вам зручно ▪ CITY COMMERCE BANK ▪ ваш банк там де вам зручно ▪ CITY COMMERCE BANK




Сторінка з



Схожі:

Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк» iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк» iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк» iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк» iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк» iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
...
Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк» iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк» iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк» iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк» iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих пат «міський комерційний банк» iconТарифи по обслуговуванню корпоративних платіжних карток, емітованих...
Для довірених представників юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Тарифний пакет «Корпоративний»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка