Закон україни
НазваЗакон україни
Сторінка7/8
Дата31.01.2014
Розмір1.05 Mb.
ТипЗакон
nauch.com.ua > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8

^ ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

- статті 24, яка набуває чинності через шість місяців після набуття чинності цим Законом;

- положення статей 5, 17, 18, 20, 22, 24 щодо наявності атестату водія таксі та застосування відповідних адміністративно-господарських санкцій за відсутність атестату водія таксі набувають чинності через дванадцять місяців після набуття чинності цим Законом,

- статей 1333, 1335 Кодексу про адміністративні правопорушення України, які набувають чинності через шість місяців з дня набуття чинності цим Законом.

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів:

  1. у Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України від 08.09.2000 р., № 36, стаття 299):

пункт 25 частини третьої статті 9 викласти у такій редакції:

«25) надання послуг з перевезення пасажирів (крім перевезення на таксі та перевезення на замовлення), небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;»;

  1. у Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України від 03.08. 1993 р., № 31, стаття 338):

абзац перший та другий частини другої статті 16 викласти у наступній редакції:

«Водій зобов'язаний:

мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України пред'являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, чинний страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення небезпечних вантажів або пасажирів автобусами;

частину другу статті 16 після абзаців першого та другого доповнити новими абзацами наступного змісту:

«Водій автомобіля таксі зобов'язаний крім документів, обов'язкових для водія транспортного засобу загального призначення, мати при собі та на вимогу працівників Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху в Україні або його територіальних органів, або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів або його територіальних органів, або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті або його територіальних органів передавати для перевірки дозвіл на таксі та атестат водія таксі, чинну медичну довідку, чинний страховий поліс про укладення договору обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків пасажирів таксі, сервісну книжку автомобіля таксі, сервісну книжку електронного таксометра, та надавати доступ для перевірки тарифікації, калібрування, опломбування зазначеного приладу, а також, оцінки відповідності візуальної інформації, обов’язкової для ознайомлення споживача.
Водій легкового автомобіля загального призначення, що виконує або має намір виконувати перевезення на замовлення, зобов'язаний мати при собі та на вимогу зазначених у попередньому абзаці осіб передавати для перевірки договір перевезення на замовлення, чинну медичну довідку, чинний страховий поліс про укладення договору обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків пасажирів автомобіля на замовлення, сервісну книжку автомобіля на замовлення, а також, надавати допомогу зазначеним у попередньому абзаці особам у встановленні відповідності пасажирів, що ним перевозяться, до предмету зазначеного договору»;»

статтю 29 доповнити частиною шостою наступного змісту:

«Не допускається участь у дорожньому русі:

легкових автомобілів з ознаками таксі, якщо у їх реєстраційних документах відсутня відмітка «таксі»;

легкових автомобілів загального призначення з ознаками таксі, або ознаками реклами перевезень на таксі (за публічним договором).»;

статтю 33 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

«Перелік та технічний стан спеціального обладнання таксі повинен відповідати вимогам законодавства.

Обов'язок щодо відповідності, належного технічного стану спеціального обладнання автомобіля таксі покладається на перевізника на таксі, згідно з чинним законодавством.»;

частину другу статті 37 викласти в наступній редакції:

«Експлуатація транспортних засобів також забороняється в разі:

порушення вимог щодо їх переобладнання;

порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв;

виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до призначення;

розміщення або нанесення на легковому автомобілі загального призначення ознак таксі, або ознак реклами перевезень на таксі (за публічним договором);

Експлуатація автомобіля таксі також забороняється в разі його невідповідності вимогам до автомобіля таксі, або невідповідності встановленого у ньому спеціального обладнання таксі вимогам до такого обладнання, що визначені законодавством.»;

абзац третій частини першої статті 52-1 викласти у наступній редакції:

«забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль, у тому числі шляхом проведення перевірок, за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами законів, правил і нормативів у цій сфері, а також у сфері перевезень на таксі та перевезень на замовлення, здійснення державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видача відповідних документів;»;

частину другу статті 52-1 викласти у такій редакції:

«Міністерство внутрішніх справ також здійснює контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів (коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху, або займає частину зупинки маршрутних транспортних засобів чи стоянки таксі, або коли легковий автомобіль загального призначення має безпідставно встановлені ознаки таксі, або ознаки реклами перевезень на таксі (за публічним договором), на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія, а також атестат водія таксі, дозвіл на таксі.»;

  1. у Законі України “Про міліцію” (Відомості Верховної Ради УРСР від 22.01. 1991 р., № 4, стор. 95, стаття 20):

пункт 12 частини першої статті 10 викласти у наступній редакції:

«12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) і облік транспортних засобів та систематизацію відомостей про їх власників, приймати іспити на право керування транспортними засобами і видавати відповідні документи; запобігати незаконній господарській діяльності у легкових автомобільних перевезеннях та здійснювати нагляд за дотриманням перевізниками на таксі, перевізниками на замовлення та іншими легковими автомобільними перевізниками вимог законодавства, що стосуються підстав виконання таких перевезень на вулично-дорожній мережі загального користування та стоянках таксі; запобігати забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою; здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів»;

пункт 26 частини першої статті 10 викласти у наступній редакції:

«26) забезпечувати в межах своїх повноважень додержання вимог закону, виконання та контроль за рішеннями сільських, селищних, міських рад з питань охорони громадського порядку, торгівлі, перевезень на таксі та перевезень на замовлення, утримання тварин у домашніх умовах, додержання тиші в громадських місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті вулиць, прибудинкових територій і дворів у містах та інших населених пунктах»;

частину першу статті 10 доповнити пунктом 34 в наступній редакції:

«34) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання вимог законодавства про перевезення на таксі та перевезень на замовлення на вулично-дорожній мережі загального користування та стоянках таксі суб'єктами господарювання і водіями транспортних засобів, які здійснюють зазначені перевезення, та застосовувати до осіб, що порушують законодавство передбачені фінансові санкції.»;

частину першу статті 11 доповнити пунктом 7-1 та викласти його в наступній редакції:

«7-1 складати протоколи про порушення вимог законодавства про перевезення на таксі та перевезення на замовлення, допущені водіями, перевізниками на таксі та перевізниками на замовлення на вулично-дорожній мережі загального користування та стоянках таксі, проводити огляд транспортних засобів, які причетні до порушення, вилучати безпідставно встановлені на транспортному засобі ознаки таксі та ознаки реклами перевезень на таксі (за публічним договором)»;

абзац перший пункту 21 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:

«обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг; оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам, наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб, дозволу на таксі, медичної довідки, атестату водія таксі, страхового полісу про укладення договору обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків пасажирів таксі, сервісної книжки електронного таксометра, сервісної книжки автомобіля таксі»;

абзац другий пункту 21 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:

«організовувати у разі необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб, тимчасово вилучати посвідчення водія, ліцензійну картку на транспортний засіб дозвіл на таксі, атестат водія таксі;»;

абзац третій пункту 21 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:

«використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху та, у межах своїх повноважень, законодавства про перевезення на таксі та перевезення на замовлення на вулично-дорожній мережі загального користування та стоянках таксі, а у випадках, передбачених законом, тимчасово затримувати і доставляти на спеціальні майданчики чи стоянки для зберігання транспортні засоби, експлуатація яких не допускається або забороняється законом;»;

пункт 21-1 частини першої статті 11 викласти в такій редакції:

«зупиняти транспортні засоби лише в разі: порушення правил дорожнього руху водіями; наявності ознак, що свідчать про порушення власником або водієм транспортного засобу законодавства про перевезення на таксі та перевезення на замовлення, відсутності номерного знака на транспортному засобі або наявності номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів; наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення; перебування транспортного засобу в розшуку; наявності даних про використання транспортного засобу з протиправною метою; необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод; проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб; виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Працівник підрозділу міліції повинен повідомити водія про причину зупинення транспортного засобу, суть вчиненого правопорушення;»;

пункт 23 частини першої статті 11 доповнити абзацом такого змісту:

«вилучати та утилізувати у встановленому порядку незаконно розміщені на транспортному засобі загального призначення ознаки таксі, ознаки реклами перевезень на таксі (за публічним договором) та спеціальне обладнання таксі;»;

абзац перший пункту 24 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:

  «вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, а також фізичних осіб пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності.»;

пункт 24 частини першої статті 11 доповнити абзацом такого змісту:

«Нагляд за дотриманням вимог законодавства про перевезення на таксі на вулично-дорожній мережі загального користування та стоянках таксі здійснюється як складова нагляду над учасниками дорожнього руху стосовно будь-яких транспортних засобів без спеціального направлення на перевірку.»;

  1. у Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР від 23.07.1991 р., № 30, стаття 379):

статтю 15 доповнити абзацами такого змісту:

«Інформація про послугу перевезення на таксі повинна містити:

1) назву, поштову адресу перевізника на таксі;

2) чинну місцеву тарифну схему таксі;

3) марку та державний номер автомобіля таксі;

4) серію, номер та термін чинності дозвільного документу таксі, а також назву та контактний телефон органу, що видав такий документ;

5) прізвище, ініціали, фотографію водія таксі;

6) інформацію про час закінчення робочої зміни водія таксі.

Інформація про послугу перевезення на таксі повинна розміщуватись на зовнішній поверхні автомобіля таксі та у салоні у місцях і формі, яка визначається згідно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.»;

доповнити статею 17-1 наступного змісту:

«Стаття 17-1. Права споживача у сфері перевезень на таксі

Права споживача у сфері перевезень на таксі визначаються законодавством про перевезення на таксі, та законодавством про захист прав споживачів.»;

пункт 1 частини першої статті 23 викласти у наступній редакції:

«1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, перевізники на таксі
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Закон україни iconКонституція України, Закон України “Про оборону України”, Закон України...
Методологічні аспекти національної безпеки україни з питань удосконалення вимог до забезпечення технікою та озброєнням збройних сил...
Закон україни iconТематичний план навчання робітників нвк №1 з питань охорони праці Тема 1
Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю, Закон України "Про забезпечення...
Закон україни iconПлан Поняття про закон мислення. Закон тотожності, закон суперечності...
Як слідує з визначення логіки як науки, одним з предметів її дослідження є закони вірного мислення
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування...
Закон україни iconЗакон України
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає статус, основи організації та діяльності адвокатури України
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові основи діяльності державної геологічної служби України
Закон україни iconЗакон україни
України. Цей Закон не регулює питання компенсації вартості митних послуг, визначених митним законодавством
Закон україни iconЗміст документу закон україни
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Служби зовнішньої розвідки України
Закон україни iconЗначення законiв логіки для науки І практики
...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським І річковим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка