Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах
Скачати 346.4 Kb.
НазваТема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах
Сторінка1/4
Дата03.05.2013
Розмір346.4 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Тема 8. Становлення системи монополісn. капіталізму та його особлив.у провідних країнах

 1. Заг. характеристика розвитку світового господарства наприкінці 19-поч. 20 ст.

Основні риси світового господарського розвитку:

 1. новий етап НТР;

 2. формування в пром.-сті масового в-ва;

 3. трансформація системи вільної конкуренції на систему монополістичного капіталізму;

 4. посилення у провідних країнах впливу держави на економіку та становлення держ. монополістичного капіталізму;

 5. завершення територіального поділу світу та формування колоніальної системи;

 6. початок економічного поділу світу;

 7. інтенсивний вивіз капіталу;

 8. мілітаризація економіки провідних країн внаслідок високої прибутковості і стабільності військового в-ва.


2.Чинники та особливості господарського розвитку у провідних капіталістичних країнах.

У кінці 19ст. у Великобританії темпи зростання в-ва, а відтак і госп. розвиток вцілому почали уповільнюватися.

Основні чинники:

 1. вивіз капіталу в колонії, що обмежило можливості технічного переозброєння промисловості усередині країни;

 2. низька енергоозброєність праці;

 3. політика вільної торгівлі, активне зростання якої звузило ринки для англійських товарів;

 4. втрата власної аграрної бази і збільшення залежності від імпорту хліба;

 5. повільна монополізація англ.. промисловості;

 6. не помірно високі бюджетні видатки на утримання найбільшого у світі флоту.

Господарство США у к.19 ст. отримало потужні імпульси для стрімкого розвитку:

 1. активне впровадження у промисловість найновіших досягнень науки і техніки, впровадження масового в-ва;

 2. створення великої кількості фермерських господарств, які використовували вільну найману працю;

 3. іміграція в країну висококваліфіков кадрів;

 4. прискорене залізничне будівництво;

 5. швидке завершення індустріалізації;

 6. концентрація промислового капіталу і його монополізація переважно у формі трестів;

 7. злиття промислового капіталу з банківським;

 8. розвиток міжнародної торгівлі;

 9. активна протекціоністська політика у т.ч. участь у ек. поділі світу.

Господарський розвиток Німеччини набув позитивної виразної динаміки після політичного об*єднання країни в єдину державу (1871р.)

Основні чинники:

 1. розвиток науки і освіти;

 2. стрімка урбанізація населення;

 3. завершення промислового перевороту з акцентом на галузі важкої промисловості;

 4. концентрація в-ва та утворення монополій, переважно у формі картелів і синдикатів;

 5. велика роль банків у стимулювання розвитку промисловості;

 6. стрімкий процес концентрації банківського капіталу;

 7. перехід до політики протекціонізму в торгівлі;

 8. агресивна експансіоністська політика держави з метою забезпечення потреб нац.. компаній сировинними базами і ринками збуту.


^ 3. Господарський розвиток укр. Земель в складі Рос. Імперії

Господарський розвиток Росії набув позитивної динаміки в 1860 роках.

Вирішальні значення щодо цього мали:

 • скасування кріпосного права

 • аграрна реформа

Основні риси господарського розвитку у післяреформений період:

-бурхливий розвиток капіталістичних відносин

-зростання товарності с.г та виникнення економії

-створення нового вугільно-металургійного центру

-ек. розвиток харчової промисловості

-концепція промислового к-лу та виникнення монополії, д-сть яких значною мірою контролювалися державою

-зрощення банківського к-лу з промисловим

-створення спеціалізованих товарних бірж і числених торгівельних фірм з розгалуженою мережею стаціонарних магазинів і складів

Додатковий ефект забезпечувала ефективна держ. Політика, зокрема:

-фін. Реформа, яка наповнила держ. Скарбницю і сприяло стабілізації грошової одиниці.

-перехід до політики протекціонізму торгівлі

-аграрна реформа Сталіна

Тема 9. Передумови становлення змішаної економіки та її теоретичне обґрунтування в кейнсіанській теорії

^ 1.Ек. передумови виникнення кейнсіанства

Достатньо швидка відбудова світового господарства після І світ.війни та повоєнної ЕК. Кризи, високий рівень НТП та стрімкий розвиток молодих монополіз. галузей. Це зумовило впевненість багатьох політиків і науковців у настанні епохи вічного процвітання

Разом з тим їхня увага була відвернута від низки гострих ЕК. Проблем:

1.застій або спад в окремих галузях

2.відносна вузькість внутрішнього ринку

3.низька інвестиційна активність населення внаслідок вкрай нерівномірного розподілу доходів і низьких темпів викор. з/п.

За таких умов ЕК. Криза, що увійшла в історію під назвою «велика депресія» виявилася для багатьох неочікуваною і неминучою. Вона почалася у США у жовтні 29 року і згодом поширилась на весь капіталістичний світ.

Основні риси і наслідки кризи в США:

 1. зменшеня обсягів пром. ви-ва майже вдвічі

 2. банкрутство десятка тисяч в, приблизно 5 тис. банків та мільйона фермерських господарств.

 3. різке зниження рівня з/п

 4. зростаюче безробіття

 5. Дефляція (наслідок ефекту перевиробництва)

Важливою рисою депресії була значна її тривалість зумовлена політикою держ. Невтручання в економіку, обґрунтованою пануючою на той час неокласичною теорією.

 1. Таким чином екон. Думка виявилась нездатною дати адекватне пояснення, а тим більше вказати способи подолання кризи.


^ 2. Кейнсіанська революція в економічній теорії та економічна політика

На початку 30-х в багатьох капіталістичних країнах під впливом ідей активного державного втручання змінилось політичне керівництво, яке розпочало реформи, проте, без належного теоретичного обґрунтування.

Лише в 1936р. була опублікована книга Джона Кейнса «Загальна теорія зайнятості проценту і грошей», яка створила теоретичну базу нового напрямку економічної теорії.

Кейнсіанство – це один з провідних напрямків розвитку сучасної наукової думки, основні положення якої були сформульовані в середині 30-х р. Джоном Кейнсом.

Основною ідеєю кейнсіанства є те, що ринкова система не є досконалою і саморегульованою, тому забезпечення повної зайнятості і економічного зростання потребує активного державного регулювання.

^ Основні ідеї Кейнса:

 1. відкинув неокласичну концепцію і констатував, що цілковите домінування рікардіанського підходу протягом століття було катастрофою для економічної науки

 2. мікроекономічного підходу неокласиків протиставив макроекономічний підхід

 3. розглядав економіку, як єдине ціле, заснувавши нову наукову дисципліну – макроекономіку

 4. ввів в економічний аналіз поняття «сукупний попит» і «сукупне пропонування», дослідив основні фактори, що впливають на них

 5. заперечив закон Цея, поставивши на перший план проблему формування ефективного попиту

 6. створив концепцію мультиплікатора інвестицій

 7. обґрунтував парадокс ощадливості

 8. сформулював основний психологічний закон

 9. вважав втручання держави єдиним можливим засобом уникнення повної руйнації існуючих економічних форм і умовою для успішного формування приватної ініціативи

 10. розробив програму економічних дій уряду спрямованих на стимулювання сукупного попиту в умовах кризи

Висновки Кейнса були настільки вражаючими, що його ідеї були прийняті як кейнсіанська революція в економічній теорії.

^ Політика нового курсу Франкліна Рузвельта

 1. закриття всіх банків на так звані банківські канікули, після якх відновили роботу лише фінансово здорові установи

 2. створення генеральної страхової корпорації

 3. створення національної адміністрації з відбудови економіки

 4. заборона вивозу золота за кордон та його викуп урядом з метою проведення деталізації

 5. посилення контролю за біржами і ринками цінних паперів

 6. об*єднання підприємців у союзи в середині яких діяли так звані, кодекси чесної конкуренції

 7. організація громадських робіт

 8. запровадження обов’язкових пенсій за віком і допомоги по безробіттю

 9. підвищення рівня оподаткування для фінансування численних соціальних програм


^ 3. Еволюція кенсіанства.

Революційні ідеї Кейнса дали поштовх до розвитку екон. науки вцілому, разом з тим вони пройшли серйозні випробування практикою в 2 пол. 20 ст., покликавши до життя такі напрямки:

 • кенсіанство;

 • посткенсіанство.

Неокенсіанство – це модифікований або оновлений, варіант кенсіанства, що значно більшою мірою відповідав реаліям розвитку капіт. Системи після 2 св. Війни.

Основну увагу приділяв проблемі заб-ня стану темпів екон. Зрост-ння.

Оксій Домар – осн. Праця «Нариси теорії економічного зростання»

Основні ідеї:

 1. умовою довгострокової рівноваги вважав динаміку інвестицій, якій створ. Нові доходи і новий капітал;

 2. розробив модель довгострокового екон. Зростання за умови відсутності екон. Прогресу (коли гранична продуктивність капіталу є постійною).

Райд Харрод – праця «До теорії екон. динаміки».

Основні ідеї:

 1. розробив модель екон. Зростання, якій основну увагу зосередив на зайнятість роб. сили;

 2. розробив принцип акселератора;

 3. розрізняв гарантований та прир. Темпи економ. Зростання, співвідношення між якими хар-є стан економіки.

Елен Хансен – праці «Екон. Цикли та нац.. доход»

Основні ідеї:

 1. розробив клас-ію циклів, розвинув інв.-ну теорію циклів;

 2. причиною циклічності вважав коливання динаміки інвестицій, який поділяв на автономніі індуковані;

 3. розробив модель мультиплікатора-акселератора;

 4. розробив модель спільної рівноваги товарного і грошового ринків.

Артур Філіпс – праця «Взаємозвязок між безробіттям та темпами приросту номінальноїьЗП у Великобританії в 1861-1957рр.»

Основні ідеї:

 1. виявив обернену залежність між рівнем безробіттям і темпами приросту ЗП (крива Філіпса);

 2. обґрунтував можливості за виваженого держ. регулювання на збалансувати помірну інфляцію з незалежним рівнем безробіття.

Посткенсіанство – це течія розвитку (еволюції) кейнсіанської теорії представники якої виступили з критикою та переглядом кейнсіанської та неокенсіанської доктрини, намагались завершити розпочату Кейнсом революцію в екон. Теорії і створ. Новий синтез мікро і макроекономіки.

Джоан Робінсон – праця «Екон. Теорія недосконалої конкуренції».

Основні ідеї:

 1. розробила теорію недосконалої конкуренції;

 2. обґрунтувала неефективність функціонування фірм недоскоч. Конкуренції, що обумовлює необхідність держ. регулювання;

 3. дослідила можливість вик-ння ціни для впливу на попит і регулювання збуту продукції застосовуючи поняття «цінової дискримінації»;

 4. дос-ла поведінку монопсонії;

 5. запропонувала власну концепцію екон. Зростання на основі реформування існуючої ринкової системи;

 6. виступала з радикальними програмами держ. перерозподілу доходів, зменшення військових видатків та обмеження впливу монополій.

Едвард Чемберлін – основно праця «теорія монополістичної конкуренції: ре орієнтація вартості».

Основні ідеї:

 1. розробив теорію монополістичної конкуренції;

 2. досліджував види нецінової і недобросовісної конку-ції;

 3. одним з перших звернув увагу на збільшення кіл-ті видів ринкових структур і необхідність їх аналізу.

Йосип Шумпетер – праця «Капіталізм, соціалізм, демократія».

Основні ідеї:

 1. вважав, що досконала конкуренція втрачає своє значення і не може розглядатись, як модель максимальної ефективності;

 2. важливою умовою ефективності конкуренції вважав монополізацію вир-ва;

 3. повязував екон. Цикли з нерівномірністю впровадження інновацій у виробництво.


  1   2   3   4

Схожі:

Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах iconЛекція 8 Становлення системи монополістичного капіталізму
...
Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах iconЛекція 8 Становлення системи монополістичного капіталізму
Трансформ с-ми вільної конкур у с-му монополіст капіталізму моноп стає основною госп формою,набувають пошир монопол союзи-трести,...
Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах iconЛекція 8 Становлення системи монополістичного капіталізму
...
Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах iconВиникнення та становлення аудиту в Україні”
Британії в середині XIX ст., саме під час становлення нової економічної системи, яку ми називаємо ринковою економікою. Після цього...
Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах icon1. оцінка розвитку міжнародного туризму незважаючи на те, що сьогодні...
Характеристика розвитку міжнародного туризму у провідних туристичних країнах І регіонах світу
Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах iconМіжнародний конкурс повного метру: молоді та сміливі
За перемогу в секції повнометражного ігрового фільму конкурсної програми мкф «Молодість» цьогоріч змагатимуться 12 стрічок з чотирьох...
Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах icon№8: Встановлення сис-ми монополістичного капіталізму
Англія, Франція, Росія; ☻Початок економічного поділу світу як результат перетину на світовому ринку інтересів окремих монополій;...
Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах iconМіжнародний досвід діяльності інституцій та можливості його використання...
Цесами глобалізації, що об’єктивно впливають не лише на національні економіки, але все частіше на економіки окремих регіонів. Історично...
Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах iconВсеукраїнський студентський архів
У країнах з розвиненою ринковою економікою ідеологія соціального партнерства глибоко проникла в соціально-трудові відносини, хоча...
Тема Становлення системи монополісn капіталізму та його особлив у провідних країнах iconТеорія трансформації капіталу
Концепція “конвергенції” виникла під впливом протистояння двох політичних систем: капіталізму та соціалізму, демократичної та тоталітарної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка