Тарифи
Скачати 152.43 Kb.
НазваТарифи
Дата04.05.2013
Розмір152.43 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
Додаток 2 до протокол Тарифного комітету

№120711/02 від 11.07.12 р. із змінами внесеними до п.2.2.1

протоколом Тарифного комітету №120731/1 від 31.07.2012

ТАРИФИ


та інші параметри розрахунково-касового обслуговування

клієнтів - фізичних осіб
Тарифний план “Приватний”

Послуги (операції)

Значення тарифу

Порядок стягнення

 1. Відкриття, супроводження та закриття поточного рахунку

 1. Відкриття поточного рахунку *, **

* Послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки

** При оформленні депозиту по програмі «Проценти наперед» вартість відкриття поточного рахунку у будь-якій валюті здійснюється без стягнення плати.

а) в національній валюті

10 грн.

Передплата

б) в іноземній валюті (в доларах США, в євро, в англійських фунтах стерлінгів, в швейцарських франках,

в російських рублях, в польських злотих, в японських єнах)

50 грн.

Передплата

в) мультивалютного (одночасно у гривнях та в доларах США та/або євро та/або англійських фунтах стерлінгів та/або швейцарських франках та/або в російських рублях польських злотих та/або в японських єнах)

50 грн.

Передплата

г) для зарахування коштів, переказаних на користь фізичної особи через міжнародну платіжну систему / для здійснення грошових переказів фізичною особою через міжнародну платіжну систему

входить до вартості послуг по договору з контрагентом

-

ґ) одночасно (протягом того ж операційного дня) з відкриттям депозитного рахунку у відповідній валюті

входить до вартості послуг

розділів 2 та 3 тарифного плану

-

д ) в іноземній валюті (в доларах США)*

входить до вартості

відкриття першого рахунку

-

и) для погашення заборгованості за кредитами, виданими АТ «Родовід Банк»

10 грн.

Передплата

* у разі відкриття кожного наступного рахунку в іншому підрозділі АБ «Укргазбанк» для подальшого переказу коштів на власний торговельний рахунок, відритий для проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі через Інтернет.

 1. Переоформлення рахунку в зв’язку з реорганізацією або перереєстрацією (реєстрацією) власника рахунку *

входить до вартості

відкриття рахунку

-

* Послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки.

 1. Збільшення (зменшення) виду валют, що обслуговуються по рахунку

входить до вартості

відкриття рахунку

-

 1. Закриття поточного рахунку *

* Послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки

а) в національній валюті

входить до вартості

відкриття рахунку

-

б) в іноземній валюті (в тому числі мультивалютного)

входить до вартості

відкриття рахунку

-

 1. ^ Розрахункове обслуговування в національній або іноземній валюті

 1. Розрахункове обслуговування рахунку

входить до вартості відкриття рахунку

-

2.2. Переказ з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим (в т.ч. електронним) документом:

2.2.1. Переказ за документом, що надійшов:

2.2.1.1. в національній валюті в операційний час*:

а) в сумі до 10 000,00 грн.

1% від суми переказу,

min 5 грн.

Передплата або договірне списання у день проведення операції

б) в сумі від 10 000,01 грн. до 50 000,00 грн.

0,6% від суми переказу

в ) в сумі від 50 000,01 грн.

0,4% від суми переказу

г) для погашення заборгованості за кредитами, виданими АТ «Родовід Банк»

Оплата здійснюється контрагентом

-

2.2.1.2. в національній валюті в післяопераційний час*:

1% від суми переказу,

min 5 грн.

Передплата

2.2.1.3. переказ власних коштів в операційний та післяопераційний час в рамках програми «Доступне житло 3% річних»

20 грн.

Передплата або договірне списання у день проведення операції

2.2.1.4. в іноземній валюті в операційний час*:

а) в доларах США

0,5% від суми переказу, але min 30 дол.США

та max 250 дол.США **

Договірне списання у день проведення операції,

а у разі відсутності рахунку в гривнях - передплата

б) в євро

0,5% від суми переказу, але min 30 євро та

max 250 євро**

в) в російських рублях

0,5% від суми переказу, але min 400 рос.руб. та

max 8 000 рос.руб. **

г) в іншій валюті (в англійських фунтах стерлінгів, в швейцарських франках, в польських злотих, в японських єнах)

0,4% від суми переказу, але min 30 дол.США **


ґ) для погашення заборгованості за кредитами, виданими АТ «Родовід Банк»

Оплата здійснюється контрагентом

-

2.2.1.4. в іноземній валюті в післяопераційний час*:

Тариф, передбачений п.п.2.2.1.4. (а, б, в, г) + 15 дол.США/15євро/

500 рос.руб.

(або 15 дол.США – інші валюти)**

Передплата

* Операційним часом вважається для: UAH – відповідно до режиму роботи відділення; USD - 9.00-16.00; EUR - 9.00-15.00; RUB, JPY, CHF, GBP, PLN - 9.00-12.00. Платежі у післяопераційний час можуть прийматися не пізніше 17.30. Послуга надається, якщо укладено додаткову угоду.

** Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції.

2.2.2. Внутрішньобанківський переказ (у системі АБ “Укргазбанк”)* , **:

а) в сумі до 10 000,00 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ

1% від суми переказу,

min 5 грн.

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

б) в сумі від 10 000,01 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ

0,6% від суми переказу,

max 200 грн.

* Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції.

** Кошти, які перераховуються на торговельний рахунок для здійснення операцій маржинальної торгівлі, кошти, які перераховуються по операціям з цінними паперами, а також кошти, які перераховуються на транзитний рахунок, відповідно до умов кредитного договору для погашення кредитної заборгованості в межах отриманого кредиту в АБ «Укргазбанк», перераховуються з поточного рахунку за вартістю, яка входить до вартості відкриття рахунку.

2.3. Переказ (зарахування коштів) на поточний рахунок клієнта за одним розрахунковим (в т.ч. електронним) документом:

2.3.1. Внутрішньобанківський переказ (у системі АБ “Укргазбанк”)
^

входить до вартості послуг

розділу 3 тарифного плану

2.3.2. Переказ коштів з рахунків, відкритих в інших банках

входить до вартості послуг

розділу 3 тарифного плану

-


2.4. Відкликання, зміна умов та реквізитів розрахункових документів; розшук коштів за ініціативою клієнта

40 грн.

Передплата

2.5. Надання поточних виписок по рахунку

входить до вартості

відкриття рахунку

-


2.6. Списання іноземної валюти для здійснення грошових переказів фізичною особою через міжнародну платіжну систему переказу коштів

входить до вартості відправки переказу

-


^ 3. Касове обслуговування у національній або іноземній валюті*,**

* Крім японських єн

** При оформленні депозиту по програмі «Проценти наперед» видача готівки здійснюється без стягнення плати.

 1. Видача готівки*:

а) в сумі до 10 000,00 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ

1% від суми, що видається,

min 5 грн.

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

б) в сумі від 10 000,01 грн. до 50 000,00 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ

0,6% від суми, що видається

в) в сумі від 50 000,01 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ

0,4% від суми, що видається

* Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції.

Кошти, отримані через міжнародну платіжну систему виплачуються без стягнення плати.

3.2. Видача готівкою позичкових коштів (в межах отриманого кредиту в АБ «Укргазбанк»)

0,3% від суми, що видається

Передплата або договірне списання

3.3. Видача готівкової іноземної валюти (долари США), що надійшла на поточний рахунок клієнта і є результатом від здійснення операцій маржинальної торгівлі.

входить до вартості

відкриття рахунку


-

3.4. Прийняття банком готівкових коштів від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок протягом операційного часу *

входить до вартості послуг розділів 2 та 3 тарифного плану

-

* Прийом касою банку не придатних до обігу банкнот національної валюти здійснюється разом з іншою готівкою входить до вартості послуг розділів 2 та 3 тарифного плану

3.5. Продаж бланків векселів – за один

25 грн.

(20,83 грн. + 4,17 грн. ПДВ)

Передплата

^ 4. Комісійні послуги за операціями з купівлі, продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти

 1. Продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:

а) продаж на суму до 1,25 млн. грн. (включно)

0,3 % від суми отриманої від продажу

Договірне списання у день проведення операції, а в разі відсутності рахунку в грн. – методом утримання

б) продаж на суму більш ніж 1,25 млн. грн. але не більш ніж 2,5 млн. грн. (включно)

0,2 % від суми отриманої від продажу

в) продаж на суму більш ніж 2,5 млн. грн.

0,1 % від суми отриманої від продажу

  1. Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:

а) на суму до 100 тис. грн.

0,5 % від суми грн. витрачених на купівлю валюти, min 50 грн.

Утримується у дохід банку в день проведення операції

б) на суму від 100 тис. грн. (включно) до 5 млн. грн.

0,4 % від суми грн. витрачених на купівлю валюти

в) 5 млн. грн. та більше

0,3 % від суми грн. витрачених на купівлю валюти

4.3.Обмін іноземної валюти (купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту) на міжбанківському валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку *

1 % в грн. від суми валюти, що підлягає конверсії

Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в грн. - передплата

* За подальший переказ тариф сплачується окремо відповідно до п.2.3.

 1. Інші послуги

  1. Надання дублікатів виписок по рахунку, дублікатів розрахункових та супровідних документів *

1 грн. за кожен аркуш
Передплата

 1. Надання інших довідок, здійснення запитів, повідомлень, з’ясувань щодо функціонування рахунку та обігу коштів в розрахунках за запитом власника рахунку

40 грн.

за один документ
Передплата

  1. Надання клієнту згоди уповноваженого банку на обслуговування кредиту наданого нерезидентом резиденту

300 грн.
(250 грн. + 50 грн. ПДВ)
Передплата або договірне списання у день отримання згоди

  1. Видача перепустки до банку

Згідно з Тарифами на інформаційні послуги для клієнтів  АБ “Укргазбанк”

  1. Видача довідки (дозволу) на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті (форми 01, 01с)

50 грн.
Передплата

  1. Відправлення документів кур’єрською поштою DHL згідно з вказівками клієнта *

25 грн. (20,83 грн. + 4,17 грн. ПДВ) + фактичні витрати

Передплата у грн., а додаткові витрати згідно з розрахунком
^
* Послуга надається, якщо укладено додаткову угоду

  1. Консультування клієнтів з питань застосування валютного законодавства (усне, у приміщенні банку)

Згідно з Тарифами на інформаційні послуги для клієнтів  АБ “Укргазбанк” та на підставі окремого договору


Інші параметри, які впливають на розрахунково-касове обслуговування


Параметри

Для фізичних осіб

^ Порядок сплати

 1. Мінімальний залишок на поточному рахунку у національній валюті

Не встановлюється

-

 1. Плата за залишки національної валюти на поточному рахунку Клієнта

0,000001%

Сплачується протягом 3-х банківських днів кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування.

 1. Мінімальний залишок на поточному рахунку в іноземній валюті

Не встановлюється

-

 1. Плата за залишки на поточному рахунку Клієнта в іноземній валюті (щодо кожного виду валют)

0,000001%

Сплачується протягом 3-х банківських днів кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування.


Голова Тарифного комітету С.В.Шлапак

Секретар комітету С.В.Тимченко

Схожі:

Тарифи iconТарифи
Тарифи на окремі види послуг, що надаються філіалами удппз «Укрпошта» розраховано без урахування податку на додану вартість, який...
Тарифи icon15. Статистика цін І тарифів
Показники статистики цін дають характеристику рівня останніх, їх структури та динаміки. Державна статистика веде спостереження та...
Тарифи icon19. Статистика цін та тарифів на макрорівні
Показники статистики цін дають характеристику їх рівня, структури та динаміки. Державна статистика веде спостереження та досліджує...
Тарифи iconТарифи ат «родовід банк» з обслуговування карткових рахунків, оформлення...
Тарифи ат «родовід банк» з обслуговування карткових рахунків, оформлення та обслуговування платіжних карток
Тарифи iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи комісійної винагороди пат «міський комерційний банк» (надалі Банк) по операціям з обслуговування поточних рахунків (надалі...
Тарифи iconВ дії з 15. 10. 2012 р. Тарифи на операції І послуги в національній...
Тарифи на операції І послуги в національній валюті, які надаються суб’єктам господарювання
Тарифи iconТарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих...
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток, емітованих пат "мкбанк" (надалі- банк) для фізичних осіб (тарифний пакет "Соціальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка