1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A
Назва1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A
Сторінка1/5
Дата05.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Биология > Документы
  1   2   3   4   5
Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

8.0 Мікробіологія

1

Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при

якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують

їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане:

A * Інфекційний мононуклеоз, СНІД

B Туберкульоз, мікобактеріоз

C Поліоміеліт, гепатит А

D Дизентерія, холера

E Ку-гарячка, висипний тиф

2

У больного дифтерией ребенка через 10 дней после введения антитоксической

противодифтерийной сыворотки, появились высыпания на коже, которые

сопровождались сильным зудом, повысилась температура тела до 38, появились

боли в суставах. Какую причину этих явлений Вы предполагаете?

A *Сывороточная болезнь

B Анафилактическая реакция

C Атопия

D Гиперчувствительность замедленного типа

E Контактная аллергия

3

У мікропрепараті виготовленому з пунктату регіонарного лімфовузла хворого,

зафарбованому за Романовським-Гімза лікар виявив тонкі мікроорганізми з 12-14

рівномірними завитками з гострими кінцями довжиною 10-13 мкм блідо-рожевого

кольору. Про збудника якої інфекційної хвороби може йти мова в даному випадку?

A *Сифілісу

B Трипаносомозу

C Лептоспірозу

D Поворотного тифу

E Лейшманіозу

4

При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів

виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який

пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр

досліджуваної води:

A *4 та 250

B 2 та 500

C 250 та 4

D 500 та 2

E 250 та 2

5

Хворому з підозрою на черевний тиф лікар-інфекціоніст призначив бактеріологічне

дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому

тижні захворювання тифо-паратифами в хворого спостерігається:

A *Бактеремія

B Токсинемія

C Септицемія

D Септикопіємія

E Вірусемія

6

Лікар отоларинголог при огляді хворого відмітив гіперемію, значний набряк мигдаликів

з сірим нальотом на них. При мікроскопії нальоту було виявлено грампозитивні

палички розташовані під кутом одна до одної. Про яке захворювання слід думати?

A *Дифтерія

B Ангіна

C Скарлатина

D Менінгоназофарингіт

E Епідемічний паротит

7

Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3-денною малярією. Після

переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворла малярією знову.

Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання?

A *Рецидив

B Реінфекція

C Суперінфекція

D Персистуюча інфекція

E Вторинна інфекція

8

В бактериологической лаборатории необходимо простерилизовать питательные

среды, содержащие вещества, изменяющиеся при температуре выше $100^0С$

(мочевина, углеводы). Какой способ стерилизации должен избрать лаборант?

A *Текучим паром, дробно

B Паром под давлением в автоклаве

C Кипячением

D Тиндализация

E Пастеризация

9

Ветеринарный фельдшер, работающий на животноводческой ферме обратился к

врачу с жалобами на боли в суставах, лихорадку, недомогание, потливость по ночам.

Болен около месяца. Учитывая, что больной работает на животноводческой ферме и

соответствующие жалобы, врач заподозрил у него бруцеллез. Какой материал

взятый у этого больного, подлежит исследованию в обычной микробиологической

лаборатории?

A *Сыворотка крови

B Спинномозговая жидкость

C Рвотные массы

D Моча

E Испражнения

10

Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність

бактерій, які за Грамом фарбуваалися негативно, нагадували кавові зернини,

розкладали глюкозу і мальтозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До

збудників якої хвороби їх віднести?

A * Гонореї

B Сифілісу

C Венеричного лімфогранулематозу

D Мякого шанкру

E Меліоідозу

11

У пациента, заболевшего 3 дня назад и жалующегося на повышенную температуру

$38^0С$, боли в животе, частый жидкий стул, присутствие крови в кале, врач

клинически диагностировал бактериальную дизентерию. Какой метод

микробиологической диагностики целесообразно применить в данном случае и какой

материал надо взять от больного для подтверждения диагноза?

A *Бактериологический, кал

B Бактериоскопический, кал

C Бактериоскопический, кровь

D Бактериологический, мочу

E Серологический, кровь

12

На спеціальному живильному середовищі, після посіву виділення гною з уретри,

виросли ніжні голубуваті колонії. При мікроскопії препаратів з них виявленні

грамнегативні бобовидні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

A *Гонореї

B Хламідіозу

C Сифілісу

D Туляремії

E Меліоїдозу

13

Під час експертизи шкір тварин була використана реакція преципітації по Асколі. При

обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та

екстракту шкіри було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний

результат?

A *Наявність антигенів сибірки

B Наявність токсину анаеробної інфекції

C Наявність збудника бруцельозу

D Поверхневого антигену ешеріхій

E Вірулентного антигену сальмонел

14

В бактеріологічній лабораторії досліджувалась в’ялена риба домашнього

виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння, При мікроскопії

виділеної на середовищі Кітта-Тароці культури виявлені мікроорганізми схожі на

тенісну ракетку. Який діагноз встановить лікар?

A *Ботулізм

B Сальмонельоз

C Холера

D Дизентерія

E Черевний тиф

15

Для прискорення заживлення рани слизової оболонки в ротовій порожнині хворому

призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у

людини в сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в

свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної

резистентності організму і має назву:

A *Лізоцим

B Комплемент

C Інтерферон

D Інтерлейкін

E Іманін

16

У студента після вживання м(яса, консервованного в домашніх умовах, з(явились

симптоми харчового отруєння Clostridium botulinum: диплопія, порушення мови та

параліч дихання. Чим обумовлені такі симптоми ботулізму?

A * Дією нейротоксину

B Інвазією Cl. вotulinum в епітелій кишківника

C Секрецією ентеротоксина

D Ендотоксичним шоком

E Активацією аденілатциклази

17

Збудник гепатиту Д (Дельта-агент) є дефектним вірусом, який може реплікуватись

лише в клітинах, уже інфікованих одним з перерахованих вірусів:

A * Вірусом гепатиту В

B Вірусом гепатиту А

C Вірусом гепатиту Е

D Вірусом Епстайна-Барр

E Вірусом імунодефіциту людини

18

Хворого 55-ти років госпіталізовано у хірургічну клініку з підозрою на сепсис. Який

матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід

засіяти?

A *Кров, цукровий бульон

B Ліквор, сироватковий агар

C Сечу, м’ясо-пептонний бульон

D Гній, жовточно-сольовий агар

E Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар.

19

При забарвленні бакпрепаратів, виготовлених з мокротиння, методом Ціля-Нільсена

виявлено наявність яскравочервоних паличок, які розміщувалися поодиноко або

групами, не чутливі до дії кислот. На живильних середовищах перші ознаки росту

з'являються на 1О-15-ту добу. До якої родини відносяться бактерії?

A *Micobacterium tuberculosis

B Versinia pseudotuberculosis

C Histoplasma dubrosii

D Klebsiella rhinoscleromanis

E Coxiella burnettii

20

В лабораторію направлено матеріал білуватого нашарування із слизових оболонок

ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Сабуро, відмічено ріст

сметаноподібних колоній, бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки, до

збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми ?

A * Мікози

B Спірохетози

C Рікетсіози

D Мікоплазмози

E Хламідіози

21

Бактеріолог при дослідженні слизу з носоглотки, дотримувася певних заходів щодо

збереження збудників у матеріалі. Під час бактереоскопічного дослідження

встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна та

розташовані парами або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований

бактеріологом:

A *Neisseria meningitidis

B Staphilococcus aureus

C Neisseria gonorrhoeae

D Moraxella lacunata

E Acinetobacter calcoaceticus

22

При обстеженні хворого чоловiка, госпіталызованого на 5-й день хвороби з проявами

жовтяниці, болі в м’язах, ознобом,. носовими кровотечами. При проведені

лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини

крові хворого. Назвіть збудників хвороби:

A *Leptospira interrogans

B Borrelia dutlonii

C Calymmatobacterium granulomatis

D Bartonella bacilloformis

E Rickettsia mooseri

23

ВІЛ-інфікований пацієнт періодично обстежується з метою виявлення ознак

активізації процесу. Назвіть найбільш суттєву ознаку, що вказує на перехід

ВІЛ-інфекції в СНІД:

A * Саркома Капоші, кількіть Т-хелперів нижче 200 кл/мкл

B Зниження кількості нейтрофілів

C Зниження кількості Т-хелперів

D Кількість Т-хелперів нижче критичного рівня

E Виявлення антитіл до gp 41

24

У больного язвенной болезнью желудка с повышенной кислотностью после

эндоскопического и бактериологического исследований были выделены бактерии

рода $Helicobacter$. Благодаря какому свойству эти микроорганизмы не погибают в

кислой среде желудка?

A * Уреазной активности

B Каталазной активности

C Оксидазной активности

D Устойчивости к ванкомицину

E Способности образовывать капсулу
  1   2   3   4   5

Схожі:

1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A iconПередача вірусу сніду”
Снід – інфекційне захворювання, що викликається лімфотропними вірусами, які вражають імунозалежний ланцюжок імунної системи, при...
1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A iconІнфекційне захворювання, яке поширюється епідемічним способом при...
Дизентерія — інфекційне захворювання, яке поширюється епідемічним способом при зараженні людини через травний тракт. Перебіг хвороби...
1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A iconЗразки диктантів з питань профілактики інфекційних захворювань
Сказ – інфекційне захворювання. Вірус передається при укусах, ослиненні й при контакті з хворою твариною. Після укусу або пошкоджень...
1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A iconВсеукраїнський студентський архів
Дизентерія — інфекційне захворювання, яке поширюється епідемічним способом при зараженні людини через травний тракт. Перебіг хвороби...
1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A iconГостре інфекційне захворювання, викликається мікробами (вібріони),...
Холера гостре інфекційне захворювання, викликається мікробами (вібріони), які потрапляють в організм людини при вживанні забрудненої...
1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A iconМасаж при пошкодженні м’язів”
Пошкодження може виникати при надмірному скороченні м’язів, при дуже сильній розтяжці м’язів в момент їхнього розслаблення. Крім...
1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A iconХронічний вірусний гепатит
Препарат має специфічну противірусну дію, засновану на резонансній взаємодії з клітинами організму людини, крім того відбувається...
1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A iconПам’ятка «отруєння хімічними речовинами»
При хімічних отруєннях має місце різний підхід до виведення отрути з організму. Тому використовувайте наступну градацію
1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A iconСанітарно-протиепідемічний режим, його мета, засоби забезпечення
Внутрішньо-лікарняна інфекція – це будь-яке інфекційне захворювання, яке поражає хворого в результаті його поступлення в лікарню...
1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A iconГігієна шкіри. Перша допомога при обмороженнях І опіках Чистота шкіри
На кожному квадратному сантиметрі шкіри неохайної людини можна виявити до 40 тисяч мікробів, серед яких можуть бути І збудники різних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка