Виникнення та становлення аудиту в Україні”
Скачати 158.08 Kb.
НазваВиникнення та становлення аудиту в Україні”
Сторінка1/2
Дата18.04.2013
Розмір158.08 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

«АУДИТ»

на тему:

Виникнення та становлення аудиту в Україні”

ВИКОНАВ:
ПЕРЕВІРИВ:

Дніпропетровськ

2010р.Зміст

Вступ 3

Аудит в Україні за часів Російської імперії та СРСР 5

Формування аудиту в незалежній Україні 7

Виникнення і розвиток аудиторських фірм в Україні.

Регулювання їх діяльності 11

Висновок 15

Використана література 16


Вступ

Якщо проаналізувати історію виникнення і розвитку аудиту за кордоном, то можна зауважити, що аудит є своєрідним "супутником" ринкової економіки. Професія аудитора у сучасному розумінні цього слова виникла у Великій Британії в середині XIX ст., саме під час становлення нової економічної системи, яку ми називаємо ринковою економікою. Після цього аудитори почали успішно працювати в інших розвинених країнах, де найшвидше впроваджувалися і розвивалися ринкові методи господарювання, — США, Франції, Німеччині та ін.

Історія виникнення і розвитку аудиту в Україні вимірюється лише менш ніж 20-ма роками, що принесли багато здобутків, успіхів і розчарувань. Офіційне визнання обов’язкового аудиту відбулося 1993 р., через два роки після проголошення незалежності України, у зв’язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську діяльність". З тих пір кожен рік додавав щось нового до теорії та практики аудиту і збільшував престижність аудиторської професії у суспільстві. Підприємці, банкіри, інвестори, державні службовці вже добре знають, що таке аудит, і широко користуються його послугами. З екзотичного і досить туманного терміну аудит перетворився на звичний елемент ринкового механізму, який працює насамперед на користь громадян — бізнесменів і службовців, акціонерів і власників.

Формування приватної власності як альтернативи державному сектору економіки зумовило виникнення низки нових професій в економічній сфері, де важливе місце належить аудиторам.

Але для багатьох людей досі нерозв’язаним залишається питання: наскільки вітчизняний аудит відповідає об’єктивно існуючим потребам у ньому? Не секрет, що у перші два-три роки після примусового запровадження аудиту в Україні (1993-1996 рр.) це викликало негативні емоції у багатьох підприємців і лише з часом ставлення до аудиторів змінилося.

Іноді окремі науковці та практики висловлювали думки, що аудит в Україні запроваджено передчасно, і він є лише способом заробляння "легких" грошей певною категорією людей; що користі він нікому не приносить і потрібен лише державі (або, конкретніше, її фіскальним органам) для утримання під наглядом недержавного сектора економіки, який формується швидкими темпами. Подібна позиція не тільки не враховує багатьох факторів, що вплинули на зародження українського аудиту, а й ігнорує об’єктивні передумови, які склалися в нашій державі у зв’язку з переходом до ринкових економічних відносин.

В Україні необхідність аудиту виникла з переходом на ринкові відносини. Спочатку послуги з аудиту надавалися спільним підприємствам на вимогу іноземного інвестора про підтвердження аудитором достовірності показників фінансової звітності. Аудит із залученням іноземних інвестицій став необхідним для кожного підприємства незалежно від форми власності. Основні види послуг перших на Україні аудиторських фірм – це надання консультацій з питань бухгалтерського обліку, права, оподаткування, безпосереднього ведення бухгалтерського обліку, складання звітності тощо.

^ 1. Аудит в Україні за часів Російської імперії та СРСР.
Україна до 1991 року розвивалась як адміністративно-територіальна одиниця Роси, тому витоки виникнення аудиту в Україні належать до часів Російської імперії.

Перша згадка про аудиторів у Роси відноситься до початку XVIII ст , де аудиторами називали військових слідчих.

Звання аудитора в Роси було введено Петром І, який у військовому статуті 1716 р і в «Табелі про ранги» до військових чинів відніс і аудитора. Це звання Петро І ввів, користуючись прикладом Польщі, де аудитором спочатку називали суддю, а потім особу, яка брала участь у судовому слуханні, і слідчого. У 1797 р аудитори були переведені в цивільні чини, а в 1833 р з метою навчання аудиторів у Петербурзі була заснована школа, пізніше названа Аудиторським училищем.

За своїм характером посада аудитора поєднувала в собі посади діловода, судового секретаря і прокурора. Після проведення військово-судової реформи 1867 р посаду аудитора було скасовано.

На жаль, спроби організації наприкінці ХІХ-поч XX ст. в Росії Інституту присяжних бухгалтерів (рахівників) Російської Імперії не просунулися далі підготовки документів, регламентуючих його діяльність.

Професійної організації бухгалтерів Російської Імперії так і не вдалося створити, проте аудит як явище існував. У Росії незалежна перевірка щорічних звітів акціонерних товариств проводилася ревізійними комісіями, причому не на професійному рівні. Ці комісії складалися з акціонерів, які переважно були недосвідченими з питань обліку.

Після жовтневого перевороту 1917 р. та часів існування СРСР була сформована командно-адміністративна система. За цих умов контрольні функції повністю виконували контрольно-ревізійні органи. Водночас з цим існував партійний контроль.
До 1987 р у СРСР проблема методології й організації аудиту не тільки не вирішувалась, але і не ставилася зовсім. Перші зародки аудиту можна віднести до 1987-1989 pp., коли на рівні міністерств фінансів союзних республік були створені госпрозрахункові контрольно-ревізійні групи і групи інаудиту (в Україні було створене дочірнє відділення «Інаудиту», яке називалося «Інаудит-Україна») через необхідність контролювати спільні (за участі іноземного капіталу) підприємства.

Проте значні просування в розвитку аудиту в Україні були зроблені після розпаду Радянського Союзу.

У 1989 р. з виникненням в Україні (на той час ще союзній республіці СРСР) спільних підприємств (СП) іноземною стороною було поставлене питання про аудиторське підтвердження результатів фінансово-господарської діяльності СП, що стало передумовою створення в Києві дочірнього відділення союзної аудиторської фірми «Інаудит» під назвою «Інаудит-Україна». До складу першої аудиторської фірми увійшли колишні держслужбовці контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів України.

^ 2. Формування аудиту в незалежній Україні.

Історія виникнення і розвитку аудиту в Україні вимірюється лише менш ніж 20-ма роками, що принесли багато здобутків, успіхів і розчарувань. Офіційне визнання обов’язкового аудиту відбулося 1993 р., через два роки після проголошення незалежності України, у зв’язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську діяльність". З тих пір кожен рік додавав щось нового до теорії та практики аудиту і збільшував престижність аудиторської професії у суспільстві. Підприємці, банкіри, інвестори, державні службовці вже добре знають, що таке аудит, і широко користуються його послугами. З екзотичного і досить туманного терміну аудит перетворився на звичний елемент ринкового механізму, який працює насамперед на користь громадян — бізнесменів і службовців, акціонерів і власників.

У 1992 р. законом України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій» (ст. 24, п. 3) окремих платників податків було зобов'язано звітувати лише після аудиторської перевірки. Законом України «Про аудиторську діяльність» визначена обов'язковість аудиту з метою підтвердження показників річної фінансової звітності підприємств усіх форм власності за незначними винятками. Пізніше кількість підприємств, що підлягають обов'язковому аудиту, була зменшена. Цим законом аудит визначається як перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

В Україні аудит виникає у відповідь на виникнення попиту на аудит, причому відразу як аудит підтверджуючий (при підтвердженні звітності СП) і консультаційно-орієнтований (на замовлення клієнтів). Попит на аудит зростає. Частина таких консультантів залишили попередні місця роботи і зайнялися виключно аудиторськими послугами. Проте їхній статус де-юре лише частково визнавався дещо застарілою союзною постановою. Тому до кінця першого року незалежності нашої країни кращі Інтелектуальні сили вітчизняного аудиту об'єдналися в Спілці аудиторів України (САУ).

У Києві 14 лютого 1992 р. на з'їзді аудиторів було прийнято Статут громадського об'єднання громадян, які здійснюють аудиторську діяльність— Спілки аудиторів України (САУ). Метою діяльності САУ було визнано об'єднання зусиль аудиторів для захисту своїх законних прав та інтересів і сприяння розвиткові аудиторської діяльності. Головами Спілки аудиторів у свій час були проф. В.В. Сопко, О.В. Кужель, проф. І.І. Пилипенко.

Поняття аудиту значно ширше, ніж поняття ревізії і контролю. Аудит забезпечує не тільки перевірку достовірності фінансових показників, а й розробку пропозицій щодо оптимізації господарської діяльності, витрат та зростання прибутку. Аудит – це своєрідна експертиза бізнесу.

Аудиторська діяльність є підприємницькою діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), яка полягає у здійсненні міжвідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, податкових декларацій, інших фінансових зобов'язань та потреб економічних суб'єктів, а також у наданні різних аудиторських послуг. Аналогічно визначають аудиторську діяльність інші автори.

З метою сприяння розвитку, вдосконаленню та уніфікації аудиторської справи в країні в 1993 р. було створено незалежний орган — Аудиторську палату України (АПУ). Головним завданням АПУ є сприяння розвитку аудиту в країні, вирішення на єдиній методологічній основі принципових питань аудиторської діяльності в Україні. Створені й регіональні відділення АПУ.

Органом управління, що регулює аудиторську діяльність в Україні, є Аудиторська Палата.

Основними функціями Аудиторської Палати України є:

 • визначення головних напрямків розвитку аудиту в Україні;

 • розробка єдиної методологічної основи, форм і методів проведення аудиту;

 • вивчення ринку аудиторських послуг.

З метою виконання зазначених функцій Аудиторська Палата:

 • здійснює методологічне керування аудиторськими організаціями й аудиторами;

 • веде облік аудиторських організацій і аудиторів;

 • розробляє положення та інструкції, що регламентують аудиторську діяльність;

 • розробляє методичні рекомендації щодо здійснення та координації аудиторської діяльності;

 • розробляє кваліфікаційні вимоги до аудиторів та встановлює порядок заняття аудиторською діяльністю;

 • організовує проведення екзаменів та атестацій аудиторів, а також видачу їм ліцензій;

 • розробляє та затверджує тарифи на основні види аудиторських послуг;

 • організовує контроль за діяльністю аудиторських фірм та аудиторів;

 • вирішує питання позбавлення аудиторів ліцензій та застосування до них інших заходів згідно із законодавством;

 • готує пропозиції та рекомендації щодо зміни діючого законодавства з питань аудиту;

 • видає довідкові, інформаційні, наукові, навчальні та методичні матеріали по аудиту, що входять до компетенції Аудиторської Палати;

 • сприяє впровадженню нової техніки та нових інформаційних технологій у сферу аудиторської практики.

Окрім Аудиторської Палати, на рівні регіонів функціонують її регіональні відділення. Основними структурними ланками організації аудиторської діяльності є аудиторські фірми та фізичні особи, що мають ліцензії на право здійснення аудиту.

Формально говорити про виникнення цілісної системи аудиту в Україні можна лише з прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність» у 1993 р.

У 1995-1996 pp. були прийняті тимчасові вітчизняні нормативи з аудиту, а починаючи з 1 січня 1999 р. в Україні були введені постійно діючі національні нормативи з аудиту.

Газета «Аудитор України» є офіційним виданням АПУ та САУ. Видання забезпечує інформацією з нормативних питань, повідомляє про поточну діяльність АПУ та САУ, про сертифікацію аудиторів України; знайомить з вітчизняним та міжнародним досвідом з теорії та практики аудиту тощо.

В 2003 р. прийняті Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МСА) в якості Національних стандартів аудиту.

Тож узагальнено Істрію розвитку національного аудиту можна відобразити у вигляді, як показано на Рис. 1.4.^ 3. Виникнення і розвиток аудиторських фірм в Україні. Регулювання їх діяльності.

Аудиторська фірма – це юридична особа, яка здійснює аудиторську діяльність і має відповідну ліцензію Аудиторської Палати. Для створення такої фірми закон передбачає наявність не менше трьох чоловік, один з яких повинен мати сертифікат аудитора. Основні функції аудиторських фірм такі:

 • експертиза фінансово-господарської діяльності та стану майна підприємства (найпоширеніша функція);

 • контроль та оцінка достовірності бухгалтерського обліку і звітності (функція пов'язана із визначенням рівня організації бухгалтерського обліку, з перевіркою відповідності чинному законодавству внутрішніх і зовнішньоекономічних операцій);

 • прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства (за домовленістю із замовником);

 • наукове, методичне, інформаційне забезпечення діяльності підприємств (розробка методичних вказівок та аналіз планування і внутрішнього аудиту);

 • налагодження правильного бухгалтерського обліку;

 • консультації з питань ведення підприємством фінансово-господарської діяльності, обліку, зовнішньоекономічних операцій, сплати податків тощо (консультаційна функція).

Таким чином, діяльність аудиторських фірм зводиться до виконання незалежної експертизи фінансово-господарської діяльності підприємства та відповідності її чинному законодавству. Відносини між аудиторськими фірмами та підприємствами-замовниками регулюються на договірних умовах.

Міжнародна практика визначає такі організаційні форми аудиторської діяльності:

 • індивідуальна (одноосібна) діяльність;

 • господарське товариство;

 • професійна корпорація.

Найтиповішою формою організації аудиторської діяльності є партнерство: на чолі фірми стоять кілька незалежних аудиторів, які мають сертифікати і ліцензії.

Відповідно до чинного законодавства України в складі засновників аудиторської фірми повинен бути хоча б один сертифікований аудитор. Частка аудитора у статутному фонді має становити не менше, ніж 70%. Керівником аудиторської фірми має право бути лише аудитор із сертифікатом.

За даними досліджень, законодавство країн з ринковою економікою, зокрема США і України, щодо можливостей функціонування аудиторських фірм неоднакове. Так, вимоги до аудиторських фірм у США значно вищі. Тут незалежність аудиторської фірми гарантується обов'язковим дотриманням встановленої типової структури: посади партнера, менеджера, старшого аудитора та асистента.

Аудиторська фірма має право на аудиторську діяльність лише при наявності ліцензії. Для цього фірма повинна подати через регіональні палати або безпосередньо до Аудиторської Палати України клопотання про надання їй ліцензії, а також такі документи: документ, що ідентифікує особу директора (прізвище, ім'я, по батькові), копію сертифіката аудитора, копії сертифікатів засновників (з додаванням списку засновників), статуту фірми, зареєстрованого з дотриманням особливих вимог щодо предмета діяльності і затвердженого нотаріальною конторою.

Фірма має право займатися тільки аудитом і пов'язаними з ним послугами, а саме: веденням обліку, відновленням обліку, аналізом господарської діяльності, прогнозуванням, економічними та юридичними консультаціями тощо.

До клопотання про надання ліцензії додаються дві квитанції: про сплату податку (мита) за право займатися аудиторською діяльністю та за обслуговування при видачі ліцензії.

Аудиторська Палата України розглядає клопотання протягом 40 днів і на основі документів приймає рішення. Відмова у видачі ліцензії повинна бути належним чином обґрунтована. При усуненні причин відмови фірма має право подати клопотання повторно.

Аудиторські фірми в Україні розпочали діяльність у 1991 році. До прийняття Закону «Про аудиторську діяльність» аудиторські послуги надавалися підприємствам переважно у формі консультацій. Відповідно до Закону аудиторська діяльність може здійснюватися у вигляді аудиторських перевірок, експертиз, консультацій з питань ведення бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності тощо. Переваги надаються аудиту у вигляді обов'язкового підтвердження показників річної фінансової звітності.

Аудиторські фірми створено у більшості регіонів України, в тому числі іноземні. Так, у Києві діють чотири відомих за кордоном аудиторські фірми, персонал яких складається як із зарубіжних, так і українських фахівців. Поєднання західного досвіду та регіональної специфіки України сприяє проведенню кваліфікованих аудиторських перевірок з дотриманням національних та міжнародних стандартів, забезпечує високий рівень консультацій потенційним інвесторам і всім, хто має наміри відкрити свою справу в Україні.

Функціонування зарубіжних аудиторських фірм в Україні сприяє розвиткові вітчизняного аудиту, використанню світового досвіду і вдосконаленню діяльності власних фірм, становленню їх як високоорганізованих, компетентних, професійних аудиторських фірм відповідно до вимог міжнародних стандартів з аудиту.

Аудиторська діяльність в Україні набула тенденції розвитку. Найпоширенішими стали аудиторські фірми. Значно менше приватних аудиторів через труднощі в організації аудиторської діяльності, зокрема пошук клієнтів, формування портфеля замовлень, процедуру аудиторської перевірки та інші.

Кількість аудиторських фірм і приватних аудиторів в Україні зростає нерівномірно. Високі темпи характерні для промислово розвинутих регіонів з високою діловою активністю – м. Київ, Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Характерним для України є кількісне зростання аудиторських фірм та наданих послуг, недоліком – невисока якість аудиторських перевірок через відсутність необхідних правових актів та досвіду роботи.

Саме на рівні аудиторських фірм здійснюється контроль якості аудиту, основні елементи якого визначаються професійними організаціями. Контроль за якістю аудиту здійснюється в різних формах, що визначається аудиторською фірмою.
  1   2

Схожі:

Виникнення та становлення аудиту в Україні” iconОрганізація аудиту на підприємствах залізничного транспорту
Виникнення нових економічних відносин, зміна функцій галузевих міністерств І відомств, поява різних організаційно-правових форм І...
Виникнення та становлення аудиту в Україні” iconРеферат на тему: «Виникнення І становлення професії економіста»
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
Виникнення та становлення аудиту в Україні” iconАудиторська палата україни комісія з стандартів та практики аудиту...
Про осіб, рекомендованих до участі в розробці Науково-практичного коментарю з практики застосування в Україні Міжнародних стандартів...
Виникнення та становлення аудиту в Україні” iconПлан вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...
Виникнення та становлення аудиту в Україні” iconПлан вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...
Виникнення та становлення аудиту в Україні” iconДоговір на здійснення операційного аудиту Місто Дата Суб`єкт аудиторської...
Мета аудиту дослідження (здійснення процедур перевірки) стосовно відповідності
Виникнення та становлення аудиту в Україні” iconПринципи аудиту
Од­нією із основоположних є міжнародна норма аудиту (мна) №3, в якій вказані основні принципи, що регулю­ють аудит. Вони є основою...
Виникнення та становлення аудиту в Україні” iconЗагальна характеристика предмету закупівлі
...
Виникнення та становлення аудиту в Україні” iconПопереднє планування аудиту
Будь-ласка, уважно заповніть дану форму. Вона буде надіслана нам для попередньої оцінки аудиту Вашої організації
Виникнення та становлення аудиту в Україні” iconНаказ
Щодо запровадження та функціонування єдиної системи енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка