4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності
Скачати 240.25 Kb.
Назва4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності
Сторінка1/3
Дата19.04.2013
Розмір240.25 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3

4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності


Для визначення достовірності показників фінансової звітності аудитором виконуються такі процедури:

1) формальна перевірка –це перевірка наявності основних реквізитів на документах;

2) арифметична перевірка – це перевірка правильності складання документа, яка полягає в арифметичному розрахунку;

3) перевірка за змістом – це перевірка відповідності змісту документа, його призначення та вимога чинного законодавства;

4) зустрічна перевірка – співставлення та перевірка різних форм документів, які відображають однакові операції, на відповідність їх показників.
^

4.1. Перевірка показників фінансової звітності


За даними фінансового обліку складається фінансова звітність. Фінансова звітність є завершальним етапом облікового процесу, системою взаємозалежних показників, що характеризують діяльність установи за певний період часу.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, вона повинна містити інформацію, яка є суттєвою, своєчасною, зрозумілою, доречною, достовірною і порівнянною.

Для перевірки та оцінки правильності показників фінансової звітності Виноградівського МУВГ та достовірності інформації, поданої у ній, ревізор проводить формальну, арифметичну, зустрічну перевірку та перевірку за змістом. А саме форми №1 «Баланс» (додаток №), форми №2д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (додаток №), форми №5 «Звіт про рух необоротних активів» (додаток №), форми №6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування» (додаток №), форми №9 «Звіт про результати фінансової діяльності» (додаток №) та оборотного балансу установи(додаток №).

^ Формальна перевірка документів надає можливість переконатись у заповненні усіх реквізитів документа, які б забезпечували його юридичну силу. Провівши формальну перевірку Балансу Виноградівського МУВГ (Додаток ) ми невиявили порушень. Вірно вказана назва установи,одиниця виміру показників (грн.коп.) та всі необхідні коди. Дата балансу також зазначена вірно. Але провівши формальну перевірку форми №2д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (додаток №) була виявлена нестача печатки. Далі усі форми звітності які перевірялись були складені належним чином без формальних порушень, що свідчить про легітимність усіх здійснюваних операцій, які закріплені за відповідальними особами.

^ Перевірка за змістом пов’язана з оцінкою законності і доцільності господарських операцій. В цьому випадку фінансова звітність складена вірно, в ній присутні всі показники, що стосуються функціонування Виноградівського МУВГ і не існує зайвих показників.

Тепер проведемо арифметичну перевірку форми №1 «Баланс» (табл.4.1.):

Таблиця 4.1.

Замовник Виноградівське МУВГ КРУ

Період перевірки 01.01.09-31.12.09 Ревізор (асистент) Гевді

Номер (шифр документа) 2622НО
Робочий документ ревізора з перевірки

Балансу (ф.№1)

^ Показник перевірки

Значення за даними перевіря-

ємого управління, грн.коп.

Порядок перевірки (алгоритм у цифровому виразі)

^ Дані ревізора (результат перевірки)

грн.коп.

Відхилення

1

2

3

4

5

Актив

Основні засоби

- залишкова вартість

на поч.року
на кін.року


120; 38276224,00
120;

68098111,00
122-121; 107775390,00-69499166,00

122-121; 141394250,00-73296139,00

38276224,00

68098111,00__

__

Баланс Активу

на поч.року

на кін.року


320; 38484466,84

320;

69270579,57


120+150+160+170+260+280;

38276224,00+96155,72+51111,79+

+38149,54+22524,55+301,24
120+150+160+170+180+260+280;

68098111,00+102079,45+52920,64+

+20402,37+215000,00+780816,10+

+1250,0138484466,84


69270579,57__


__

Пасив

Баланс Пасиву

на поч.року

на кін. року


480;

38484466,84

480;

69270579,57


330+340+350+360+420;

38276224,00+51111,79+309,00+

+140792,38+16029,67
330+340+350+360+420;

68098111,00+52920,64+4464,00+

+400711,11+714372,8238484466,84


69270579,57__


__

Складено ревізором Гевді 01.10.09

підпис дата

Отже, провівши арифметичну перевірку ф.№1 «Баланс» відхилень виявлено не було. Це означає, що всі обрахунки були проведені правильно і в повному обсязі.

Тепер проведемо арифметичну перевірку форми №2д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (табл.4.2.):

Таблиця 4.2.

Замовник Виноградівське МУВГ КРУ

Період перевірки 01.01.09-31.12.09 Ревізор (асистент) Гевді

Номер (шифр документа) 2622НО
Робочий документ ревізора з перевірки форми №2д «Звіту про надходження та використання коштів загального фонду»

^ Показник перевірки

Значення за даними перевіря-

ємого управління, грн.коп.

Порядок перевірки (алгоритм у цифровому виразі)

^ Дані ревізора (результат перевірки)

грн.коп.

Відхилення

1

2

3

4

5

Всього видатків

010;

2696512,00
2696512,00__


Поточні видатки

(1000)

020;

2696512,00


030;

2696512,00
2696512,00
__


Видатки на товари і послуги(1100)


030;

2696512,00


040+070+080+200;

1924658,00+695933,00+

+1235,00+74686,002696512,00__

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (1130)

080;

1235,00090+130+170;

160,00+900,00+175,00
1235,00
__


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

(1160)

200;

74686,00

220+230+240;

2150,00+50000,00+22536,00


74686,00


__

Складено ревізором Гевді 01.11.09

підпис дата

Отже, провівши арифметичну перевірку форми №2д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» відхилень виявлено не було. Це означає, що всі обрахунки були проведені правильно і в повному обсязі. Звітний період вказаний вірно.

Тепер проведемо арифметичну перевірку форми №5 «Звіт про рух необоротних активів» (табл.4.3.):


Таблиця 4.3.

Замовник Виноградівське МУВГ КРУ

Період перевірки 01.01.09-31.12.09 Ревізор (асистент) Гевді

Номер (шифр документа) 2622НО
Робочий документ ревізора з перевірки форми №5 «Звіт про рух необоротних активів»

^ Показник перевірки

Значення за даними перевіря-

ємого управління, грн.коп.

Порядок перевірки (алгоритм у цифровому виразі)

^ Дані ревізора (результат перевірки)

грн.коп.

Відхилення

1

2

3

4

5

Основні засоби

на поч. року


на кін. року


100;

107775390,00


100
141394250,00110+120+130+140+160+

+170
99369765,00+117439,00+4157580,00+126979,00+

+1667248,00+1371,00
110+120+130+140+160+

+170;

132162622,00+147557,00+4303990,00+163091,00++1872319,00+1540,00


105440382,00
138651119,00


2335008,00
2743131,00

Разом необоротних активів

на поч. року

на кін. року

500;

107997309,00

141629945,00


100+200;

107775390,00+221919,00

141394250,00+235695,00


107997309,00

141629945,00__

__

Складено ревізором Гевді 01.11.09

підпис дата

В результаті арифметичної перевірки форми №5 «Звіт про рух необоротних активів» виявлено відхилення між даними обліку та даними ревізора по основним засобам на початок і кінець періоду. Інших відхилень по даній формі не виявлено.

Тепер проведемо арифметичну перевірку форми №6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування» (табл.4.4.):


Таблиця 4.4.

Замовник Виноградівське МУВГ КРУ

Період перевірки 01.01.09-31.12.09 Ревізор (асистент) Гевді

Номер (шифр документа) 2622НО
  1   2   3

Схожі:

4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності iconСутність аудиторських доказів
Аудиторські докази-це інформація отримана аудитором у ході перевірки відносно достовірності показників фін звітності
4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності iconМетодика аудиту фінансової
Особливо відповідальною роботою аудитора є перевірка достовірності бухгалтерської звітності підприємства. Ауди­тор при цьому керується...
4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності iconЩодо повного пакету фінансової звітності
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,...
4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності iconПорядок складання й оформлення документів
Реквізити документів. Від якості оформлення документів значною мірою залежить повнота І достовірність показників обліку І звітності....
4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності iconВисновок незалежного аудитора
«Страхова компанія «Поінт» (далі Товариство) за період діяльності з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року з метою визначення...
4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності iconПро фінансову звітність та фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю
Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова...
4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності iconПро затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності...
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” наказую
4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності iconПрактична робота №1 основи складання фінансової звітності за міжнародними...
Мета заняття: ознайомлення з видами звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності закриття бухгалтерських рахунків перед...
4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності iconУмови збіжності ітераційного процесу Нехай задана зведена до нормального...
Розв’яжимо перше рівняння системи (1) відносно х1, друге відносно х2 І т д. Тоді одержимо еквівалентну систему
4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності iconПримітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних...
Примітки до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка