Загальна характеристика роботи актуальність теми
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка5/5
Дата19.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
1   2   3   4   5

^ Статті у наукових фахових виданнях:
18. Лучко М. Р. Проблеми бухгалтерського обліку в умовах інфляції / Михайло Романович Лучко // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – № 1. – С. 1–16. – (0,4 др. арк.).

19. Лучко М. Р. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку / М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 1. – С. 26 – 28. – (0,4 др. арк.); 1995. – № 2. – С. 29 – 32. – (0,4 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо визнання господарських процесів як об’єктів бухгалтерського обліку. Обсяг авторської частини – 0,6 др. арк.).

20. Лучко М. Р. Система господарського обліку в Україні: нове бачення / С. Деньга, М. Лучко // Науковий вісник Полтавського кооперативного інституту. – 2000. – № 1. – С. 58 – 63. – (0,4 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо характеристики різних видів господарського обліку та можливості появи окремих його підсистем. Обсяг авторської частини – 0,2 др. арк.).

21. Лучко М. Р. Податкові розрахунки як елемент методу бухгалтерського обліку / Михайло Романович Лучко // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – 2001. – № 2-3 (15-16). – С. 43 – 48. – (0,4 др. арк.).

22. Лучко М. Р. Аналіз причин виникнення податкових правопорушень / Михайло Романович Лучко // Наукові записки. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 182 – 184. – (0,2 др. арк.).

23. Лучко М. Р. Деякі аспекти обліку переоцінки основних засобів / М. Лучко, М. Шестерняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2002. – Вип. 11. – С. 194 – 198. – (0,4 др. арк.).

24. Лучко М. Р. Регулювання господарського обліку: історичний аспект і реалії сьогодення / Михайло Романович Лучко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – № 2. – С. 77 – 81. – (0,4 др. арк.).

25. Лучко М. Р. Подвійна бухгалтерія та нариси з історії становлення обліково-правової культури України / М. Остап’юк, М. Лучко, Й. Даньків // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2003. – Вип. 14. – С. 190 – 195. – (0,4 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо визначень окремих елементів методу бухгалтерського обліку. Обсяг авторської частини – 0,2 др. арк.).

26. Лучко М. Р. Класифікація та характеристика основних положень (стандартів) бухгалтерського обліку / М. Остап’юк, М. Лучко, Й. Даньків // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2003. – № 3 (25). – С. 56 – 63. – (0,5 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо характеристики стандартів бухгалтерського обліку. Обсяг авторської частини – 0,2 др. арк.).).

27. Лучко М. Р. Реструктуризація: принципи та організація контролю і оцінка її ефективності / Михайло Романович Лучко // Наукові записки. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 168 – 170. – (0,2 др. арк.).

28. Лучко М. Р. Окремі питання методики аудиту податкових розрахунків / М. Р. Лучко, О. І. Недошитко // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – 2003. – Вип. 4, ч. 1. – С. 327 – 335. – (0,5 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо організації аудиту. Обсяг авторської частини – 0,3 др. арк.).

29. Лучко М. Р. Окремі аспекти організації та проведення аудиту / Михайло Романович Лучко // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – 2003. – № 2-3 (27-28). – С. 89 – 91. – (0,2 др. арк.).

30. Лучко М. Р. До питання наближення методології бухгалтерського обліку та податкових розрахунків / Михайло Романович Лучко // Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения. Изд-во СевНТУ. – 2003. – № 3. – С. 123 – 125. – (0,2 др. арк.).

31. Лучко М. Р. Питання консолідованої фінансової звітності у контексті реформування бухгалтерського обліку України / Михайло Романович Лучко // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 75 – 83. – (0,5 др. арк.).

32. Лучко М. Р. Особливості організації аудиторської роботи в умовах використання комп’ютерних інформаційних систем / М. Лучко, Н. Яцишин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2007. – Вип. 22. – С. 79 – 82. – (0,4 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо організації аудиту. Обсяг авторської частини – 0,2 др. арк.).

33. Лучко М. Р. Міжнародні стандарти фінансової звітності в контексті облікової практики України / Михайло Романович Лучко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2008. – № 22. – С. 172 – 175. – (0,3 др. арк.).

34. Лучко М. Р. Облік інвестицій в асоційовані та спільні компанії та спільну діяльність / Михайло Романович Лучко // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 3 (18). – С. 146 – 149. – (0,3 др. арк.).

35. Лучко М. Р. Консолідований облік як різновид управління / Михайло Романович Лучко // Економіка і управління. – 2008. – № 1(39). – С. 62 – 67. – (0,4 др. арк.).

36. Лучко М. Р. Фінансова звітність за сегментами: теоретична концептуалізація побудови в процесі консолідації підприємства / Михайло Романович Лучко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2008. – № 22. – С. 184 – 186. – (0,2 др. арк.).

37. Лучко М. Р. До питання класифікації холдингових компаній / Михайло Романович Лучко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2008. – Вип. 25. – С. 16 – 19. – ( 0,4 др. арк.).

38. Лучко М. Р. Модель інтеграції корпоративних структур та консолідації підприємств / Михайло Романович Лучко // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. – 2008. – № 17. – С. 123 – 128. – (0,5 др. арк.).

39. Лучко М. Р. Облік інвестицій в дочірні компанії / Михайло Романович Лучко // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 4 (19). – С. 154 – 160. – (0,5 др. арк.).

Публікації в інших виданнях:
40. Luchko M. Ewidencja papierow wartosciowych w przedsiebiorstwach Ukrainy / M. R. Luchko // Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu. – 1992. – Nr. 637. – Р. 157 – 161. – (0,4 др. арк.).

41. Лучко М. Р. Облік іпотечного кредиту в фірмах США / Михайло Романович Лучко // Зб. наук. праць “Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні”. – 1993. – № 1. – С. 2 – 4. – (0,1 др. арк.).

42. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік в умовах інфляції: проблеми теорії та практики / Михайло Романович Лучко. – Тернопіль : Вид-во “Інфотер”, 1993. – 36 с. – (2 др. арк.).

43. Лучко М. Р. Оцінка при здійсненні аудиторських перевірок / Михайло Романович Лучко // Науково-практичний семінар “Проблеми становлення аудиторської діяльності в Україні”. – 1994. – С. 14 – 16. – (0,1 др. арк.).

44. Лучко М. Р. Квартальна звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Михайло Романович Лучко. – Тернопіль : Вид-во газети “Супутник бухгалтера”, 2000. – 72 с. – (4,0 др. арк.).

45. Лучко М. Р. Наукові паростки бухгалтерського обліку / Михайло Романович Лучко // Наукові записки по матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні”. – 2001. – С. 7 – 10. – (0,15 др. арк.).

46. Лучко М. Р. Взаємозв’язок Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з Податковим законодавством України / Михайло Романович Лучко // Наукові записки по матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні”. – 2001. – С. 12 – 15. – (0,15 др. арк.).

47. Лучко М. Р. Виділення податкових розрахунків в окрему підсистему обліку: науково-економічні і психолого-практичні аспекти / М. Лучко, О. Адамик // Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 18 – 31. – (0,8 др. арк.).

48. Лучко М. Р. Вітакультурні орієнтири реформування аудиторської діяльності / Михайло Романович Лучко // Інформаційний бюлетень журналу “Психологія і суспільство”. – Вип. 4. – 2004. – С. 7 – 9. – (0,1 др. арк.).

АНОТАЦІЯ
Лучко М.Р. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України, Київ, 2008.

У дисертації поставлено і вирішено актуальну наукову проблему розроблення теоретико-методологічних засад формування консолідованої фінансової звітності шляхом системної побудови та обґрунтування пропозицій щодо розвитку консолідованого обліку діяльності консолідованої групи підприємств.

Дано характеристику генезису інтегрованих корпоративних структур у світі та в Україні.

Досліджено проблеми обліково-інформаційного відображення специфічних економічних відносин підприємств консолідованої групи в процесі поточної, операційної, фінансової й інвестиційної діяльності групи й розподілу прибутків (збитків) між її учасниками.

Проаналізовано сучасний стан побудови консолідованої звітності на базі консолідованого обліку та розроблені спеціальні прийоми ведення консолідованого обліку, удосконалена методика обліку: а) внутрішньохолдингового руху товарно-грошових потоків і елімінування у консолідованій фінансовій звітності дебіторської й кредиторської заборгованості, що утворилась між підприємствами консолідованої групи; б) нереалізованого прибутку, втіленого в запасах підприємств консолідованої групи, що виникає при внутрішньогруповій торгівлі; в) нарахованих податкових зобов’язань, які не підлягають перерахуванню до бюджету в поточному звітному періоді; г) безоплатної передачі майна між підприємствами.

Ключові слова: консолідація, консолідований облік, консолідована фінансова звітність, системний підхід, облікова політика, консолідований баланс, консолідований звіт про фінансові результати діяльності групи, консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал.
АННОТАЦИЯ
Лучко М.Р. Консолидированная финансовая отчетность: системный подход к построению и развитию. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.09 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит( за видами экономической деятельности). ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана” Министерства образования и науки Украины, Киев, 2008.

Основной целью исследования является обоснование теоретико-методологических подходов к формированию консолидированной финансовой отчетности и рекомендаций по ее использованию в процессе принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности групп предприятий в составе материнских, дочерних и ассоциированных предприятий.

В диссертации поставлена и решена актуальная научная проблема разработки теоретико-методологических принципов формирования консолидированной финансовой отчетности путем системного построения и обоснования предложений относительно развития консолидированного учета деятельности консолидированной группы предприятий.

Дана характеристика генезиса интегрированных корпоративных структур в мире и в Украине.

Исследовано проблемы учетно-информационного отображения специфических экономических отношений предприятий консолидированной группы в процессе текущей, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности группы и деления прибылей (убытков) между ее участниками.

Проанализировано современное состояние построения консолидированной отчетности на базе консолидированного учета и разработаны специальные приемы ведения консолидированного учета, усовершенствована методика учета: а) внутрихолдингового движения товарно-денежных потоков и элиминирования в консолидированной финансовой отчетности дебиторской и кредиторской задолженности, которая образовалась между предприятиями консолидированной группы; б) нереализованной прибыли, воплощенной в запасах предприятий консолидированной группы, которая возникает при внутригрупповой торговле; в) начисленных налоговых обязательств, которые не подлежат перечислению в бюджет в текущем отчетном периоде; г) безоплатной передачи имущества между предприятиями.

В процессе изучения законодательной базы Украины и международных учетных стандартов конкретизирована сущность консолидации учета, консолидированной отчетности и сделаны предложения по раскрытию информации в примечаниях к консолидированной отчетности.

На основании систематизации методических аспектов формирования статей консолидированных финансовых отчетов сделаны предложения относительно процедуры построения консолидированной финансовой отчетности.

Установлены отличия финансовой отчетности предприятий и консолидированной финансовой отчетности в разрезе ее видов.

Определены изменения в консолидированной финансовой отчетности под влиянием разных факторов.

Исследование организационных и методологических вопросов проведения аудита финансовой отчетности консолидированной группы предприятий позволило прийти к выводам, что независимая аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности способствует обеспечению ее достоверности. Необходимость проведения обязательного аудита консолидированной отчетности обусловлена значительным снижением рисков при принятии решений пользователями информации, подтвержденной аудитом консолидированной финансовой отчетности.

Конкретизация организационного аспекта аудита консолидированной финансовой отчетности позволила выделить его основные направления: проверку полноты и правильности выбора периметру консолидации, проверку единства учетной политики при составлении консолидированной отчетности, проверку правильности расчета частицы меньшинства, проверку полноты и правильности объектов элиминирования, проверку правильности расчета гудвила. Приведены направления аудита могут быть положенные в основу разработки программы аудита консолидированной финансовой отчетности.

^ Ключевые слова: консолидация, консолидированый учет, консолидированая финансовая отчетность, системный подход, учетная политика, консолидированый баланс, консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности группы, консолидированый отчет о движении денежных средств, консолидированый отчет о собственном капитале.
ANNOTATION
Luchko M.R. Consolidated financial accountability: system approach to building and development. – Manuscript.

Dissertation for a Doctor's degree in economics, speciality 08.00.09. - accounting, analysis and audit (according to the kinds of economic activities). SHEE “Vadym Hetman” Kyiv National Economic University ”, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2008.

In the dissertation the relevant scientific task of describing the building of the consolidated financial accountability within the group of enterprises as a single economic unit is set up and determined.

The characteristic of the genesis of the integrated corporate structures in the world and in Ukraine is given.

The problems of accounting and informational display of specific economic relationships of the enterprises within the consolidated group in the process of every day, operational, financial and investment activity of the group and the problem of income (loss) distribution between the participants have been analyzed.

The modern state of the development of consolidated accountability on the basis of consolidated account has been analyzed. The main directions of its development are distinguished. The characteristics of the special techniques of consolidated account are given.

Key terms: consolidation, consolidated account, consolidated accountability, politics of accounting, aggregation, tables of transformation.
1   2   3   4   5

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка