3 Функції, завдання та вимоги до Б. О
Назва3 Функції, завдання та вимоги до Б. О
Дата20.04.2013
Розмір42.3 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

3 Функції , завдання та вимоги до Б.О.

4 Принципи Б.О

5 Предмет Б.О. і його об`єкти

6 Класифікація активів за складом та розміщенням

7 Класифікація джерел фінансування активів

8 Хар-ка процесів госп. діяль.

9 Хар-ка методу б.о. та його складових частин

10 Бух-й баланс, його зміст та знач.

11 Зміни в балансі, обумовлені госп. операціями.

12 Бух-кі рахунки, їх сутність та будова.

13 Активні і пасивні рахунки.

14 Подвійний запис, його сутність, знач, та обгрунтування.

15 Бух-кі проводки – прості і складні

^ 16 Рахунки синтетичного і аналітичного обліку

17 Узагальнення даних поточного БО. Оборотні відомості (ОВ).

18 Класифікація рахунків за економічним змістом.

19 Классификация счетов по назначению и структуре

^ 20 Характеристика плану рахунків, його значення та будова.

21 Документація як складова частина методу б.о.

22 Визначення первинного документа, його структура та реквізити.

23 Вимоги до складання документу

^ 24 Порядок прийняття, перевірки та обробки документів.

25 Класифікація документів. За призначенням:

27 Сутність і значення інвентаризації.

28 Види інвентаризації. Порядок проведення та відображення в обліку її результатів

^ 29 Облікові реєстри їх значення в б.о

30 Поняття про форми б.о.

31 Спрощена форма бухгалтерського обліку.

32 Меморіальна - ордерна форма бухгалтерського обліку

33 Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета

^ 34 Машинно – орієнтовані форми бухгалтерського обліку

35 Методологічне, інформаційне та технічне забеспечення ведення обліку в Укр.

36 Основні засоби, критерії їх визначення.

37 Класифікація основних засобів

38 Оцінка основних засобів

39 Облік надходження основних засобів.

Облік придбання ОЗ.

40 Облік амортизації основних засобів

41 Облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію і модернізацію основних засобів.

42.Облік витрат на утримання ОЗ

43.Облік витрат на реконструкцію і модернізацію ОЗ

44 Облік оперативної оренди основних засобів

45 Облік фінансової оренди основних засобів.

^ 46. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка, критеріїї їх визнання

47. Облік придбання (створення) немат активів.

48. Облік амортизаціїї (зносу) немат активів .

49. Облік переоцінки немат активів

^ 50. Облік втрат від зменшення корисності немат активів

51.Облік вибуття нематеріальних активів

52.Класифікація запасів. Їх оцінка у поточному обліку і в балансі

53. Методи оцінки запасів у поточному обліку.

^ 54. Облік надходж. запасів та розрах. з постач-ми.

55.Облік витрат виробничих запасів.

56. Облік реалізації виробничих запасів

57.Інвентарізація виробн. Запасів

^ 58. Облік чисельності та складу працюючих

59. Порядок визнач-я та докум-го оформ-ня затрат праці при різних системах оплати праці.

60. Утримання із зарплати

61. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці.

62. Облік відрахувань на соц заходи.

^ 63. Порядок та облік створення та використання забезпечення виплат відпускних сум працюючим.

64. Витрати діяльності підприємства, критерії їх визначення та класифікація

65. Витрати операційні, інвестиційні, фінансові

^ 66. Класифікація операційних витрат

67.Виробнича собівар-ть(ВС), її склад та облік

68. Заг.-виробн. витрати, іх склад та облік

69 Аміністративні витрати,їх склад та облік.

^ 70. Витрати на збут, їх склад та облік

72. Фінансові витрати, їх склад та облік

71. Інші витрати операційної діяльності, їх склад та облік

73. Надзвичайні витрати, їх склад та облік.

74. Елементи операційних витрат.

^ 75. Облік витрат операційної діяльності за розгорнутою схемою.

76. Облік витрат операційної діяльності за спрощеною схемою.

77. Облік та оцінка незавершеного виробництва(НВ).

78. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості.

^ 79. Визначення доходу, класифікація та критерії визначення.

80.Облік доходів від основної діяльності.

81. Облік доходів від іншой звичайной діяльності (ЗД).

82. Облік доходів від надзвичайної д-ті.

^ 83. Визначення фінансового р-ту діяльності.

84. Поняття та стр-ра власного к-лу.

85. Облік формування статутного капіталу (СТ).

86. Облік змін статутного капіталу (СК).

87. Облік неоплаченого капіталу(НК)

88. Облік вилученого капіталу

^ 89. Облік додаткового капіталу(ДК).

90. Облік резервного капіталу (РК).

91. Облік нерозподіленого прибутку/непокритих збитків

92. Облік операцій по поточному рах-ку в нац. валюті

93. Облік операцій но пот. рах-ку в іноз. валюті.

95. Облік касових операцій.

^ 96.Облік розрахунків з підзвітними особами.

97.Форми та облік безготівкових розрах.

98.Облік розрах. за допомогою векселів (В) .

99. Облік короткострокових кредитів(КК) банку

100 Облік довгострокових кредитів (ДК)банку

101 Значення фінансової звітності, її класифікація

102 Принципи підготовки, розкриття інформації у фінансовій звітності.

103. Х-ка форми фін звітності “Баланс”.

104. Х-ка форми фін звітності “Звіт про фін р-ти”.

105. Х-ка форми фін звітності “Звіт про рух грош коштів”.

106. Х-ка форми фін звітності “Звіт про власний к-л”.

107. Розкриття інформації у примітках до звітів.Схожі:

3 Функції, завдання та вимоги до Б. О icon3 Функції, завдання та вимоги до Б. О
Вимоги: 1 строга докумениальність 2 своєчасність 3 точність, об’єктивність та достовірність 4 простота, ясність та доступність 5...
3 Функції, завдання та вимоги до Б. О icon3 Функції, завдання та вимоги до Б. О
Облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію І модернізацію основних засобів
3 Функції, завдання та вимоги до Б. О iconЗавдання І функції класного керівника
Класний керівник виконує діагностичну, організаторську, виховну, координаційну, стимулюючу функції
3 Функції, завдання та вимоги до Б. О iconЗавдання 1
Розробити програму, яка дозволяє обчислити величини, вказані в варіанті завдання. Вимоги до програми
3 Функції, завдання та вимоги до Б. О iconПлан Що таке архівознавство. Завдання архівної служби
Архівознавство, як наукова система І навчальна дисципліна. Його завдання та функції
3 Функції, завдання та вимоги до Б. О iconРобота класного керівника Завдання І функції класного керівника
Класний керівник виконує діагностичну, організаторську, виховну, координаційну, стимулюючу функції
3 Функції, завдання та вимоги до Б. О icon“Головні завдання, функції та права державної податкової служби України”
Система управління оподатковуванням в Україні являє собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої ієрархічної...
3 Функції, завдання та вимоги до Б. О icon«Побудова графіків функції, що містять знаки модулів»
Побудова графіків функції з модулями недостатньо висвітлена у підручниках для філологічного, гуманітарного, універсального профілю...
3 Функції, завдання та вимоги до Б. О iconЗавдання на проектування
Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики запроектованого об'єкту
3 Функції, завдання та вимоги до Б. О iconУроку – Поняття функції, способи задання функції
Дидактична повторити І розширити первинні відомості про функції, набуті в основній школі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка