Всеукраїнський студентський архів
Скачати 85.61 Kb.
НазваВсеукраїнський студентський архів
Дата20.05.2013
Розмір85.61 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3


КОДИ
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємствоза ЄДРПОУ
Територіяза КОАТУУ
Орган державного управлінняза СПОДУ
Галузьза ЗКГНГ
Вид економічної діяльностіза КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати
за __________________ 20__ р.Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

^ I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010Податок на додану вартість

015

( )

( )

Акцизний збір

020

( )

( )025

( )

( )

Інші вирахування з доходу

030

( )

( )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( )

( )

Валовий:

прибуток

050збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061Адміністративні витрати

070

( )

( )

Витрати на збут

080

( )

( )

Інші операційні витрати

090

( )

( )

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100збиток

105

( )

( )

Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130Фінансові витрати

140

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( )

( )
^

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті


165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170збиток

175

( )

( )

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( )

( )
^

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності


185


Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190збиток

195

( )

( )

Надзвичайні:

доходи

200витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:

прибуток

220збиток

225

( )

( )
^

Забезпечення матеріального заохочення


226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


^ Найменування показника

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240Відрахування на соціальні заходи

250Амортизація

260Інші операційні витрати

270Разом

280

^ III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код
рядка


^ За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник ___________________________________________________
Головний бухгалтер _________________________________________

Курсивом позначені вписувані рядкиСхожі:

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка