Дослідження
Скачати 358.39 Kb.
НазваДослідження
Сторінка1/3
Дата06.04.2013
Розмір358.39 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3
Тема дослідження: «Ефективність використання персоналу підприємства»

Науковий керівник: Кузнєцова Т.В.

Актуальність теми: Розвиток ринкових відносин у країнах світового економічного співтовариства дозволяє зробити висновок про те, що успіх ро­боти підприємств визначається розробкою всіх компонентів їх систем управ­ління, одним з яких є персонал. У зв'язку з цим особливого значення набуває удосконалення системи управління персоналом. В умовах постійно зростаючої конкуренції завдання завоювання й утримання підприємством стійкої конкурентної позиції на ринку вимагає формування і реалізації адекватної, науково обґрунтованої стратегії управління персоналом.

Високий кваліфікаційний і освітній рівень персоналу, ступінь адекватності його вимогам, що пропонуються організаційними та технічними умовами функціонування – найважливіші передумови забезпечення конкурентноздатності підприємств-виробників на внутрішніх ринках, і, як наслідок, – оздоровлення національної економіки України. У зв'язку з тим, що людські ресурси в ринковій економіці набувають значення як стратегічний фактор успіху підприємства, управління персоналом повинне зводитись не до забезпечення допоміжної функції в організаційному процесі, а до активного впливу на розвиток підприємства в майбутньому.

Незважаючи на значну кількість та накопичений досвід наукових розробок вітчизняних і зарубіжних вчених щодо удосконалення форм і методів кадрового менеджменту, більшість українських підприємств через брак висококваліфікованого управлінського персоналу та недостатньо гнучку і застарілу концепцію кадрової політики не встигає реагувати на швидкі зміни ситуації на ринку праці, нові вимоги до мобільної переорієнтації власного інтелектуального потенціалу, впровадження сучасних технологій кадрової роботи, як одного з дієвих виробничих процесів. Недосконалість механізму управління персоналом як особливим видом ресурсів – трудовим, негативно позначається на ефективності використання останнього в умовах нестабільної економіки.

Проблемам ефективності використання персоналу підприємства присвячені теоретичні праці таких загальновизнаних фундаторів теорії професійного менеджменту як Тейлора Ф., Фоллєта М., Друкера П., Ансоффа І. та інших, а також дослідження фахівців з менеджменту персоналу Кеттела Р., Леонгарда К., Флемхольца Б., Карлофа Б., Голланда Д., Хеннінга В., Грачова М., Кібанова А., Полякова В., Спіранського В., Слезінгера Г.Є., Травіна В., Шекшні С. та інших. Значного подальшого розвитку різноманітні аспекти управління персоналом підприємства дістали у дослідженнях таких українських економістів як О.І. Амоша, Д.П. Богиня, В.М. Геєць, В.М. Гриньова, О.А. Грішнова, М.С. Дороніна, А.М. Колот, Л.І. Михайлова, П.Г. Перерва, В.М. Петюх, М.В. Семикіна, В.О. Сумін.

Актуальність теми даного дослідження визнача­ється необхідністю подальшої розробки теоретико-методичного забезпечення та формування системи управління персоналом, яка містить комплекс взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів з урахування конкурентної позиції персоналу, фактора ризику при формуванні і реалізації стратегії управління персоналом та розробки положень з її інформаційної підтримки.

^ Мета і завдання дослідження: Метою дослідження є розробка теоретичних положень та обґрунтування організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності використання персоналу на підприємстві в умовах трансформаційної економіки.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені наступні завдання:

  • дослідження теоретико-методологічних засад ефективності використання персоналу підприємства;

  • аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства;

  • аналіз чисельності, складу та руху персоналу підприємства на прикладі ПСК «Корецький хлібокомбінат»;

  • характеристика продуктивності праці як одного з показників ефективності використання персоналу підприємства;

  • визначення напрямів підвищення ефективності використання персоналу підприємства;

  • розробка заходів щодо підвищення ефективності використання персоналу підприємства та обґрунтування їх доцільності;

  • розрахунок економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів.

^ Об'єктом дослідження є використання персоналу на ПСК «Корецький хлібокомбінат».

Предметом дослідження є теоретичні підходи, механізми, практичні рекомендації з підвищення ефективності використання персона­лу в межах конкретного підприємства харчової галузі.

  1   2   3

Схожі:

Дослідження iconМетодичні рекомендації особливості представлення результатів дослідження...
...
Дослідження iconКореляційне дослідження
Ціллю даного кореляційного дослідження є дослідження залежності частки послуг реалізованих населенню у загальному обсязі в Україні...
Дослідження iconСоціологія Теремко: Програма соціологічного дослідження
Програма соціологічного дослідження — науковий документ, який регламентує всі етапи, стадії підготовки, організації та проведення...
Дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин держави вимагає вдосконалення існуючих методів дослідження та пошуку нових...
Дослідження icon1. Маркетингові дослідження та інформація
Дослідження фірмової структури ринку: конкуренти, посередники, постачальники
Дослідження iconЗагальна характеристика дослідження
Під час проведення соціологічного дослідження було опитано 50 респондентів з яких
Дослідження iconОзначення, область визначення, графік, лінії рівня
Дослідження на екстремум. Дослідження на найменше І найбільше значення в закритій області
Дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Це вимагає детального теоретичного та практичного дослідження особливостей ринку єврооблігацій в умовах фінансової глобалізації
Дослідження icon2. 2 Характеристика об’єкта дослідження
Об’єктом дослідження виступає підприємство. На основі вихідних даних обраховуємо коефіцієнт фондозйому основних виробничих фондів...
Дослідження iconДипломна робота: 107 сторінок, 22 таблиці, 57 використаних джерел, 3 додатка
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка