В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Скачати 328.48 Kb.
НазваВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Сторінка2/2
Дата06.04.2013
Розмір328.48 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
1   2
V. Показники щодо діяльності підприємства
(розділ 4 форми N 1-підприємництво (коротка) (річна))


5.1. Рядок 400 показника "Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ (рахунок 70 (без ПДВ))" містить дані про обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, визначений за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.

^ Цей показник уключає:

- вартість реалізованої продукції (товарів) як власного виробництва, так і товарів, придбаних для перепродажу (рахунок 70 (без ПДВ), якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунки 70, 71 (без ПДВ));

- вартість наданих послуг, у тому числі за договірними відносинами із замовником (рахунок 70 (без ПДВ));

- вартість пакування та транспортування продукції (товарів), що компенсується за рахунок покупця, відповідно до договору поставки, навіть якщо в рахунках до сплати ці суми вказані окремо (рахунок 74 (без ПДВ), якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунок 71, субрахунок 719 (без ПДВ));

- акцизний податок, інші податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ (рахунок 64 у частині зазначених податків та зборів).

Доходи від довгострокових контрактів (наприклад, будівельних контрактів) дорівнюють розміру зданих і прийнятих замовником у звітному році етапів робіт.

Цей показник для підприємств, які утримують на балансі житлово-комунальні й обслуговуючі господарства (електростанції, котельні) та заклади соціально-культурного призначення, послуги яких реалізуються за межі підприємства або своїм працівникам (членам їхніх сімей) на комерційній основі, також уключає до обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) вартість цих послуг (рахунок 70 (без ПДВ), якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунок 71 (без ПДВ)).

^ Цей показник не відображає:

- вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

- суми отриманих субсидій і дотацій на виробництво (уключаючи суми, отримані з бюджету на покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян);

- доходи від здачі майна в оренду, якщо ця діяльність не є основною для підприємства;

- фінансові доходи (дивіденди, відсотки, роялті), якщо фінансова діяльність не є основною для підприємства;

- суми попередньої оплати, авансу в рахунок оплати продукції (товарів, послуг);

- вартість зворотної тари;

- здійснення операцій з реалізації власних необоротних активів, одноразових операцій з реалізації оборотних активів, купівлі-продажу іноземної валюти тощо.

Показник звіту щодо обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) не включає надані після дати реалізації знижки.

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною показник містить інформацію про:

- обсяги реалізованої продукції підрядника, який уключає тільки вартість послуг із переробки давальницької сировини з урахуванням вартості витрачених допоміжних матеріалів як власного виробництва, так і покупних (без урахування вартості переробленої давальницької сировини);

- обсяг реалізації замовника, що визначений за вартістю виготовленої на давальницьких умовах продукції (товарів, послуг), власником якої він є, тобто до обсягів реалізованої продукції включається вартість сировини, переданої у виробництво на інше підприємство, оплату послуг з її переробки й інші, не зазначені вище витрати замовника з виробництва та реалізації цієї продукції та суму очікуваного прибутку.

5.2. Рядок 401 показника "Акцизний податок" містить інформацію із рядка 400 належної до сплати підприємствами - платниками акцизного податку суми акцизного податку, визначеної, зважаючи на обсяги реалізованої підакцизної продукції (товарів), за встановленими ставками (рахунок 64).

5.3. Рядок 402 показника "Вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства" містить інформацію про вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, а саме для її власного використання або з метою інвестування (рахунки 15, 23).

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб є продукцією, що не реалізується за межі підприємства і використовується виключно цим підприємством (за винятком продукції, використаної для подальшої її переробки на цьому підприємстві). Оцінюючим критерієм для її вартості є виробнича собівартість продукції (робіт, послуг).

До інформації про продукцію, виготовлену для внутрішніх потреб, з метою інвестування свого підприємства та для її власного використання, відноситься інформація про:

- основні засоби, інші необоротні матеріальні й нематеріальні активи (програмне забезпечення) з терміном експлуатації більше року, а також послуги з їхнього поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта основних засобів;

- енергія для власного споживання;

- продукція, що була спожита (використана) безпосередньо працівниками підприємства (членами їхніх сімей) на безоплатній основі.

5.4. Рядок 403 показника "З метою інвестування свого підприємництва" містить інформацію із рядка 402 про вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва з метою інвестування свого підприємства (рахунок 15 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 15, субрахунки 151, 152, 153, 154, 155).

5.5. Рядок 404 показника "Дохід від продажу основних засобів (без ПДВ)" містить інформацію про доходи від реалізації основних засобів, утримуваних для продажу (будинків, споруд, машин і обладнання, транспортних засобів тощо) (рахунок 70, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунок 71, субрахунок 712 у частині реалізації основних засобів (без ПДВ)). Показник містить дані за фактичною ціною продажу без ПДВ.

Цей рядок не відображає вартість основних засобів, які надаються в оренду.

5.6. Рядок 405 показника "Субсидії та дотації на виробництво" містить інформацію про суми отриманих з бюджету субсидій (дотацій), пов'язаних із виробництвом та реалізацією продукції (товарів, послуг), згідно з розрахунком за рік (рахунок 48).

Показник уключає:

- субсидії (дотації) на продукти, які надаються пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених і реалізованих резидентами. Субсидії на продукти включають відшкодування підприємству збитків, які виникають у результаті того, що ціна продажу виробленої продукції встановлюється нижче середніх витрат виробництва;

- інші субсидії (дотації), пов'язані з виробництвом, - суми, які підприємство отримує з бюджету у зв'язку з його виробничою діяльністю, крім фінансування нагромадження, які розглядаються як капітальні трансферти.

Цей рядок уключає суми, отримані з бюджету на покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян (наприклад, пов'язані з відпуском лікарських засобів за безкоштовними та пільговими рецептами, з оплатою проїзду на транспорті та житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян тощо).

5.7. Рядок 406 показника "Матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг, використані у виробництві (без ПДВ)" відображає матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг (без ПДВ), що пов'язані з виробництвом і збутом, управлінням і обслуговуванням підприємства (рахунки 23, 91, 96, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунки 23, 91, 92, 93, 94 у частині матеріальних витрат та витрат на оплату послуг, виконаних сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями).

Основні вимоги до визнання, складу й оцінки витрат викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248 (зі змінами).

Інформація щодо матеріальних витрат (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрат на оплату послуг, використаних у виробництві, включає вартість витрачених (спожитих):

- сировини та матеріалів, які входять до складу продукції (товарів, послуг) або є необхідними компонентами для виготовлення продукції (товарів, послуг);

- купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів (конструкцій та деталей), що призначені для комплектування продукції (товарів) та потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання;

- палива й енергії усіх видів, які використані на технологічні, інші виробничі та господарські потреби підприємства;

- тари для пакування виробленої продукції (товарів), крім зворотної тари;

- запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення поточних ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту;

- товарів, використаних для виробничо-господарських потреб;

- спеціального одягу, спеціального оснащення, призначеного для використання у виробництві продукції (товарів, послуг); матеріальних цінностей, які призначені на інші виробничі та господарські потреби (забезпечення працівників канцелярським приладдям, продуктами для лікувально-профілактичного харчування, мийними засобами, обслуговування відвідувачів на підприємствах харчування (столові прибори, посуд, серветки), вартість паперу для друкувальних пристроїв та інші малоцінні й швидкозношувані предмети, які не включені до запасів, але витрачені у звітному році);

- послуг виробничого характеру: здійснення сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями окремих операцій з виробництва, виготовлення й обробки продукції (лиття, кування, розкрій, пошив, обробка сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо); поточного ремонту будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів; проведення випробувань для визначення якості сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва (переміщення сировини, матеріалів, інструментів, інших видів вантажу по території підприємства) тощо;

- послуг (робіт), виконаних за договірними відносинами з підрядником, у тому числі оплата підприємствами-замовниками послуг із переробки давальницької сировини;

- послуг невиробничого характеру: поштової та кур'єрської діяльності; готелів та подібних засобів із тимчасового розміщування; ресторанів, кафе, їдалень тощо; видавничої діяльності; послуг телекомунікацій (електрозв'язку), уключаючи проводовий, безпроводовий та супутниковий електрозв'язок; з надання доступу до мережі Інтернет; фінансових послуг (крім сплати відсотків); орендної плати за будинки, споруди, транспортні засоби й устаткування, земельні ділянки (крім орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, яка відноситься до податків та відображається у рядку 417 розділу 4); з оренди, купівлі, продажу, оцінювання нерухомого майна; у сферах права, бухгалтерського обліку й аудиту; архітектури та інжинірингу, технічних випробувань; наукових досліджень і розробок; рекламних послуг; з дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; агентств із працевлаштування; туристичних агентств і туристичних операторів; охоронних служб; з обслуговування будинків і територій; органів державного управління; освіти; охорони здоров'я та надання соціальної допомоги тощо.

Показник "матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг, використані у виробництві (без ПДВ)" не враховує:

- вартість придбаних для перепродажу товарів і послуг, які реалізуються без додаткової обробки на цьому підприємстві;

- визнані штрафи, пеню, неустойку;

- сплачені відсотки;

- амортизацію.

5.8. Рядок 407 показника "Платежі підрядникам" містить інформацію із рядка 406, де підприємство-замовник відображає витрати, пов'язані з оплатою виконаних підрядником і прийнятих відповідно до договірних відносин робіт без ПДВ (рахунок 68 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 63). У цьому рядку не відображається вартість робіт з монтажу основних засобів, оскільки ці витрати відносяться до капітальних інвестицій.

5.9. Рядок 408 показника "Платежі агентствам з працевлаштування за послуги з підбору працівників" містить інформацію із рядка 406 щодо платежів агентствам із працевлаштування за надання ними послуг з підбору працівників для виконання тимчасових робіт (тобто з метою поповнення або заміни робочої сили підприємства на обмежені періоди часу).

5.10. Рядок 409 показника "Витрати з оперативної оренди (лізингу) зі строком більше одного року, крім орендної плати за земельні ділянки" містить інформацію із рядка 406 щодо орендних (уключаючи лізингові) платежів за орендоване (уключаючи прийняте в лізинг) майно (підприємства та інші майнові комплекси, будинки, споруди, транспортні засоби й устаткування, земельні ділянки та інше майно) зі строком більше одного року у відповідності до договору оренди.

Показник не включає платежі за договорами фінансового лізингу.

5.11. Рядок 410 показника "Орендна плата за земельні ділянки, крім орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" містить інформацію із рядка 406 щодо плати за оренду земельних ділянок, земельних часток (паїв) фізичних осіб згідно з договором оренди, тобто це платіж, який орендар сплачує орендодавцю за користування земельною ділянкою, земельною часткою (паєм) (крім орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, яка відноситься до податків та вміщує інформацію у рядку 417).

5.12. Рядок 411 показника "Амортизація" містить інформацію щодо суми амортизації основних засобів (крім земельних ділянок, які не підлягають амортизації), інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, яка нарахована відповідно до встановленого законодавством порядку та віднесена до витрат на виробництво (рахунки 23, 96 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 83, 91, 92, 93).

5.13. Рядок 412 показника "Витрати на оплату праці" вміщує інформацію про витрати на оплату праці (рахунки 47, 66 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 47, 66, 81).

Показник "Витрати на оплату праці" включає нараховану заробітну плату за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальну допомогу, компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

5.14. Рядок 413 показника "Навчальні відпустки у зв'язку з реорганізацією та скороченням штату, доплати в разі тимчасової непрацездатності" містить інформацію із рядка 412 про витрати на оплату навчальних відпусток, суми, виплачені звільненим працівникам у зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників, реорганізацією або ліквідацією підприємства, доплати до фактичного заробітку в разі тимчасової непрацездатності (крім оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, що здійснюється згідно з чинним законодавством за рахунок коштів роботодавця) тощо.

5.15. Рядок 414 показника "Відрахування на соціальні заходи" містить інформацію щодо суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників підприємства, що сплачується роботодавцем (рахунок 64 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 65).

Цей рядок не вміщує внески на недержавне пенсійне забезпечення.

5.16. Рядок 415 показника "Вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу" включає дані про вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу без додаткової обробки на цьому підприємстві, незалежно від того, чи були вони у звітному році продані, чи залишились у вигляді залишків. Показник щодо вартості товарів і послуг має відображення в цьому рядку за купівельною ціною без ПДВ (рахунок 26 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 28 у частині вартості товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу).

Показник "Вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу (без ПДВ)" включає:

- вартість покупних товарів, які реалізуються без додаткової обробки на цьому підприємстві, за винятком надання їм привабливого і зручного для продажу вигляду (наприклад, пакування, перепакування товарів, миття, сортування, відбір, змішування, розлив у пляшки, фасування на дрібні партії тощо);

- вартість послуг, придбаних для подальшого перепродажу, зокрема прав на використання телекомунікаційних послуг (наприклад, перепродаж ємності мережі без надання додаткових послуг), послуг факсимільного зв'язку, прав на використання транспорту, нерухомого майна, місць або часу для реклами, туристичних путівок, стартових пакетів і скретч-карток поповнення рахунку зв'язку тощо.

Вартість товарів і послуг, придбаних підприємствами (комітентами, принципалами, довірителями) і переданих для реалізації іншому підприємству або фізичній особі - підприємцю (комісіонеру, агенту, повіреному), відображається у рядку 415 власниками цих товарів і послуг.

5.17. Рядок 416 показника "Витрати на придбання енергопродуктів для власних потреб (крім використаних в якості сировини та для перепродажу) (без ПДВ)" вміщує інформацію про вартість придбаних у звітному році енергопродуктів усіх видів, які використовуються як паливо та енергія та витрачаються для технологічних потреб виробництва, вироблення енергії (електричної, теплової, стисненого повітря та інших видів), опалення будівель, експлуатації сільськогосподарських машин і транспортних засобів, транспортних робіт із обслуговування виробництва, які виконуються транспортними засобами підприємства, незалежно від того, яка частина енергопродуктів була використана (витрачена) у звітному році на виробничі та господарські потреби або залишилась у вигляді залишків (рахунок 68 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 63).

Цей рядок містить інформацію щодо вартості придбаних усіх видів енергії, продуктів нафтоперероблення (бензин, гас, газойлі (паливо дизельне), мазути топкові важкі, мастила, масла тощо), газу природного, кам'яновугільного газу, доменного газу, вугілля кам'яного та бурого, брикетів вугільних, торфу, дрів, коксу, коксику та інших видів палива для використання їх як палива, а не сировини.

Тобто цей показник не відображає вартість придбаних енергопродуктів, які використовуються як сировина (необхідний компонент) у процесі виробництва продукції (товарів, послуг), а також для перепродажу без додаткової обробки на цьому підприємстві.

У цьому рядку витрати на придбання енергопродуктів відображені за покупними цінами без ПДВ.

5.18. Рядок 417 показника "Податки та збори, пов'язані з виробництвом" містить інформацію щодо суми податків та зборів, пов'язаних з виробництвом, нарахованих відповідно до встановленого законодавством порядку, незалежно від кількості або вартості вироблених чи реалізованих товарів і послуг (рахунок 64).

До них відносяться екологічний податок, плата за користування надрами, плата за землю, збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, збір за першу реєстрацію транспортного засобу тощо.

Також складовою цього показника є збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок.

Цей рядок не відображає: податок на прибуток підприємств, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, суми ПДВ, акцизний податок.

5.19. Рядок 418 показника "Податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та акцизного податку" містить інформацію щодо суми податків та зборів, які пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ і акцизного податку (рахунок 64).

До них відносяться збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу й аміаку територією України, а також збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання послуг стільникового рухомого зв'язку тощо.

5.20. Рядок 420 показника "Дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду (без ПДВ)" містить інформацію про дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду, коли замовником виступає інша юридична особа або фізична особа - підприємець (рахунок 70 (без ПДВ)), обрахований із загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) (рядок 400 графа 1 розділу 4).

Інформація, що міститься у цьому рядку, стосується виключно будівельних підприємств.

5.21. Рядок 421 показника "Добові витрати" містить інформацію про добові витрати - витрати на харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи, понесені у зв'язку з відрядженнями, у межах граничних норм, передбачених законодавством (рахунок 37, субрахунок 372).

Рядок не відображає витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу) й оплату вартості проживання, які включено в рядок 406.

VI. Показники щодо запасів
(розділ 5 форми N 1-підприємництво (коротка) (річна))


6.1. Рядок 500 показника "Виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, уключаючи малоцінні та швидкозношувані предмети (без ПДВ)" граф 1 - 2 містить інформацію про залишки виробничих запасів (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів, інструментів, господарського інвентарю, спеціального оснащення, спеціального одягу та інших матеріалів), призначених для використання у виробництві продукції (товарів, послуг), обраховану за фактичною собівартістю їх придбання без ПДВ, відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 20 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 20, 22).

Якщо інформація стосується підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, то графи відображають залишки виробничих запасів (сировини та матеріалів, добрив, засобів захисту рослин та тварин, кормів, насіння та посадкового матеріалу тощо), що призначені для виробництва продукції (товарів, послуг).

Якщо інформація стосується підприємств, які здійснюють будівельну діяльність, то графи відображають інформацію із урахуванням залишків виробничих запасів на складах і будівельних майданчиках.

Ці графи не містять інформацію про вартість залишків придбаних товарів для перепродажу, ця інформація міститься у графах 1 - 2 рядка 503 розділу 5.

6.2. Рядок 501 показника "Незавершене виробництво" граф 1 - 2 містить інформацію про залишки незавершеного виробництва та незавершених робіт (послуг), напівфабрикатів власного виробництва відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 23 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 23, 25).

Оціночним критерієм цього показника є виробнича собівартість, і він не містить у собі частини адміністративних витрат і витрат на збут, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" не входять до складу собівартості продукції, а є витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Цей показник (стосовно підприємств із тривалим циклом виробництва) не включає до свого складу вартість виконаних етапів, що прийняті замовником, оформлені відповідними документами і включені до обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг).

6.3. Рядок 502 граф 1 - 2 показника "Готова продукція" містить інформацію про залишки виробів власного виробництва на складах, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам (рахунок 26 у частині готової продукції або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 26, 27). Цей показник відображається за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною вартістю.

Інформація про продукцію, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, міститься у складі незавершеного виробництва.

6.4. Рядок 503 граф 1 - 2 показника "Товари та послуги для перепродажу (без ПДВ)" містить інформацію про залишки товарів і послуг, придбаних з метою перепродажу, за купівельною ціною без ПДВ відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 26 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 28 у частині залишків товарів і послуг, придбаних для перепродажу).

Інформація щодо залишків товарних запасів охоплює всі місця зберігання (на оптових і розподільчих базах, складах, овочесховищах, у морозильниках, магазинах, кіосках тощо).

Цей показник не включає запаси товарів і послуг, наданих третіми особами на умовах комісії.

^ VII. Методи оцінки вибуття запасів
(розділ 6 форми N 1-підприємництво (коротка) (річна))


7.1. Розділ 6 містить інформацію стосовно методу (методів) оцінки вибуття запасів, що застосовується (застосовуються) при їх вибутті, відповідно до чинної облікової політики підприємства, визначеної на підставі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 за N 751/4044 (зі змінами).

Графи 1 - 6 за кожним із наявних на підприємстві видів запасів містять позначку "V" того методу оцінки вибуття запасів, який застосовувався впродовж звітного року до найбільшої за вартістю частини відповідного виду запасів при їх відпуску у виробництво, з виробництва, у продаж та іншому вибутті. Тобто графа містить тільки один варіант відповіді.

Наприклад (умовно):

Для оцінки вибуття запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей на підприємстві застосовуються три методи, зокрема відпуск у виробництво сировини й основних матеріалів оцінюється за ідентифікованою собівартістю, допоміжних матеріалів - за середньозваженою собівартістю, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей - за собівартістю перших за часом надходження запасів (метод ФІФО).

У звітному році підприємством були здійснені операції з вибуття запасів сировини й основних матеріалів на суму 1300 тис. грн., допоміжних матеріалів на суму 320 тис. грн., комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей на суму 630 тис. грн. Таким чином, переважаючим методом оцінки вибуття запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей на цьому підприємстві є метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, який застосовувався при відпуску сировини й основних матеріалів (на суму 1300 тис. грн.), у цьому разі розділ 6 у графі 1 вміщує позначку "V" за рядком 600. Аналогічно визначається і надається інформація стосовно методу оцінки вибуття за кожним з інших наявних на підприємстві видів запасів.

N
рядка

Методи

Сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари у вигляді матеріальних цінностей для подальшого продажу

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Поточні біологічні активи, продукція сільського та лісового господарства

А

Б

1

2

3

4

5

6

600

Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів

V

 

 

 

V

 

601

Середньозваженої собівартості

 

 

V

V

 

 

602

Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)

 

 

 

 

 

 

603

Нормативних затрат

 

 

 

 

 

 

604

Ціни продажу

 

 

 

 

 

  

Директор департаменту
структурної статистики та
статистики фінансів підприємств


І. М. Жук


1   2

Схожі:

В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про виробництво та реалізацію...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Про наявність І використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 6-тп (ес) (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Звіт про продаж І запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
П "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи...
В. О. Піщейко Роз\П. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-кзр (річна) "Звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка