Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Скачати 163.43 Kb.
НазваРоз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Дата10.04.2013
Розмір163.43 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 23.01.2013 р. N 18.1-12/3

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Держстату України
____________ Н. С. Власенко


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

N 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи від послуг зв'язку"

Загальні положення

Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи від послуг зв'язку " (далі - звіт).

Звіт охоплює дані щомісячно накопичувальним підсумком з початку звітного року. Показники звіту відображені в числах з одним десятковим знаком після коми.

^ Документи первинного обліку

Зміст звіту за формою N 12-зв'язок відповідає даним документів первинного обліку, а саме:

1) укладеним відповідно до чинного законодавства договорам:

- між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем (юридична або фізична особа) про надання та отримання телекомунікаційних послуг (письмовий чи усний);

- між провайдером програмної послуги і споживачем;

- між оператором поштового зв'язку і споживачем (юридична особа) про надання й отримання послуг поштового зв'язку;

2) оплаті замовленої споживачем телекомунікаційної послуги (плата рахунків, виставлених до сплати згідно з укладеними договорами, внесення попередньої оплати готівкою, придбання картки попередньо оплаченої послуги, набору альтернативного коду вибору мережі іншого оператора, активізації ідентифікаційної картки тощо) та послуги поштового зв'язку;

3) первинній бухгалтерській обліковій документації відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186, та Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 N 356, а саме рахунки:

70 "Доходи від реалізації";

71 "Інший операційний дохід";

74 "Інші доходи";

Журнал 6 "Облік доходів і результатів діяльності";

субрахунок 641 "Розрахунки з податками";

аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" та інші рахунки.

^ Основні поняття та визначення

Поняття та визначення, які стосуються змісту звіту, передбачені законами України "Про телекомунікації" та "Про поштовий зв'язок", Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 N 720, зі змінами та доповненнями, а саме:

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

^ Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Бандероль - поштове відправлення з друкованими виданнями, діловими паперами, предметами культурно-побутового та іншого призначення, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України.

^ Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - електрозв'язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного центру.

^ Голосова телефонія - обмін інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж.

Дрібний пакет - міжнародне рекомендоване поштове відправлення із зразками товарів, дрібними предметами подарункового та іншого характеру, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України.

^ Засоби поштового зв'язку - поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби поштового зв'язку, поштові марки, марковані конверти та картки, а також будівлі (приміщення в будівлях), що використовуються для надання послуг поштового зв'язку.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Лист - поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України.

Ліцензія - документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов.

^ Мережа поштового зв'язку - сукупність об'єктів поштового зв'язку і поштових маршрутів.

Оператор поштового зв'язку (оператор) - суб'єкт підприємницької діяльності, який в установленому законодавством порядку надає послуги поштового зв'язку.

^ Оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

^ Переказ грошових коштів (поштовий переказ) - послуга поштового зв'язку щодо виконання доручення користувача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей.

^ Пересилання поштових відправлень (поштових переказів) - сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (поштових переказів).

^ Письмова кореспонденція - прості та рекомендовані листи, поштові картки, бандеролі, секограми та дрібні пакети.

Посилка - поштове відправлення з предметами культурно-побутового та іншого призначення, не забороненими законодавством до пересилання, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України.

^ Послуги поштового зв'язку - продукт діяльності оператора поштового зв'язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів.

^ Поштові відправлення - листи, поштові картки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно до законодавства України.

^ Поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій.

^ Провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

^ Проводовий електрозв'язок - передавання і приймання інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або волоконно-оптичними жилами.

Ресурси телекомунікаційних мереж - наявні в телекомунікаційних мережах кількість номерів (номерний ресурс), кількість і пропускна спроможність проводових ліній з металевими жилами, оптичними волокнами, радіоліній, каналів, трактів для передавання інформації, комутаційних станцій та вузлів, радіочастотний ресурс.

^ Ринок телекомунікаційних послуг - сфера обігу визначених телекомунікаційних послуг, на які протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

^ Рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції.

^ Споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб.

^ Суб'єкти ринку телекомунікацій - оператори, провайдери телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій.

^ Супутникове телерадіомовлення - ефірне телерадіомовлення, що здійснюється з використанням радіоелектронних засобів, розміщених на космічних апаратах, для безпосереднього прийому сигналів кінцевим обладнанням споживача.

^ Телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.

^ Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

^ Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Телемережі - телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.

^ Технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

Транкінговий зв'язок - система радіозв'язку з автоматичним наданням абоненту вільного радіоканалу (транкінгова система зв'язку), яка дозволяє використовувати весь виділений спектр радіочастот усіма абонентами системи і забезпечує оперативним зв'язком користувачів, з можливістю організації розмови групи абонентів та індивідуального виклику окремих абонентів.

^ Транспортна телекомунікаційна мережа - мережа, що забезпечує передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу.

^ Універсальні послуги поштового зв'язку - набір послуг поштового зв'язку загального користування встановленого рівня якості, які надаються усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою.

^ Фіксований зв'язок - телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.

Заповнення форми

Графа 1 "Доходи від надання послуг зв'язку - всього" вміщує дані про загальний обсяг доходів основної діяльності, від додаткових послуг, а також від інших послуг (доходи, отримані суб'єктом господарювання за експлуатаційне обслуговування технічних засобів зв'язку, що належать іншим суб'єктам господарювання, доходи від надання послуг на окремих етапах єдиного технологічного процесу тощо) як в цілому по підприємству (рядок 10), так і щодо основних видів послуг зв'язку (рядки з 11 ё 23). Докладно, які саме дані містить той чи інший рядок, зазначено нижче. Дані, зазначені у графі 1, є більшими або дорівнюють даним, зазначеним у графах 2, 3, 4.

Графи 2 та 4 "з них - міжнародного зв'язку" вміщують дані про доходи від усіх видів міжнародного зв'язку. Дані про доход включено як в цілому від послуг зв'язку (рядок 10), так і щодо деяких видів послуг зв'язку (рядки 11, 12, 15, 16, 19, 21 - 23), з яких доходи від наданих населенню послуг міжнародного зв'язку вказано у графі 4. Дані у графі 2 є більшими або дорівнюють даним, вказаним у графі 4.

У графі 3 "із загального обсягу від послуг зв'язку населенню" вміщено дані про доходи від послуг, наданих населенню. Дані про доходи включено як в цілому від послуг зв'язку (рядок 10), так і щодо усіх видів послуг зв'язку (рядки з 11 ё 23).

У графі 5 "З гр. 1 - податок на додану вартість" відображено дані про податок на додану вартість, нарахований при наданні послуг зв'язку відповідно до чинного законодавства.

Рядок 10 "Усього" включає дані про усі доходи від послуг зв'язку, усі доходи основної діяльності суб'єкта господарювання від повного набору (пакета) всіх видів фактично наданих за звітний період послуг зв'язку з розподілом їх у відповідних рядках форми. Крім того, включено дані про доходи від додаткових послуг, що покращують споживчі властивості основної послуги, а також від інших послуг зв'язку, не зазначених у рядках форми. Враховано також дані про доходи, отримані суб'єктом господарювання за експлуатаційне обслуговування технічних засобів зв'язку, що належать іншим суб'єктам господарювання. Дані, зазначені у цьому рядку, є більшими або дорівнюють сумі даних рядків з 11 ё 23 включно, але без урахування даних підпунктів цих рядків.

Рядок 11 "поштовий" вміщує дані про доходи оператора, який внесений до реєстру операторів поштового зв'язку та надає послуги поштового зв'язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, а саме доходи від: продажу знаків поштової оплати; відправлень з оголошеною цінністю, в тому числі міжнародних; пересилання дрібних пакетів; пересилання посилок як з оголошеною цінністю, так і без оголошеної цінності, в тому числі міжнародних; пересилання прямих контейнерів; мішків "М"; внутрішніх відправлень з позначкою "Експрес" та з позначкою "Консигнація"; супутніх послуг, пов'язаних з наданням послуг поштового зв'язку; виплати та доставки пенсій і грошової допомоги; розповсюдження періодичних друкованих видань; надання послуг міжнародної прискореної пошти "EMS"; доходів від міжнародного поштового обмін, оренди абонентських скриньок тощо.

При цьому рядок 11 не містить дані про доходи від діяльності, яка пов'язана з поштовими безготівковими розрахунками та заощадженнями на поштово-заощаджувальних рахунках, від поштових грошових переказів, а також іншої фінансової діяльності, яку провадить національний оператор поштового зв'язку.

Рядок 12 "телеграфний" вміщує дані про доходи від послуг із надання усіх видів і категорій телеграм, доходи від оренди каналів телеграфної мережі, забезпечення доступу та передачі даних в інтегрованій мережі АТ/Телекс тощо.

Рядок 13 "телефонний міський" і рядок 14 "телефонний сільський" вміщують дані про доходи суб'єкта господарювання, який надає послуги місцевого телефонного зв'язку, а саме доходи від: забезпечення доступу до телекомунікаційних мереж загального користування (за встановлення, переустановлення основного або паралельного телефону, організацію з'єднувальних ліній, відновлення кімнатної проводки, заміну номера телефону за заявою абонента, переоформлення договору, забезпечення доступу до телефонного зв'язку, доходи операторів телекомунікацій за взаємоз'єднання до місцевої мережі), абонентної плати за користування телефоном, погодинної плати за користування телефоном, покілометрової плати, користування з'єднувальними лініями до мережі місцевого телефонного зв'язку, оренди каналів, надання послуг місцевого зв'язку з використанням безпроводового доступу, з'єднання через таксофони усіх типів, у тому числі універсальні, додаткових та інших послуг місцевого зв'язку.

Рядок 15 "телефонний міжміський" включає дані про доходи суб'єкта господарювання, який надає послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, а саме доходи від: міжміських телефонних розмов у межах області та України, доступу абонентів до мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку, збору з універсальних таксофонів, оренди каналів, доступу до мереж зв'язку, додаткових та інших послуг міжміського телефонного зв'язку, міжнародних телефонних розмов з далеким зарубіжжям і з країнами СНД, міжнародного телефонного трафіку; інші доходи міжнародного телефонного зв'язку.

Рядок 21 "IP-телефонія" вміщує дані про доходи від надання послуг, які надаються із застосуванням лише технології IP-телефонії.

Рядок 16 "кур'єрська діяльність" включає дані про доходи операторів поштового зв'язку недержавної форми власності від надання кур'єрських послуг, а саме доходи від: одержання, перевезення і доставки пакунків (документи, товари тощо), перевезення яких здійснюється одним або декількома видами транспорту (особистим чи громадським), міських послуг розсильних. Дані про доходи національного оператора поштового зв'язку від кур'єрської діяльності цей рядок не містить.

Рядок 17 "проводове мовлення" вміщує дані про доходи від послуг проводового мовлення (встановлення радіоточки, абонентська плата за радіоточку тощо).

Рядок 18 "спеціальний і фельдзв'язок" вміщує дані про доходи від послуг поштового зв'язку спеціального призначення, які надаються окремим категоріям користувачів відповідно до законодавства України.

Рядок 19 "передача і прийом телевізійних і радіопрограм, радіозв'язок" включає дані про загальні доходи від надання фізичним і юридичним особам послуг радіозв'язку, доходи від розповсюдження і трансляції звукових, телевізійних програм, реклами через ефірне мовлення, кабельних мереж телебачення та систем широкосмугового доступу, від надання послуг щодо передачі даних у складі ТВ і радіосигналу, мультисервісних послуг, прийому і передачі мережами супутникового зв'язку програм телебачення, від оренди технічних засобів і каналів радіозв'язку, телерадіомовлення, від експлуатаційного обслуговування технічних засобів супутникового зв'язку, телерадіомовлення та радіозв'язку тощо. З нього:

рядок 19.1 "кабельне телебачення" включає дані про загальні доходи від абонентної плати за ретрансляцію (трансляцію) телеканалів, що мають бути прийняті на індивідуальні ефірні або супутникові приймальні пристрої у місті розташування телемережі, трансляції програм кабельного мовлення, а також доходи від додаткової плати та оплати за інші види послуг, які оператор/провайдер кабельного телебачення надає індивідуальним і колективним споживачам (доходи від плати за підключення до телемережі, плати за дешифрувальний пристрій (декодер), щомісячної додаткової плати за користування окремими телеканалами), а також доходи від надання абонентам телеканалів, що розповсюджуються у закодованій (пакетній) формі за додаткову плату;

рядок 19.2 "супутникове телерадіомовлення" включає дані про загальні доходи від надання послуг телерадіомовлення мережами супутникового зв'язку абонентам, які отримують послуги супутникового телерадіомовлення з використанням телекомунікаційної мережі на умовах договору, карти доступу або доступ до яких забезпечується завдяки комплекту, встановленому споживачем обладнанню супутникового прийому каналів, що дає змогу споживачу переглядати пакети телевізійних програм за індивідуальною передплатою, оренди технічних засобів і каналів супутникового радіозв'язку, телерадіомовлення, експлуатаційного обслуговування технічних засобів супутникового зв'язку телерадіомовлення та радіозв'язку.

Рядок 20 "нагляд та технічний контроль за використанням радіочастот" відображає дані про доходи від надання послуг з нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот, що здійснюються згідно із Законом України "Про радіочастотний ресурс України" та Статутом Державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

Рядок 22 "комп'ютерний" вміщує дані про доходи, отримані операторами, провайдерами телекомунікацій від забезпечення доступу споживачів до інформаційних ресурсів, наданих з використанням мережі Інтернет, передачі даних у телекомунікаційних мережах, електронних повідомлень, від оренди обладнання засобів зв'язку тощо. З нього:

рядок 22.1 "надання доступу до мережі Інтернет" включає дані про доходи від забезпечення доступу споживачів до всесвітньої комп'ютерної мережі, наданих з використанням мережі Інтернет; передачі даних у телекомунікаційних мережах, електронних повідомлень, оренди обладнання зв'язку тощо (рядок 22.1 > е рядків 22.1. ё 22.1.2);

з рядка 22.1 "надання доступу до мережі Інтернет" у рядку 22.1.1 "з наданням широкосмугового доступу" відображають дані про доходи від послуг із забезпечення абонентів Інтернет незалежно від форми оплати високошвидкісним доступом до Інтернет, що передбачає швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках, який забезпечується через використання кабельного модему, цифрової абонентської лінії, волоконно-оптичних та інших технологій фіксованого широкосмугового доступу. У свою чергу, з рядка 22.1.1 виділено:

у рядку 22.1.1.1 "xDSL каналах" - дані про доходи від надання послуг із забезпечення широкосмугового доступу до мережі Інтернет наявною мережею фіксованого зв'язку за технологією xDSL;

у рядку 22.1.1.2 "супутникових каналах" - дані про доходи від надання послуг із забезпечення широкосмугового доступу до мережі Інтернет каналами супутникового зв'язку;

у рядку 22.1.1.3 "виділених каналах" - дані про доходи від надання послуг із забезпечення широкосмугового доступу до мережі Інтернет виділеними каналами зв'язку;

у рядку 22.1.1.4 "телевізійному кабелю" - дані про доходи від надання послуг із забезпечення широкосмугового доступу до мережі Інтернет лініями кабельного телебачення.

Сума даних рядків 22.1.1.1 ё 22.1.1.4 дорівнює даним рядка 22.1.1.

Крім того, з рядка 22.1 "надання доступу до мережі Інтернет" виділяють також дані про доходи від "надання комутованого доступу" (рядок 22.1.2). З нього:

у рядку 22.1.2.1 "безпарольний доступ" виділено дані про доходи від надання доступу до мережі Інтернет наявними телефонними лініями за допомогою модему, який не потребує купівлі Інтернет-картки або укладання окремого договору з Інтернет-провайдером;

у рядку 22.1.2.2 "контрактне обслуговування" виділено дані про доходи від надання доступу до мережі Інтернет, який надається споживачам згідно з укладеним договором (контрактом);

у рядку 22.1.2.3 "карткове обслуговування" виділено дані про доходи від надання доступу до мережі Інтернет, який надається споживачам наявними телефонними лініями за допомогою модему, згідно з Інтернет-картками. З нього:

у рядку 22.1.2.31 "надання послуги зворотного зв'язку (call-back)" виділено дані про доходи від надання доступу до мережі Інтернет шляхом зворотного зв'язку зі споживачем по існуючих телефонних лініях за допомогою модема.

Сума даних рядків 22.1.2.1 ё 22.1.2.3 дорівнює даним рядка 22.1.2.

Рядок 23 "мобільний" включає дані про загальний обсяг доходів, отриманий операторами, провайдерами телекомунікацій, які мають відповідні ліцензії на надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку з використанням різних радіотехнологій і стандартів. З нього:

рядок 23.1 "стільниковий" відображає дані про доходи від надання абонентам стандартів GSM, IMT-MC-450, UMTS, CDMA-800 (CDMA-2000) як основних, так і додаткових послуг (доходи від з'єднання, пропуску голосового трафіку, абонентської плати контрактних абонентів, реалізації SIM-карт, роумінгу, забезпечення доступу до мережі та додаткових послуг);

рядок 23.3 "транкінговий" відображає дані про доходи від послуг рухомого (мобільного) зв'язку, які отримує оператор транкінгової системи радіозв'язку;

рядок 23.4 "супутниковий" відображає дані про доходи від надання телекомунікаційних послуг мережами супутникового зв'язку;

рядок 23.5 "радіозв'язок розподільчих систем (широкосмуговий доступ)" відображає дані про доходи від послуг високошвидкісного широкосмугового доступу з передачі даних, наданих з використанням безпроводових технологій MMDS, LMDS, Wi-Fi, WiMAX;

рядок 23.6 "цифрова безпроводова телефонія" відображає дані про доходи від надання послуг широкосмугового цифрового рухомого (мобільного) зв'язку стандарту CDMA, що надають послуги прямого міського номера.

Сума даних, вказаних у рядку 23, є більшою або дорівнює сумі даних, зазначених у рядках 23.1 ё 23.6.

 

Директор департаменту
статистики послуг


І. В. Калачова 

Схожі:

Роз\П. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про...
Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про виробництво та реалізацію...
Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...
Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 2-3 нк (один раз на рік)...
Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 6-тп (ес) (річна) "Звіт про...
Роз\Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №13-зв’язок (квартальна) "Звіт про...
Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-кзр (річна) "Звіт про...
Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення окремих показників форми...
Економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 06....
Роз\Роз'яснення від 16. 10. 2013 р. №18. 1-12/15 щодо заповнення форми...
Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка