Законукра ї н и
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка1/32
Дата05.04.2013
Розмір3.98 Mb.
ТипЗакон
nauch.com.ua > Экономика > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Про Державний бюджет України на 2004 рік

Про Державний бюджет України на 2004 рік

Зміст документа

ЗАКОН У К Р А Ї Н И

Про Державний бюджет України на 2004 рік

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 17-18, ст.250)

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1593-IV ( 1593-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 25, ст.344

N 1708-IV ( 1708-15 ) від 12.05.2004

N 1751-IV ( 1751-15 ) від 04.06.2004

N 1752-IV ( 1752-15 ) від 04.06.2004

N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на

2004 рік у сумі 65.204.662,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 51.399.642 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.805.020,8 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону. (Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004)

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 72.179.687,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 58.530.331,2 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.649.356,4 тис. гривень. (Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004)

Затвердити на 2004 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.764.859,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.172.783,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 592.076,3 тис. гривень; (Абзац другий частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004)

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 2.210.068,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 937.679,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.272.389,5 тис. гривень. (Абзац третій частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004)

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 7.420.233,9 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 6.895.585,1 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 524.648,8 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону. (Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004)

Установити розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України у сумі 400.000 тис. гривень.

^ II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду

Державного бюджету України на 2004 рік належать:

1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби;

(Пункт 2 статті 2 виключено на підставі Закону N 1801-IV від 17.06.2004)

3) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

6) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

7) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України; (Пункт 7 статті 2 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004)

8) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України;

9) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

10) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

11) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

12) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

13) ввізне мито (крім 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

14) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

15) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

16) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

17) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;

18) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

19) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)

господарських товариств, які є у державній власності;

20) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

21) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

22) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

23) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

24) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

25) до розмежування земель державної та комунальної власності — 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

26) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

27) рентна плата за транспортування нафти;

28) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

29) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

30) надходження від Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання ;

31) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

32) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

33) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

34) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету;

35) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

36) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

37) митні збори;

38) надходження коштів від аукціонного продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами;

38-1) частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України. (Статтю 2 доповнено пунктом 38-1 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004)

39) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють

видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту — у розмірі 160 гривень за одну тонну і газовий конденсат — у розмірі 104,04 гривні за одну тонну.

^ Стаття 3-1. Установити, що у 2004 році продаж нафти та

газового конденсату власного видобутку підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. (Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004)

Стаття 4. Установити, що суб’єкти підприємницької діяльності,

які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за одну тонну нафти, що транспортується;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.

^ Стаття 5. Установити, що суб’єкти підприємницької діяльності,

які здійснюють експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1.000 куб. метрів та експорт скрапленого газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну, якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов’язковими для України. Вивізне (експортне) мито сплачується під час митного оформлення у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати ставки вивізного мита на недорогоцінні метали та вироби з них (групи 72 (крім 7204)-81 УКТ ЗЕД, на кокс та напівкокс з кам’яного вугілля, кокс з лігніту (бурого вугілля), кокс з торфу, кокс з дьогтю (пековий), кокс нафтовий (групи 2704, 2708, 2713 УКТ ЗЕД та на мінеральні добрива (група 31 УКТ ЗЕД. (Статтю 5 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004)

(Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка