Державний комітет україни з енергозбереження порядок
НазваДержавний комітет україни з енергозбереження порядок
Сторінка1/15
Дата26.05.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
П О Р Я Д О К
N 78 від 15.09.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

15 грудня 1999 р.

vd990915 vn78 за N 872/4165
Затверджено

Наказ Державного комітету України

з енергозбереження 15.09.99 N 78

( z0871-99 )


Порядок організації та проведення

тендерів на здійснення енергетичних обстежень

бюджетних установ, організацій та казенних підприємств


Порядок організації та проведення тендерів на здійснення

енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних

підприємств (далі - Порядок організації тендерів) розроблений

відповідно до статті 3 Указу Президента від 16.06.99 N 662/99 "Про

заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами,

організаціями та казенними підприємствами" та постанови Кабінету

Міністрів України від 28.06.97 N 694 ( 694-97-п ) "Про організацію

та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель

товарів (робіт, послуг)" (із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України N 1058 ( 1058-97-п ) від

24.09.97, N 2087 ( 2087-98-п ) від 28.12.98).
1. Загальні положення
1.1. Порядок організації тендерів визначає правила

організації та проведення тендерів при розгляді конкурсних

пропозицій на участь у проведенні енергетичних обстежень бюджетних

установ, організацій та казенних підприємств і розроблений з метою

контролю за раціональним використанням коштів державного бюджету

та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету

Міністрів України на здійснення енергетичних обстежень бюджетних

установ, організацій та казенних підприємств.

Метою організації тендерів на здійснення енергетичних

обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств є

підвищення ефективності енергетичних обстежень, спрямованих на

скорочення бюджетних витрат на оплату енергоспоживання, утримання

енергетичного господарства, забезпечення оптимального рівня

споживання енергоносіїв та сприяння його скороченню в установах і

організаціях бюджетної сфери.

1.2. У Порядку організації тендерів нижченаведені терміни

вживаються в такому значенні:

енергетичне обстеження - енерготехнологічна й

техніко-економічна експертиза діяльності бюджетних установ,

організацій, казенних підприємств та окремих виробництв з метою

визначення ефективності використання ними паливно-енергетичних

ресурсів, встановлення обгрунтованих обсягів споживання

енергоносіїв, розроблення та обгрунтування рекомендацій щодо

впровадження енергоощадних заходів і бізнес-планів інвестиційних

проектів з енергозбереження;

тендер на здійснення енергетичного обстеження - дії,

пов'язані зі збиранням інформації, яка відображає технічну

готовність спеціалізованих організацій, атестованих на право

проведення таких обстежень згідно з вимогами, що обумовлюється в

договорі, який укладається в письмовій формі між підрядником -

переможцем тендерів та їх замовником;

замовники тендерів на здійснення енергетичного обстеження -

міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державні установи,

організації, казенні підприємства, Центральне агентство з

енергетичних обстежень, а також інші суб'єкти, що здійснюють свою

господарчу діяльність за рахунок коштів державного бюджету або

іноземних кредитів, що залучаються під гарантію Кабінету Міністрів

України;

підрядник - спеціалізована організація будь-якої форми

власності, яка має свідоцтво на право проведення енергетичних

обстежень згідно з Положенням про порядок організації енергетичних

обстежень, затвердженим наказом Державного комітету України з

енергозбереження від 09.04.99 N 27 ( z0301-99 ) і зареєстрованим у

Мін'юсті 12.05.99 за N 301/3594, яка підтвердила намір взяти

участь у тендері та подає або збирається подати тендерні

пропозиції;

договір про проведення енергетичних обстежень - договір між

замовником тендерів та підрядником, що став їх переможцем;

забезпечення тендерної пропозиції (тендерне забезпечення) -

надана підрядником замовнику тендерів гарантія щодо забезпечення

будь-яких зобов'язань, що виникають у зв'язку з поданням тендерних

пропозицій, яка може бути подана у формі банківської гарантії,

гарантійного листа або чека з написом про прийняття його до

платежу прийнятним для замовника банком, що підлягає оплаті за

розпорядженням замовника тендерів;

акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерів

тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна

пропозиція вважається акцептованою, якщо в установлений у

тендерних документах термін, але не пізніше терміну 5 днів

замовником тендерів не подано письмової відмови підряднику в

акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем

тендерів;

відкриття тендерів - означає день, час, місце розкриття

тендерних пропозицій;

закриття тендерів - відбувається після укладення договору про

проведення енергетичних обстежень між замовником і підрядником -

переможцем тендерів або у випадку відхилення замовником тендерів

усіх тендерних пропозицій;

тендерні документи - документи, які готуються замовником

тендерів та передаються підрядникам для підготовки ними тендерних

пропозицій;

тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного об'єкта

енергетичних обстежень, яка готується та подається на тендер

підрядником відповідно до вимог тендерних документів.

1.3. Застосування Порядку організації тендерів є обов'язковим

при здійсненні послуг з енергетичних обстежень бюджетних установ,

організацій та казенних підприємств, які здійснюються за рахунок

коштів державного бюджету або іноземних кредитів, що залучаються

під гарантії Кабінету Міністрів України, якщо вартість таких робіт

дорівнює або перевищує 10 тис.гривень.

Дія Порядку організації тендерів поширюється також на всі

роботи та послуги, пов'язані із виконанням енергетичних обстежень

бюджетних установ, організацій та казенних підприємств за рахунок

інших коштів, щодо використання яких актами законодавства або

іншими нормативно-правовими актами передбачається обов'язкове

проведення тендерів.

1.4. До участі в тендерах допускаються підрядники незалежно

від їх державної належності та форми власності.

Замовники тендерів не повинні вчиняти дискримінаційних дій до

підрядників через їх допуск до участі в тендерах.
2. Умови проведення тендерів
2.1. У запрошенні підрядників на проведення тендерів

замовником тендерів вміщується відповідне повідомлення про

організацію тендерів з урахуванням вимог Порядку проведення

тендерів.

Документи, що згадуються в Порядку проведення тендерів,

надсилаються замовником тендерів або уповноваженою ним

організацією підряднику, а також підрядником замовнику тендерів

або уповноваженій замовником тендерів організації в такій формі,

яка забезпечує письмовий виклад їх змісту.

Як виняток, при застосуванні процедур конкурентних

переговорів тендерні пропозиції, передані за допомогою листа,

факсимільного зв'язку, телеграм або телексів, повинні містити всю

інформацію, необхідну для їх оцінки, у тому числі заяву про згоду

з умовами, термінами та іншими вимогами, викладеними в запрошенні

на тендер і тендерних документах.

Тендерні пропозиції повинні бути одразу ж підтверджені

підрядником листом або підписаною копією телекса, телеграми чи

факсу. Тендерні пропозиції по телефону не приймаються.

Замовник торгів не повинен допускати дискримінації щодо

підрядників шляхом використання форми передачі або отримання

документів, повідомлень, рішень тощо.

2.2. Інформація щодо процедури тендерів, на підставі якої

замовник тендерів готує звіт про результати проведення тендерів,

повинна зберігатися замовником тендерів протягом трьох років і

обов'язково містити:

стислий опис об'єкта енергетичного обстеження;

найменування й адресу підрядників, що подали тендерні

пропозиції, заявки на участь у попередній кваліфікації, та

найменування й адресу підрядника, з яким укладено договір про

проведення енергетичного обстеження, а також ціну цього договору;

відомості про кваліфікацію підрядників, що подали тендерні

пропозиції і заявки про участь у попередній кваліфікації, або

запис про відсутність таких відомостей;

ціну та стислий опис інших основних умов кожної тендерної

пропозиції й договору про проведення енергетичних обстежень, а

також додаткових умов, запропонованих підрядниками;

стислий виклад критеріїв оцінки й зіставлення тендерних

пропозицій та визначення переможця тендерів;

якщо всі тендерні пропозиції відхилено - повідомлення про це

з викладом відповідних причин;

виклад причин і обставин, якими керувався замовник тендерів

під час обрання інакшого способу проведення тендерів, ніж відкриті

процедури або відкриті процедури з попередньою кваліфікацією, з

обгрунтуванням обрання такого способу проведення тендерів;

обгрунтування термінів здійснення тендерів;

стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення умов

попередньої кваліфікації або тендерних документів, відповідей на

них, а також будь-яких змін цих документів.

2.3. Відомості, зазначені в абзацах 4, 7 пункту 2.2 цього

Порядку, що не є конфіденційними, надаються на запит будь-якої

особи після акцепту тендерної пропозиції або після закінчення

тендерів, якщо вони не привели до укладення договору про

організацію енергетичних обстежень.

2.4. Відомості, зазначені в абзацах 4, 7, 11 пункту 2.2 цього

Порядку, що не є конфіденційними, надаються на запит підрядників,

які подали тендерні пропозиції або заявки на участь у попередній

кваліфікації, після акцепту тендерної пропозиції або після

закінчення тендерів, якщо вони не привели до укладення договору

про проведення енергетичних обстежень.

2.5. При здійсненні енергетичних обстежень, вартість яких

дорівнює або перевищує 10 тис.грн., замовник тендерів не пізніше

ніж через 7 календарних днів після визначення переможця має подати

на затвердження до Центрального агентства з енергетичних обстежень

письмовий звіт про результати проведення тендерів.

2.6. У разі виявлення Центральним агентством з енергетичних

обстежень істотних порушень порядку проведення тендерів, які

впливають на об'єктивне визначення переможця тендерів або

призводять до дискримінації підрядників, результати таких тендерів

визнаються Центральним агентством з енергетичних обстежень

недійсними.

Договір (додаток 1) про проведення енергетичних обстежень

укладається з переможцем тендерів після затвердження Центральним

агентством з енергетичних обстежень звіту про результати

проведення тендерів, а ціна на їх проведення визначається на

підставі кошторису на виконання окремих видів робіт (додаток 2).

Не пізніше ніж через 5 календарних днів після затвердження

Центральним агентством з енергетичних обстежень звіту про

результати проведення тендерів замовник тендерів має письмово

поінформувати всіх підрядників, що брали участь у тендерах, про

результати визначення переможця тендерів.

Замовник тендерів повідомляє про результати проведення

тендерів у засобах масової інформації.

2.7. Запрошення на тендери або повідомлення про проведення

попередньої кваліфікації, а також усі інші тендерні документи

складаються на державній мові та, якщо участь у тендерах беруть

іноземні підрядники, - на іноземних мовах.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Державний комітет україни з енергозбереження порядок iconДержавний комітет україни з енергозбереження
Затвердити Положення про порядок організації енергетичних обстежень, що додається
Державний комітет україни з енергозбереження порядок iconДержавний комітет україни з енергозбереження
Затвердити Порядок організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств
Державний комітет україни з енергозбереження порядок iconПорядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади
...
Державний комітет україни з енергозбереження порядок iconМетодичні рекомендації по проведенню тижня енергозбереження. Під...
Знайомство із Законом України «Про енергозбереження», розгляд питань енергозбереження на урядовому рівні
Державний комітет україни з енергозбереження порядок iconДержавний комітет лісового господарства україни
Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ) І положення про Державний комітет лісового
Державний комітет україни з енергозбереження порядок iconПро митну справу в україні
У назві та тексті Закону слова "Українська рср" І "Державний комітет митного контролю" у всіх відмінках замінено відповідно словами...
Державний комітет україни з енергозбереження порядок iconПорядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження професійної...
Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Державний комітет україни з енергозбереження порядок icon"Енергозбереження Поділля" рахунок на передплату (2014 р)
Передплата журналу "Енергозбереження Поділля", виходить 1 раз в квартал (4 номери на рік – 1 комплект)
Державний комітет україни з енергозбереження порядок iconДержавний комітет україни з питань

Державний комітет україни з енергозбереження порядок iconДержавний комітет статистики україни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка