Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств
НазваПорядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств
Сторінка4/17
Дата04.07.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Экономика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
^

4. Подання тендерних пропозицій


4.1. Пропозиції подаються на державній мові та мові, зазначеній замовником тендерів у тендерних документах.

4.2. З урахуванням вимог пункту 3.1.3 Порядку організації тендерів замовник тендерів повинен установити місце та зазначити дату й час кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

У разі внесення істотних змін до тендерних документів, що передбачено пунктом 3.1.6 Порядку організації тендерів, замовник тендерів повинен продовжити кінцевий термін подання тендерних пропозицій з урахуванням визначеного пунктом 3.1.3 Порядку організації тендерів часу, необхідного для підготовки підрядниками своїх тендерних пропозицій.

Замовник тендерів не зобов’язаний, але має право до закінчення кінцевого терміну подання тендерних пропозицій продовжити цей термін, якщо один чи більше підрядників не в змозі подати свої тендерні пропозиції до зазначеного терміну через незалежні від них обставини.

Після прийняття відповідного рішення замовником тендерів повідомлення про продовження кінцевого терміну подання тендерних пропозицій, можливі зміни місця й процедури їх розкриття має бути негайно передане кожному підряднику, якому було надано тендерні документи, та Центральному агентству з енергетичних обстежень протягом не більш як три дні.

4.3. Тендерні пропозиції мають бути підписані та подаватися в письмовій формі в запечатаному конверті або в будь-якій іншій формі, зазначеній у тендерних документах.

На запит підрядника замовник тендерів повинен підтвердити отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати й часу.

Тендерна пропозиція обов’язково супроводжується документом, що підтверджує внесення тендерного забезпечення.

4.4. Тендерні пропозиції, отримані замовником тендерів після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються, не розглядаються й повинні повертатися підрядникам, що їх подали.

4.5. Тендерні пропозиції залишаються чинними впродовж зазначеного в тендерних документах терміну.

До закінчення цього терміну замовник тендерів має право вимагати від підрядників продовжити дію тендерних пропозицій на додатковий конкретний період часу. Підрядник може відхилити цю вимогу без утрати свого тендерного забезпечення, і дія його тендерної пропозиції закінчиться у визначений у тендерних документах термін.

Підрядники, що погодилися продовжити термін дії своїх тендерних пропозицій, повинні продовжити дію наданих ними тендерних забезпечень або надати нові тендерні забезпечення на додатковий термін дії їхніх тендерних пропозицій. Підрядники, які не продовжують дії своїх тендерних забезпечень або які не надають нових тендерних забезпечень, розглядаються як такі, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.

Підрядник може змінити або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення кінцевого терміну їх подання без втрати свого тендерного забезпечення. Зміни тендерних пропозицій або повідомлення про їх відкликання враховуються, якщо вони отримані замовником тендерів до закінчення кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.
^

5. Оцінка та порівняння тендерних пропозицій


5.1. Розкриття тендерних пропозицій повинно відбуватися не раніше кінцевого терміну подання тендерних пропозицій у місці та з дотриманням процедур, зазначених у тендерних документах.

Усі підрядники, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники мають бути допущені замовником тендерів до участі в процедурі розкриття тендерних пропозицій.

Для розкриття тендерних пропозицій підрядників наказом голови тендерного комітету призначається спеціальна комісія з представників тендерного комітету.

Після перевірки наявності необхідних для участі в тендерах документів і відомостей складається відповідний протокол.

Найменування та адреса кожного підрядника, тендерна пропозиція якого розкривається, а також ціна кожної тендерної пропозиції мають бути оголошені замовником тендерів особам, присутнім під час розкриття тендерних пропозицій, повідомлені (на запит) підрядникам, які подали тендерні пропозиції, але які не були присутні чи не були представлені під час їх розкриття. Зазначені відомості вносяться до протоколу розкриття тендерних пропозицій.

5.2. Замовник тендерів може просити підрядників розтлумачити тендерні пропозиції з тим, щоб полегшити їх розгляд, оцінку та зіставлення. Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін тендерних пропозицій щодо їх суті, включаючи зміни їх ціни і зміни, спрямовані на коригування тендерної пропозиції, яка не відповідає формальним вимогам тендерних документів, з метою приведення її у відповідність із такими вимогами.

У разі виявлення в тендерній пропозиції суто арифметичних помилок замовник тендерів повинен звернутися за роз’ясненнями до підрядника, що її подав. Замовник тендерів має право на виправлення зазначених арифметичних помилок за умови отримання ним письмово підтвердженої згоди підрядника на таке виправлення.

5.3. Замовник тендерів може розглядати тендерну пропозицію як таку, що відповідає формальним вимогам, тільки тоді, якщо вона відповідає всім вимогам, викладеним у тендерних документах.

5.4. Замовник тендерів не акцептує тендерної пропозиції:

якщо підрядник, який подав тендерну пропозицію, не відповідає кваліфікаційним вимогам (пункти 2.10, 2.11, 2.12 Порядку організації тендерів);

якщо підрядник, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником тендерів арифметичної помилки відповідно до абзацу другого пункту 5.2 Порядку організації тендерів;

якщо підрядник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у пункті 2.11 Порядку організації тендерів.

5.5. Замовник тендерів визначає переможця тендерів на основі таких критеріїв:

найнижча ціна за умови забезпечення необхідної економічності та ефективності, найбільший прогнозований відсоток зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів об’єктом енергетичного обстеження;

найвигідніша економічно тендерна пропозиція з урахуванням різних критеріїв її оцінки: ціни, терміну виконання робіт, поточних витрат, ефективності витрат, якості, технічних відмінностей, можливості подальшого впровадження енергоощадних заходів і технічної допомоги для їх упровадження, умов розрахунків, передбачення застосування місцевих ресурсів для реалізації технічних пропозицій, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів, що пропонується підрядником, можливостей економічного розвитку, що відкриваються у зв’язку з реалізацією тендерних заявок, включаючи внутрішні інвестиції чи інші види підприємницької діяльності, стимулювання зайнятості, надання виключного права на постачання певних видів продукції внутрішнім підрядникам, передачу технології і підготовку управлінських, наукових та виробничих кадрів тощо. При цьому замовник тендерів повинен зазначити в тендерних документах або відповідному додатку, передбаченому абзацом другим пункту 3.1.6 Порядку організації тендерів, усі критерії, які він має намір застосовувати для визначення переможця тендерів.

Під час оцінки й порівняння тендерних пропозицій згідно з абзацами 2 або 3 цього пункту замовнику тендерів дозволяється застосовувати преференційну поправку в розмірі 15 відсотків на користь робіт (послуг) українського виробництва, які містяться в тендерних пропозиціях підрядників.

5.6. Для оцінки та порівняння тендерних пропозицій замовник тендерів має використовувати один із визначених у тендерних документах видів валюти.

У разі відсутності в якійсь тендерній пропозиції її ціни у валюті, обраній замовником тендерів для порівняння, відповідний перерахунок здійснюється замовником тендерів з використанням офіційного курсу Національного банку або крос-курсу, визначеного на підставі офіційного курсу Національного банку для відповідних валют.

5.7. Замовник тендерів може вимагати від переможця тендерів, визнаного таким на підставі критеріїв абзацу 3 пункту 5.5 Порядку організації тендерів, підтвердження своїх кваліфікаційних даних відповідно до пунктів 2.11, 2.12 Порядку організації тендерів.

Якщо підрядник, що подав тендерну пропозицію, повинен ще раз підтвердити свої кваліфікаційні дані згідно з цим пунктом, а він не виконує цієї вимоги, замовник тендерів повинен відхилити його тендерну пропозицію й визначити серед інших кращу згідно з пунктом 5.5 Порядку організації тендерів.

5.8. Якщо це передбачено в тендерних документах, замовник тендерів може відхилити всі тендерні пропозиції в будь-який час до акцепту тендерної пропозиції. Замовник тендерів на запит будь-якого підрядника, який подав тендерну пропозицію, повідомляє про причини відхилення всіх тендерних пропозицій, не обов’язково мотивуючи їх.

Повідомлення про відхилення всіх тендерних пропозицій має бути надіслано замовником тендерів усім підрядникам, які подали свої тендерні пропозиції та Центральному агентству з енергетичних обстежень протягом не більш як три дні з дня прийняття рішення про відхилення всіх тендерних пропозицій.

5.9. Між замовником тендерів і будь-яким підрядником не можуть проводитися жодні переговори стосовно тендерних пропозицій, поданих підрядником, крім тих, що стосуються роз’яснення тендерних пропозицій на прохання замовника тендерів з метою полегшення їх розгляду, оцінки та зіставлення.

5.10. З урахуванням вимог пунктів 5.7 і 5.8 Порядку організації тендерів акцептується та тендерна пропозиція, яка визнана кращою згідно з пунктом 5.5 Порядку організації тендерів. Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції має бути надіслано підряднику, який її подав, та Центральному агентству з енергетичних обстежень протягом не більш як три дні з дня визначення переможця тендерів.

5.11. Умовами тендерних документів повинно передбачатися обов’язкове підписання підрядником, у разі визначення його переможцем тендерів, договору про здійснення робіт з енергетичного обстеження, складеного в письмовій формі згідно з поданою тендерною пропозицією. Замовник тендерів і переможець тендерів розпочинають підготовку до укладення договору про роботи з енергетичного обстеження після відправлення переможцю тендерів повідомлення про акцепт його тендерної пропозиції.

Договір про проведення робіт укладається з переможцем тендерів після затвердження Центральним агентством з енергетичних обстежень звіту про результати проведення тендерів.

Якщо законодавством передбачається і в тендерних документах обумовлюється, що договір має бути додатково затверджений будь-яким державним органом, то він не набирає чинності до відповідного затвердження. Незатвердження договору в зазначені в тендерних документах терміни не означає продовження терміну дії тендерної пропозиції або продовження терміну дії тендерного забезпечення згідно з пунктом 4.5 Порядку організації тендерів.

Якщо підрядник, тендерну пропозицію якого акцептовано, відмовляється від підписання складеного в письмовій формі договору на проведення робіт з енергетичних обстежень або не надає гарантії щодо його виконання, то замовник тендерів визначає найкращу тендерну пропозицію згідно з пунктом 5.5 Порядку організації тендерів з числа тих, термін дії яких ще не минув, із збереженням права відхилення всіх пропозицій згідно з абзацом першим пункту 5.9 Порядку організації тендерів.

5.12. Після набрання чинності договором замовник тендерів повинен протягом не більш як п’ять днів надіслати іншим підрядникам, які взяли участь у тендерах, та Центральному агентству з енергетичних обстежень відповідне письмове повідомлення.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств iconТиповий договір n про проведення енергетичних обстежень
...
Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств iconДержавний комітет україни з енергозбереження
Затвердити Порядок організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств
Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств iconДержавний комітет україни з енергозбереження
Затвердити Положення про порядок організації енергетичних обстежень, що додається
Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств iconПлан роботи цпк «Ювілейний» на 2013 рік
...
Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств iconВисновки
Під час роботи над дипломною роботою було проведено аналіз низки законодавчо-нормативних документів, які регламентують порядок функціонування...
Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств iconПоложення про формування кадрового резерву керівників підприємств,...
Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ І організацій” та з метою добору...
Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств icon1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом...
Мінприроди «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують...
Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств iconДо пункту 1 Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці 
Керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ й організацій,...
Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств iconТема 1 організація бухгалтерського обліку бюджетних установ
Права та обов’язки головних бухгалтерів централізованих бухгалтерій та бюджетних установ. 
Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств iconДержавний комітет україни з енергозбереження порядок
Порядок організації тендерів розроблений відповідно до статті 3 Указу Президента від 16. 06. 99 N 662/99 Про
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка