Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме
НазваТакож виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме
Дата19.07.2013
Розмір63.8 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Экономика > Документы
Виконання інвестиційних зобов’язань

за договором купівлі-продажу акцій ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»

№ КПП-589  від 10 січня 2012 р.
На виконання договору купівлі-продажу акцій ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» від 10.01.2012 року з метою організації своєчасного виконання Інвестиційних зобов’язань було видано наказ №68  від 14.05.2012р. «Про забезпечення виконання зобов’язань згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2012року».

На виконання цього Наказу у Товаристві проводиться щомісячний моніторинг виконання Інвестиційних зобов'язань, який включає оцінку та аналіз заходів, спрямованих на виконання Інвестиційних зобов’язань.
^ Таким чином, у 2012 році були виконані в повному обсязі зобов’язання щодо:

- спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році частини чистого прибутку в розмірі не менш як 30 відсотків на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК "Енергетична компанія України" та держава в особі Фонду державного майна. Розмір перерахованих коштів до державного бюджету складає 10 859 335,41 грн.

- розроблення до 30.06.2012 року Програми розвитку та технічного переоснащення ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на період до 2016 року, було видано наказ №96/1  від 27.06.2012р. «Про затвердження Програми розвитку та технічного переоснащення ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на період до 2016 року»;

- недопущення протягом шести місяців з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій,за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України),

- погашення протягом шести місяців з моменту набуття покупцем права власності на пакет акцій простроченої заборгованості Товариства перед бюджетом, з позабюджетних платежів та страхування, якщо інше не передбачено договорами про реструктуризацію такої заборгованості. Заборгованість перед бюджетом за нарахованими дивідендами на частку держави у розмірі 8 867 тис.грн. – погашена.
^ Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме:

- дотримуються ліцензійні умови провадження діяльності з виробництва електричної та теплової енергії;

- здійснюється використання вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, в обсязі не менше 70 відсотків обсягу палива, що використовується Товариством для виробництва електричної та теплової енергії на пиловугільних енергоблоках, які перебували у власності Товариства на дату переходу до ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) права власності на пакет акцій Товариства;

- забезпечується встановлена потужність протягом січня-грудня 2012 року:

Бурштинської ТЕС – 2310 МВт;

Ладижинської ТЕС – 1800 МВт;

Добротвірської ТЕС – 500 МВт.

Зменшення встановленої потужності не допускалося.

- здійснюються витрати  Товариством на охорону праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,підвищення існуючого рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань. Витрати на охорону праці складають 2,3 % від фонду оплати праці Товариства за попередній рік, що перевищує встановлений законодавством мінімальний розмір 0,5 % за попередній рік. Сума витрат за 2012 рік складає 11 360,8 тис. грн. Фонд оплати праці за попередній - 2011 рік складає 491 016,6 тис. грн.

- здійснюється сприяння діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати. Станом на 31.12.2012 року Товариством  у 2012 році було перераховано 8007,7 тис. грн. профспілкових внесків на рахунок профспілкових органів в день отримання  в установах банків  коштів для виплати заробітної плати.

- здійснюється підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства, їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів  Товариства відповідно до програм розвитку Товариства. Протягом 2012 року 925 працівники Товариства пройшли підготовку та підвищення кваліфікації у зовнішніх навчальних закладах. На що було витрачено 945,786 тис. грн.

- здійснюються витрати Товариства на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору, а саме: за 12 місяців 2012 р. було виплачено працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення під час відпустки на загальну суму  38103,2 тис. грн.; для вирішення соціально-побутових проблем була надана матеріальна допомога працівникам і непрацюючим пенсіонерам на загальну суму  6964,5 тис. грн.

- здійснюються щорічні інвестицій для модернізації загальностанційного обладнання, в тому числі системи хімічної водопідготовки, паливоподачі та відкритого розподільного пристрою, на рівні не менше середньорічного обсягу за останні три роки до дати переходу до покупця права власності на пакет акцій.

Інформація щодо рівня середньорічного обсягу інвестицій за 2009-2011 р.р.

Рік

БуТЕС

ДоТЕС

ЛаТЕС

Рівень середньорічного обсягу інвестицій за 2009-2011рр. без ПДВ, тис. грн.

2009

5605

9032

21718

36 355

2010

5490

14658

1946

22 094

2011

4772

10980

7938

23 690

Всього

15867

34669

31601

27 379


За 12 місяців 2012 року сума інвестицій на модернізацію загальностанційного обладнання становить ^ 42,8 млн.грн:

- Бурштинська ТЕС – 25,8 млн.грн на рік;

- Добротвірська ТЕС – 13,8 млн.грн на рік;

- Ладижинська ТЕС – 3,2 млн.грн на рік.
- забезпечується переважне право на зайняття вакансій Товариства громадянами України;

- відсутня заборгованість Товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором.
За зобов’язанням «реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Бурштинської ТЕС з приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E) (далі - Європейська мережа) і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких здійснюється реконструкція, не менш як на 50 МВт» згідно з Програмою розвитку та технічного переоснащення ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на період до 2016 року для реконструкції енергоблоку №7 був визначений срок виконання - 2012 рік - завершено реконструкцію енергоблоку №7, збільшено встановлену потужність на 21 МВт (з 185 МВт до 206 МВт) із збільшенням діапазону маневреності.
На даному етапі для належного виконання Інвестиційних зобов’язань немає необхідності прийняття яких-небудь рішень з боку Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства.
У підтвердження того, що Товариством належним чином та своєчасно виконуються Інвестиційні зобов’язання служить той факт, що  підчас проведення поточної перевірки виконання умов договору купівлі - продажу пакету акцій ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» від 10.01.2012]р.№ КПП-589, яка відбулася у період з 12 листопада по 03 грудня 2012 року, представниками Фонду державного майна України не було зафіксовано жодного порушення виконання Інвестиційних зобов’язань.

Схожі:

Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме iconТакож виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання...
Загальних зборів пат «дніпроенерго» від 10. 04. 2012 було видано наказ №98 від 06. 04. 2012р. «Про забезпечення виконання зобов’язань...
Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме iconВиконання зобов’язання. Забезпечення виконання зобов’язання
Виконання зобов’язання – це здійснення його суб’єктами взаємообумовлених зустрічних дій або утримання від них, які проявляються у...
Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме iconВиконання та забезпечення виконання господарських зобов'язань
Зобов'язання повинні виконуватися належним чином І в установлений строк відповідно до вказівок закону, акту планування, договору,...
Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме icon«Поняття про зобов'язання»
Зобов'язальне право поділяється на дві частини: загальні положення про зобов'язання та окремі види зобов'язань
Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме iconМіжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об'єднання бізнесу
Таким чином, покупець визнає ідентифіковані активи, зобов'язання та непередбачені зобов'язання об'єкту придбання за їх справедливою...
Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме iconОблік забезпечень
Відповідно до П(С)бо 11 “Зобов’язання” під забезпеченням розуміють зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату...
Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме icon1. Завдання та інформаційна база аудиту поточних зобов’язань
Поточні зобов'язання – зобов'язання, які будуть погашені впродовж операційного циклу підприємства або повинні бути погашені впродовж...
Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме icon1 Справи зі спорів щодо визначення податкових зобов’язань з окремих...
Щодо визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими визначено суму податкового зобов’язання з податку...
Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме iconЯк вид відповідальності чітко визначене законом. В першу чергу визначені...
ЦК. В разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання боржником він зобов'язаний відшкодувати кредиторові завдані цим збитки....
Також виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання визначено як постійний, а саме iconЗакон україни
Червоним шрифтом виділено формулювання, які насамперед стосуються важливих нововведень для фоп-підприємця: хто платить, в яких розмірах,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка