Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів
Скачати 125.16 Kb.
НазваЛекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів
Дата25.01.2014
Розмір125.16 Kb.
ТипЛекція
nauch.com.ua > Экономика > Лекція
Тема 3. Облік доходів.

Лекція. Основи фінансування бюджетних установ
1. Система розпорядників коштів

2. Кошториси, їх зміст і значення

3.Порядок складання проектів кошторисів

4.Розгляд і затвердження кошторисів


1. Система розпорядників коштів
Бюджетні установи створені та функціонують з метою забезпечення виконання функцій держави і для здійснення їхньої статутної діяльності забезпечуються грошовими коштами, що називається фінансуванням.
Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів.
Крім цих коштів, бюджетні установи отримують:

 • плату за надані послуги,

 • гуманітарну допомогу,

 • спонсорську допомогу, тощо.

Бюджетне фінансування тісно пов’язане з поняттям розпорядника коштів.
Розпорядники коштів - це керівники різного рівня (від міністра до керівника установи). Вони поділяються на головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
^ Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути:

- міністри та керівники інших центральних органів виконавчої влади (використання асигнувань з держбюджету);

- керівники відділів обласних, міських, районних держадміністрацій (використання асигнувань з місцевих бюджетів відповідного рівня);

- голови сільських та селищних рад (використання асигнувань сільських та селищних бюджетів).

^ Головні розпорядники коштів мають право використовувати надані їм бюджетні кошти на утримання своїх установ, відповідні централізовані заходи у межах „свого” відомства, а також розподіляти їх між підвідомчими розпорядниками коштів.
^ Розпорядники коштів бюджету нижчого рівня одержують кошти як на утримання своєї установи, так і для переказу підпорядкованим установам. Вони поділяються на:

- розпорядників коштів ІІ рівня – це бюджетні установи в особі їх керівників, які вповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов’язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи, яку вони очолюють, і на розподіл коштів для переказу розпорядникам ІІІ рівня;

- розпорядників коштів ІІІ рівня - це бюджетні установи в особі їх керівників, які вповноважені на отримання асигнувань від розпорядників коштів ІІ ступеня, прийняття зобов’язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи

Наприклад. Головний розпорядник 1-го рівня - Міністерство внутрішніх справ України; розпорядник нижчого 2-го рівня – Управління Міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області; розпорядник нижчого 3-го рівня – Сосницький райвідділ внутрішніх справ УМВС в Чернігівській області.

Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями та здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених Бюджетним кодексом України.

Для всіх розпорядників коштів Державного бюджету є обов'язковим здійснення операцій по видатках через органи Державного казначейства.

Одержувачі бюджетних коштів - це підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші органі­зації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на вико­нання загальнодержавних програм, надання послуг без­посередньо через розпорядників.


^ 2. Кошториси, їх зміст і значення
Основним документом, що визначає склад доходів і видатків бюджетних установ на визначений період, є кошторис доходів і видатків.

Кошторис доходів та видатків бюджетної установи – основний плановий документ, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Бюджетне призначення – це повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом України, Законом про Державний бюджет або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження і дозволяє надавати бюджетні асигнування. Тобто це право певного органу державної влади на розпорядження коштами бюджету у визначеній сумі в певному бюджетному періоді.

Обсяг бюджетних повноважень залежить від повноти наповнення бюджету відповідного рівня, тобто, розмір бюджетних асигнувань може змінюватись в міру виконання відповідного рівня бюджету. Отже, зміни розміру бюджету призведуть до необхідності зміни бюджетних призначень.

Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду крім випадків, коли окремим законом передбачено багаторічні призначення.
Є такі види кошторисів доходів і видатків:

 • індивідуальнийскладається кожною бюджетною установою та надається безпосередньо вищій установі.

 • зведений - зведені показники, наведені в індивідуальних кошторисах розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Складаються зведені кошториси головними розпорядниками бюджетних коштів, розпорядниками вищого рівня на основі даних індивідуальних кошторисів для подання їх до Міністерства фінансів України, Міністерства фінансів АР Крим, місцевих фінансових органів. Наприклад, міська рада як головний розпорядник коштів, складає зведений кошторис на підставі показників індивідуальних кошторисів бюджетних установ, яким виділяється фінансування з місцевого бюджету для їх утримання.

 • на централізовані заходискладається Міністерством, відомством, органом виконавчої влади або місцевого самоврядування для фінансування видатків на разові заходи.(наради, конференції).

^ Кошториси доходів і видатків складаються перед початком бюджетного року усіма установами на наступний бюджетний період, на який плануються видатки.

Складання кошторисів передбачає використання відповідних кодів бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація передбачає присвоєння кодів усім доходам і видаткам бюджетних установ.

Бюджетна класифікація має такі складові:

 • класифікація доходів бюджету;

 • класифікація видатків бюджету;

 • класифікація фінансування бюджету;

 • класифікація бюджетного боргу.


Форма кошторису затверджується Мінфіном України.
Кошторис доходів та видатків складається з двох розділів:

 • доходи

 • видатки.


Доходна частина складається з бюджетних асигнувань і позабюджетних коштів.
Видаткова частина поділяється на видатки, які провадяться за рахунок бюджетних асигнувань, і на видатки, які покриваються за рахунок інших (позабюджетних) надходжень, з виділенням видатків, які провадяться установою за рахунок прибутку, що залишається в її розпорядженні.

А тому кошторис має дві складові:

загальний фонд – це державні кошти, що надійшли на рахунок бюджетної установи із загального фонду державного або місцевого бюджету для її утримання. Їх ще називають асигнуваннями (фінансуванням) з державного бюджету.

спеціальний фонд – це надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, благодійні внески, спонсорська допомога і т.д.


^ 3. Порядок складання проектів кошторисів
Складання кошторисів бюджетними установами починається з розробки проекту кошторису.

Нормативним документом,що регулює питання складання та виконання кошторисів бюджетних установ, є ^ Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, який затверджується Постановою Кабінету Міністрів України.

Проект кошторису містить приблизні показники, оскільки остаточні будуть визначені після погодження проекту кошторису із розпорядником коштів вищого рівня.

Процес складання кошторису починається з того, що Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи повідомляють головним розпорядникам бюджетних коштів дані про граничні обсяги видатків загального фонду проекту бюджету на наступний рік. Ці дані є підставою для складання проектів кошторисів і вони формуються, виходячи з планових доходів державного та місцевих бюджетів на наступний рік. Для правильної і своєчасної організації роботи, пов'язаної зі складанням проектів кошторисів, головні розпорядники використовують вказівки Міністерства фінансів України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів. На основі вказівок встановлюються для розпорядників нижчого рівня граничні обсяги видатків із загального фонду бюджету, термін подання проектів кошторисів, надаються вказівки щодо їх складання. Також головні розпорядники розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники, яких потрібно дотримуватися відповідно до законодавства з метою правильного визначення розміру видатків у проектах кошторисів. Проекти кошторисів розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу за економічною класифікацією, повноти надходження доходів, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, розглядаються головними розпорядниками.

На основі проектів зведених кошторисів головні розпорядники формують бюджетні запити, які подаються Міністерству фінансів України, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам для включення до проектів бюджетів

Бюджетний запит - це документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями стосовно обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період.

На основі граничних обсягів видатків на наступний рік і отриманих інструктивних матеріалів від розпорядників, бюджетні установи починають складання проектів кошторисів.

Планування доходної та видаткової частини відбувається в певному порядку.
Дані про планові обсяги бюджетних асигнувань повідомляються бюджетній установі безпосередньо вищою установою.
При розробці кошторису необхідно дотримуватися двох принципів:

- передбачати наявність доходної і видаткової частини;

- видатки та доходи наводити в розрізі кодів економічної класифікації.

В доходній частині проекту кошторису доходів і видатків вказуються обсяги бюджетних асигнувань із загального фонду бюджету та обсяги надходжень зі спеціального фонду, які передбачається спрямувати на покриття відповідних видатків бюджетної установи.

У доходній частині спеціального фонду вказуються планові обсяги надходжень з інших джерел, одержання яких передбачене відповідними законодавчо-нормативними документами.

^ Асигнування з бюджету в кошторисі показуються загальною сумою.

Формування доходної частини за спеціальним фондом кошторису здійснюється на підставі індивідуальних розрахунків доходів і платежів з кожного виду (джерела) доходів, що передбачається на плановий період. За основу таких розрахунків беруться показники про обсяги запланованих платних послуг та інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість обладнання, що здається в оренду; кількість місць у гуртожитках; кількість відвідувань музею, виставок тощо) і розмір плати з розрахунку на одиницю показника, який повинен враховувати чинне законодавство з ціноутворення. На підставі цих даних визначається сума доходів на плановий період з кожного джерела їх утворення з поквартальним розподілом та врахуванням конкретних умов роботи установи. При плануванні доходів повинні враховуватися рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік (відповідно до показників бухгалтерського звіту) та очікуване виконання за передплановий період.

Розрахунки доходів і видатків бюджетної установи подаються на розгляд керівнику. Після їх затвердження, вони стають основою для складання проекту кошторису. Крім проекту кошторису, бухгалтером складається план асигнувань.

Наприклад:

Технікум – ( доходи за загальним фондом ) – це державне фінансування на заробітну плату, на виплату стипендій;

(доходи за спеціальним фондом ) – плата за навчання, плата за гуртожиток, оренда.
^ Заклади культури – (доходи за загальним фондом) - це фінансування з районного бюджету;

(доходи за спеціальним фондом) - плата за музичну школу, плата за гуртки, плата від різних заходів, дискотек.
Сільська рада - (доходи за загальним фондом, місцевий бюджет ) – податок на землю ( с.-г. підприємства, громадяни, організації ); держмито ( купля-продаж, справки ); податок за транспорт; за розміщення об’єктів торгівлі, парковка; торговий патент.

(доходи за спеціальним фондом) – самооподаткування ( на двір, на корів, коней ); макулатура, металолом (школа); присадибна ділянка школи ( дохід, якщо реалізуються овочі, картопля ); комунальні господарства (може бути трактор, млин ).
У видатковій частині єдиного кошторису зазначається загальна сума витрат установи з розподілом їх за статтями бюджетної класифікації (поквартально), у тому числі витрат за рахунок бюджетних асигнувань і позабюджетних коштів (окремо). Передбачені асигнування повинні забезпечити стовідсоткове фінансування витрат установи. Перевищення суми видатків у єдиному кошторисі над обсягами коштів, що виділяються установі з бюджету, можливе лише за рахунок прибутку від госпрозрахункової діяльності, що залишається у розпорядженні установи і може бути спрямований на покриття такого перевищення видатків над бюджетними асигнуваннями.

Складений проект кошторису підписується керівником установи (централізованої бухгалтерії) та головним бухгалтером.

Кошторис затверджується в цілому на рік.

Витрачання бюджетних коштів повинні здійснюватись в межах затвердженого кошторису доходів та видатків. Перевищення затверджених сум видатків розглядається як перевитрачання бюджетних коштів за даною статтею, тобто їх нецільове використання, що тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.
^ 4. Розгляд і затвердження кошторисів.
У двотижневий термін після прийняття Закону про Державний бюджет України, відповідних рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи повідомляють головним розпорядникам бюджетних коштів лімітні довідки про бюджетні асигнування.
Лімітна довідка про бюджетні асигнування - це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, які відповідно до законодавства мають бути визначені на підставі відповідних нормативів. Лімітна довідка видається Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом, головним розпорядником для уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів асигнувань. Форму лімітної довідки затверджує Міністерство фінансів України.

Лімітна довідка про бюджетні асигнування для бюджетних організацій є своєрідним лімітом видатків, які вони можуть здійснювати протягом бюджетного періоду для виконання основних функцій і в межах яких вони мають право брати на себе зобов'язання.

Бюджетні установи на підставі отриманої від вищої установи лімітної довідки уточнюють проекти кошторисів та складають плани асигнувань і подають ці документи головним розпорядникам для уточнення показників проектів зведених кошторисів у встановлені терміни. При цьому дані про видатки, наведені бюджетними установами в проектах кошторисів і планах асигнувань, повинні відповідати встановленим для них лімітам бюджетних асигнувань.

План асигнувань – це помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі на бюджетний період. Він затверджується разом з кошторисом за даними фінансової звітності за попередній звітний період.

Розпорядники свої витрати приводять у відповідність з бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, що доведені лімітними довідками. Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.
Затверджені кошториси, плани асигнувань і штатні розписи бюджетних установ підписуються керівником установи (централізованої бухгалтерії) та керівником її фінансового підрозділу або головним бухгалтером. Затверджуються вони вищестоящим органом.

Наприклад:

Технікум - Подається до Міністерства аграрної політики і затверджується заступником міністра.
Заклади культури – Подається до районного фінансового управління при держадміністрації.

Ці документи затверджуються в двох примірниках, один з яких повертається бюджетній установі, а другий залишається в установі, що їх затвердила.

Кошториси, плани асигнувань та плани використання бюджетних коштів повинні бути затверджені протягом 30 календарних днів з дня затвердження розпису бюджету.

До затвердження кошторисів і планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів підставою для здійснення видатків є проекти кошторисів і планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів.
Кошториси бюджетних установ, підприємств, організацій приводяться у відповідність до бюджетного розпису, який затверджується міністром фінансів, а по місцевих бюдже­тах - відповідними фінорганами. У визначений термін після опублікування в пресі Закону України "Про Державний бюджет України" на поточний рік затверджений розпис доходів і видатків Міністерство фінан­сів України передає для виконання Державному казначейст­ву, яке, у свою чергу, разом з головними розпорядниками коштів доводять витяги з річного розпису до територіаль­них органів Державного казначейства та нижчестоящих розпорядників коштів.

Управління Державного казначейства групують і узагаль­нюють дані і доводять витяги з розписів доходів і видатків в цілому до районних та міських відділень. На підставі ви­тягів бюджетного розпису складається кошторис доходів і видатків бюджетної установи, який є основним докумен­том, що визначає загальний обсяг, цільовий напрямок і по­квартальний розподіл коштів.

Розпорядники коштів усіх рівнів наступного робочого дня після отримання витягу з розпису подають затверджені кошториси доходів та видатків і плани асигнувань відпо­відним органам Державного казначейства, де вони звіря­ються з даними отриманого розпису, відображаються на відповідних бухгалтерських рахунках, про що на оригіналі цих документів ставиться відбиток казначейського штампу.

Схожі:

Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів iconВисновки
Під час роботи над дипломною роботою було проведено аналіз низки законодавчо-нормативних документів, які регламентують порядок функціонування...
Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів iconРозділ Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету
Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних...
Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів iconХерсонської області
Затвердити району дорожню карту з оптимізації мережі бюджетних установ, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих...
Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів iconУкраїна скадовська районна державна адміністрація
В умовах обмеженості коштів на фінансування першочергових потреб у бюджетних установах допущені факти безгосподарності та незаконного...
Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів iconТема 1 організація бухгалтерського обліку бюджетних установ
Права та обов’язки головних бухгалтерів централізованих бухгалтерій та бюджетних установ. 
Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів iconПозабюджетні кошти бюджетних установ
Положення про позабюджетні кошти установ, що знаходяться на державному бюджеті, затверджено Радою Міністрів Української рср, відносить...
Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів iconЛекція Теоретичні основи та організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів iconІнструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету
Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних...
Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів iconПерелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх...
З метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних установ Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів iconПлан рахунків бюджетних установ та його структура. | Надрукувати | 24. 11. 06
Законом України “Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні” функцію встановлення правил ведення бухгалтерського обліку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка