Список використаних джерел
Скачати 59.97 Kb.
НазваСписок використаних джерел
Дата28.01.2014
Розмір59.97 Kb.
ТипКодекс
nauch.com.ua > Экономика > Кодекс

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.

Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів./За редакцією проф.Ф.Ф.Бутинця.-3-є вид., доп. І перероб.-Житомир: ПП "Рута", 2002.-544с.

2.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах.: Практичний посібник./ Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, Р.С . Бойко, Л.М. Личечко - Львів: Аверс, 2001. - 304с.

3.

Бюджетний кодекс України.

4.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.

5.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О., Облік і аудит: Термінологічний словник. – Львів: „Центр Європи”, 2002. - 671 с.

6.

Замазій С. Облікова політика в бюджетних установах// Податки та бухгалтерський облік.-2005.-№ 100

7.

Замазій С. Особливості нарахування відпускних у разі підвищення заробітної плати бюджетникам // Податки та бухгалтерський облік.-2005.- № 44.

8.

Інструкція зі статистики заробітної плати від 13.01.2004 № 5.

9.

Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України від 10 липня 2000 № 61.

10.

Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання: Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68.

11.

Класифікація форм власності: Наказ Держстандарту України від 22.11.1994 №288

12.

Кодекс законів про працю України.

13.

Конвенція про захист заробітної плати N 95: Міжнародний договір Міжнародної організації праці від 01.07.1949 № 95

14.

Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали.-2-е вид., перероб. і доп.-Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "Інтелект+" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2002

15.

Матвєєва В. Зарплата працівників бюджетної сфери: рахуємо по-новому//Податки та бухгалтерський облік.-2005.-№ 75

16.

Матвєєва В.Складання кошторису бюджетними установами // Податки та бухгалтерський облік. - 2006.- № 17.

17.

Методичні рекомендації з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 19.12.2005 № 451

18.

Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник/За заг ред. П.В.Мельника.-Київ: ЦУЛ, 2003.-311с. (123-139)

19.

Навчальний посібник. За редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 4-те вид., доповнене і перероблене.-Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід

20.

Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання: Постанова КМУ від 17.05.2002 № 659

21.

Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання документів: Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрі

22.

Перелік типових форм первинного обліку особового складу: Наказ Міністерства статистики України від 09.10.1995 № 253

23.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що затверджений наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 №114

24.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Мінфіну від 24.05.1995 № 88

25.

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України: Постанова КМУ від 25.05.1998 № 740

26.

Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2005 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів: Наказ Державного казначейства від 31.03.2005 № 58

27.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228

28.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV.

29.

Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР.

30.

Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів: Постанова КМУ від 13.12.1998 № 228

31.

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557

32.

Про Державний бюджет на 2006 рік: Закон України від 20.12.2005 № 3235-ІV

33.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000 № 2017-III

34.

Про затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57

35.

Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ: Наказ Державного казначейства та Мінфіну від 30.10.1998 № 90

36.

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Державного казначейства та Мінфіну від 10.12.1999 №114

37.

Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ міністерства статистики України від 29.12.1995 № 352.

38.

Про індексацію грошових доходів населення: Закон України від 03.07.1991

39.

Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-ХІІ.

40.

Про облікову політику: Лист Мінфіну України від 21.12.2005 № 31-34000-10-5/27793

41.

Про обчислення розміру допомоги з тимчасової втрати працездатності: Постанова Кабінету міністрів України від 27.04.1998 № 571.

42.

Про окремі питання взаємодії органів Державного казначейства України та державної контрольно-ревізійної служби в Україні: Наказ Державного казначейства України, Головного контрольно-ревізійного управління України від 14.12.2004№ 215/338

43.

Про оплату праці працівників на підставі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298

44.

Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95 – ВР.

45.

Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 № 889-IV.

46.

Про порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.

47.

Про порядок обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету міністрів України від 08.02.1995 № 100

48.

Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 № 966-XIV

49.

Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 № 315/96-ВР

50.

Про розгляд листа: Лист МФУ ві 26.11.2004 № 31-03140-02-13/21911

51.

Стандарт Рахункової палати "Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів": Постанова колегії Рахункової палати України від 27.12.2004 № 28-6

52.

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007р. № 34

53.

Цивільний кодекс України

54.

Щодо питання сплати податку з доходів фізичних осіб громадянами, на яких розповсюджується дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту": Лист ДПА України від 23.10.2006 № 5563/С/17-0715Схожі:

Список використаних джерел iconЗагальні висновки Список використаних посилань Список використаних джерел Додатки

Список використаних джерел iconСписок використаних джерел 22

Список використаних джерел iconСписок використаних джерел 16

Список використаних джерел iconВисновки 10 список використаних джерел 17

Список використаних джерел iconСписок використаних джерел
Вступ
Список використаних джерел iconСписок використаних джерел
Вступ
Список використаних джерел iconСписок використаних джерел
Вступ
Список використаних джерел iconВисновки 11
Список використаних джерел
Список використаних джерел iconВисновки 12 Список використаних джерел 25

Список використаних джерел iconВступ 2 висновки 9 список використаних джерел 14

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка