"таємне призначення" америки
Назва"таємне призначення" америки
Сторінка1/7
Дата10.04.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Философия > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


Частина VIII


"ТАЄМНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ" АМЕРИКИ


:'.ОЇ

S3?

.де

' „Ь

^}

Г.ЇК

Як бачимо з цієї досить промовистої цитати, майже півтора століття євреям було заборонено проживати на території Україну.

Тому організатори ОНБХ вважають, що й нині катаклізми, злигодні й вимирання українського населення є помстою сіоніс­тів та їхніх орденів "Бней-Бріт" і "Хабад" за Хмельниччину та козацькі подвиги середини XVII століття.

Варто зауважити, що негативне ставлення урядовців та більшості членів парламенту до пам'ятника Богдану Хмельниць­кому, несхвальне ставлення єврейської преси до добросусідських відносин з російським народом, розкол православ'я, замовчуван­ня й усіляке паплюження акта возз'єднання українського народу з російським дає підстави думати так, як засновники ордену На­щадків Богдана Хмельницького.

Орден створено колишніми співробітниками Комітету дер­жавної безпеки й Головного розвідувального управління. Відо­мо, що в його структурі є потужний аналітичний центр. Вся діяльність ОНБХ утаємничена. 4 ^.„^ а (>і «,..а^.,и...,,.. ,..^-

Понад три тисячоліття таємні товариства працювали над створенням фундаменту знань, необхідних для встановлення цивілізо­ваної демократії серед націй світу... ця робо­та триває й нині... і вони все ще існують як Орден Пошуку. Люди, об'єднані до праці тає­мною клятвою, прийняли рішення, що в колон­іях американського континенту вони допомо­жуть пустити коріння нового способу жит­тя. Орден Пошуку виник 'ще до середини сімнадцятого століття... Бепджаміп Франк­лін був членом Ордену Пошуку і переважна частина людей, які працювали з ним, також були членами цього товариства... Проте не тільки масони були засновниками Сполучених Штатів, вони одержували підтримку від най-яснішої особи в Європі, яка сприяла заснуван­ню цієї держави з метою, відомою тільки кільком утаємниченим.

Менлі Палмер Холл, масон 33-го ступеня (з книги "Таємна доля Америки", с. 133)

ж;;:,* ол V. ..?кй*пїш m?w ;->a .тк&фгз -"Пл/нкс чч .ьчч-к'«!йге:йн xmr г о'/m ocjh .я;- • мл Га-^-;л,О ифсО'^І^-іГїгЙ'ііС- І -fiVUtib і!

•піЧЇІ si: f* v5!' оі'..І;.;іїі6ї'й'йТ11'.'їі::?»йсчЧ' - ;*'

"Батьки" Америки

,: Назва книги Менлі Холла викликає занепокоєння. Думка про те, що Америка має таємну долю, можливо, здивує і справить вра­ження на тих людей, які не відають про таємні товариства та їх плани щодо Америки та всього світу. Проте Холл у своїй книзі стверджує, що добре вивчив дії масонського ордену і знає, чого він хоче досягти в Америці: "Люди, об'єднані до праці таємною клят­вою, прийняли рішення, що в колоніях американського континен­ту вони допоможуть пустити коріння нового способу життя"97.


245


244

' Цих. за: Manli P. Hall. The Secret Destiny of America. — P. 11.

Далі він називає дату прибуття змовників до Америки і зазна­чає, що Орден Пошуку "був створений в Америці між 162S і 1675 роками"98.

Отож Менлі Холл визнає, що члени цього ордену прибули до Америки майже одночасно з першими поселенцями. Амери­канські історичні джерела першими європейцями, які досягли бе­регів Америки, називають англійських поселенців, які з'явилися там 1607 року, а за ними, 1620 року, прибули англійські колоні­сти. Нова хвиля іммігрантів припадає на 1630 рік, коли з дозволу короля Карла І в Массачусетс} з'явилася колонія переселенців. За словами Холла, серед них була група людей, поєднаних таємною клятвою. Проте Холл згадує ім'я тільки однієї людини з Ордену Пошуку, і це ім'я Бенджаміна Франкліна, одного із фундаторів Америки: "(Бенджамін) Франклін виступав від імені Ордену По­шуку, і люди, які працювали з ним у ранній період Американсь-

•• ••• ґ~ -^ nGQ

кої революції, також були переважно його членами Уі.

Довідка. Бенджамін Франклін (1706-1790), державний діяч, американський мислитель і масон. У молодості заснував "Пен-сильванську газету" й першу в історії Сполучених Штатів Амери­ки (США) публічну бібліотеку. 1731 року Франклін був посвяче­ний масоном в ложі "Св. Іоанна" (Філадельфія) й одразу став "товаришем гросмейстера". Його масонська кар'єра була стрім­кою. В 1734 році він створив перший в Америці масонський ста­тут, і його обрали гросмейстером Великої пенсильванської про­вінційної ложі, підпорядкованої безпосередньо Великій ложі Англії. Того ж року Франклін уперше в американських колоніях надрукував масонські "Статути" Андерсона. 1751 року він став депутатом від Пенсильванії і відтоді його політико-дипломатич-на діяльність не припинялася ні на мить. Один із вождів амери­канської незалежності Франклін разом з Джефферсоном у 1776 році працював над Декларацією незалежності, керував воє­нними операціями. Як "міністр закордонних справ" повстанців Франклін уклав договір між США і Францією, країною, де він

неодноразово бував, де його завжди приймали з усіма масонсь­кими почестями. 1778 року він був присутній на ініціації вступу до масонської ложі Вольтера, якому на той час виповнилось 84 роки, а через кілька місяців справив обряд масонського похован­ня великого французького філософа. Протягом двох років (1779-1781 pp.) Франклін був Високошановним майстром ложі "Дев'я­ти сестер". Чимало французьких лож обрали його почесним чле­ном. На сторінках своєї "Автобіографії" Франклін не говорить про масонство відкрито. Він лише згадує про діяльність клубу "Єднання", що мав за мету взаємодопомогу та підвищення куль­турного рівня членів клубу100.

А ось безсумнівне, на наш погляд, свідчення такого видатно­го масона і дослідника масонства, як Менлі Палмер Холл, кот­рий, безперечно, знав усіх масонів ордену: "Більшість засновни­ків американського уряду були не лише масонами, а й мали під­тримку від могутньої таємної організації з Європи (орден Ілюмінатів), яка допомагала їм створювати цю країну для особ­ливої мети, відомої лише окремим утаємниченим"101 .Тобто таєм­не товариство чи кілька таємних товариств вирішили, що Амери­ка стане благодатним полем для народження країни особливого призначення або, за висловлюванням того ж Холла, для "особ­ливої мети".

Відомо, що не всі автори Конституції Сполучених Штатів Америки та члени уряду, який ґрунтується на ній, були пов'язані з Орденом Пошуку. Автори Декларації незалежності й Консти­туції США створили, можливо, найкращі документи з усіх коли-небудь написаних людиною. А заснована ними Конституційна Республіка була найкращою формою правління з усіх будь-коли придуманих людьми. В тих документах були й недоліки (наприк­лад, вони дозволяли мати рабів), але, в цілому, досконалішої форми правління у світовій історії людство не знало.

Тож зрозуміло, що всі ці люди, попри твердження Холла про їх працю "над створенням світової демократії", не могли бути

'" Цит. за: Manli P. Hall. The Secret Destiny of America. — P. 130.

99 Там само. С. 134. , ; - ::;.пзтА .-, • , ,w ,«.-, . . •.•;;•.:

246

10(1 Franklin В. Autobiografia. — Samsoni, 1954. — P. 81-83.

101 Manly P. Hall. Tht Secret Teachings of All Ages, Published by The Philosophical

Research Society, Inc. — Los Angeles, 1977.

247

першими засновниками Америки з таємною місією, бо про її за­снування навіть серед членів Ордену Пошуку було відомо лише "кільком утаємниченим ".

Утворення Американської Республіки було, безперечно, важ­ливим суспільним актом, про який добре відомо всім волелюб­ним народам світу. Люди не тримають свободу в таємниці. Вони звістують усьому світові про її визнання американською Консти­туцією. Навіть сьогодні люди пливуть серед акул, долають ого­рожу з колючого дроту і втікають від прикордонників лише з од­нією метою — потрапити до Америки, бо ці люди прагнуть віль­ного життя.

Вільні люди не влаштовують змов. Вони відкриті до співпраці з волелюбними народами світу, що е підґрунтям для утворення вільного уряду.

"Таємні товариства" з "таємними клятвами", з "особливими цілями", відомими "кільком утаємниченим", створюють лише люди, що мають зловісні наміри. Отож і мета Ордену Пошуку при заснуванні США могла бути іншою, ніж декларується, і зов­сім не корисною волелюбним народам, попри заяву Холла про те, що вони "трудилися на ниві всесвітньої демократії".

Про вплив на долю Америки французької й англійської філо­софії Просвітництва свідчить подія, що відбулася на початку 1776 року. 1 січня цього року до Америки прибув політичний те­оретик з Англії Томас Пейн, котрий опублікував брошуру на пів­сотні сторінок під назвою "Здоровий глузд", в якій засуджував ідею спадкової монархії, афористично мовив, що "життя чесної людини для суспільства вартісніше за діяльність усіх коронова­них головорізів, які будь-коли жили на світі". Він висунув альтер­нативу: або коритися далі королю й тиранові та звироднілому урядові, або здобути волю і щастя у самоврядній незалежній рес­публіці102. В цій брошурі чітко простежуються ідеї ілюмінатів, які тоді вже були поширені на європейському континенті. Протягом кількох місяців розійшлося понад 100 тисяч примірників бро-

102 Історія Сполучених Штатів. Інформаційне агентство Сполучених Штатів / Голов­ний редактор Говард Синкотта. Produced by USIA Regional Program Office. — Vienna, 2000. — C. 72.

248

шури, яка, поширюючись у колоніях, зміцнювала там прагнення відокремитися від Англії. А вже 4 липня 1776 року було схвалено Декларацію незалежності та проголошено про народження нової нації. Для формування ідеології США "вирішальну роль відіграв фанатичний масонський орден Ілюмінатів, — зазначає дослідник масонства доктор О. Платонов, — який в Америці отримав назву "Фі-Бета-Каппа" за початковими літерами грецьких слів "Філо­софія хай буде провідником або принципом життя"103.

Масон Менлі Холл у своїй книзі "Энциклопедическое изложе­ние масонской, герметической, каббалистической и розенкрейце-ровской символической философии" пише: "Поза жодним сумн­івом, таємні товариства Європи планували таємне встановлення на американському континенті "нової нації, вихованої вільною і відданої ідеї, що всі люди створені рівними". Два випадки в ранній історії США свідчать про вплив, який .ці "мовчазні" структури мали на долі людей і релігій. Для них нація — це засіб поширення ідей, і якщо нація вірна цим ідеям, вона виживає, а якщо вона від них відхиляється, то зникає з обличчя землі, по­дібно міфологічній Атлантиді"104.

Випадки, про які говорить Менлі Холл, пов'язані з надзвичай­но важливими епізодами американської історії — заснуванням колоніального прапора в 1775 році й підписанням Декларації не­залежності 4 липня 1776 року.

Перший епізод, описаний Робертом Кемпбелом у праці "Наш прапор", свідчить про роль, яку відіграла у створенні нового прапора Америки таємнича постать, якийсь невідомий Профе­сор, котрий був близько знайомий з генералом Джорджем Вашингтоном і Бенджаміном Франкліном.

"Мабуть, більше ніж випадковістю стало те, що в Кембриджі члени Комітету колоніального Конгресу із заснування прапора були запрошені в гості до тієї сім'ї, де саме зупинився Профе-

103 Цит. за Платонов О. Почему погибнет Америка. — Краснодар: Советская Ку­бань, 2001. — С. 15.

"м Цит. за: МеІІли Паямер Холя. Энциклопедическое изложение масонской, гермети­ческой, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. — Но­восибирск: Наука, 1993. — С. 776.

93-'" . , 249

cop, — зазначає Менлі Холл. — Тут до них приєднався і генерал Вашингтон для вирішення питання емблеми. Поведінка Вашинг,-тона і Франкліна свідчила про те, що вони знали Професора й запросили його до роботи в Комітеті. Під час наради всі пропо­зиції Професора сприймалися з повагою. Він запропонував про­ект, символіка якого найбільше відповідала ідеї нового прапора, і його пропозицію схвалили одностайно всі шість членів Коміте­ту. Після цього Професор зник, і його ніхто не бачив. Чи не роз­пізнали Вашингтон і Франклін в особі Професора емісара школи Містерії, яка вже тривалий час контролювала політичну долю нашої планети? Бенджамін Франклін був філософом і масоном, а

' « я tOS

можливо, и посвяченим розенкрейцером .

Другий епізод датовано 4 липня 1776 року. Цього дня в старо­му Державному домі у Філадельфії зібралася група людей для того, щоб висловитися за остаточне розірвання зв'язків між Ста­рим і Новим світом. Це був важливий момент у житті Америки, і люди могли поплатитися життям за прийняття рішення про неза­лежність. "Коли суперечки досягли критичного моменту, почув­ся різкий голос. Усі замовкли й перевели погляди на незнайомця. Хто був цей чоловік, який зненацька опинився серед них і, ніби цвяхом, прибив їх своїм зверненням? Вони ніколи не бачили його раніше, ніхто не знав, коли він з'явився, але його високий голос і бліде обличчя викликали благоговіння. Його голос дзвенів свя­щенним поривом і проникав глибоко в їхні душі. Заключні його слова прогриміли на весь дім: "Бог зробив Америку вільною країною!" І тут незнайомець знеможено впав у крісло, а довкола закипів ентузіазм. Підпис за підписом лягав на пергамент. Декла­рація Незалежності була миттєво підписана. Але де той чоловік, який надихнув їх на це? Хто зняв запону з їх очей і відкрив вели­ку мету нації? Він зник. Його більше ніхто й ніколи не бачив і на­віть не знав, хто був цей незнайомець. Цей епізод дуже схожий на інші епізоди, про які свідчать давні історики і які повторювалися щоразу при утворенні нової нації. Чи це просто збіг, чи божест-

11)5 Там само. С. 776. 250

венна мудрість давніх Містерій, які все ще існують у нашому світі й слугують людям так, як вони це робили в минулому?"106.

Заклик об'єднати штати під федеральним управлінням був по­тужним, і головну роль у ньому відігравали масони. Саме ця ор­ганізація мала своїх людей по всій країні; більшість із них були досить відомими на американському континенті, щоб перекона­ти колоністів прислухатись до їх слів. Насправді ж 53 з тих 56, що підписали Декларацію незалежності, були представниками ма­сонства, як і більшість членів континентального конгресу І07. Як зауважив один із дослідників масонства: "Ще й досі американсь­ке масонство пишається своїми "батьками-засновниками", і чи­мало "вільних мулярів" підкреслюють масонський зміст осново­положних принципів Декларації-1776"108.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

\"таємне призначення\" америки iconУроку: Природні зони Північної Америки. Висотна поясність
...
\"таємне призначення\" америки iconЗакон визначає крадіжку як таємне викрадення чужого майна. Від усіх...
Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними...
\"таємне призначення\" америки iconУрок 36 Географія Клас
Обладнання: підручник географії, фізична карта Південної Америки, зошити для практичних робіт, мультимедійна дошка, презентація «Внутрішні...
\"таємне призначення\" америки iconЛекція: країни латинської америки
Географічне положення, природні умови І природні ресурси країн. Латинської Америки
\"таємне призначення\" америки iconЗнищуйте амброзію полинолисту
Америка, де вона широко розповсюдилася як злісний бур'ян на посівах багаторічних трав. Цікаво, що до колонізації Америки європейцями...
\"таємне призначення\" америки iconВнутрішні води Північної Америки. Практична робота№7. Складання характеристики...
Мета: з’ясувати основні риси річкової та озерної мережі північної Америки; показати роль снігового й льодовикового живлення у водному...
\"таємне призначення\" америки iconГеографічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення Латинської Америки
Америки. Завдяки багатству різно­манітних ресурсів його називають «коморою світу». Корінні жителі створили тут самобутні держави,...
\"таємне призначення\" америки iconЗагальна характеристика країн Латинської Америки. План
Америка знаходиться досить близько до території США І далеко від інших країн. На території регіону знаходиться стратегічний об'єкт...
\"таємне призначення\" америки iconПлан Вступ Українське Лікарське Товариство Північної Америки Світова...
Спілку Українських Лікарів, Українське Лікарське Товариство Північної Америки, Світову Федерацію Українських Лікарських Товариств...
\"таємне призначення\" америки iconДоговір про співробітництво між Державним комітетом архівів України...
Договір про співробітництво (далі — Договір) між Державним комітетом архівів України (далі — Комітет) та Меморіальним музеєм Голокосту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка