Сучасний стан проблеми невиношування вагітності




Скачати 202.73 Kb.
НазваСучасний стан проблеми невиношування вагітності
Сторінка1/3
Дата07.04.2013
Розмір202.73 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Физика > Документы
  1   2   3
Сучасний стан проблеми невиношування вагітності.
НВ є однією з провідних акушерських проблем із-за його прямого зв’язку з перинатальною захворюваністю і смертністю та потребує детального вивчення з метою профілактики самовільних викиднів, передчасних пологів і народження мало вагових дітей. Недоношені діти вносять основний “вклад” у показники перинатальної захворюваності і смертності, на їх долю припадає біля 60-75% даної патології. Актуальність проблеми НВ обумовлена також критичною демографічною ситуацією на Україні.

Під НВ необхідно розуміти самовільне переривання вагітності в різні терміни, від моменту запліднення до 37 тижнів вагітності, рахуючи з першого дня останньої менструації. Термін НВ включає в себе мимовільні викидні та передчасні пологи. Переривання вагітності підряд 2 рази і більше називається звиклим не виношуванням. Залежно від терміну вагітності коли відбулося переривання вагітності розрізняють: ранні викидні (до 12 тижнів вагітності), пізні викидні (від 13 до 27 тижнів вагітності) і передчасні пологи (від 28 до 37 тижнів вагітності).

Частота клінічно явного самовільного викидня у середньому складає 15-20%. Ранній аборт на долю якого припадає біля 8% всіх вагітностей залишається нерозпізнаним. Максимальна кількість самовільних абортів (81,06%) спостерігається у першому триместрі вагітності, причому 38% з них – в перші 7-8 тижнів вагітності. Потім по мірі збільшення терміну вагітності число самовільного переривання вагітності зменшується. У ранні терміни (до 10 тижнів вагітності) самовільне переривання вагітності у 80% випадків обумовлене генетичними факторами, а в більш пізні терміни – в значній мірі пов’язане з порушенням здоров’я матері. За даними літератури, самовільне переривання вагітності в терміни 20-27 тижнів склало 1/7 всіх спонтанних абортів, причому серед причин переважали інфекційні процеси, які виявляються при цитологічному дослідженні ендометрія і плаценти. Вади розвитку відмічалися лише у 10% випадків; 40% жінок виявити причину самовільного переривання вагітності не вдалося. На думку деяких авторів частота передчасних пологів залишається високою і не має тенденції до зниження.

Етіологія самовільних викиднів різноманітна; нерідко до переривання вагітності приводи не один, а декілька причинних факторів. Епідеміологічними дослідженнями виявлено, що дана патологія виникає частіше всього при поєднанні медичних і соціальних факторів, залежить від місця проживання, професії матері і характеру її роботи до і під час вагітності, соціальної приналежності, віку і числа попередніх пологів тіло будови і маси тіла, якості харчування, куріння і вживання спиртних напитків. Передчасні пологи можуть розвиватися при багатоплідній вагітності, при наявності захворювань, різних патологічних станів під час вагітності, у жінок з викиднями і перинатальною смертю плода у анамнезі.

НВ частіше спостерігається у жінок молодших 20 і старших 30 років (питома вага більше 30%), в той час як у проміжку між 21 і 30 роками частота цієї патології значно нижча. Частота передчасних пологів збільшується при кожній наступній вагітності і мінімальна при перших пологах.

Передчасні пологи частіше бувають у жінок, занятих фізичною працею, а також у молодих жінок, поєднуючи роботу з навчанням.

На думку деяких авторів велике значення має латентна інфекція, частіше всього стрептококова або стафілококова, питома вага якої серед причин переривання вагітності складає до 39,8%.

Численні дослідження вказують на значну роль у етіології НВ інфекційного фактору.

Найбільш частою причиною НВ є сечостатева інфекція. При цьому особливе значення надається бессимптомній бактерурії при ати пічній стертій клінічній картині. До інфекції сечостатевих органів слід віднести інфекційно-грибкові збудники (хламідії, гарднерели, уреаплазму, трихомоніаз, гонорею, мікоплазму та інші).

Крім інфекції місцевого значення причиною НВ можуть бути інфекції епідеміологічного значення: грип та інші аденовірусні інфекції, ВІЛ-інфекція, краснуха, бруцельоз, тифи, малярія та інші.

Передчасне переривання вагітності може трапитися у результаті внутрішнього ураження плоду, його оболонок та навколоплідних вод. Механізм дії інфекції різний. Але слід враховувати, що майже всі збудники і їх токсини проникають через плацентарний бар’єр до плоду. Патогенними чинниками при цьому є самі бактерії і їх токсини, а також гіпертермія. Звичайно, що ці чинники можуть поєднуватися. Всі вони порушують імунологічний, гормональний, обмінний гомеостаз, а також викликають передчасне скорочення матки, наслідком чого є НВ.

Враховуючи те, що серед етіологічних факторів передчасного переривання вагітності ведуче місце займають запальні процеси і їх наслідки, особливе значення набувають питання імунітету. З сучасних позицій трансплантаційного імунітету внутрішньоутробний плів розглядається, як своєрідний алотрансплантат, який несе 50% інформації, чужерідної материнському організмові.

Дослідниками встановлено зниження імунітету у вагітних, особливо при наявності інфекції. Необхідно підкреслити, що обсімінення піхви патогенними і умовнопатогенними

мікроорганізмами у жінок з передчасним перериванням вагітності виявляється майже постійно.

Причиною НВ є статевий інфантилізм у поєднанні з гіпофункцією яєчників і плаценти. Головним компонентом гормональної недостатності яєчників і плаценти є естрогенна недостатність. У 60-70% вона поєднується з недостатністю прогестерону, а в останніх випадках вона спостерігається в ізольованій формі. У 50-60% відмічається недостатня продукція хоріонічного ганодотропіну. Гормональна недостатність яєчників плаценти, часто у поєднанні з патологією інших ендокринних залоз, в першу чергу надниркових та щитовидної залози, є частою причиною передчасного переривання вагітності в різні терміни.

Несприятливі умови праці, особливо у жінок, фах яких пов’язаний із шкідливими чинниками підприємства (токсичні речовини, різка зміна температури середовища, перевантаження, вібрація та інші) приводить до НВ. У цих жінок НВ трапляється в3-5 разів частіше, ніж у жінок сільської місцевості (9%). Незадовільні матеріально-житлові умови також збільшують частоту НВ.

У вагітних з екстрагенітальною патологією адаптаційні можливості організму значно нижчі, ніж у здорових, тому звичайно частота передчасного перериванні вагітності значно вища.

Ускладнення вагітності також є причиною НВ. До них відносять ранні і пізні гестози вагітності, особливо поєднані, багатоводдя, передчасний розрив навколоплідних оболонок, перед лежання та низьке прикріплення плаценти, передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, неправильне положення плоду. Досить часто причиною передчасного переривання вагітності є травматичні ушкодження. Травми можуть бути не тільки фізичні, але й психічні. До фізичних чинників відносять травми живота, падіння, спроба переривання вагітності розширювачами Гагара та інші.

Імунологічна несумісність материнського і плодового організмів за групами крові (АВО), резус-фактором та іншими чинниками також може приводити до переривання вагітності.

Хромосомні порушення займають значне місце в етіології самовільного викидня, Це обумовлено тим, що порушення хромосомного набору приводить до зупинки ембріогенезу та загибелі ембріона. Ось чому більшість хромосомних порушень закінчуються самовільним абортом (у першому триместрі вагітності).

До сприяючих чинників належать перш за все так звані “критичні періоди” ембріогенезу. У ці періоди ембріон найбільш чутливий до дії різних чинників зовнішнього середовища та захворювань материнського організму. При дії цих чинників в “критичні періоди” ембріони або гинуть з наступним викиднем, або виникають різні аномалії розвитку та виродки.

Патогенетично визначають 4 варіанти переривання вагітності:

  1. по типу відшарування плідного яйця (переважно у першому триместрі вагітності);

  2. по типу пологів (другий та третій триместри вагітності);

  3. по типу пологів, але з меншою їх тривалістю і стмікоцервікальній недостатності (другий та третій триместри вагітності);

  4. наздійснений викидень при первинній загибелі плоду в будь-який термін вагітності.

У патогенезі розвитку НВ значна роль належить імунологічним механізмам, порушенню імунологічної толерантності материнського організму до антигенів плідного яйця, які на 50% є батьківськими, чужорідними. При загрозі переривання вагітності активність системи Т-лімфоцитів у материнському організмі значно підвищується порівняно із здоровими вагітними, що сприяє відторгненню фото плацентарного комплексу завдяки виділенню ліфмокінів.

Білки вагітності (плаценти, плоду), які проникають в материнський кровообіг, у нормі створюють інгібуючий вплив на активність Т-лімфоцитів. До таких білків належать: альфа-2-глобулін, бета-1-глобулін, фетопротеїн, альфа-фетопротеїн плодового походження, гамаглобуліни з плаценти. На сьогодні вже відомо, що трофобласт має власні механізми переборювання бар’єра тканинної несумісності між організмами матері і плоду, які можуть порушуватися при НВ. Гормони плаценти (хор іонічний гонадотропін, процестерон, естрогени (також пригнічують активність материнських лімфоцитів. Таким чином, для збереження і нормального розвитку вагітності існує багато досить надійних і, можливо, дублюючих механізмів захисту плоду. Тільки при порушенні цих механізмів можливе самовільне переривання вагітності. Крім порушень імунологічного і гормонального гомеостазу в патогенезі не виношування велике значення мають порушення обміну речовин у плаценті. Допоміжне значення в процесах невиношування вагітності має активація системи серотоніну, простагландинів, гістаміну, кінінів, системи згортання крові і фібринолізу.

З наведеного видно, що в механізмах передчасного переривання вагітності беруть участь багато взаємопов’язаних чинників. Але їх дія в кінцевому результаті однотипна – основний “удар” припадає на матку і плаценту. Узагальнюючи викладене, в патогенетичному плані можна виділити чотири варіанти самовільного переривання вагітності. Перший – порушення імунологічного і гормонального гомеостазу у фетоплацентарному комплексі. Таке поєднання цих двох чинників зумовлене загальними центральними механізмами регуляції імуногенезу та гормоногенезу. Ці механізми передчасного переривання вагітності в основному переважають у ранні терміни вагітності (до 12 тижнів).

Другий патогенетичний варіант самовільного переривання вагітності характерний для другої половини вагітності. У періоді в матці наступають значні морфологічні і функціональні зміни: гіпертрофія і гіперплазія м’язових волокон, накопичення актоміозину, ферментних білків, АТФ та ін. Матка стає чутливою до дії утеротонічних речовин. Тому відторгнення плоду здійснюється по типу пологів, тобто переважають механізми скорочувальної діяльності матки.

Третій варіант переривання вагітності внаслідок істміко-цервікальної недостатності.

Четвертий варіант викиднів пов’язаний з первинною загибеллю ембріона або плоду в зв’язку з хромосомними мутаціями або генетичними дефектами.

Клініка невиношування вагітності досить динамічна і залежить від стадії її переривання. Визначають ранні клінічні ознаки загрози переривання вагітності. Це поява кров’яних виділень у дні, які відповідають менструації; ознаки передменструального синдрому у вагітних, які з’являються у дні напередодні і під час менструації; порушення з боку нервової, ендокринної, судинної, сечовидільної систем і обміну речовин. При загрозі переривання вагітності жінки скаржаться на болі внизу живота і попереку, періодичне напруження матки. Розрізняють п’ять стадій перебігу ранного викидня: 1) загрожуючий, 2) почавшийся, 3) аборт в ходу, 4) неповний і 5) повний аборт. Симптоми загрожуючого і почавшогося викиднів розрізняють по стану шийки матки (не змінена при загрожуючому викидні і дещо укорочена з закритим або привідкритим каналом – при почавшомуся викидні) і інтенсивності больового синдрому, напруженню матки і (або наявності кров’янистих виділень. Пізній викидень перебігає по типу пологів: відкриття шийки матки, відродження навколоплідних водів, народження плода, народження посліду. Клінічно проявляється переймоподібними або ниючими болями внизу живота, періодичним напруженням матки і рідше кров’янистими виділеннями.

Клінічно розрізняють загрожуючи передчасні пологи і передчасні пологи, що почалися. При загрожуючи передчасних пологах спостерігаються нерегулярні переймоподібні болі внизу живота, тянучі болі в попереку, можуть бути незначні кров’янисті виділення з піхви. Передчасні пологи, що почалися характеризуються регулярними переймами і відповідними змінами зі сторони шийки матки. Вони можуть перебігати по типу вчасних, але можуть бути і надзвичайно швидкими.

Діагностика загрози переривання вагітності у першому і другому триместрах основана на суб’єктивних і об’єктивних критеріях. До останніх належить підвищений тонус і збудливість матки, а також можливі кров’янисті виділення при клінічному обстеженні. До додаткових ознак відносять зниження ректальної температури нижче 37ОС, зміни рівня гормонів в крові і їх екскреції з сечею (прогестерон, прегнандіол, ест радіол, естріол, хоріогонін, 17-КС і ДЕА), певні зміни кольпоцитограм, поява скорочень матки на гістерограмах або підвищенні тонусу матки про тонусометрії. Інформативні дані можливо одержати при ультрасонографії, яка дозволяє виявити ознаки загрози переривання вагітності з 3 тижнів. До ехографічних ознак загрози переривання вагітності відносять низьке розташування ембріона або передлежачої частини плода, зміна форми плідного яйця, скорочення біометрію, відшарування хоріона або плаценти.
  1   2   3

Схожі:

Сучасний стан проблеми невиношування вагітності iconСучасний стан проблеми не виношування вагітності
Недоношені діти вносять основний “вклад” у показники перинатальної захворюваності І смертності, на їх долю припадає біля 60-75% даної...
Сучасний стан проблеми невиношування вагітності iconСпосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з невиношуванням...
Приблизно 70% перинатальних втрат припадає на дітей, що народилися в результаті передчасних пологів. Крім того, більшість із них...
Сучасний стан проблеми невиношування вагітності iconСучасний стан досліджень з проблеми канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин

Сучасний стан проблеми невиношування вагітності iconТест імунохроматографічний для виявлення ризику паталогічної вагітності...
Патологічна вагітність – це відхилення від нормального перебігу вагітності. Тест inexscreen визначає наступні різновиди патологічної...
Сучасний стан проблеми невиношування вагітності iconТест імунохроматографічний для виявлення ризику паталогічної вагітності...
Тографічним аналізом для якісного визначення інтактного хг (хоріонічного гонадотропіну) та модифікованого хг у зразку сечі. Тест...
Сучасний стан проблеми невиношування вагітності iconПризначення
МО/мл до моменту першої затримки місячних І досягає найвищої точки вмісту 100000-200000 мМО/мл на 10-12 тиждень вагітності. Присутність...
Сучасний стан проблеми невиношування вагітності icon1. Сучасний стан укpаїнської культуpи та проблеми здійснення культурної політики
Одначе стара система правових, фiнансово-господарчих, адмiнiстративних механiзмiв, побудована на цих засадах, нинi фактично зруйнована,...
Сучасний стан проблеми невиношування вагітності iconСучасний стан проблеми соціально-психологічних наслідків
Магате відноситься до глобальних екологічних катастроф, що викликають тотальне руйнування основ життєдіяльності цілих регіонів І...
Сучасний стан проблеми невиношування вагітності iconВимоги до рукописів
Мова публікації – українська. Публікація повинна відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати...
Сучасний стан проблеми невиношування вагітності iconПлан стор. Вступ 3 Розділ Загальні уявлення про канцерогенну дію...
Сучасний стан досліджень з проблеми канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка