Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи
Скачати 388.56 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи
Сторінка5/5
Дата19.04.2013
Розмір388.56 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
1   2   3   4   5
Тема 7. Терморегуляція
Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача. Будова і функції шкіри. Роль шкіри в терморегуляції.

Учень:
називає:
- функції шкіри;
розпізнає:
- складові шкіри на малюнках;
характеризує:
- процеси теплообміну;
- механізми терморегуляції;
- рефлекторний характер терморегуляції;
пояснює:
- механізми терморегуляції;
обґрунтовує:
- значення шкіри в пристосуванні організму до умов навколишнього середовища;
спостерігає та описує:
- будову шкіри та її похідних;
застосовує знання:
- для профілактики захворювань шкіри.

Лабораторна робота
№ 5. Будова шкіри, нігтя, волосини (макроскопічна і мікроскопічна).
Практична робота
№ 7. Вимірювання температури тіла в пахвовій ямці.

3

^ Тема 8. Виділення
Будова і функції сечовидільної системи.

Регуляція кількості води в організмі.
Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.

Учень:
називає:
- органи та функції сечовидільної системи;

розпізнає:
- органи сечовидільної системи на малюнках;
характеризує:
- будову і функції нирок;
- нефрон;
- будову і функції сечових шляхів;
- регуляцію сечовиділення;
- складові шкіри, які беруть участь у виділенні;
пояснює:
- утворення первинної та вторинної сечі;
- роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну, підтриманні гомеостазу;
- рефлекторний характер виведення сечі;
- значення виділення із організму кінцевих продуктів обміну;
- роль шкіри у процесах видiлення;
- регуляцію процесів виділення;
застосовує знання:
- для профілактики захворювань сечовидільної системи.

Демонстрування моделей будови нирки ссавця, людини.

6

^ Тема 9. Ендокринна регуляція функцій організму людини
Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони.

Учень:
називає:
- залози внутрішньої секреції;
- місце розташування залоз внутрішньої секреції в організмі людини;
характеризує:
- нейрогуморальну регуляцію фізіологічних функцій організму;
- гормони, принцип їх дії;
- вплив гормонів на процеси обміну в організмі;
- роль гіпоталамуса в регуляції роботи ендокринної системи;

- значення гіпофіза в регуляції роботи ендокринної системи;
- роль ендокринної регуляції процесів життєдіяльності людини;
пояснює:
- обернений позитивний і негативний зв’язки;
- роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз;
- порушення гормональної регуляції в організмі;
- роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій;
обґрунтовує:
- значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу і адаптації організму;
застосовує знання:
- для профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій залоз внутрішньої секреції.

8

^ Тема 10. Розмноження та розвиток людини
Етапи онтогенезу людини. Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі. Будова статевих органів. Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення. Ембріональний розвиток. Функції плаценти. Постембрiональний розвиток людини.

Учень:
називає:
- первинні та вторинні статеві ознаки людини;
- періоди онтогенезу людини;
характеризує:
- реалізацію в людини функції продовження роду;
- будову і функції статевих залоз людини;
- будову статевих клітин;
- процес запліднення;
- штучне запліднення у людини;
- розвиток зародка і плода;
- вплив факторів середовища на розвиток плода;

- вагітність і пологи;
- розвиток дитини після народження;
- вікові особливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток;
- особливості підліткового віку;
- старіння і смерть;
пояснює:
- роль ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, овуляції, вагітності, постембріонального розвитку людини;
застосовує знання:
- для запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередженню ВІЛ-інфікування.

8

^ Тема 11. Нервова регуляція функцій організму людини
Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.
Регуляція рухової активності Спинний мозок. Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора головного мозку.
^ Регуляція роботи внутрішніх органів
Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції. Взаємодія регуляторних систем організму. Гіпоталамо-гіпофізарна система.

Учень:
називає:
- складові центральної й периферичної нервової системи;
характеризує:
- сіру і білу речовину спинного мозку;
- мотонейрони;
- відділи головного мозку;
- будову головного мозку;
- функції стовбура головного мозку;
- функції мозочка;
- функції підкоркових ядер;
- соматичну нервову систему;
- вегетативну нервову систему;
- симпатичну та парасимпатичну нервову систему;
- ретикулярну формацію і лімбічну систему;
- фактори, які порушують роботу нервової системи;
пояснює:
- нервову регуляцію рухової активності людини;

-роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини;
- нервову регуляцію роботи внутрішніх органів людини;
- значення нервової системи для узгодження функцій організму зі змінами довкілля;

- механізми взаємодії регуляторних систем організму;
застосовує знання:
- для обґрунтування необхідності дотримання режиму праці й відпочинку;
описує:
- будову головного мозку людини;
робить висновок:
- про узгодженість регуляції функцій в організмі.

Лабораторна робота
№ 6. Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями і пластинчастими препаратами).

8

^ Тема 12. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи
Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги,

руху, дотику, температури, болю.

Учень:
називає:
- основні сенсорні системи;
характеризує:
- особливості будови і функції зорової, слухової, нюхової, смакової сенсорних систем;
- сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю;
- процеси сприйняття світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла;
пояснює:
- значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму й взаємозв’язку організму і середовища;

обґрунтовує:
- взаємозв’язок будови і функцій сенсорних систем;
застосовує знання:
- для дотримання правил профiлактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху;
робить висновок:
- про роль сенсорних систем у житті людини.

Демонстрування розбірних моделей ока і вуха.
Лабораторні роботи
№ 7. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло.
№ 8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.
№ 9. Вимірювання порогу слухової чутливості.

12

Тема 1. Формування поведінки і психіки людини
Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації. Сон. Біоритми. Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Види навчання. Пам’ять. Види пам’яті.
Набута поведінка.

Учень:
називає:
- види пам’яті;
- види сну;
наводить приклади:
- інстинктивної й набутої поведінки;
характеризує:
- роль ретикулярної формації мозку у сприйнятті інформації;
- сон як функціональний стан організму;
- біоритми людини;
- інстинктивну поведінку людини;
- набуту поведінку людини;
- види навчання;
- короткочасну і довготривалу пам’ять;
- процедурну і декларативну пам’ять;

пояснює:
- пристосувальну роль поведінки людини;
- біологічне значення сну;
- модифікації інстинктивної поведінки людини;
- механізми пам’яті;
застосовує знання:
- для дотримання режиму праці й відпочинку, правил розумової діяльності.

Лабораторна робота
№ 10. Безумовні й умовні рефлекси людини.
Практична робота
№ 8. Дослідження різних видів пам’яті.

8

Тема 2. Мислення і свідомість
Мислення і кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку. Мова. Індивідуальні особливості поведінки людини. Характер людини. Свідомість.

Учень:
називає:
- функціональну спеціалізацію півкуль великого мозку;
- компоненти особистості;
- можливості особистості: обдарованість і здібності;
характеризує:
- роль кори головного мозку в мисленні;
- роль гіпоталамуса у формуванні мотивації;
- види мотивації, домінанта;
- фізіологічні основи мовлення;
- особливості психічної діяльності людини;
- чинники, що впливають на формування особистості;
- функціональна спеціалізація півкуль головного мозку;
- значення другої сигнальної системи у сприйнятті навколишнього середовища;
- компоненти особистості, характер;

пояснює:
- зв’язок мотивації й емоцій;
- особливості функціональної асиметрії мозку у різних індивiдів;
- причини індивідуальних особливостей поведінки людини;
- психічні процеси, що лежать в основі пізнання людиною навколишнього світу (увага, відчуття, сприйняття, пам’ять, воля, емоції);
обґрунтовує:
- роль самовиховання у формуванні особистості;
- вплив соціальних факторів на формування особистості;
робить висновок:
- про біосоціальну природу людини;
застосовує знання:
- під час самоспостереження за розвитком власної уваги, пам’яті;
- для самовиховання особистісних якостей та профільного самовизначення.
Практичні роботи
№ 9. Визначення типу темпераменту.
№ 10. Виявлення професійних схильностей.


Екскурсія до природничого музею.

Походження людини.


н1   2   3   4   5

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи iconУ 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних...
Класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. — К.: Ірпінь: Перун, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи iconУ 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних...
Класи — Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. — К.: Ірпінь: Перун, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи iconУкраїнська мова. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних...
Українська мова. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання / Автори Н. Д. Бабич,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи iconНавчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» (авт. Величко Л. П., Ярошенко О. Г.)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи інформатики...
Державний ста­ндарт базової І повної середньої освіти, Типові навчальні пла­ни загальноосвітніх навчальних закладів для основної...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика 10 клас»
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка