Два задуми життєустрою дві концепції
Скачати 367.15 Kb.
НазваДва задуми життєустрою дві концепції
Сторінка1/5
Дата05.04.2013
Розмір367.15 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3   4   5
Вступне слово:

Два задуми життєустрою - ДВІ КОНЦЕПЦІЇ

На планеті Земля, при всьому зовнішньому розмаїтті поглядів на організацію життя людей, завжди існувало тільки два задуми життєустрою - дві концепції:

1.Задум доброчинності, життя людей в ладу із Законами Всесвіту, до Законів Природи, а також в ладу з тим, що завжди люди називали Богом, Божим промислом - концепція справедливого життєустрою.

2.Задум життя всупереч Божому Промислу, задум злочинності, відповідно до якого «кожен за себе», «після нас хоч потоп» - концепція несправедливого життєустрою.

У третє тисячоліття Україна вступила в стані концептуальної невизначеності, коли несправедлива концепція себе зжила, а справедливої ще ніхто офіційно не визначив. Концепція справедливого життєустрою існувала завжди, носіями її були народи східно-сло'вянської цивілізації, що зберігали її у своїй генетиці, у фрагментах билин, в казках, піснях, прислів'ях, приказках в образній формі.

Щоб втілити задум Доброчинності в життя, всім людям необхідні світоглядні, філософські, релігійні знання, знання історії, економіки, психології, знання основ управління суспільними процесами та інші, для оволодіння якими потрібна більш висока міра розуміння загального плину речей; потрібен непохитний Дух і віра в нашу Праву Справу. Але, перш за все - необхідне розуміння правоти цієї Справи.

I. ЦІЛІ

Політичної партії «…………………………..»

1. Українська стратегічна мета

Виведемо Україну з під влади несправедливої концепції управління, невільничної натовпо-«елітарної» концепції життєустрою.

Змінимо курс розвитку України на свій власний доброчинний задум життєустрою, на свою власну справедливу концепцію управління країною.

2.Тактичні (Найближчі) цілі

1. Люди повинні знати, що відбувається насправді, усвідомлено приймати рішення і діяти, виходячи з справжнього стану справ.

2.Підготуємо управлінські кадри на основі доброчинної концепції життєустрою для вирішення завдань самоврядування місцевого, районного, міського і регіонального рівня значущості. Кадри вирішують все!

3. Вирішимо завдання в усіх сферах життєдіяльності суспільства, забезпечити всім людям праці гідне життя і повернути їм втрачену впевненість у майбутньому. Знімемо загрозу голоду, підвищимо продовольчу безпеку суспільства, забезпечимо всіх потребуючих необхідним для життя продовольством і житлом. Введемо Українське суспільство і весь народногосподарський комплекс країни в режим сталого самоврядування.

4. Візьмемо відповідальність на себе. Всі нині існуючі в Україні партії і політики вважають за краще обговорювати безліч приватних проблем і керувати таким чином, щоб відповідальність лягала на окремих виконавців замість партій. Однак жодна приватна проблема не буде вирішена, якщо не змінити стратегію управління. Але для цього комусь треба взяти всю повноту відповідальності за вирішення такого завдання. …………….. бере на себе таку відповідальність.

Партії є носіями ідеологій, але не є самостійними при прийомі рішень, тому що в суспільстві реально існує не 3 гілки влади, а 5 видів влади:

1. Концептуальна влада.

2. Ідеологічна влада.

3. Законодавча влада.

4. Виконавча влада.

5.Судова влада.

Концептуальна влада - вища влада в суспільстві, це влада тієї концепції, за якою живе суспільство: концепція (задум) доброчинного - справедливого життєустрою, або концепція (задум) злочинного - несправедливого життєустрою.

^ 3. Термінові заходи:

В економіці

- Передати грошову емісію (друкування грошей) державному Казначейству РФ; доходи від емісії повинні йти до держбюджету і використовуватися в інтересах усього народу;

- Запровадити законодавчу заборону на лихварство, що дозволить позики і кредити фізичним та юридичним особам видавати без відсотків, в рамках інвестиційних програм;

- Вартість національної валюти забезпечити енергетичними та сировинними ресурсами країни;

- Грошова маса країни повинна бути достатня для функціонування народногосподарського комплексу і відповідати його масштабам, а не золотовалютного запасу. Розмір грошової маси повинен визначатися обсягами товарного виробництва, потребами сфери обігу - а не наявністю в країні золота або іноземної валюти;

- Законодавчо забезпечити продаж всіх наших товарів тільки за нашу національну валюту, що забезпечить стійкість гривні;

- Провести заміщення пануючої в накопиченні приватних фірм і населення доларових паперів на забезпечену ресурсами країни гривню, уникаючи адміністративного диктату, спираючись на тенденцію підвищення курсу гривні, методами ринкової економіки;

- Повернути акумульовані державою доларові кошти на паперових носіях міжнародним кредиторам, вивести тим самим країну з-під зовнішнього лихварського рабства;

- Запровадити законодавчу заборону на підвищення цін на енергоносії і тарифи природних монополій. Оскільки такі підвищення є інструментом розкручування інфляції і дестабілізації економіки шляхом імпульсного збурення міжгалузевих цінових пропорцій.

- Відродити практику народногосподарського планування з використанням динамічних моделей міжгалузевого балансу - для забезпечення збалансованості галузей народного господарства (щоб все, що виробляється було затребувано, і щоб під всі реалізовані проекти вистачало обладнання, сировини,електроенергії).

Цей комплекс заходів дозволить захистити Україну від економічних криз.

В управлінні

Криза в нашій країні - це криза управління

Тому для виведення країни з кризи необхідні:

- Державна програма підготовки управлінського корпусу, володіючого сучасними управлінськими знаннями, маючого широкий кругозір, необхідний для розуміння процесів глобального і регіонального рівня значимості, який має стояти на моральних позиціях Українського суспільства.

- Прийняття Закону про відповідальність управлінців всіх рівнів, з чітко виробленими критеріями оцінки якості управлінської праці.

Ввести цим законом такий порядок, при якому управлінець будь-якого рівня (голова держави, міністр, директор і т.ін.) може бути негайно відсторонений від посади, при низькій якості управління.

Показниками якості управління на рівні міста, області, країни повинні бути: народжуваність, смертність, вартість споживчого кошика, купівельна спроможність, ціни на товари і послуги, безробіття і т.д. Якщо народжуваність зростає, смертність зменшується, зарплата росте, ціни знижуються, то це гарна якість управління. Якщо все навпаки, то якість управління погана.

- Прийняти Закон про Народний Контроль, наділивши його достатніми повноваженнями для ефективної роботи.

Щоб ці Закони працювали, необхідно:

- Давати всім громадянам знання основ управління в суспільстві, ввівши вивчення основ управління у шкільні та вузівські курси, і пропагуючи ці знання в ЗМІ;

- Забезпечити доступність для населення достовірної статистики, що відображає реальний стан справ в державі.

У громадській безпеці

Забезпечення безпеки має здійснюватися по всіх пріоритетах у відповідності зі структурою загроз і небезпек для України - світоглядному, хронологічному (історичному), технологічному (ідеологічному), економічному і військовому. Це необхідно проводити з випередженням, для чого особливого значення набуває прогнозування ситуацій.

Відродити народні дружини, забезпечивши їх усім необхідним для надання ефективної допомоги правоохоронним органам з підтримання правопорядку.

Очистити вищі органи управління - апарат Президента, урядові установи, міністерства: Оборони, Закордонних справ, Громадської безпеки, органи розвідки та безпеки від корумпованих елементів, осіб з подвійним громадянством і чиновників, сім'ї яких проживають за кордоном. На державну службу повинні прийматися тільки ті, хто відданий багатонаціональному народу України й Батьківщині. При просуванні по службі пріоритет віддавати моральним людям.

Передати у власність Держави Центральні та регіональні теле-і радіоканали, засоби зв'язку, центральні газети (це зробити обов'язково з метою захисту людей України від потоку зомбуючої інформації, спрямованої на їх знищення.

У сільському господарстві

Повністю задовольнити жителів країни натуральними, високоякісними продуктами харчування, виробленими тільки в нашій країні. Поставити поза законом продукти, що мають у своєму складі хімічні або генно-модифіковані речовини, що знищують здоров'я людей.

Знизити ціни на продукти харчування, в першу чергу основних продуктів харчування (хліб,, молоко, масло, яйце, овочі і т.д.) за рахунок державних дотацій.

Поліпшити життя трудівників села. Життя на селі зробимо змістовним, цікавим, радісним і творчім.

Спосіб життя в сільській місцевості для кожної родини найбільш доцільний у своєму родовому маєтку, в будинку садибного типу, двома, трьома, чотирма поколіннями однієї сім'ї, з садом, городом під вікнами. Родові помістя можуть бути об'єднані в Родові поселення. Українські простори дозволяють успішно вирішити це завдання. Родові поселення дадуть спадкоємність поколінь, спадкоємність виховання, формування людяних сімейних відносин, повноцінний фізичний, моральний, духовний розвиток кожної людини - члена сім'ї. Освоєння кожною людиною генетично зумовленого потенціалу розвитку.

У промисловості

Україна перестане бути сировинним придатком. Будемо розвивати всі види промисловості, втілювати передові досягнення науки і техніки. Першорядне значення надавати втіленню нових альтернативних безпечних, дешевих і екологічно чистих джерел енергії - основи промисловості і сільського господарства.

Повернемо у власність держави ті промислові підприємства, які були приватизовані з порушенням закону.

У сфері охорони здоров'я та соціальної політики

- Введемо в правове поле поняття «Права сім'ї» та заборонимо використання в Україні технологій типу «ювенальної юстиції», які грубо порушують права сім'ї;

- Ліквідуємо безпритульність, бродяжництво, злидні, проституцію;

- Забезпечимо дитячими садами всіх дітей дошкільного віку;

- Забезпечимо повноцінним харчуванням дошкільнят та школярів;

- Забезпечимо всіх нужденних школярів річним заміським відпочинком у дитячих оздоровчих і спортивних таборах;

- Створимо умови для зміцнення імунної системи громадян з народження; всі щеплення повинні носити добровільний характер (не повинно бути ніякого ні прямого ні непрямого примусу до щеплень ні дорослих, ні дітей без згоди батьків);

- Створити сім'ям сприятливі умови для народження і виховання дітей - через реалізацію державних програм про житло, про освіту, про державну дотації і т.д.,

- Визнаємо, що аборти - це дітовбивство, і введемо активну освітню роботу для викорінення абортів;

- Заборонимо рекламу алкогольних і тютюнових виробів.

В екології

Негайно вживемо заходів по припиненню хижацького підходу до використання природних багатств України, бо вони не безмежні. Ми повинні подбати й про прийдешні покоління. Максимально використовувати вторинні ресурси, все має йти в діло.

^ II. ПРОГРАМНІ ЗАВДАННЯ

Політичної партії «……………………….»

Глобальні, стратегічні і тактичні цілі, виставлені політичною партією «………………..», можуть бути досягнуті шляхом втілення в життя наступних фундаментальних положень Концепції Доброчинності, або, інакше кажучи, вирішенням наступних завдань:

1.Дати Народу цілісні Знання

Влада - це реалізована на практиці здатність керувати людьми та процесами, що протікають в суспільстві. А цю здатність можуть дати тільки відповідні знання. У міру свого знання і розуміння людина працює на себе. А в міру свого незнання і нерозуміння вона працює на того, хто знає і розуміє більше.

Завершимо ДРУГЕ культурне перетворення суспільства. Перше культурне перетворення, вчинене більшовиками після Великої Жовтневої Соціалістичної революції - ліквідувало неграмотність. Нам належить провести - світоглядне перетворення всього суспільства.

Середня школа буде давати широку освіту для всіх дітей, незалежно від їхнього соціального походження і ступеня забезпеченості батьків. У школі діти будуть долучатися до культури народу (народні пісні, танці, ремесла, рідна мову, література, історія свого народу і світова історію). Одночасно діти будуть вивчати основи філософії і основи управління, порівняльне богослов'я, географію, іноземні мови, математику, фізику, хімію, біологію, астрономію, інформатику, освоювати основи образотворчого мистецтва, здобувати музичну освіту. Вивчати науку управління домашнім господарством і науку управління народногосподарським комплексом - економіку, і основи безпеки життя. Особливу увагу приділятимемо зміцненню здоров'я (фізкультури, здорового способу життя, при якому думки, слова і справи повинні бути єдиним цілим). Іспити повинні проводитися щорічно, в першу чергу шляхом особистісного спілкування учня з вчителями та викладачами, без методів ЄДІ.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Два задуми життєустрою дві концепції iconКатегорія синкретична (неподільна)
У сучасній етнографічно-антропологічній науці склалися дві основні концепції, два типи розуміння феномена етнічності, як І всіх його...
Два задуми життєустрою дві концепції icon1. Теоретичні концепції інфляції Інфляція як наслідок негативних...
Однак, попри це, в економічній теорії не існує єдиного погляду на суть цього надзвичайно складного економічного явища. В економічній...
Два задуми життєустрою дві концепції iconВизначити, в якому віці дитині час йти до дитячого садка, можна,...
Дитячі психологи виділяють два типи готовності дитини до дитячого садка: готовність за темпераментом І готовність за характером....
Два задуми життєустрою дві концепції icon«Проект концепції соціально – психологічного супроводження профільного навчання» Вступ
Вона ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти ( 12- річна школа) І спрямована на реалізацію Національної...
Два задуми життєустрою дві концепції icon“ Берлінська стіна”
З осені 1949 року на території Німеччини І зокрема Берліна фактично існувало дві німецькі держави – фрн І ндр. Протягом 45 років...
Два задуми життєустрою дві концепції iconВзаємовідношення добра І зла
...
Два задуми життєустрою дві концепції iconДва тижні І два роки. Відчуймо різницю
Доволі холодної зими 2009 року на мою долю випало лише два тижні, протягом яких мусила знайти вихід із не мною спровокованої газової...
Два задуми життєустрою дві концепції iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів курс за вибором...
Концепції програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл [1], Концепції загальної середньої...
Два задуми життєустрою дві концепції iconМіні-готель «оберіг»
Чотиримісний (3 номери) — двоспальне ліжко, розкладний диван та крісло або два розкладні дивани І два крісла
Два задуми життєустрою дві концепції iconХорошими через правильне виховання
Адже життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім’я та навчальний заклад
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка