70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)
Скачати 205.06 Kb.
Назва70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)
Сторінка1/2
Дата01.05.2013
Розмір205.06 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів


“Погоджено” “Погоджено”

календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани

на І півріччя на ІІ півріччя

“____”_____________ 2006 р. “____”_____________ 2007 р.

Директор школи: Директор школи:
Календарно-тематичні плани

навчально-виховного процесу

з інформатики

на І і ІІ півріччя 2006/2007 н. р.для класів універсального профілю

(2-й варіант, Windows, 2 год. на тиждень)

10 клас (70 год.)

з/п

Тема

Дата


1.

2.


3.

4.


5.


6.

7.

8.

9.

10.

11.


12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.


24.

25.
26.

27.

28.


29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.

40.


41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.

69.

70.

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)

1.1. Інформатика – наука ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємо-перетворення.

1.2. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, передавання, опрацювання, подання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації.

1.3. Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Характеристика різних поко-

лінь ЕОМ, перспективи розвитку. Основні галузі застосування комп'ютерів

2. Інформаційна система (7 год.)

2.1. Техніка безпеки під час роботи на ЕОМ. Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Процесор. Основні функції процесора.

2.2 Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплеїв. Принтер. Сканер. Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем. Правила підготовки комп'ютера до роботи. Клавіатурний тренажер.

2.3. Робота з клавіатурним тренажером.

2.4. Практична робота № 1. “Робота з клавіатурним тренажером”.

2.5. Пам'ять ЕОМ. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Операційна па-м'ять. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення інформації на магнітних дисках.

2.6. Основні характеристики комп'ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПК. Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управління, принцип адресності. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Технічні характеристики комп'ютерів. Комп'ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп'ютерних мереж. Апаратні компоненти комп'ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів.
^ 2.7. Тематична атестація з теми “Вступ. Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система”.

3. Операційні системи (8 год.)

3.1. Поняття файла. Ім'я та розширення імені файла. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файла. Специфікація файлів. Стандартні імена зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв ПЕОМ. Функції та склад операційної системи (ОС). Класифікація ОС персонального комп'ютера. Операційна система Windows ХХ. Завантаження та завершення роботи з ОС Windows ХХ. Інтерфейс ОС.

3.2. Робочий стіл. Основні об'єкти, з якими працює ОС Windows ХХ. Виділення об'єкта. Операції, властивості та основні команди для роботи з об'єктами ОС. Контекстне меню об'єкта. Ярлики та їх призначення.

3.3. Принципи роботи з вікнами. Основні типи вікон: прикладні, підлеглі, діалогові, інформаційні. Основні елементи вікон, їх призначення та правила роботи з ними. Меню.

3.4. Практична робота № 2. „Робота з об'єктами на робочому столі: виділення, переміщення, перегляд властивостей, створення, перейменування, вилучення. Робота з вікнами”.

3.5. Головне меню ОС Windows ХХ — кнопка Пуск. Правила виклику довідкової інформації. Пошук інформації в середовищі ОС Windows ХХ. Запуск програм, що працюють під управлінням ОС Windows ХХ. Закінчення роботи з програмою. Запуск на виконання музичних записів. Використання калькулятора, блокнота, графічного редактора.

3.6. Програма Провідник. Виконання операцій з файлами та папками: виділення, виклик властивостей, перегляд, створення, копіювання, перенесення, вилучення, перейменування, друкування, запуск на виконання тощо. Вказівки операційної системи для роботи з файлами. Поняття про інсталяцію програмних засобів.

3.7. Виконання операцій з файлами та папками у Провіднику. Пошук файлів. Інсталяція програм”.

3.8. Комплексна практична робота № 3. “Операційна система Windows ХХ”.
^ 4. Основи роботи з дисками (5 год.)

4.1. Форматування диска. Діагностика диска. Дефрагментація диска. Відновлення

інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет.

Поняття про комп'ютерні віруси. Класифікація вірусів. Антивірусні програми.

4.2. Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформа-

ції. Робота з антивірусними програмами”.

4.3. Архівація файлів. Принципи стиснення інформації. Програми для роботи з

архівами. Створення архівних файлів. Додавання інформації до архіву. Пере-

гляд вмісту архіву. Вилучення файлів з архіву. Розкриття архівних файлів.

4.4. Практична робота № 4. “Робота з дисками. Форматування, сканування,

дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними програмами.

Архівація файлів”.
4.5. Тематична атестація з тем “Операційні системи. Основи роботи з

дисками”.
^ 5. Прикладне програмне забезпечення загального призначення (42 год.)

Графічний редактор (4 год.)

5.1. Машинна графіка. Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор, його призначення та основні функції. Вказівки створення графічних примітивів під час роботи з графічним редактором.

5.2. Створення малюнків та анімацій за допомогою графічного редактора. Оформлення текстових надписів на малюнках. Вставка малюнків до тексту.

5.3. Створення малюнків за зразком.

5.4. Практична робота № 5. “Робота з графічним редактором”.

Текстовий редактор (13 год.)

5.5. Системи опрацювання текстів, їх класифікація та основні функції. Завантаження текстового редактора (ТР). Інтерфейс ТР. Інформаційний рядок. Режими екрана, використання вікон. Одержання довідок. Переміщення в тексті. Завантаження тексту з зовнішніх носіїв до ОЗП.

5.6. Основні об'єкти під час роботи з текстовим редактором. Контекстне меню. Режим вставки та заміни. Перемикання клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографічних та граматичних помилок. Пошук інформації в середовищі ТР. Робота з основним меню текстового редактора. Створення нового документа. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на зовнішніх носіях.

5.7. Форматування символів тексту: вибір шрифту, зміна розмірів літер, накреслення, кольору, встановлення ефектів. Форматування абзаців: зміна відступів, типу вирівнювання. Робота зі сторінками.

    1. Практична робота № 6. “Введення тексту з клавіатури. Форматування

тексту”.

5.9. Підсумковий урок ( повторення, резерв, кінець І семестру ).
5.10. Робота з фрагментами тексту: виділення, вставляння, переміщення, копію-

вання, вилучення, пошук і заміна фрагментів тексту. Використання буфера обміну. Робота з вікнами.

5.11. Вставляння таблиць до текстового документу. Форматування таблиць.

5.12. Редагування таблиць. Оформлення документа за зразком.

5.13. Практична робота № 7. “Робота з таблицями в середовищі текстового редактора”.

5.14. Робота з об'єктами в середовищі ТР. Введення формул, оздоблення тексту. Шаблони документів. Друкування документів.

5.15. Створення документа з різними об’єктами (формулами, діаграмами, малюн-ками тощо)

5.16. Оформлення документа за зразком.

5.17. Комплексна практична робота № 8. “Робота в середовищі текстового редактора”.
Комп’ютерні презентації (7 год. + 1)

    1. Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентацій. Програма Microsoft PowerPoint. Об’єкти, що опрацьовуються програмою системи підготовки презентацій, їх властивості.

    2. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах.

    3. Створення простих мультимедійних презентацій.

    4. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою

гіперпосилань і системи навігації).

5.22. Розробка та створення освітніх презентацій

5.23. Створення освітніх презентацій.

5.24 Створення освітніх презентацій. Демонстрація презентацій.

5.25. Тематична атестація з тем “Графічний редактор. Текстовий редактор.

Комп’ютерні презентації”.

Електронні таблиці (17 год.)
5.26. Програми опрацювання електронних таблиць (ЕТ). Табличні процесори, приклади. Призначення і функції ЕТ. Основні елементи ЕТ. Координати комірок. Табличний процесор MS Excel.

5.27. Введення й редагування даних в ЕТ. Введення формул до електронної таблиці. Робота з аркушами. Опрацювання табличних даних. Форматування таблиць.

5.28. Розв’язування обчислювальних задач.

5.29. Розв’язування обчислювальних задач.

5.30. Практична робота № 9. “Опрацювання табличної інформації за допомогою

вбудованих функцій та операцій ЕТ”.

5.31. Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних.

5.32. Опрацювання табличних даних за допомогою логічних функцій.

5.33. Розв’язування обчислювальних задач з використанням логічних функцій.

5.34. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків під час роботи з ЕТ.

5.35. Розв’язування обчислювальних задач з побудовою діаграм чи графіків.

5.36. Розв’язування обчислювальних задач з побудовою діаграм чи графіків.

5.37. Практична робота № 10. “Побудова діаграм і графіків під час роботи з ЕТ”.

5.38. Підтримка баз даних в ЕТ. Впорядкування даних. Пошук інформації.

Використання простого фільтру. Використання розширеного фільтру.

5.39. Створення бази даних в ЕТ Встановлення фільтрів для пошуку заданої інфор-

мації у базі даних.

5.40. Практична робота № 11. “Створення бази даних в ЕТ. Впорядкування та

пошук даних в ЕТ”.

5.41. Повторення теми „Електронні таблиці”

^ 5.42. Тематична атестація з теми “Електронні таблиці”.
6. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення (5 год.)

6.1. Прикладні програми навчального призначення. Інформаційно-пошукові системи. Знайомство й робота з інформаційно-пошуковою системою.

6.2. Програмні засоби для підтримки навчання історії, географії, математики, фізики, іноземної мови, біології, хімії і ін.

6.3. Комп’ютерні енциклопедії. Робота з комп’ютерними енциклопедіями.

6.4. Повторення матеріалу за ІІ семестр.

6.4. Повторення (резерв). Підсумковий урок.
  1   2

Схожі:

70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.) icon1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)
Носії інформації, форми І способи подання інформації. Види інформації. Інформація І шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.) iconІнформація та інформатика      Інформація та інформаційні процеси
Разом з тим фундаментальної природничо-наукової дисципліни, яка б займалась природою інформації, не існувало. Фізика, хімія, біологія...
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.) iconПитання до тематичного контролю з теми «Інформація. інформаційні процеси. Інформаційна система»

70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.) iconТема Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 уроки)
Навчальна мета: засвоїти поняття інформація, повідомлення, дані та взаємозв’язки між цими поняттями, вивчити способи подання повідомлень:...
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.) icon«Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси»
У 2013-2014 навчальному році вивчення інформанти обов’язково вводиться з 5 класу, тому виникає необхідність підготовки учнів для...
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.) icon8 клас
Тема. Вступ. Українські історичні пісні. Пісні Марусі Чурай. (5год 4- ігод М. + 1 год Поз чит. + 1 год Л. р к. + 1 год ткр)
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.) iconЗагальна структура нової інформаційної технології та її характеристики
В результаті з’явились такі поняття як ”інформаційні ресурси”, ”інформаційні системи”, ”інформаційні структури”,”інформаційне забезпечення”,”інформаційні...
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.) iconІнформація. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем
В одному рядку деякого тексту розміщується в середньому 60 символів, а на одній сторінці – 40 рядків. Оцініть скільки закодованих...
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.) iconНавчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Год. I семестр — 64 год, 4 год на тиждень, II семестр — 76 год, 4 год на тиждень
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.) icon9 клас (70 год, 2 год на тиждень)
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літ-ри. Творча індивідуальність митця. Аналіз худ твору
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка