Загальні технічні умови дсту 4503: 2005
Скачати 356.21 Kb.
НазваЗагальні технічні умови дсту 4503: 2005
Сторінка1/4
Дата16.05.2013
Розмір356.21 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ СИРКОВІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 4503:2005

Видання офіційне
Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006

ДСТУ 4503:2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м'яса УААН, Міністерство аграрної політики
України

РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук; І. Романчук, канд. техн.наук (керівник розробки), Т. Лисенко; Л. Масіч; Н. Васильєва; Т. Пічкур

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379

 2. ^ УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

і

ДСТУ 4503:2005

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 4

 4. Класифікація 5

 5. Загальні технічні вимоги 5

 6. Вимоги безпеки 9

 7. Вимоги охорони довкілля 9

 8. Маркування 9

 9. Пакування 10

 10. Правила транспортування та зберігання 11

 11. Методи контролювання 11

 12. Правила приймання 12

 13. Гарантії виробника 12

Додаток А Код продукції 13

Додаток Б Бібліографія 13

^ ДСТУ 4503:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ СИРКОВІ Загальні технічні умови

ИЗДЕЛИЯ ТВОРОЖНЫЕ

Общие технические условия
Чинний від 2006-10-01

^ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на сиркові вироби, які виробляють із кисломолочного сиру, виготовленого з пастеризованого молока, з доданням вершків, вершкового масла, наповнювачів, харчових добавок та призначені для безпосереднього вживання в їжу.

 2. Стандарт не поширюється на продукти, що виробляють із застосовуванням рослинних білків та замінників молочного жиру.

 3. Вимоги щодо безпечності сиркових виробів викладено у 5.2.3—5.2.5 та розділах 6 і 7.

^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1009-92 Цукор ванільний. Технічні умови

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначання понять

ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 2633-94 Кондитерське виробництво. Терміни та визначання

ДСТУ 2659-94 Перець солодкий свіжий. Технічні умови

ДСТУ 2661-94 Молоко коров'яче питне. Загальні технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів іден­тифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної про­дукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умови

ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови

ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3662-97 Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 3781-98 Печиво. Загальні технічні умови

ДСТУ 3924-2000 Шоколад. Загальні технічні умови

ДСТУ 3984:2000 Припаси та підварки (напівфабрикати). Загальні технічні умови

Видання офіційне

ДСТУ 4503:2005

ДСТУ 4033-2001 Вафлі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4274:2003 Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови

ДСТУ 4333:2004 Мармелад. Загальні технічні умови

ДСТУ 4391:2005 Какао-порошок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови

ДСТУ І50 6465:2003 Кмин цілий (Сшпіпит сутіпит иппаеиз). Технічні умови

ДСТУ ЮР 93А.2003 Молоко і молочні продукти. Визначання ЗаІтопеІІа

ДСТУ ЮР 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіол< гічного дослідження

ДСТУ ІЗО 707-2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабоче зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасност (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процесом производственные. Общие требования безопасност (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимих вь бросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Прг вила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчове Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинним Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Воді питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукти. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Мо локо та молочні продукти. Відбирання проб і готування їх до випробовування)

ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации (Молоко т« молочні продукти. Метод визначання пастеризації)

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукти. Методи определения кислотности (Молоко тг молочні продукти. Методи визначання кислотності)

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукти. Методи определения влаги и сухого вещество (Молоко та молочні продукти. Методи визначання вологи та сухих речовин)

ГОСТ 3627-81 Молочные продукти. Метод определения хлористого натрия (Молочні про­дукти. Метод визначання хлористого натрію)

ГОСТ 3628-78 Продукти молочнме. Методи определения сахара (Продукти молочні. Метод визначання цукру)

ГОСТ 4771-60 Консерви молочные. Молоко нежирное сгущенное с сахаром. Технические условия (Консерви молочні. Молоко нежирне згущене з цукром. Технічні умови)

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочних продуктов. Технические условия (Фляги металеві для молока та молочних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 5531-70 Орехи лещины (Горіхи ліщини)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукти. Методи определения жира (Молоко та молочні продукти. Метод визначання жиру)

ГОСТ 6882-88 Виноград сушений. Технические условия (Виноград сушений. Технічні умови)

ГОСТ 6929-88 Повидло. Общие технические условия (Повидло. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7009-88 Джеми. Общие технические условия (Джеми. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7061-88 Варенье. Общие технические условия (Варення. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7587-71 Лук репчатнй сушений. Технические условия (Цибуля ріпчаста сушена. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

і

ДСТУ 4503:2005

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для спожиткової тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гоф­рованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества ^ Зіар-Ьуіососсиз аигеиз (Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості ЗіарЬуІососсиз аигеиз)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислих микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначення дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 12094-76 Мак масличный для переработки. Технические условия (Мак олійний для перероблення. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной про-ммшленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції м'ясної та мо­лочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеєного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия (Ящики з тарного плоского клеєного картону для масла вершко­вого та маргарину. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16280-88 Агар пищевой. Технические условия (Агар харчовий. Технічні умови)

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия (Ванілін. Технічні умови)

ГОСТ 16729-71 Чеснок сушеный. Технические условия (Часник сушений. Технічні умови) .

ГОСТ 16732-71 Зелень петрушки, сельдерея и укропа сушеная. Технические условия (Зе­лень петрушки, селери та кропу сушена. Технічні умови)

ГОСТ 16832-71 Орехи грецкие. Технические условия (Горіхи волоські. Технічні умови)

ГОСТ 16833-71 Ядро ореха грецкого. Технические условия (Ядро горіху волоського. Технічні умови)

ГОСТ 16834-81 Орехи фундука. Технические условия (Горіхи фундука. Технічні умови)

ГОСТ 16835-81 Ядра орехов фундука. Технические условия (Ядра горіхів фундука. Технічні умови)

ГОСТ 17111-88 Арахис. Требования при заготовках и поставках (Арахіс. Вимоги під час заго­товляння і постачання)

ГОСТ 17151-81 Посуда хозяйственная из листового алюминия. Общие технические условия (Посуд господарчий з листового алюмінію. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеєвая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 19792-87 Мед натуральний. Технические условия (Мед натуральний. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полизтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліети­ленова з липким прошарком. Технічні умови)

ГОСТ 22371-77 Консервы. Плоды и ягоды протертые или дробленные. Технические условия (Консерви. Плоди і ягоди протерті чи дроблені. Технічні умови)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положення (Вхідний контроль про­дукції. Основні положення)

^ З

ДСТУ 4503:2005


ГОСТ 25951-83 Пленка полизтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліе­тиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подго-товка проб к анализу (Молоко і молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та го­тування проб до аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукту пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опреде­ления содержания токсичных злементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінера­лізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукту пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш'яку)

ГОСТ 26931-86 Сыры и продукту пищевые. Методу определения меди (Сировина та про­дукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукту пищевые. Методу определения свинца (Сировина та про­дукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукту пищевые. Методу определения кадмия (Сировина та про­дукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукту пищевые. Метод определения цинка (Сировина та про­дукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28499-90 Сиропу. Общие технические условия (Сиропи. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28501-90 Фрукту косточковые сушеные. Технические условия (Фрукти кісточкові су­шені. Технічні умови)

ГОСТ 28502-90 Фрукту семечковые сушеные. Технические условия (Фрукти зерняткові су­шені. Технічні умови)

ГОСТ 29049-91 Пряности. Корица. Технические условия (Прянощі. Кориця. Технічні умови)

ГОСТ 29056-91 Пряности. Тмин. Технические условия (Прянощі. Кмин. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукту пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных злементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукту. Методу, определения ^ ЗіарЬуІососсиз аигеиз (Молоко та молочні продукти. Методи визначання ЗІарЬуІососсиз аигеиз).
  1   2   3   4

Схожі:

Загальні технічні умови дсту 4503: 2005 iconМетодичні рекомендації по застосуванню дорожніх знаків, дорожньої...
Дсту 4100-2002 „Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування", дсту 2587-94 „Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи...
Загальні технічні умови дсту 4503: 2005 iconСуміші будівельні сухі модифіковані загальні технічні умови дсту-п б в 7-126: 2006

Загальні технічні умови дсту 4503: 2005 iconЗагальні технічні умови. Правила застосування дсту 4100-2002
Розроблено науково-дослідним центром безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх
Загальні технічні умови дсту 4503: 2005 iconПлита газова побутова торговельної марки «веко» моделі
Тр водогрійних котлів, що працю-ють на рідкому чи газоподібному па-ливі, дсту 2326-93 (гост 20548-93), дсту en 656: 2005, гост 10617-83,...
Загальні технічні умови дсту 4503: 2005 iconГост 12 010-75, гост 12 183-91, дсту en 388 : 2005, дсту en 420-2001
Дтек криворізька тес проводить процедуру запиту оферт в рамках чого запрошує Вас надати свою оферту на поставку продукції наступної...
Загальні технічні умови дсту 4503: 2005 iconЗапис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»...
Дсту гост 80: 2007 «бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання»
Загальні технічні умови дсту 4503: 2005 iconВзуття спеціальне згідно дсту 3962-2000, дсту 3835-98
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат “Укртранснафта” у м. Кременчук
Загальні технічні умови дсту 4503: 2005 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Загальні технічні умови дсту 4503: 2005 iconТехнічні умови
Розроблено: Науково-виробнича фірма "Полімербуд", Державне підприємство "Центрсепротепломережа"
Загальні технічні умови дсту 4503: 2005 iconУкраїнський асортимент Технічні умови
Розроблено: Технологічний інститут молока та м'яса уаан, Технічний комітет Молоко, м'ясо та
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка