Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об'єднання
Скачати 229.91 Kb.
НазваЗвідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об'єднання
Сторінка2/5
Дата24.05.2013
Розмір229.91 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
1   2   3   4   5
^

Сігли бібліотек, включених у бюлетень
  1. Библиотека Южного филиала НУБиПУ «Крымский агротехнологический университет»

95492

п.г.т. Аграрное,

г. Симферополь

тел. 26-33-24

  1. *Научная библиотека Никитского ботанического сада, национального научного центра УААН

98648

п/о Никита,

Никитский ботанический сад

г. Ялта

тел.33-54-58

  1. *Научная библиотека Крымской опытной станции овощеводства Крымского института агропромышленного производства УААН.

97536

с. Укромное,

Симферопольский район

тел. 31-09-18

  1. *Техническая библиотека Крымского филиала Института гидротехники и мелиорации УААН

95022

ул. Кечкеметская, 198,

г. Симферополь.

5. *Научно-техническая библиотека Института винограда и вина «Магарач» УААН

98600

ул. Кирова, 31,

г. Ялта

тел. 32-55-91

факс 32-70-72

6 *Научная библиотека Крымской опытной станции садоводства института садоводства УААН


97517

с. Маленькое,

Симферопольский р-н

Тел. 32-55-38.

7.* Библиотека Южной опытной станции Института сельскохозяйственной микробиологии

97513

ул . К.Маркса,107

п. Гвардейское,

Симферопольский р-н

Тел.32-34-76,

Факс 32-30-50
8.* Научная библиотека Института сельского хозяйства Крыма НААНУ

97010

с. Клепинино,

Красногвардейский р-н

Тел.7-63-22

9.*Научно-техническая библиотека Института эфиромасличных и лекарственных растений УААН

95493

ул. Киевская,150.

г. Симферополь

Тел.26-70-01

10*Библиотека техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства НУБиПУ

98200

ул. З.Космодемьянской,

п.г.т.Советский

тел. 9-15-40

11.* Библиотека Крымского агропромышленного колледжа НУБиПУ

97517

ул. Студенческая,

с.Маленькое

12. Библиотека Прибрежненского агропромышленного колледжа НУБиПУ 96563

с. Прибрежное

Сакский р-н

Тел. 2-71-31

13. Библиотека Бахчисарайского строительного техникума НУБиПУ

98400

ул. Советская,9,

г. Бахчисарай

тел.4-04-27

факс 4-06-06

14. *Научная библиотека Крымской опытной станции Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины

95494

ул.Седова, 12а

п/в Комсомольское

г. Симферополь

Тел. 61-89-06

Факс 61-89-06

 Сведения не представлены

^ Економічні науки
33С4 (075.8)

В 31


Вербило, О. Ф. Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємст-вах : навчальний посібник / О. В. Верби-ло, Т. Г. Каменська, М. В. Коробов. - К. : НУБіПУ, 2011. - 300 с.

Экземпляры: всего : 5

1333С (06)

В 535


Вісник Сумського національного аграр-ного університету : науковий журнал. Вип. 6/2 (49) : Сер . Економіка та менеджмент ; Ред. В. І. Ладика. - Суми, 2011. - 222 с.

Экземпляры: всего:1

169.0003

Г 57


Гойко, А. Ф. Економіка будівництва : навч. посібник / А. Ф. Гойко, Е. В. Дудіна, К. В. Ізмайлова. – К. : КНУБА, 2008. - 172 с.

Экземпляры: всего:1


13333С

Д 11


Дієсперов, В. С. Драма укрвїнського села : науково-популярна л-ра / В. С. Дієсперов. - К. : ННЦ ІАЕ, 2008. - 19 с.

Экземпляры: всего:1


1333С

Д 446


Дієсперов, В. С. Продуктивність сільсько-господарської праці : монографія / В. С. Ді-єсперов. - К. : ННЦ ІАЕ, 2006. - 274 с.

Экземпляры: всего:1


165

Е 75


Економічна теорія : навч. посібник / В. М. Лич, В. В. Гончаров, В. д. Скиценко та ін.; ред. В. М. Лич. – К. : КНУБА, 2009. - 168 с.

Экземпляры: всего:1


13333С

З-911


Зубець, М. В. Економічні аспекти рефор-мування аграрно-промислового комплексу України : науково-популярна л-ра / М. В. Зубець, М. Д. Безуглий. - К. : Аграрна наука, 2010. - 31 с.

Экземпляры: всего:2


169.0003

И 37


Ізмайлова, К. В. Фінансовий аналіз у буді-вництві : навч. посібник / К. В. Ізмайлова. - К. : Міленіум, 2007. - 240 с.

Экземпляры: всего:1


13333С

К 431


Кириленко, І. Г. Трансформація соціаль-но-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспек-тиви : монографія / І. Г. Кириленко. - К. : ННЦ ІАЕ, 2005. - 452 с.

Экземпляры: всего:1

1658.5

Л 14


Лагутін, Г. В. Операційний менеджмент в будівниц-тві : навч. посібник / Г. В. Лагутін, П. М. Куліков, Р. . Тормесов та ін. - К. : КНБУА, 2010. - 240 с.

Экземпляры: всего:1


13333С

М 591


Микитенко, І. А. Наукова школа академіка УААН Петра Саблука : наукове видання / І. А. Микитенко, В. А. Пулін. - К. : ННЦ ІАЕ, 2008. - 268 с.

Экземпляры: всего:1

165.9 (2) 31

М 69


Міхельс, В. О. Економіко-математичні методи та моделі у будівницьтві : навч. посібник /В. О. Міхельс, П. С. Шилюк, А. Ф. Гойко та ін. - К. : Міленіум, 2006. - 240 с.

Экземпляры: всего:1

13333С (06)

Н 34


Науковий вісник Національного універ-ситету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Вип. 168. Ч. 3 : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес / О. Д. Мельничук. - К. : ВЦ НУБіПУ, 2011. - 270 с.

Экземпляры: всего:1

1333С

Р 455


Реформування соціальної сфери села: організаційно-методичні засади : наукове видання / ред.. П. Т. Каблук. - К. : ІАЕ УААН, 2000. - 475 с.

Экземпляры: всего:1

133С (075.8)

С 604


Солодкий, М. О. Біржовий ринок : навч. посібник / М. О. Солодкий. - К. : Аграрна освіта, 2010. - 565 с.

Экземпляры: всего : 1

1336:664.1

С 879


Стряпчева, И. А. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий сахарной промышленности : монография / И. А. Стряп-

чева. - Краснодар : Северный Кавказ, 2002. - 134 с.

Экземпляры: всего:1


1333С

У 45


Українська модель аграрного розвитку та її со-ціоекономічна переорієнтація : науко-ва доповідь / ред. В. М. Геєць, О. М. Боро-діна, І. В. Прокопа. - К., 2012. - 56 с.

Экземпляры: всего : 1


1333С

Ф 796


Формування ринків матеріальних ре-сурсів АПК : наукове видання / ред. Г. М. Під-пісецький. - К. : ІАЕ, 2001. - 428 с.

Экземпляры: всего:1

169.003

Ш 70


Шляхи підвищення ефективності буді-вництва в умовах формування ринкових відносин : збірник наукових праць. Вип. 23. - К. : КНЕУ, 2010. - 256 с.

Экземпляры: всего:1

1369.0003

Ш 68


Шляхи підвищення ефективності буді-вництва в умовах формування ринкових відносин : збірник наукових праць. Вип. 18. – К. : КНУБА, 2008. - 160 с.

Экземпляры: всего:1

1369.0003

Ш 68


Шляхи підвищення ефективності буді-вництва в умовах формування ринкових відносин : збірник наукових праць. Вип. 19. – К. : КНУБА, 2008. - 168 с.

Экземпляры: всего:1

1369.0003

Ш 68


Шляхи підвищення ефективності буді-вництва в умовах формування ринкових відносин : збірник наукових праць. Вип. 22. – К. : КНУБА, 2010. - 260 с.

Экземпляры: всего:1

13
1   2   3   4   5

Схожі:

Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об\Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки...
Кримського територіального об'єднання. Періодичність щокварталу. У цей номер «Зведеного бюлетеня» увійшли наукові, навчальні видання,...
Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об\Південна філія нубіп україни
Кримського територіального об'єднання. Періодичність щокварталу. У цей номер «Зведеного бюлетеня» увійшли наукові, навчальні видання,...
Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об\Укладач Петровськая Л. Б. Редактор Грінева О. Л
Кримського тер-ріторіального об'єднання. Періодичність щокварталу. У даний але-заходів «Звідного бюлетеня.» увійшли наукові, учбові...
Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об\Бюлетень нових надходжень
Словник-довідник термінів з європейської інтеграції / Мудрий Я. – К. Міленіум, 2009. – 588 с
Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об\Бюлетень нових надходжень
Психологія управління : навч посіб. / Орбан-Лембрик Л. Е. — 2-ге вид., доп. — К. Академвидав, 2010. — 544 с
Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об\Бюлетень нових надходжень
Фiнал третього Риму. Кн. Осторонь Азiопи / Iн-т народознавства нану. — Львiв : Лiтопис, 2007. — 505 с
Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об\Бюлетень нових надходжень вересень
Основи методології та організації наукових досліджень : навч посіб. – К. Цул, 2010. – 352 с
Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об\Бюлетень нових надходжень
Комплексний підхід до експертизи дисертаційних робіт: економічні спеціальності / Загорський В. С., Кизим М. О., Тищенко О. М. – Х....
Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об\Бюлетень нових надходжень
Стан наукової думки в сучасних реаліях : моногр. / Сохнич А. Я. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 152 с
Звідний бюлетень нових вступів в сільськогосподарські бібліотеки кримського територіального об\Анкета учасника конфе
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції “xvіі сходознавчі читання А. Кримського”. Конференція відбудеться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка