Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета
Скачати 84.37 Kb.
НазваКонспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета
Дата25.05.2013
Розмір84.37 Kb.
ТипКонспект
nauch.com.ua > География > Конспект
Конспект уроку підготувала

вчитель Романичева Т.І.

Спрощення в групах приголосних

Мета: удосконалити учнівську вимову приголосних звуків за нормами літературної вимови, з’ясувати причини, що обумовлюють спрощення в групах приголосних, формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати й вимовляти слова, у яких відбулося спрощення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань.

^ Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

 1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Спрощення в групах приголосних»

 2. Уведення учнів у спроектоване поняттєво-термінологічне поле. Спрощення – ставати простішим, звільняючись від ускладненого.

 3. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності з теми.

ІІІ. Повідомлення теми та мети року

Розвивайся, звеселяйся,

Моя рідна мово,

У барвінки зодягайся,

Моє щире слово.

Щоб на все життя з тобою

Ми запам’ятали

Як з колиски дорогої

Мовоньку кохали.

Л. Забашта

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

 1. Робота над епіграфом

 • Прочитати виразно епіграф.

 • Дати відповіді на запитання:

 1. Яка основна думка поезії?

 2. Що вам відомо з історії розвитку української мови?

 3. Що ви особисто робите для збереження й розквіту рідної мови?

 • Пояснити вивчені орфограми й пунктограми .

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

 1. Пошуково-вибіркова робота

^ Знайти й виписати слова, в яких є такі групи приголосних –стл- - -сл-,

-рдц- - -рц-:

В дитинстві ще … давно, давно колись

Я вибіг з хати в день майовий…

Весь Божий світ сміявсь, радів…

Раділо сонце, ниви, луки,

І задзвеніли в серці звуки,

І розітнувся мій перший спів.

Олександр Олесь

 1. ^ Створення проблемної ситуації

Дослідити, чи в усіх утворених словах при складному збігу кількох приголосних звуків випадає приголосний д або т: заздрість – заздрісний, проїзд – проїзний, радість – радісний, зап’ястя – зап’ястний, пестити – пестливий.

 1. ^ Робота з теоретичним матеріалом із підручника § 21, с. 152 – 153

ІV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь

 1. Дослідження-аналіз

Прочитати пари слів, що перебувають у логічних зв’язках. Записати по памяті лише перше слово. Зясувати особливості правопису й вимови написання записаних слів. Назвати орфограму.

Щасливий – нещасний

Радісний – смутний

Жалісний – смішний

Швидкісний – повільний

Ненависний – коханий

Корисний – шкідливий

Хвастливий –скромний

^ Визначити, яке слово серед написаних є «зайвим».

 1. Прочитати пари слів, що перебувають у логічних зв’язках. Записати по пам’яті лише кожне друге слово. Назвати орфограму.

Виплеканий – пестливий, нескромний – хвастливий, протилежний – контрастний, передовий – форпостний.

Назвати слова іншомовного походження. З’ясувати їх значення.

 1. Робота з теоретичним матеріалом із підручника § 21, с. 153.

 2. «Мікрофон»

Закінчити речення « На письмі спрощення не відбувається в словах…»

^ 5.Рубрика «Корисно знати»

Групи приголосних –скн-, -зкн-, -шчк- спрощуються на –сн-, -зн-, -шк- у вимові й на письмі: писк – пискнути, блиск – блиснути, брязк – брязнути, горщок – горшка.

ЗАПАМ’ЯТАЙ: випускний, рискнути, вискнути, тоскно, скнара, брязкнути – немає спрощення.

Букву т пишемо у словах, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим –ст- і –нт- за допомогою суфіксів –н(ий), -ськ(ий), -ство: гігантський, пропагандистський, туристський, студентство, агентство;

А також у таких формах слів, як хустці, пустці, невістці .

 1. ^ Мовознавча гра «Хто швидше»

Навести по одному прикладу слів, у яких відбувається спрощення в зазначених групах приголосних –стн- - -сн-, -стл- - -сл-, -ждн- - -жн-, -скн- - -сн-.

 1. Робота в парах

Вставити, де треба, пропущені букви. Слова записати у дві колонки: 1) у які не вставляли букв; 2) у які вставили пропущені букви:

^ Корис…ний, чес…ний, с…ніти, інтеліген…ний, облас…ний, рис…нути, об’їз…ний, аген…ство, зап’яс…ний.

У другій колонці в кожному слові підкреслити другу букву й записати слово, яке буде початком прислів’я «… вчить, як на світі жить».

 1. ^ Мовознавчий експеримент

Від поданих слів утворити прикметники. Записати їх, підкреслити групи приголосних. Яке слово є «зайвим». Обґрунтуйте свій вибір.

Турист, гігант, парламент, альпініст, студентський, щасливий.

 1. ^ Робота в групах. Дослідження-редагування.

Прочитати слова, записані фонетичною транскрипцією. Дослідити, які помилки допущено в записах:

[н е и н а’ в и е с н и й], [у ч а’с н и к], [п е и р е и х р е’ с т н и й], [з л і’ с т н и й],

[п е и с т л и’ в и й].

 1. ^ Дослідження-відновлення. «Впиши слово»

Відновити фразеологізми, уставивши потрібні за змістом слова з довідки. Пояснити правопис вставлених слів.

Народився під … зіркою; відривати від …; … на язик; … як мильна булька; … очима.

Довідка: масний, щасливий, тріснути, серце, блиснути.

^ VІІ.Систематизація й узагальнення вивченого.

Дати відповіді на запитання:

 1. Для чого існує спрощення приголосних?

 2. В яких словах спрощення не відбувається?

^ VІІІ. Підсумок уроку

ІX. Домашнє завдання.

Вивчити § 21, скласти висловлювання про дружбу, використавши слова, у яких відбувається або не відбувається спрощення.

Конспект уроку підготувала

вчитель Романичева Т. І.

Узагальнювальні слова

при однорідних членах речення

Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, навчити учнів розрізняти узагальню вальні слова при них, моделювати схеми речень з узагальнювальними словами при однорідних членах; формувати загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати речення при узагальнювальному слові, розставляти розділові знаки після узагальнювального слова або перед ним; конструювати речення з узагальнювальними словами; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Робота з текстом. Поставити та пояснити пропущені розділові знаки в реченнях. ^ Підкреслити однорідні члени речення.

Посріблив Туман дерева

Затуманив очі дневі.

День похнюпився зітхає,

А до нього сонце з гаю:

 • Не зітхай і не журись. –

Та в лице Туману – блись!

Утікав туман ярами

До Туманихи, до мами.

В. Струтинський

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

 1. Створення проблемної ситуації.

Порівняти речення. Чому в першому є двокрапка, в другому тире, а в третьому немає ні двокрапки, ні тире.

 1. Порозцвітали гарно квіти: нагідочки, красолі і мачок.

 2. На будинках, на деревах, парканах – усюди червоний відблиск.

 3. Стоять усюди стрункі, високі, нерухомі дерева зі сніговими шапками.

 1. Робота з теоретичним матеріалом із підручника § 9, с. 93.

 2. Спостереження над інтонацією в реченнях з однорідними членами речення.

Ми садили ліс у полі: і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину.Дерева, птахи, люди – усе сповнене весняної пружності, нестримної сили.Усе його цікавило: дорога, ліс.

 1. Робота з теоретичним матеріалом із підручника § 9, с. 94.

^ V. Виконання системи практичних завдань.

1. Дослідження-моделювання.

Порівняти схеми. Скласти до них речення.

: , , , , –

^ 2.Творче конструювання.

Накреслити схеми до поданих речень.

 1. Калина, терен, шипшина – популярні чагарникові рослини в Україні. 2) В народній медицині застосовували багато рослин: дуб, вербу, калину, березу.

3) Луки, гори, пишні сади – все зелене й принишкле.4) Сонце, ліси, поля, води, повітря – все це святиня, яку маємо берегти, а не нищити.

 1. ^ Мовознавча діагностика.

Дібрати код до кожного речення і записати (1 – двокрапка; 2 – тире). Звернути увагу на особливості вживання двокрапки та тире в реченнях з узагальнювальними словами.

 1. Краса, мудрість, яскраве життя – все дістається нам від природи.

 2. Все потопало в квітковій казці: і сади, і гаї, і луки.

 3. Дерев росло навколо багато: беріз, ялин, сосен.

 4. Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні тополі.

 5. Навколо все сповнене весняної,пружної,нестримної сили: дерева, птахи, люди.

Правильна відповідь: 1-2; 2-1; 3-1; 4-1;5-1.


 1. Пунктуаційний практикум.

Списати, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтувати вживання двокрапки та тире при узагальнювальних словах. Підкреслити, яким членом речення виступає узагальнювальне слово.

 1. На річці в лісі у полі усюди німо, тихо.

 2. Тиша була наповнена всякими звуками і дзвінкою піснею жайворонка і дзижчанням польових мух і тихим мелодійним шелестом жита.

 3. Мати - це все життя вірність працелюбність святість вічність.

 1. ^ Ти – редактор.

Відшукати помилки у побудові речень, виправити їх та записати.

Берези, дуби, клени, дерева – все радувало людське око. Вишні, яблуні, груші, фруктові дерева – все залите цвітом. Було рідне навколо: і бузковий кущ, і паркан, і старий хлівець.

 1. ^ Творче моделювання. «Впиши слово»

Переробити речення так, щоб у ньому було узагальнювальне слово, поставити розділові знаки.

Боровики, маслюки, опеньки, сироїжки ростуть у нашому лісі. На клумбах ще цвітуть айстри, безсмертники, чорнобривці. У річці вудкою можна зловити і щуку, і карася, і линка, і коропа.

 1. ^ Дослідження- трансформація

Списати речення, розставити потрібні розділові знаки. Пояснити поставлені розділові знаки при узагальнювальних словах. Трансформувати речення так, щоб узагальнювальне слово стояло після однорідних членів речення.

 1. Люблю я все осінні квіти, прощальну красу вечорів, і сиві оголені віти, і вітру осіннього спів. 2) Усе мені рідне і небо, і люди. 3) І на тім рушникові оживе все знайоме до болю і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

VІ. Підведення підсумків.

VІІ. Домашнє завдання

Написати міні-твір «Чому потрібно оберігати природу?»

Схожі:

Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета iconПрограма вступних екзаменів з української мови на основі базової...
Чергування голосних. Спрощення в групах приголосних. Чергування приголосних при додаванні суфіксів. Подвоєння та подовження приголосних....
Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета iconКонспект уроку з правознавства у 9 класі. Тема уроку
Мета уроку. Ознайомити учнів з основами трудового права України; порядком прийому на роботу, розвивати вміння працювати з документами,...
Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета iconТема фонетика. Орфоепія. Орфографія
Склад. Наголос. Основні правила української орфоепії. Написання слів разом окремо й через дефіс. Вживання великої літери. М’який...
Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета icon6 голосних І 32 приголосних в 10 голосних І 28 приголосних г 10 голосних...
А найменша неподільна одиниця мовлення, що служить для творення, розпізнавання, розрізнення слів
Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета iconУрок фізики 8 клас Вчитель вищої кваліфікаційної категорії старший...
Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям «механічна робота», увести поняття «одиниця роботи»
Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета iconКонспект уроку з інформатики у 9 класі
Формування навичок роботи в групах, вміння працювати в команді. Вміння спілкуватися
Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета iconУрок № Тема
До запропонованого випадку вимови голосних І приголосних дібрати власний. (Завдання виконуються в групах за рівнями складності.)
Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета iconУроку з виробничого навчання на тему
Туріна Н.І. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку, який поділений на етапи, розподілена робота в малих групах, а також...
Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета iconКонспект уроку підготувала учитель української мови та літератури...
Тема. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми І речення. Головне І залежне слово у словосполученні
Конспект уроку підготувала вчитель Романичева Т.І. Спрощення в групах приголосних Мета iconКонспект уроку з укра ї нсько ї л І тератури Вчитель: Міщенко Ірина...
Тема: микола вороний. Короткі біографічні відомості. «Євшан-зілля». Поняття про поему
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка