Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища»
Скачати 293.72 Kb.
НазваУрок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища»
Сторінка1/4
Дата11.04.2013
Розмір293.72 Kb.
ТипУрок
nauch.com.ua > География > Урок
  1   2   3   4
Виховання екологічної культури особистості на уроках англійської мови.
Матеріали з досвіду роботи вчителів англійської мови НВО «СЗНЗ І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – ЦПВ «Контакт»


Кіровоград

2009
Зміст 1. Вступ – стор.3

 2. Анкетування «How green are you?» (Дьяконенко Т.М.) - стор.4-5

 3. Лексика та дидактичний матеріал по темі «Забруднення навколишнього середовища» (Дьяконенко Т.М.) – стор.5-6

 4. Цикл уроків на екологічну тематику за підручником «Headway» (Дудіч Г.В.) - стор.7-13

 5. Розробка уроку в рамках підготовки учнів 10-11 класів до ЗНО. Види завдань, адаптованих за підручником Oxford Exam Excellence, по темі «Екологія. Переробка відходів» (Мостика О.О.) - стор.14-17

 6. Матеріал в рамках підготовки учнів 9-11 класів до ДПА.

  • Розробка уроку на тему «Утримання тварин в зоопарках» в рамках підготовки учнів 9-11 класів до ДПА з іноземної мови. ( Ткаченко Н.Г.) - стор. 18-19
  • ^

   Дидактичні матеріали для підготовки учнів 9-11х класів до ДПА з теми «Екологія» за підручником «Headway Talking Points» (Солоп М.М.) – стор.20-21

 1. Розвиток навичок творчого письма по темі «Екологія» (Дьяконенко Т.М.) – стор.22-25

 2. Розвиток навичок усного мовлення по темі «Захист навколишнього середовища»

  • Дидактичний матеріал (Дьяконенко Т.М.) - стор.26-32

  • Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» (Ромащенко О.А.) - стор.33-34

  • Розвиток письма і усного мовлення по темі «Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення». Практика граматики (вирази кількості). (Дудіч Г.В.) – стор. 35-36
 1. Груповий проект «Як позбавити наш район від сміття?» (Дьяконенко Т.М.) – стор.37-39

 2. Розвиток навичок читання по темі «Environmental protection». Матеріал для домашнього читання. (Дьяконенко Т.М.) – стор.40


Вступне слово.

Екологічна ситуація , яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв’язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають новим приоритетним напрямком педагогічної теорії і практики. Державна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) та «Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті» одним із ключових питань системи освіти розглядають питання екологічного виховання.

Одним з найважливіших завдань сучасної школи є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні до природи.

Дбайлива ставлення людини до навколишнього середовища виховується з перших років навчання в школі. Від того, як здійснюється процес екологічного виховання, залежить піклування людини про природу.

Природа — суспільна цінність, оскільки є джерелом пізнавальних, естетичних, комунікативних потреб. Тому головне завдання екологічного виховання — виховати таку особистість, щоб природа набула для неї життєво важливого значення.
Прищеплення учням кращих рис — основна мета будь якого вчителя предметника.

Вчителі іноземних мов нашої гімназії вважають, що одним із завдань учителя є навчити молоду людину любити навколишній світ — природу. Небайдужа людина до природи милосердна до рідних, поважає старших і ніколи не скривдить тих, з ким спілкується. Метою впровадження екологічного виховання на уроках іноземної мови є:

 • виховувати любов і повагу до природи;

 • спонукати до збереження неповторної краси рідного краю;

 • формувати почуття відповідальності за стан природного середовища;

 • сприяти розвитку творчих здібностей учнів;

 • учити самостійно мислити, знаходити раціоналізаторські рішення поставленої проблеми;

 • навчати бачити красу навколо себе, розвивати почуття прекрасного;

 • формувати почуття дбайливого ставлення до навколишнього середовища;

 • формувати активну життєву позицію.

Ми намагаємося підібрати до кожної теми з англійської мови такий матеріал, в якому висвітлюється любов людини до природи, єдність людини і природи, потяг до навколишнього світу, до прекрасного.

В даному посібнику ми зібрали матеріали, які, ми сподіваємось, стануть у нагоді іншим вчителям. Тут ви знайдете конспекти уроків, дидактичний матеріал, тексти для читання та аудіювання, граматичні вправи та просто цікаві ідеї, пов’язані з проблемою охорони довкілля. Ми намагалися пов’язати наші уроки з екологічними проблемами України, нашого рідного міста та навіть мікрорайону. Більшість завдань пояснюються українською мовою, щоб вчителі інших іноземних мов також мали змогу використати наш матеріал на своїх уроках. Зібрані матеріали сприяють вихованню у дітей любові до природи.
^ Вчителі іноземних мов

Гімназії імені Тараса Шевченка
Чи актуальні для вас проблеми екології?
Перед тим, як почати розмову про впровадження екологічної освіти на уроках англійської мови, ми пропонуємо вчителям і учням, всім тим, хто читатиме нашу брошуру, цей тест, який перевірить, наскільки свідоме ваше ставлення до проблеми охорони навколишнього середовища. Прочитайте запитання, оберіть один із запропонованих варіантів відповіді.


^ Скористайтесь таблицею і підрахуйте свій результат.

Обговоріть свій результат з друзями та колегами, що Ви можете зробити, щоб змінити своє ставлення до довкілля?

Лексика та дидактичний матеріал по темі «Охорона навколишнього середовища»
Ключові слова по темі «Охорона навколишнього середовища».

Завдання: прочитайте слова, попрацюйте самостійно з двомовним словником, запишіть транскрипцію та переклад українською мовою, оберіть 6 слів з поданого списку і напишіть власні речення, використовуючи ці слова.^ Наочність з лексичними одиницями.


Цикл уроків на екологічну тематику за підручником «Headway»

 1. Конспект уроку в 7-му класі. Підручник « Headway Pre-Intermediate»

Тема . Життя та екологічні проблеми в різних країнах світу.

Мета:

Практична: навчити учнів здобувати інформацію з тексту і активно використовувати лексику по темі у власних висловлюваннях.

Розвивальна: розвивати у учнів навички непідготовленого усного мовлення на основі прочитаного тексту, розвивати уміння співпрацювати в парах і групах, розвивати здатність аналізувати інформацію, узагальнювати, знаходити спільне та відмінне.

Загальноосвітня: поглибити знання учнів про англомовні країни, порівняти екологічні проблеми в Україні зі світовими.

Виховна: виховувати екологічну культуру, шанобливе ставлення до рідної країни.
Обладнання: підручник « Headway Pre-Intermediate», прапори України та англомовних країн, роздаткові картки з таблицею.
Хід уроку


 1. Організаційна частина.


Поясніть учням, що вони працюватимуть у парах, поділяться інформацією про різні країни світу, знаходитимуть спільне та відмінне між цими країнами, обговорять екологічні проблеми.

^ А) Активізація роботи учнів перед основним етапом уроку. Мозковий штурм. Учні пригадують назви англомовних країн. Вчитель записує їхні ідеї на дошці


^ Б) Мовна зарядка (завдання на визначення відповідності). Вчитель пропонує учням поєднати прапори англомовних країн з назвами цих країн, прикріпляє зображення прапорів на дошці біля назв країн, учні хором та індивідуально повторюють назви країн.


^ 2. Етап засвоєння нових знань. (Розвиток навичок читання, письма і усного мовлення, «Headway Pre Intermediate», стор.14)

А) Читання (робота у парах). Учням пропонується прочитати тексти і поєднати їх з назвами країн, які записані на дошці. Кожний текст слід доповнити словами, які подані над текстом.


Б) Аудіювання . Учні слухають, як троє людей описують інші англомовні країни, в яких вони проживають, вони повинні відгадати назву країни. Вчитель перевіряє, які факти діти запам’ятали про кожну з країн.

^ 3. Етап застосування знань на практиці. Використання відомої інформації в новому контексті. Груповий проект.

Учні розподіляються на пари. Кожна пара отримує таблицю:

The USA

США

Canada

Канада

Australia

Австралія

New Zeland

Нова Зеландія

South Africa

ПАР

Ukraine

Україна

Location

Географіч-не положенняPopulation

населенняMajor industries

Промисло-вістьNatural resources

Природні ресурсиMajor energy sources

Джерела енергіїEnvironmental problems

Екологічні проблеми
Кожна пара працює лише з однією країною. Використовуючи інформацію з текстів підручника, які діти щойно прочитали та прослухали, використовуючи свої знання з географії, учні заповнюють інформацію в таблиці про свою країну протягом 10 хвилин. По черзі пари доповідають про свої дослідження, учні класу слухають і заповнюють інформацію про інші країни. Важливо пояснити учням, що не треба писати повні речення, а лише ключові моменти. Вчитель заохочує клас задавати доповідачам уточнюючі запитання.


 1. Дискусія.

Учитель організовує в класі дискусію з використанням інформації з таблиць. Варіанти запитань для дискусії:

 • Which countries have similar environmental problems? / Які країни з таблиці мають подібні екологічні проблеми?

 • Which countries have the same environmental problems as Ukraine? / Екологічні проблеми яких країн подібні до українських?

 • What do all of the countries have in common? / Що спільного між усіма цими країнами?

 • What can you propose to solve some of our environmental problems? / Як ви пропонуєте вирішити вище згадані екологічні проблеми?


^ 5. Домашнє завдання.

Написати твір, в якому порівняти Україну з будь-якою країною в таблиці, описати спільні та відмінні риси цих двох країн, їхні екологічні проблеми та шляхи вирішення. 1. ^ Конспект уроку в 6-му класі. Підручник «Headway Elementary»

  1   2   3   4

Схожі:

Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» iconВступ
Охорона навколишнього середовища – завдання не тільки екологів та географів, це вже загальносвітова проблема. Важливе місце в охороні...
Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» iconПлан Правова охорона навколишнього природного середовища в містах...
Тема: Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища
Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» iconПрес-реліз дійсно з 1000 27. 11. 2012
Центральній бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького відбулися V миколаївські міські екологічні читання «Збережемо для нащадків». Вони...
Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» iconЗакон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища
Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» iconМіністерство охорони навколишнього природного середовища україни
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області
Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Кримінально – правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики
Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» iconЗахист навколишнього середовища з боку уряду
Учні вирішують реальні проблеми, використовуючи їхні вміння спілкування І знання вирішення цих проблем
Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» iconПравова охорона навколишнього природного середовища Вступ
У наш час даний термін міцно закріпився у суспільній свідомості. Екологія стала одним з основних показників ставлення полини до життя,...
Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» iconЗакон України “Про охорону навколишнього природного середовища” передбачає...
України «Про затвердження Порядку проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств»
Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» iconЗакон України “Про охорону навколишнього природного середовища” передбачає...
України «Про затвердження Порядку проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка