Інформатики
НазваІнформатики
Сторінка1/7
Дата03.08.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7Бібліотека «Шкільного світу» Заснована у 2003 р.

ОБЛАШТУВАННЯ

КАБІНЕТУ

ІНФОРМАТИКИ

В ШКОЛІ
Інформатика. Бібліотека Математика. Бібліотека

Київ

«Шкільний світ» 2008

ББК 74.263.2 О-16

Редакційна рада:

Н. Вовковінська, М. Мосієнко — канд. філол. наук, Г. Кузьменко, О. Шатохіна

Усі права застережено. Передрук тільки з письмової згоди видавництва

Облаштування кабінету інформатики в школі / упоряд. В. Ла- пінський. — К.: Шк. світ, 2008. — 112с. — (Бібліотека «Шкільного світу»).

І5ВМ 978-966-451-000-1. ІЗВИ 978-966-451-183-1.

У книжці розглянуто проблеми створення й ефективного використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій. Ме­тою створення рекомендацій є забезпечення вчителів і керівників освіти достовірною інформацією щодо найважливіших аспектів облаштуванння кабінету, ефективної та безпечної експлуатації його обладнання.

Окремим розділом книжки подано добірку нормативно-розпорядчих документів щодо облаштування та експлуатації кабінету інформатики.

Для вчителів, управлінців освіти та студентів вищих педагогічних на­вчальних закладів, розробників обладнання для навчальних закладів.

ББК 74.263.2

ІЗЕШ 978-966-451-000-1(б-ка«Шк. світу») © .Лапінський В., упорядкування, 2008
І8ВК 978-966-451-183-1 © ТОВ Видавництво «Шкільний світ,

дополіграфічна підготовка, 2008

ЗМІСТ

Скорочення 5

Терміни та їх трактування 5

Розділ 1. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів. М. Жалдак, В. Латиський.

Передмова 9

 1. Загальні положення 12

 2. Підготовка приміщення та обладнання 15

 3. Вимоги до програмно-апаратного забезпечення 23

 4. Організація роботи кабінету ЗО
 1. Основні етапи процесу навчання, на яких можливе
  використання засобів інформаційно-комунікаційних
  технологій 32

 2. Організаційно-методичні заходи, спрямовані на
  забезпечення ефективності використання КПКТ 33

 3. Створення кабінету інформаційно-комунікаційних
  технологій 34

 4. Заходи, спрямовані на забезпечення збереження
  матеріальних цінностей 35

 5. Технічне обслуговування програмно-апаратних засобів ....36

 6. Заходи, спрямовані на забезпечення дотримання санітарно-
  гігієнічних умов у КИКТ 36

 7. Персонал КІІКТ 37

 8. Проведення інструктування учнів з безпеки
  життєдіяльності 38

Варіанти розміщення робочих місць у КІІКТ 39

Журнал реєстрації інструктування учнів з безпеки

життєдіяльності 42

Правила роботи учнів у кабінеті інформаційно-
комунікаційних технологій 43

Вміст аптечки першої допомоги 45

Розділ 2. Нормативно-розпорядчі документи

Вимоги до навчальних комп'ютерних комплексів для

інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів 46

Наказ МОН України № 363 від 11.05.2006 р. «Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи

загальної середньої освіти» 49

Вимоги до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів 51

Наказ МОН України № 903 від 02.12.2004 р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних

закладах» 55

Правила використання комп'ютерних програм у навчальних

закладах 56

Перелік нормативних документів, на які виконано посилання 63

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх

навчальних закладів 66

Додаток до положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання

загальноосвітніх навчальних закладів 77

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики

навчальних закладів системи загальної середньої освіти 78

Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час

навчання в кабінетах інформатики 86

Наказ МОН України № 369 від 15.05.06 р. «Про затвердження

тимчасових вимогдо педагогічних програмних засобів» 88

Тимчасові вимоги до педагогічних програмних засобів для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних

закладів, що створюються за державні кошти 89

Реєстр навчальних комп'ютерних програм

(станом на 17.12.2004 р.) 94

Реєстр навчальних комп'ютерних програм

(станом на 17.12.2004 р.) 102

СКОРОЧЕННЯ

ЕОМ, ПЕОМ — електронна обчислювальна машина, персональна електронна обчислювальна машина.

ЗНЗ — загальноосвітній навчальний заклад.

ЗЗП — зовнішній запам'ятовуючий пристрій.

КІІКТ — кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.

^ ЛОМ — локальна обчислювальна мережа.

МП—материнська плата, плата, на якій монтуються основні складові апаратного забезпечення — центральний процесор, пристрої керування, внутрішня пам'ять (разом із цими складовими).

^ НЖМД, вінчестер — накопичувач на жорсткому магнітному диску.

НІТН — нові інформаційні технології навчання.

НКК — навчальний комп'ютерний комплекс.

^ ОЗП — оперативний запам'ятовуючий пристрій.

КВ — комплект вчителя.

КУ — комплект учня.

ПМК — програмно-методичний комплект.

ППЗ — педагогічне програмне забезпечення (спеціалізоване про­грамне забезпечення, призначене для використання у навчально-вихов­ному процесі).

^ РМВ —робоче місце вчителя (комплект обладнання, яке встановлюєть­ся на робочому місці вчителя і використовується, переважно, вчителем).

РМУ —робоче місце учня (комплект обладнання, яке встановлюється на робочому місці учня і використовується, переважно, ним).

ДНАОП Н 10.02.1999 р. 21 — Держнаглядохоронпраці, наказ від 10.02.1999 р. №21.

ДБН — Державні будівельні норми.

МВС Н 20.02.2002 р. 779 — Міністерство внутрішніх справ, наказ від 20.02.2002 р. № 779.

МОН Н 20.02.2002 р. 128 — Міністерство освіти і науки, наказ від 20.02.2002 р. №128.

^ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ТРАКТУВАННЯ

Відмова — нероботоздатність ЛОМ, або КВ, або одночасно двох КУ, або іншого обладнання колективного використання, якщо при цьому виникає потреба у зміні будь-якого елементу (блоку).

Відеопам'ять—частина пам'яті, в якій зберігається цифрове подання зображення, яке виводиться на екран дисплея.

Вінчестер (жорсткий диск) — накопичувач на магнітному диску (основний засіб енергонезалежного зберігання інформації: даних та програмного забезпечення).

^ Гіпертекстове подання матеріалу — запропонований Теодором Хольме Нельсоном у 1960 році спосіб подання даних і відомостей певної предметної галузі, який полягає у використання посилань будь-якого типу (у тому числі запуск програмних засобів як з локального, так і від­даленого комп'ютера, звернення із запитами до баз даних, редагування вмісту і навіть структури електронного документу, який на даний момент використовується).

^ Гіпермедіальне (гіпермедійне) подання (навчального матеріа­лу) — подання матеріалу у формі гіпертексту з включенням посилань на мультимедійні об'єкти (на програми, які відтворюють звук і зображення, у т.ч. рухоме, на файли, що містять відповідні дані).

Ергономіка — галузь науки, яка вивчає діяльність людини (груп людей) в умовах виробництва з метою удосконалення умов, засобів і організації процесу праці.

Збій — короткочасна втрата роботоздатності будь-якого вузла або пристрою, для усунення якої користувачу достатньо правильно повторити ті операції, що призвели до збою або виконати деякі службові операції для ініціалізації подальшої роботи.

Ідентифікація підсистеми комплексу — процес визначення коду (послідовності символів, якій ставиться у відповідність певна сукуп­ність програмно-апаратних засобів), або процес визначення належності об'єктів до певної підсистеми.

Інтерфейс — сукупність програмно-апаратних засобів, призначених для передавання (одно- або двонаправленого) даних, конкретна реалізація інтерфейсу визначається рівнем протоколу обміну даними.

Інтерфейс користувача — програмно-апаратна складова обчислю­вальної системи, яка забезпечує уведення/виведення даних та команд (командних впливів) користувача. На рівні користувача інтерфейсом є сукупність апаратних засобів для введення даних (команд) користувачем (клавіатура, мишка, джойстик, сенсорна поверхня пристрою тактильного введення), виведення даних (зображень, текстових повідомлень, звуку, інших особливих сигналів) у формі, доступній для сприйняття людиною (дисплей, проектор, принтер, графопобудовувач, система відтворення звуку, пристрій для відтворення повідомлень кодом Брайля тощо) і відповідного програмного забезпечення (програми, драйвери, файли даних).

Інформатизація освіти — процес упровадження у систему освіти інформаційно-комунікаційних технологій і результат упровадження.

Інформаційна надійність — стійкість інформаційної системи і/або її складових стосовно факторів впливу, зовнішніх по відношенню до системи.

Інформація — первинне поняття інформатики, яке визначає сукуп­ність описань реальних або ідеальних об'єктів, явищ, поданих у формі певних повідомлень.

Інформаційна технологія — сукупність програмно-технічних за­собів, а також прийомів, способів і методів їх застосування при виконанні функцій збирання, зберігання, опрацювання, передавання і використання даних в конкретній предметній галузі.

^ Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних техноло­гій (КІІКТ, кабінет інформатики) — приміщення закладу освіти та його обладнання, призначені для забезпечення умов формування освітньо-інформаційного середовища.

Когнітивність — властивість об'єкту або явища, яка, при відобра­женні у свідомості людини, вимагає доосмислення, реконструкції і/або встановлення асоціацій між його складовими.

^ Комплект викладача (КВ) — сукупність апаратно-програмних за­собів, які встановлені на робочому місці викладача (вчителя) і викорис­товуються переважно ним.

^ Комплект учня (КУ) — сукупність апаратно-програмних засобів, які встановлені на робочому місці учня і використовуються переважно ним.

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) — технічні (програмно-апаратні) засоби, за допомогою яких виконується обмін даними між складовими НКК, які входять до різних КВ і КУ; сукупність програмно-апаратних засобів, які забезпечують обмін даними між комп'ютерами, розташованими на незначних відстанях один від одного.

^ Меню — перелік умовних назв дій або опцій програмного засобу (його складової), апаратного забезпечення.

Модем — пристрій, який виконує перетворення сигналів для ство­рення каналу зв'язку.

Мультизадачний (мультипрограмний) режим — одночасне (квазі-одночасне) виконання обчислювальною системою більше однієї задачі (програми).

^ Навчальний комп'ютерний комплекс (НКК, комплекс)—сукупність програмно-апаратних засобів, які утворюють навчальне середовище.

Опція меню — позначена у меню позиція, з якою пов'язані наперед обумовлені способи опрацювання даних, подій або область дії програм­ного засобу.

^ Принцип відкритої системи — така побудова архітектури складної системи, для якої явно описано формати сигналів, якими обмінюються підсистеми.

Пристрій тактильного введення — пристрої введення, побудовані з використанням системи датчиків, що перетворюють натискання на поверхню у сигнал.

Протокол — сукупність правил і погоджень, які регламентують фор­мати і процедури обміну даними між двома або кількома незалежними пристроями або процесами.

Реактивність (обчислювальної) системи — час, протягом якого си­стемою генерується дія (реакція), спричинена подією (подією вважається поява сигналу як від користувача, так і від фізичного пристрою).

Ресурс — логічна або фізична частина обчислювальної системи, яка може бути виділена користувачу або процесу.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформатики iconОсобливості уроку інформатики
Найважливіша особливість постановки курсу інформатики на базі комп'ютерного класу — це систематична робота учнів з комп'ютером на...
Інформатики icon«Основи інформатики. 7 клас»
Тому метою викладання пропедевтичного курсу „Основи інформатики” (7 клас), що є складником курсу „Основи інформатики та обчислювальної...
Інформатики iconМетодичні рекомендації щодо проведення дпа з інформатики в 9,11 класах...
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 9 клас» (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Войцеховський...
Інформатики iconІнформатики
...
Інформатики iconЕлементи розвивального навчання у викладанні інформатики
На першому етапі вивчення базової частини курсу інформатики центральною складовою є ал­горитмізація
Інформатики iconВивчення інформатики у 2013/2014 навчальному році
Монмолодьспорту України №572 від 10. 06. 2011, вивчатиметься предмет «Сходинки до інформатики»
Інформатики iconРекомендації щодо проведення ii-го етапу Всеукраїнської учнівської...
Стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих...
Інформатики iconАнд зеленцова Олена Геннадіївна Вчитель інформатики, сш №134 Бабушкінський
Середня загальноосвітня школа №31 Дніпропетровської міської ради, учитель інформатики
Інформатики iconПрограма курсу інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів Київ
Автори: Ломаковська Г. В., учитель-методист інформатики ліцею інформаційних технологій №79 м. Києва
Інформатики iconПр о організаці ю викладанн я інформатики т а використанн я нкк
Використовувати в процесі навчання інформатики можна тільки те програмне забезпечення І навчально-методичну літературу, яке рекомендоване...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка