Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В
Скачати 47.66 Kb.
НазваКонсультація для вихователів вихователь Руденко К. В
Дата27.09.2013
Розмір47.66 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
Довкілля та дитина

консультація для вихователів

вихователь Руденко К.В.

Людина - свідома істота, наділена мозком і мовою, що дає їй можливість пізнати і зрозуміти закономірності довкілля, у якому вона живе, перейти у процесі пізнання від явищ до сутності, зрозуміти внутрішню будову предметів і явищ довкілля, правильно їх пояснити і використовувати набуті знання у своїй практичній діяльності.

Довкілля - це життєвий світ, що оточує дитину, в якому вона живе з перших днів свого життя, який вона пізнає і який дає їй можливість формувати образ свого "Я", себе як особистість.

Довкілля - це середовище життя, з яким жива істота пов'язана обміном речовин, енергії, інформації, середо¬вище, що постає перед дитиною як цілісність (цілісна картина світу), у якому все органічно взаємопов'язано.1

Довкілля у широкому розумінні цього слова - це вся наша планета Земля, це Космос, це все те, що певним чином впливає і визначає життєвий цикл людини як біологічної і соціальної істоти. У вузькому розумінні, це поняття визначає конкретне середовище, що оточує дитину безпосередньо (природне, предметне, соціальне).

Природне довкілля - це явища природи, жива і нежива природа, за якими спостерігає дитина; у процесі спостережень за явищами природи і дослідницької діяльності в дітей формується інтегральний "образ" знань про природу ("образ природи"). Предметне довкілля - це предметне середовище, в якому дитина живе, це предмети побуту (посуд, меблі, одяг тощо), мистецтво, транспорт тощо.

Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі спрямована на професійну підготовку майбутніх вихователів до роботи з дітьми в довкіллі (природному, предметному, соціальному). Як і в будь-якій фаховій методиці, можна виокремити фундаментальні і прикладні завдання професійної підготовки вихователя. До фундаментальних завдань належать:

1.розробка на науково-теоретичних засадах цілісної системи інтегрованих знань про довкілля (природне, предметне, соціальне), дії дитини в довкіллі, безпеку її життєдіяльності;

2.озброєння майбутніх вихователів методикою формування у дітей елементів природничо-наукової картини світу; оволодіння педагогами системою загальних та специфічних законів про природу, соціум та поняттями, що пов'язані з ними;

3.озброєння вихователів знаннями про об'єкти, явища, процеси, з якими діти зустрічаються у довкіллі, та характером взаємовідносин у соціальному довкіллі.

4. дослідження процесів взаємодії дитини із довкіллям через організацію відповідного розвивального середовища;

5. вивчення закономірностей інтелектуального розвитку дитини, процесів її соціалізації та формування цілісної особистості дитини;

6. визначення принципів, форм, засобів, методів і прийомів роботи з дітьми в довкіллі.

Прикладні завдання визначаються традиційно за такими напрямами: Чого навчати? Як учити? Кого вчити? Відповіддю на ці запитання і є конкретні завдання, які повинен вирішити вихователь у практичній навчально-виховній роботі в дошкільному навчальному закладі.

Серед них пізнавальні, розвивальні і виховні завдання. Пізнавальні завдання:

 1. формування у дітей узагальнених цілісних емпіричних

уявлень та системи знань про живу і неживу природу,

 1. причинні взаємозв'язки і взаємодії у природі;

 2. дати поняття про природне довкілля як цілісний організм, у якому взаємодіють повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, люди, предмети у їх багатоманітності, єдності, русі й мінливості;
 1. прищепити практичні вміння діяти у природному і предметному довкіллі;

 2. сформувати систему знань про суспільство, свою Батьківщину — Україну, її історичні витоки, духовну спадщину українського народу, його символи, обереги, традиції, звичаї, культуру; взаємозв'язок культур у багатонаціональній державі;

 3. сформувати теоретичне підґрунтя для подальшого інтелектуального розвитку дитини в початковій школі.


Розвивальні завдання, мають на увазі розвивати:

 • сенсорну сферу дитини, відчуття насолоди від спостережень і результатів праці у природі; стійкий інтерес до природних явищ і природи;

 • екологічне мислення і світорозуміння, позитивно-емоційне природоохоронне ставлення до довкілля;

 • науковий світогляд, прагнення до активного пізнання свого предметного та соціального довкілля, самовизначення у ньому;

 • первинні ціннісні орієнтації у різних галузях суспільного життя, культурній та державній спадщині українського народу, особистої культури в довкіллі;

 • соціальні емоції, почуття та соціально-значущі мотиви поведінки, бажання допомогти іншим, виявити увагу до старших, однолітків;

 • вміння встановлювати контакти і спілкуватися з дорослими та однолітками, дотримуючись норм етикету;

 • усвідомлення свого "Я" (фізичного, психічного, соціального), свого місця серед інших людей.

Виховні завдання включають поняття виховувати:


 • дбайливе ставлення до природи, відчуття відповідальності за те, що відбувається навколо неї внаслідок дій людини у природі; культуру пізнання та екологічну культуру;

 • соціально активну творчу особистість, здатну дбайливо ставитися до природи, світу речей, самої себе, інших людей, розуміти значення життя як найвищої цінності;

 • любов до рідної природи, землі, краю, Батьківщини — України, її минулого і сьогодення, повагу до державних символів, українського народу, мови, культури, традицій, батьків, родини;

 • патріотизм, громадянськість, моральну, духовну, фізичну, психічну культуру, культуру почуттів і спілкування.


Виховання у дитини свого власного "Я", свого місця серед інших людей, віри у свої сили та здібності.

Для реалізації означених завдань, потрібно створити педагогічні умови навчально-виховної роботи в довкіллі. А саме:

Методика ознайомлення дітей з довкіллям:

  • готовність вихователів до змістової, насиченої, різноманітної діяльності з дітьми в довкіллі (природному, предметному, соціокультурному)

 • програмно-методичне і дидактичне забезпечення навчально-виховного процесу дошкільного закладу;

 • створення розвивального середовища (природного, предметного, соціокультурного, мовленнєвого), як у груповій кімнаті, так і у приміщенні і на подвір'ї дошкільного закладу;

 • залучення дітей до активної роботи з елементами дослідження у різних видах діяльності (ігровій, трудовій, художній, мовленнєвій, пізнавальній тощо).


Отже, довкілля, за словами академіка С.У.Гончаренка, розкриває перед дитиною книгу життя... "Тут у своєму життєвому світі вона самостійно з власних потреб відкриває фундаментальні, "глобальні" закономірності природи, за допомогою яких доходить розуміння довкілля, самостійного, за допомогою відкритих нею загальних зв'язків у природі, впорядковує свій розум.

Схожі:

Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В icon10. 12. 2012 Консультація для вихователів
Мовлення це інструмент професійної діяльності педагога, за допомогою якого можна розв'язати різні педагогічні завдання
Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В iconКонсультація для вихователів
Орієнтири змістового наповнення освітньої роботи зі старшими дошкільниками в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти подано...
Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В iconНа допомогу керівнику Основні вимоги до складання посадових інструкцій
В посадових інструкціях вихователів днз не зазначено, що вихователь повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту, як того вимагає...
Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В iconБерезневе свято Вихователь
Вихователь: Спасибі тобі за добрі слова, Мурчику. А може, ти нам пісеньку заспіваєш?
Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В iconПлан роботи методоб ` єднання вихователів 1-4-х класів Керівник: Телевінова Л. О
Мета діяльності методичного об’єднання вихователів молодших класів спеціальної школи-інтернату: залучення вихователів до інноваційної,...
Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В iconПосадова інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності вихователів пришкільного табору
Вихователем може бути прийнята особа, якій виповнилося 18 років, яка пройшла медичний огляд, навчання І атестована з питань охорони...
Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В iconУправління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради...
Хлонь Любов Дмитрівна – вихователь дошкільного навчального закладу №3 "Ластівка" м. Шепетівки
Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
«викладач-методист», «вчитель-методист», «старший вихователь», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист»
Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В iconПрактичні рекомендації для вихователів, практичних психологів днз, батьків
Незабаром у дитячий садок: Практичні рекомендації для вихователів І практичних психологів днз, батьків
Консультація для вихователів вихователь Руденко К. В icon1 Вихователь дитячого табору відпочинку з денним перебуванням (далі...
Вихователь дитячого табору відпочинку з денним перебуванням (далі вихователь) призначається на посаду директором загальноосвітнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка