Лекція: держави-сусіди україни
Скачати 183.6 Kb.
НазваЛекція: держави-сусіди україни
Сторінка1/2
Дата15.04.2013
Розмір183.6 Kb.
ТипЛекція
nauch.com.ua > География > Лекція
  1   2Лекція: ДЕРЖАВИ-СУСІДИ УКРАЇНИ


  1. Росія. Географічне положення. Природні умови та природні ресурси. Населення.
  1. Польща. Географічне положення. Природні умови та природні ресурси. Населення.
  1. Білорусь. Географічне положення. Природні умови та природні ресурси. Населення.

  1. ^ РОСІЯ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ

ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Офіційна назва — Російська Федерація. Площа — 17 млн. км2 (1 -ше місце у світі). Населення — 141,9 млн. чол. (9-е місце у світі).

Столиця — Москва.

Тип країни —: країна з перехідною економікою.

ВВП на душу населення — $16 239.

Державний устрій — республіка, федеративна держава.

Склад території — 21 республіка, 49 областей, 6 країв, 10 автономних округів, 1 автономна область, 2 міста федерального значення: Москва

і Санкт-Петербург.

Член міжнародних організацій — ООН, СНД та ін.

Офіційна мова — російська.

Релігія — християнство (православ'я).

Валюта –рубль.
Економіко-географічне положення

Росія - найбільша за площею держава світу, країна з перехідною економікою, 1/3 території якої розташована у Східній Європі, а 2/3 - у Північній Азії. Межує суходолом з країнами, які мають різний рівень економічного розвитку. Більшість країн-сусідів є нейтральними позаблоковими державами. Територіальні претензії до Росії мають Японія (з при­воду Курильських островів) та Естонія (щодо частини Псковської області).

2/3 кордонів Росії — морські. Вона має вихід до морів трьох океанів, що робить її великою морською державою. Біля берегів Росії починаються важливі морські шляхи між Європою, Азією та Америкою.

^ Природні умови

Природні умови Російської Федерації дуже різно­манітні. У рельєфі переважають рівнини, які займають 70 % площі: Східноєвропейська, Західносибірська, Середньосибірське плоскогір'я. Є гори різного віку: від давніх зруйнованих (Уральські, Алтай, Саяни) до молодих сейсмічно активних (Кавказ, Серединний хребет Камчатки та ін.).

Клімат змінюється з півночі на південь від арктичного (холодного і сухо­го) та субарктичного (холодного з надмірним зволоженням) до різних типів помірного. Середні літні температури із заходу на схід зростають, а зимові - в тому ж напрямку знижуються. Зволоження зменшується з віддаленням від Атлантичного океану. Найбільш суво­рим є клімат Східного Сибіру, де морози сягають - 71 °С. На значних площах Сибіру, Далекого Сходу та європейської Півночі панує багаторічна мерзлота.
^ Мінеральні ресурси

Країна дуже багата на мінеральні ресурси. З паливних корисних копалин Росія має величезні поклади нафти і природ­ного газу. Найбільші з них сконцентровані у Західносибірському та Волго-Уральському басейнах. Кам'яне вугілля зосереджене у великому Куенець­кому басейні та кількох перспективних басейнах Сибіру. Значними є також родовища бурого вугілля (Кансько-Ачинський та Підмосковний басейни) і торфу (Західний Сибір, Нечорноземна смуга європейської частини).

З рудної сировини є значні запаси залізної руди (Кольсько-Карельська

група родовищ, Курська магнітна аномалія, гори Півдня Сибіру, виснажені

поклади Уралу), мідно-нікелевих руд (Норильськ, Мончегорськ), мідних та

хромових руд (Урал), олов'яних руд (Північно-Східний Сибір та Далекий

Схід), поліметалевих руд (Алтай, Далекий Схід, Кавказ, Урал), золота

(Прибайкалля, Далекий Схід).

Істотними є поклади нерудних ко­рисних копалин; апатитів (Кольський півострів), калійної солі (Приуралля), кухонної солі (Прикаспійська низовина), графіту й алмазів (Східний Сибір), піриту, азбесту та виробного каменю (Урал), бурштину (Калінінградська область). Багата мінерально-сировинна база забезпечує роботу власної пере­робної промисловості. Значна частина корисних копалин експортується.
^ Водні, земельні, біологічні ресурси

Країна багата на водні ре­сурси. Більшість річок повноводні протягом року (Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур). Величезний гідроенергопотенціал мають сибірські річки, особливо Єнісей та Ангара. Найбільш родючі чорноземні ґрунти - на півдні Східноєвропейської та Західносибірської рівнин. На більшій частині Центральної Росії ґрунти кислі підзолисті, у Сибіру та на Дале­кому Сході - мерзлотно-тайгові. Лісові ресурси Росії дуже великі. Основні лісонадлишкові райони знаходяться у Сибіру, на Далекому Сході, на європейській Півночі. Переважають цінні хвойні породи дерев. Унікальними є рибні запаси країни, особливо це стосується Охотського, Баренцового та Каспійського морів.
Населення

Для Росії характерний перший тип відтворення насе­лення з від'ємним природним приростом, який становить - 5 чол./тис. Відбувається «старіння нації». Країна має від'ємне сальдо міграцій. У пошуках роботи люди від'їжджають до країн Заходу. Натомість спо­стерігається приплив робітників із сусідніх країн до промислових районів Росії, особливо до нафтогазових родовищ і територій лісозаготівлі. Після розпаду СРСР частина російського населення повертається з країн близь­кого зарубіжжя на свою історичну батьківщину.

Росія - багатонаціональна країна, в якій налічується понад 120 на­цій та народностей. Більшість населення становлять росіяни (83 %). Головними районами проживання національних меншин є Кавказ (че­ченці, інгуші, аварці, осетини, черкеси), Урал (марійці, мордва, удмурти, башкири, татари), європейська Північ (карели, комі, саамі), Сибір та Далекий Схід (якути, евенки, ненці, ханти, мансі, чукчі, буряти). У Росії сформувалася найчисленніша українська діаспора, яка становить за різними оцінками від 3 до 4,4 млн. чол.

Оскільки склад населення Російської Федерації багатонаціональний, у ній сповідуються чимало релігій. Проте більшість віруючих є право­славними християнами. Багато також прихильників мусульманства та буддизму (ламаїзму).

Росія має низький показник серед­ньої густоти населення - 8,35 чол./км2. Густо заселена лише Центральна Росія (до 100 чол./км2), тоді як значні площі Сибіру та Далекого Сходу майже не мають постій­них жителів. Рівень урбанізації високий — 76 %. У країні є 11 міст-мільйонників,

з яких майже всі (крім Новосибірська та Омська) розташовані у євро­пейській частині. Найбільшими містами Росії є ^ Москва (10,5 млн. чол.) і Санкт-Петербург (4,6 млн. чол.), навколо яких сформувалися значні міські агломерації.
Господарство

Росія - велика індустріально-аграрна країна. Від по­чатку 90-х pp. XX ст. в ній проводиться глибоке реформування економіки, спрямоване на перехід від централізованої до ринкової економіки. Процес супроводжується системною економічною кризою, наслідки якої дуже відчутні й нині.

Промисловість. Промисловість країни працює переважно на власній сировині. Особливе значення мають галузі важкої промисловості. Великою залишається роль гірничодобувних галузей. Останнім часом зростає вироб­ництво товарів народного вжитку, швидко розвивається сфера послуг.

Паливна промисловість має багато галузей, проте основну роль у ній відіграє нафтогазова. Найбільші центри нафтопереробки склалися на трасах трубопроводів: в Омську, Пермі, Уфі, Ярославлі, Москві, Ухті. В електроенергетиці провідну роль відіграють теплові електростанції, на які припадає 82 % усієї виробленої електроенергії. В країні діють атомні електростанції, які дають 12 % електроенергії: Кольська, Ленінградська, Нововоронезька, Смоленська, Бєлоярська та ін. Частка гідроелектростанцій незначна — 6 %. Найпотужніші ГЕС збудовані на Єнісеї (Саяно-Шушекеька, Красноярська) та Ангарі (Брат­ська, Усть-Ілімська). Паливно-енергетична галузь забезпечує 70 % доходів федерального бюджету і половину обсягу експорту країни.

Чорна металургія — одна з найголовніших та найстаріших галузей російської промисловості, яка використовує як власну, так і імпортну сировину (залізні руди з Казахстану, марганець з України). У Росії склалися три металургійні бази: Уральська (Нижній Тагіл, Магнітогорськ, Челябінськ), Центральна (Липецьк, Старий Оскол, Череповець, Тула) та Сибірська (Новокузнецьк).

Російська кольорова металургія дуже потужна. З власної сировини вона виплавляє мідь (Урал), нікель, кобальт і мідь (Норильськ, Мончегорськ), свинець і цинк (Челябінськ, Дальногорськ, Бєлово), оло­во (Новосибірськ), титан і магній (Березники), алюміній (Красноярськ, Братськ, Кам'янськ-Уральський).

Машинобудування - головна галузь російської промисловості. Вона вміщує багато виробництв. Важке машинобудування розвивається на Уралі, в Центральній Росії, на півдні Сибіру. Залізничне машинобудування представлене складанням локомотивів (Санкт-Петербург, Коломна,

Брянськ, Калуга) та вагонів (Брянськ, Твер, Митищі, Калінінград, Ниж­ній Тагіл, Санкт-Петербург). Морські судна виробляють у Мурманську, Виборзі, Санкт-Петербурзі, Астрахані, Архангельську, Владивостоку. Автомобілебудування випускає легкові та вантажні автомобілі, джипи, автобуси, колісні тягачі, Його найбільшими центрами є Нижній Новгород, Тольятті, Москва, Ульяновськ, Набережні Челни, Іжевськ. Виробляються також трактори та різні сільськогосподарські машини. Розвинуте точне машинобудування.

Основними районами потужної хімічної промисловості стали Урало-Поволжя, Центральна Росія та Західний Сибір. Тут випускають різні види мінеральних добрив, пластмаси, синтетичні волокна, гуму, шини тощо.

У Росії склався потужний лісо­промисловий комплекс, де є всі стадії переробки деревини. Найважливіші його центри - ^ Архангельськ, Усть-Ілімськ, Вратськ, Сомєомольськ-на-Амурі.Целюлоако-паперове виробництво особливо розвинуте на європейській Півночі (Онега, Кондопога) та у Прибайкаллі (Іркутськ, Селенгінськ, Байкальські

Із старих галузей господарства розвивається текстильна

про­мисловість, яка виробляє бавовняні, лляні, вовняні, шовкові та син­тетичні тканини. Вона зосереджена переважно в Центральній Росії.

Рибна промисловість розвинута в Мурманську, Архангельську, Калінінграді, Астрахані, Владивостоку, Южно-Сахалінську.
^ Сільське господарство

У сільському господарстві Росії пе­реважає тваринництво. Молочно-м'ясне скотарство та свинарство розви­ваються в Нечорноземній смузі, м'ясо-молочне скотарство, птахівництво та свинарство — у зоні чорноземів, вівчарство — на півдні Західного Сибіру та на Кавказі, оленярство — на півночі. На чорноземних ґрунтах вирощують пшеницю, соняшник, цукрові буряки, на підзолистих - жито, гречку, льон-довгунець. У передмістях розвиваються овочівни­цтво, садівництво та ягідництво. Великі простори Півночі, Сибіру та Далекого Сходу не придатні для рослинництва взагалі. Тут воно мож­ливе лише в закритому ґрунті.
Транспорт

Дуже велика площа Росії зумовлює потребу в різних видах транспорту. Головну роль у вантажо- та пасажиропотоках відіграють залізниці. Найдовшими з них є Сибірська, Південносибірська та Печорська. Важливе значення має автомобільний транспорт. Його основні магістралі: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Челябінськ. Росія має великий торговельний морський флот. Найбільшими морськими портами краї­ни є: на Тихому океані — Владивосток, на Північному Льодовитому — Мурманськ, на Атлантичному - Калініград, на Каспійському морі -Астрахань. Важлива роль належить також трубопровідному, річковому та авіаційному транспорту.

^ Територіальні відмінності господарства

У територіальній структурі господарства Росії помітні великі диспропорції. Майже 80 % населення та 85 % промислової продукції припадають на європей­ську частину країни. Тут сконцентровано й 90 % наукового потенціалу Держави. В азіатській частині країни (крім півдня) переважають добувна промисловість та лісове господарство.

^ Зовнішні економічні зв'язки

Росія активно розвиває різні форми зовнішніх економічних зв'язків з багатьма країнами світу. Основними торговельними партнерами країни є держави колишнього Радянського Союзу, Китай, Індія, Японія. Країна експортує багато палива та паливно-мастильних матеріалів, різноманіт­ної мінеральної сировини, машин та обладнан­ня, хімікатів, лісоматеріалів, тканин, риби.

Складіть схему зовнішньої торгівлі Роси з Україною.

Водночас до Росії надходять деякі види прокату, обладнання для важкої промисловості, марганець, вовна, бавовна, продукти харчування.

.

  1   2

Схожі:

Лекція: держави-сусіди україни iconТема: Держави сусіди України
Назвіть та покажіть на карті найбільші кам’яновугільні та нафтогазоносні басейни Росії
Лекція: держави-сусіди україни iconЛекція Лободи Юрія Федоровича «Стратегія боротьби із рейдерством»
Відкрита публічна лекція Білла Баурінга «Методологія написання наукових статтей в сша»
Лекція: держави-сусіди україни iconЗагальна характеристика України
За територією та населенням Україну можна порівняти з Францією. Її сусіди: Білорусь, Росія, Угорщина, Румунія, Молдова, Польща та...
Лекція: держави-сусіди україни iconЛекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів
Бюджетні установи створені та функціонують з метою забезпечення виконання функцій держави І для здійснення їхньої статутної діяльності...
Лекція: держави-сусіди україни iconПравової, соціальної держави
Робота виконана у відділі теорії держави І права Інституту держави І права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України...
Лекція: держави-сусіди україни iconКласний керівник на батьківських зборах
Але будьмо об'єктивні. Вірніше, ті, хто зацікавлений в її відродженні, з останніх сил тягнуть самі себе з болота за чуба І, здається,...
Лекція: держави-сусіди україни iconВ механізмі демократичної держави
Робота виконана на кафедрі теорії держави та права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти...
Лекція: держави-сусіди україни iconЛекція 10. «Спілкування в сім’ї»
Виховний феномен, як І саму сім'ю, нічим замінити не можна. Василь Сухомлинський писав: «У сім'ї, образно кажучи, закладається коріння,...
Лекція: держави-сусіди україни iconТема фінансова діяльність держави
України. Ця діяльність виявляється у збиранні, розподілі та використанні потрібних державі грошових коштів. Отже, фінансова діяльність...
Лекція: держави-сусіди україни iconЗагальна характеристика роботи
Прийняття Конституції України стало важливим етапом становлення та розвитку України як правової соціальної держави. Основний Закон...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка